Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

N AZOFARINKS BT C ARDIAC BT Ali ÇEL İ K Engin GÜNE Ş O ğ uzhan BUDAK Abdurrahman RÜZ Ğ AR Emel GÜRYEL İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "N AZOFARINKS BT C ARDIAC BT Ali ÇEL İ K Engin GÜNE Ş O ğ uzhan BUDAK Abdurrahman RÜZ Ğ AR Emel GÜRYEL İ."— Sunum transkripti:

1 N AZOFARINKS BT C ARDIAC BT Ali ÇEL İ K Engin GÜNE Ş O ğ uzhan BUDAK Abdurrahman RÜZ Ğ AR Emel GÜRYEL İ

2 NAZOFARİNKS Ağız boşluğu ve farenksdeki lezyonların tanımlanması, tümörlerin evrelerinin doğru değerlendirilmesi, sınırlarının belirlenmesi tedavinin doğru yapılması ile doğrudan ilişkili olduğu için önemlidir. Lezyonun derin yapılara yayılımının, vasküler yapılarla ilişkisinin ve orta hattı geçip geçmediğinin değerlendirilmesinde radyolojik görüntüleme gereklidir. Bu çalışmada nazofarenks, orofarenks ve ağız boşluğunun embriyolojisi, radyolojik anatomisi, kistik ve konjenital lezyonları, enfeksiyon, benign ve malign tumors ve bunların bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları, yayılımları ve tedavi sonrası değerlendirme güncel literatür ışığında değerlendirilmiştir.

3

4

5 Nazofareks solunum yolu mukozası olan “silyalı yalancı çok katlı silindirik epitelle” döşelidir. Nazofarenksin tıbbi terim anlamı burun boğaz anlamı taşır. Genellikle tümörleri görmek için çekilir.

6 lıngu a uvula Frontal sinüs Sfenoid sinüs nazus özefagus Krikoid kıkırdak Canalis vertebra Oral cavite vertebralar nazofarenks

7

8

9 CARDİAC BT Grafinin Amacı Kardiyak bilgisayarlı tomografi kalp hastalıklarını teşhis etmek için kalp hastalığında risk teşkil eden koroner arter duvarlarındaki kalsiyum plak birikimini değerlendirmek, konjenital kalp hastalıkları ve kalp tümörlerini teşhis etmek amacıyla çekilir. Hasta Hazırlığı Hasta, inceleme odasına alınır, üzerindeki kesit alanına girebilecek metal aksesuar veya protezler çıkarttırılır ve tarama ünitesine alınır. Taranacak Bölge İçin Verilen Pozisyonlar Sırtüstü (supine) yatan hastada eller, kollar baş üzerine alınarak omuz ve üst ekstremitenin yol açabileceği artefaksiyel görünümler engellenir.

10

11

12 LA: Sinistira Atrium RA: Dexter AtriumRPA: Dexter Pulmoner Arter SS: A.subclavia Sinistra

13

14 AO: Aort PA: Pulmoner Arter LA: Sinistra Arter LV: Sinistra Ventricül RV: Dextra Ventricül LAD: Sinistra Anterior İnferior ArterLİMA: Sinister İnternal Meme Arter

15 AO: Aort LA: Sinistra Arter LAD: Sinistra Anterior İnferior Arter RVO: Dextera Ventricül Çıkış Yolu

16 PE:perikardiyal efüzyon AO: Aorta LV: Sinistra Ventricül RV: Dextra Ventricül

17 1

18 V.Brachiocephalica Arterio Truncus brachiocephalicus A.Carotis comunis A.Subclavia Oesophagus Corpus vertebra Trechea Sternum 1

19 2

20 Costalis Aorta Pulmonalis V.Cava Süperior Trechea Oesophagus 2

21

22 Aorta Pulmonalis Broncus Principalis A.Pulmonalis V.Cava Süperior (Ana Bronş)

23

24 Aorta Truncus Pulmonalis Pulmonalis A.Pulmonalis Aorta V.Pulmonalis V.Cava Süperior

25

26 Aorta Atrium Dextrum Ventriculus Dexter A.Pulmonalis Aorta V.Azygos Atrium Sinister

27

28 Ventriculus Dexter Ventriculus Sinister Atrium Dextrum A.Pulmonalis Atrium Sinister V.azygosAorta A.Pulmonalis V.Pulmonalis

29

30 Ventriculus DexterSeptum İnterventriculare Atrium Dextrum A.Pulmonalis A.Sinistrum Aorta V.Pulmonalis Venticulus Sinister.

31

32 Septum İnterventriculare Ventriculis Dexter Ventriculis Sinister Atrium Dextrum Aort

33

34 Ventriculus DexterVentriculus Sinister V.Cava İnferior Diaphragma Aorta Sinüs Coronairus

35

36 V.Cava inferior Gaster Splen Oesophagus Aorta Diaphragma ( Dalak )

37

38 V.Azygos Aorta Gaster V.Hemiazygos V.Hepatica

39

40

41 SABIRLA D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜR EDER İ Z


"N AZOFARINKS BT C ARDIAC BT Ali ÇEL İ K Engin GÜNE Ş O ğ uzhan BUDAK Abdurrahman RÜZ Ğ AR Emel GÜRYEL İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları