Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çerçeve Anlaşma İhaleleri (Sektör Toplantıları)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çerçeve Anlaşma İhaleleri (Sektör Toplantıları)"— Sunum transkripti:

1 Çerçeve Anlaşma İhaleleri (Sektör Toplantıları)

2 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ
Merkezi Satın Alma Birimlerimizce; 90 İlan Yayımlanmış 27 İhale Yapılmış Süreler ise; 12 ay olan ihale sayısı: 27 18 ay olan ihale sayısı: 2 24 ay olan ihale sayısı: 98 36 ay olan ihale sayısı: 7 48 ay olan ihale sayısı: YOK Listeye alınacak istekli sayısı: Çıkılan ihalelerin %99 ‘u 10 ve üzerinde

3 İsteklilerin Tereddütleri
Çerçeve anlaşmaların 48 ay gibi sürelerle yapılması, sektörde üretici firmaların veya ithalatçı firmaların çok sık değiştiğinden, piyasaya yeni ürün çok çabuk girdiğinden üretim yelpazesi sık değiştiğinden çerçeve anlaşmaların devamlılığı noktasında sıkıntılar yaratabileceği,

4 İsteklilerin Tereddütleri
Yayımlanan ihale ilanlarında kurumlarımızın ihalelerin tamamına yakınını 12 aylık ve 24 aylık olarak yaptıkları görüldüğünden, süre uzunluğundan kaynaklanan tereddütlerin kalmaması beklenilmektedir.

5 İsteklilerin Tereddütleri
Fiyat farkının olmaması, İhalelerin uzun süreli yapılmadığı ve çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen fiyatların herhangi bir bağlayıcılığı olmadığından (münferit alımlarda aşılmaması hariç) istekliler çerçeve anlaşma ihalesindeki tekliflerini ihale süresini dikkate alarak verebilirler.

6 İsteklilerin Tereddütleri
Fiyat farkının olmaması, Ayrıca teklifler listeye girebilmek amacıyla önemli olsa da, listeye alınacak istekli sayısının idarelerimizce geniş tutulması nedeniyle bu yönden herhangi bir sıkıntının olmayacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen fiyatların münferit alımlarda güncellenebilmesi noktasında Kamu İhale Kurumuna, Bakanlığımız görüşleri iletilmiştir.

7 İsteklilerin Tereddütleri
Münferit sözleşme aşamasında teslimat sürelerinin kısa tutulması halinde ithal ürünlerde sıkıntı yaşanabileceği,

8 Tüm işlemler yukarı belirtilen sürelerde yapılsa toplam 9 gün
İsteklilerin Tereddütleri Münferit sözleşme için en kısa süre Teklif vermeye davet en az 3 gün, (7 gün tebligat) İhale komisyon kararı ve ihale yetkilisince onaylanması 1 gün, İhale kararının bildirilmesi elden tebliğ edilirse 1 gün, (7 gün tebligat) Sözleşme davet için bekleme süresi 3 iş günü, Sözleşmeye davet ve sözleşmeye imzalama elden tebliğ edilirse 1 gün (7 gün tebligat) Tüm işlemler yukarı belirtilen sürelerde yapılsa toplam 9 gün

9 İsteklilerin Tereddütleri
Görüleceği üzere münferit alımın en kısa sürede yapılması 9 günden aşağı olamamaktadır. Ancak hiçbir idarenin bu kadar kısa bir sürede alımı gerçekleştirileceği beklenmemektedir. Kaldı ki 7 günlük tebligatlar işin içine girdiğinde bu süre 30 günü bulmaktadır. Dolayısıyla bir ürünün teslimatı ile ilgili sıkıntının olmayacağı, idarelerimizle de birebir görüşerek bu zorunun aşılabileceği, eğer yine de firma zorlanacaksa teklif vermeme gibi alternatif uygulama içinde olabileceği, bununda herhangi bir yaptırımının olmayacağı unutulmamalıdır.

10 İsteklilerin Tereddütleri
Çerçeve anlaşmalar kapsamında yapılacak olan münferit alımlar görüldüğü üzere acil alımlar için kullanılabilecek bir alım yöntemi değildir. İdarelere bu yönde bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca Bakanlığımızın geliştirdiği yeni stok yönetimi anlayışı çerçevesinde bilindiği üzere kurumlar 3 aydan fazla stok bulunduramayacaklarından münferit alımlarında 3 aylık veya 6 aylık ihtiyaçlar göz önüne alınarak idareler tarafından yapılacağı düşünülmektedir.

11 İsteklilerin Tereddütleri
Listeye alınacak istekli sayısının az olması halinde diğer isteklilerin mağdur olabileceği, Yayımlanan ihale ilanlarında kurumlarımız ihalelerin hemen hemen tamamında listeye alınacak istekli sayısını 10 ve üzeri olarak belirlemiş oldukları görüldüğünden tereddüde mahal kalmamıştır.

12 İsteklilerin Tereddütleri
Çerçeve anlaşmalarda teslimat süresinin belirsiz olması Şu anki çerçeve anlaşma mevzuatına göre bu mümkün olmamaktadır. Kaldı ki toplu yapılan çerçeve anlaşmalarda anlaşmaya taraf olan her bir idare tarafından münferit alımlar yapılacağından bunun belirtilmesinin imkansız olduğu da unutulmamalıdır.

13 İsteklilerin Tereddütleri
Çerçeve anlaşmalarda teslimat süresinin belirsiz olması Ayrıca çerçeve anlaşma imzalanmış olması her iki tarafa bir yükümlülük getirmeyen ve münferit alımlar sonucunda çerçeve anlaşma imzalanan firmalardan hangisinin uhdesinde kalacağı belli olmayan bir ürünün çerçeve anlaşmada teslimat sürelerinin belirlenmesinin firmalar açısından çok da fayda sağlayacağı düşünülmemektedir. Diğer taraftan bu güne kadar hangi hastanemizin ne kadar ilaç kullandığı aşağı yukarı firmalar tarafından bilindiği de bilinen bir gerçektir.

14 İsteklilerin Tereddütleri
Münferit alıma teklif verme süresinin az olması Bilindiği üzere yönetmelik gereği teklif vermeye davet yazısının son teklif verme tarihinden en az 3 gün önce ulaşacak şekilde isteklilere bildirilmesi gerekmektedir. Bu süre davet yazısının ulaşması için son süre olup, idareler tarafından daha önceden davet yazısının gönderilmesini kısıtlayan bir süre değildir. Ayrıca idarelere yapılan bilgilendirmelerde mümkün olduğunca davet yazıların mümkün olduğunca firmalara daha önceden gönderilmesi istenmiştir. Ayrıca münferit alımlarda ihale dosyası hazırlamak gibi bir zorunluluk olmadığından 3 günlük bir sürede teklifin oluşturulabileceği de düşünülmektedir.

15 İsteklilerin Tereddütleri
Ödeme Vadesinin Belirsiz Olması Bakanlığımızca yayımlanan genelgelerde ödeme süresinin mutlaka ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği ile bu süreninde 90 günden fazla olmaması hususu belirtilmiştir.

16 İsteklilerin Tereddütleri
Teknik şartnamelerin standart olmaması Bu konuda Bakanlığımız ilgili teknik birimlerince teknik şartname havuzu oluşturulması noktasında gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

17 İsteklilerin Tereddütleri
Tahakkukların çok geç düzenlenmesi ve saymanlığa geç intikal ettirilmesi Bu konuda Bakanlığımıza bağlı idareler genelgelerle sürekli olarak uyarılmakta ve gerekli takipler yapılmaktadır.

18 İsteklilerin Tereddütleri
Çerçeve Anlaşmalarda ve Münferit Sözleşmelerde İhale Kararının Alınmasında Sürenin Belirsizliği İhale komisyonlarınca tekliflerin değerlendirilerek ihalenin karara bağlanması ihalenin en önemli aşaması olup, bu hususta idarelerin belirli bir süreyle sınırlandırmasının uygun olmayacağı düşünülmektedir. Kaldı ki sadece bir defaya mahsus olmak üzere çerçeve anlaşmada bu süre uzun olacak olup, münferit sözleşme aşamasında sadece fiyat teklifleri değerlendirileceğinden bu süre otomatik olarak kısalacaktır.

19 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ
İstekliler açısından avantajları Çerçeve anlaşma süresince sadece 1 kez ihale dosyası hazırlayacaklar ve 12 ayda bir yeterliliklerinin devam ettiğine dair belgeleri verecekler. İl düzeyinde yapılacak toplu çerçeve anlaşmada ihale dosyası sayısı daha da düşecektir. Çerçeve anlaşma kapsamında geçici teminat ve kesin teminat vermeyecekler. Münferit alımda geçici teminat yok, kesin teminat yönetmelikte belirtilen hallerde alınmayabiliniyor. Kısacası İhale Dosyası Hazırlama Maliyetleri Düşecektir.

20 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ
İstekliler açısından avantajları 5. Her ihalede yaşanan ve süreci uzatan gerekli veya gereksiz şikayetler sadece çerçeve anlaşmada olacaktır. Gerektiğinde münferit alıma teklif vermeme, bu yüzden herhangi yaptırımla (ihalelerden yasaklanma veya teminatın gelir kaydedilmesi gibi) karşılaşmama (Sadece çerçeve anlaşma fesh ediliyor.) Yaklaşık maliyet çalışmalarında idarelerin firmalardan fiyat istemeleri azalacaktır.

21 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ
En önemlisi idareler tarafından sağlıklı bir ihtiyaç planlaması yapılmadığından bir kerede topluca alınan ve bu nedenle geri ödemesi aksayan alımların önüne geçilmesinde büyük fayda sağlayacak. Bu da daha düzenli bir geri ödeme planının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca yine sağlıklı ihtiyaç planlaması yapılamamasından dolayı alınan ve stok fazlası malların (özellikle ilaçların), idareler tarafından kullanılamaması ve firmalardan defaten bu ürünlerin değiştirilmesinin istenilmesinin önüne geçilecektir.

22 İLAÇ SEKTÖRÜNE OLAN ÖDENMEYEN BORÇLARIN AYLARA GÖRE DAĞILIMI
AYLAR/BORÇ KALEMİ İLAÇ 2008 DEVREDEN OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM Not:Veriler tarih itibari ile kurumlarımızın ödeyemedikleri borçları göstermektedir.

23 İLAÇ SEKTÖRÜNE OLAN ÖDENMEYEN BORÇLARIN YILSONU TAHMİNİ
İLAÇ YIL SONU TAHMİNİ EYLÜL DEVREDEN BORÇ (a) YILI SONUNA KADAR ÖDENECEK (b) SON 3 AY TAHMİNİ İLAÇ ALIMI (c ) 2010'A DEVREDEN TAHMİNİ İLAÇ BORÇ (a+c-b) Not: (a) Eylül ayı devreden borçlar tarih itibari ile kurumlarımızın ödeyemedikleri borçları göstermektedir. (b) Yılsonuna kadar ödenecek tutar , kurumlarımıza giden toplam ödenekten sabit giderler düşüldükten sonra kalan tutarın ilaç borçlarına denk gelen aylık ödeme tutarının son 3 ay için hesaplanmış miktarıdır. (c) Son 3 aylık tahmini ilaç alımı, yıl ortalamasından olmak üzere son 3 ay için hesaplanmıştır ( Aralık ayı iki katı hesaplanarak tespit edilmiştir. )


"Çerçeve Anlaşma İhaleleri (Sektör Toplantıları)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları