Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇ HASTALIKLARI ACİLLERİ Doç.Dr.Figen Coşkun HÜTF Acil Tıp AD ATUDER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇ HASTALIKLARI ACİLLERİ Doç.Dr.Figen Coşkun HÜTF Acil Tıp AD ATUDER."— Sunum transkripti:

1 İÇ HASTALIKLARI ACİLLERİ Doç.Dr.Figen Coşkun HÜTF Acil Tıp AD ATUDER

2 ÖLÜMCÜL RİTİMLER

3 EPİDEMİYOLOJİ 330 000/yıl koroner arter hastalığından 250 000/yıl hastane dışı ÖLÜM 55/1000 ani kardiyak ölüm

4 KARDİYAK ARREST AKÖ ün en sık nedeni VF AKÖ ün en sık nedeni VF VF’ye ilk 5 dakika iyi prognoz VF’ye ilk 5 dakika iyi prognoz Acil Medikal Sistemin ulaşımı > 5dak Acil Medikal Sistemin ulaşımı > 5dak AED önemli AED önemli Şok öncesi ve sonrası KPR önemli Şok öncesi ve sonrası KPR önemli

5 2005 guideline’ları - Özellikli sağlık personeli olmayanlar için basitleştirilmiştir - Yaş gruplarına göre teknik farklılıkları azaltılmıştır - Yenidoğanlar hariç 30:2 kardiyak masaj/suni solunum

6 KALP MASAJI SP≠ SP≠ –Her yaş ve tek veya 2 kurtarıcı 30:2 SP SP –Erişkin Tek veya 2 kurtarıcı 30:2 Tek veya 2 kurtarıcı 30:2 –Çocuk ve infant Tek kurtarıcı 30:2 Tek kurtarıcı 30:2 İki kurtarıcı 15:2 İki kurtarıcı 15:2

7 NABIZ VAR MI? ASİSTOLİ Nabız YOK!!!!

8 Nabız yok Havayolu Damar yolu Epinefrin 1mg Atropin 1mg Sürekli CPR 3-5dk da bir epinefrin-atropin tekrar (atropin max 3 kere) Eş zamanlı TCP Damar yolu bulunamıyor ise endotrakeal tüpten ASİSTOLİ CPR30/2 Eş zamanlı NABIZ YOK

9 ASİSTOLİ İlaçlar Epinefrin (1mg, 3-5 dk da tekrar) ve Atropin (1mg, 3-5dk da tekrar) max: 0.04mg/kg

10 NABIZ VAR MI? PEA (Elektromekanik disasiasyon) Nabız YOK!!!!

11 Nabız yok Havayolu Damar yolu Epinefrin 1mg 3-5dk da tekrar Sürekli CPR Nb < 60/dk ise atropin 1mg (atropin max 3 kere) Eş zamanlı Olası sebepler-tedavisi PEA CPR 30/2 Sürekli CPR Nb > 60/dk ise atropin YOK NABIZ YOK Eş zamanlı TCP

12 Hipovolemi Volüm infüzyonu Hidrojen-asidosis HiperK, hipoK Hiper/Hipotermi Oksijen, ventilasyon Tamponlar, ventilasyon Ca, insülin,...., K Soğutma, ısıtma Hipoksi 5H tedavisi

13 Tabletler, toksinler Antidot, gastrik dekomp... Tansiyon pnomotoraks Trombozis koroner Trombozis pulmoner Perikardiyosentez İğne-tüp dekompresyon Fibrinolitikler Fibrinolitikler, cerrahi Tamponat kardiyak 5T tedavisi

14 NABIZ VAR MI? Nabız YOK!!!! VF / Nabızsız VT

15 Defibrilasyon 360J 360J Eş zamanlı ETT, IV, monitör İlaçlar VF / Nabızsız VT 5 siklus CPR ritim değerlendirme 5 siklus CPR ritim değerlendirme Eş zamanlı NABIZ YOK

16 VF / Nabızsız VT İlaçlar Epinefrin (1mg, 3-5 dk da tekrar) ya da Vazopressin (40IU tek doz) Amiadoron - 300mg 20cc %5Dexroz içinde - 150mg tekrar dozu Lidokain -1-1.5 mg/kg IV - 0.5-0.75mg/kg IV tekrar dozu Mg SÜLFAT - 1-2mg IV Prokainamid - 17mg/kg IV yavaş infüzyon

17 Göğüs Ağrısı

18 Göğüs ağrısı + Hayati tehlike!!! AMI AMI Unstabil anjina pektoris Unstabil anjina pektoris Aort diseksiyonu Aort diseksiyonu Pulmoner emboli Pulmoner emboli Ösefagus rüptürü Ösefagus rüptürü Tansiyon pnömotoraks Tansiyon pnömotoraks

19 Somatik Kas-iskelet Visseral Kardiyak Kalp-dışı İskemik AMI-ACS Non-iskemik Yoğunluk? Zaman? Lokalizasyon? Yayılım? Pozisyon/postur ilgisi? Gıda ilgisi? NG cevabı? Akciğer GIS Aorta Mediastinum Psikiyatrik Myokardit Kardiyomyo pati Perikardit

20 AKUT KORONER SENDROMLAR AMI AMI ST segment elevasyonu veya depresyonu, ST segment elevasyonu veya depresyonu, Q dalgasız MI Q dalgasız MI UA UA Genellikle aterosklerotik KAH’nın neden olduğu klinik sendromlar Genellikle aterosklerotik KAH’nın neden olduğu klinik sendromlar Artmış kardiyak ölüm riski ile ilşkili Artmış kardiyak ölüm riski ile ilşkili

21 65 yaş üzeri hastaneye başvuruların %60 nedeni AKS Her yıl: > 4 milyon hasta UA ve akut MI > 4 milyon hasta UA ve akut MI > 900,000 hasta PTCA ± stent > 900,000 hasta PTCA ± stent

22 Semptom Başlangıcı Ambulans çağırAcil Kateter Lab Hastane öncesi Reperfüzyon Tedavisinde Gecikme Artan Miyosit Kaybı

23 Patogenez STEMI * Daha önceden var olan plak üzerinde tıkayıcı trombüs * Daha önceden var olan plak üzerinde tıkayıcı trombüsUA/NSTEMI * Daha önceden var olan plak üzerinde tıkayıcı olmayan trombüs * Dinamik obstrüksiyon (koroner spasm veya vazokonstriksiyon) * Progresif mekanik obstrüksiyon * Progresif mekanik obstrüksiyon * Inflamasyon ve/veya infeksiyon * Inflamasyon ve/veya infeksiyon

24 Akut Koroner Sendrom Akut Koroner Sendrom Yüzeyel Erozyon Yüzeyel Erozyon Yırtılmış Fibröz Kılıf Yırtılmış Fibröz Kılıf

25 Spazm Mekanik obstrüksiyon Tıkayıcı olmayan trombüs Tıkayıcı olmayan trombüs

26 AKS’larda LAB CK-MB Hızlı, nispeten ucuz, doğru bir yöntem Erken reinfarktları belirlemede kullanılabilir Myoglobin Yüksek sensitivite MI nün erken tanısında faydalı Reperfüzyonun belirlenmesinde AMI tanısını ekarte etmek için çok faydalı Troponinler Risk belirlemesi için önemli CK-MB ye göre sensitivite ve spesifisite daha fazla 2 haftaya kadar olan MI nü belirleyebiliriz Tedavi seçiminde faydalı Reperfüzyonun belirlenmesinde

27 EKG Yeni ST ...........................%80-90 AMI Yeni ST ...........................%80-90 AMI Yeni gelişen Q dalgası.....%90 AMI Yeni gelişen Q dalgası.....%90 AMI ST depresyonu...............%50 AMI ST depresyonu...............%50 AMI Erken fatalite hızı........  ST   en yüksek Erken fatalite hızı........  ST   en yüksek ST   orta ST   orta T (-)  en düşük T (-)  en düşük

28 NSTEMI/UA Tedavi Amaçlar İskeminin hemen sonlandırılması- iyileştirilmesi İskeminin hemen sonlandırılması- iyileştirilmesi İstenmeyen kötü olayların önlenmesi İstenmeyen kötü olayların önlenmesiYaklaşım Anti-iskemik tedavi Anti-iskemik tedavi Anti-platelet tedavi Anti-platelet tedavi Anti-koagülan tedavi Anti-koagülan tedavi Risk belirlenmesi Risk belirlenmesi Invasive yöntemler Invasive yöntemler

29 STEMI Tedavisi ASA veya diğer antiplatelet ajanlar ASA veya diğer antiplatelet ajanlar O2 O2 Analjezikler Analjezikler Antikoagülanlar Antikoagülanlar GP IIb/IIIa inhibitörleri GP IIb/IIIa inhibitörleri Nitrat Nitrat Beta blokerler Beta blokerler ACEi ACEi Reperfüzyon Reperfüzyon Fibrinolitik Mekanik

30 Reperfüzyon STEMI hastalarında hedef: Fibrinolitik tedavi için kapı-iğne zamanı 30 dk PKG için kapı-balon zamanı 90 dk

31 AKS Başlangıç Tedavisi Antiplatelet Anti-iskemik Antikoagülan tedavi Antiplatelet Anti-iskemik Antikoagülan tedavi Antiplatelet Anti-iskemik Antikoagülan tedavi Antiplatelet Anti-iskemik Antikoagülan tedavi Trombolitikler PKG veya CABG Uzun dönem medikal tedavi

32 Spontan Pnömotoraks KOAH, iatrojenik KOAH, iatrojenik Dispne, takipne, taşikardi Dispne, takipne, taşikardi Ağrı tek taraflı, solunumla ilgili Ağrı tek taraflı, solunumla ilgili Tansiyon pnx  BVD, TA , trakea deviasyonu Tansiyon pnx  BVD, TA , trakea deviasyonu X-ray, CT X-ray, CT

33 Perikardit Keskin, batıcı Keskin, batıcı Solunum ve postürle değişen ağrı Solunum ve postürle değişen ağrı Ateş, dispne Ateş, dispne Perikardiyal sürtünme sesi Perikardiyal sürtünme sesi ST , T(-), ST  ST , T(-), ST  EKO EKO

34 Akut Perikardiyal Tamponat Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı Taşikardi Taşikardi Hipotansiyon Hipotansiyon Kalp seslerinin derinden gelmesi Kalp seslerinin derinden gelmesi BVD BVD Acil perikardiyosentez Acil perikardiyosentez

35 AORT DİSEKSİYONU Klasik olarak; Klasik olarak; –Ani başlangıçlı –Yırtıcı/kesici karakterde Göğüs, sırt ve karın ağrısı Zamanında doğru tanı koymak zor olabilir !! %10 ağrısız, atipik semptomlar (kardiyovasküler ve nörolojik)

36 Göğüs Radyografisi %80 anormal %80 anormal Hemotoraks (plevraya rüptür) Hemotoraks (plevraya rüptür) Mediastinal genişleme Mediastinal genişleme –%25-50 mediastinal genişleme (8cm’den geniş) –% 66 anormal aortik knob –Ring sign (Aort duvarındaki kalsifikasyonla intima arasında mesafe>5 mm) –Sol apikal kep 2000’de, International Registry for Aortic Dissection

37

38

39

40

41

42

43 BİLİNÇ KAYBI

44 Özgeçmiş: Hastalık hikayesi Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus Epilepsi Epilepsi Kc, Böbrek Yetmezliği Kc, Böbrek Yetmezliği Maligniteler (Beyin tm,...) Maligniteler (Beyin tm,...) Kalp hastalıkları (Aritmiler, KAH,...) Kalp hastalıkları (Aritmiler, KAH,...) Endokrin hastalıklar Endokrin hastalıklar Psikiyatrik hastalıklar Psikiyatrik hastalıklar

45 Özgeçmiş: Alışkanlıklar Alkol Alkol Madde bağımlılığı Madde bağımlılığı Tütün ürünleri Tütün ürünleri

46 Özgeçmiş: İlaçlar İnsülin İnsülin Beta blokerler Beta blokerler Antikolinerjikler Antikolinerjikler Opiatlar Opiatlar Sempatomimetikler Sempatomimetikler

47 Acil serviste değerlendirme: HİKAYE Son zamanlarda şikayeti? Son zamanlarda şikayeti? Daha önce benzer durum? Daha önce benzer durum? Diğer kişilerde benzer şikayetler? Diğer kişilerde benzer şikayetler? Travma hikayesi? Travma hikayesi? Bilinç kaybı nerede oldu? Bilinç kaybı nerede oldu? (Olay yerinde ipuçları?) Bilinç kaybı ani mi, yavaş mı gelişti? Bilinç kaybı ani mi, yavaş mı gelişti? (Anormal motor hareket?) İlaç kullanma hikayesi İlaç kullanma hikayesi

48 Hikaye: Daha önce benzer durum? Hipoglisemi Hipoglisemi Hiperglisemi Hiperglisemi Üremik koma Üremik koma Hepatik koma Hepatik koma Eski SVO Eski SVO Epilepsi Epilepsi

49 Diğer kişilerde benzer şikayetler? Gıda intoksikasyonu Gıda intoksikasyonu CO intoksikasyonu CO intoksikasyonu

50 Hikaye: Bilinç kaybı nerede oldu? Hipotermi Hipotermi Hipertermi Hipertermi Hipoksi Hipoksi İlaç kutuları, veda mektubu İlaç kutuları, veda mektubu Elektrik kaçağı Elektrik kaçağı

51 Hikaye: Bilinç kaybı ani mi, yavaş mı gelişti? Vasküler......ANİ Vasküler......ANİ Metabolik....SAATLER Metabolik....SAATLER İnfeksiyon...GÜNLER, HAFTALAR İnfeksiyon...GÜNLER, HAFTALAR Tümör.........GÜNLER, HAFTALAR Tümör.........GÜNLER, HAFTALAR

52 Bilinç kaybı; Ayırıcı Tanı: Intrakranial sebepler: Intrakranial sebepler: –Travma: Diffüz beyaz cevher hasarı, Hematom –Vasküler: SAK, İSK, infark, ödem –Enfeksiyon: Menenjit, abse, ansefalit –Neoplastik: Tümör, ödem –Epilepsi –Hidrosefali

53 Bilinç kaybı; Ayırıcı Tanı: Ekstrakranial sebepler Ekstrakranial sebepler –Metabolik: Hipo/hiper Na,K,Ca Hipo/hiperglisemiHipo/hipertermiAlkaloz/asidozÜremi Hepatik koma Porfiri

54 Ekstrakranial sebepler Endokrin hastalıklar Endokrin hastalıklar –Diabetes mellitus –Hipopituarizm –Adrenerjik kriz (Addison) –Hipo/hiperparatiroidizm –Hipotiroidi

55 Ekstrakranial sebepler İlaçlar İlaçlar –Sedatifler –Antidepressanlar –Antikonvülzanlar –Anestezikler –Antikolinerjikler –Opiatlar Toksinler Toksinler –Alkol –CO –Ağır metaller

56 Ekstrakranial sebepler Solunum Yetmezliği Solunum Yetmezliği –Hipoventilasyon –Diffüzyon eksikliği –Perfüzyon eksikliği –Anemi Kardiak hastalıklar Kardiak hastalıklar –Vazo-vagal atak –Hipovolemi –Kapak hastalıkları –Akut koroner sendromlar –Aritmi

57 Ekstrakranial sebepler Psikiyatrik hastalıklar Psikiyatrik hastalıklar –Histeri –Katatoni –Konversiyon

58 Bilinç Kaybı: Tedavi A-B-C

59 Bilinç Kaybı: Tedavi Ampirik olarak; Tiamin 100mg IV Tiamin 100mg IV Naloksan 2-4mg IV Naloksan 2-4mg IV Dekstroz 50g IV Dekstroz 50g IV

60 Bilinç Kaybı: Tedavi Benzodiazepin intoksikasyon şüphesi? Benzodiazepin intoksikasyon şüphesi? Flumazenil 0.2mg IV (Total 1.0mg 1 dakika ara ile)

61 Bilinç Kaybı: Tedavi Menenjit şüphesi Menenjit şüphesiAntibiyotik (III. Kuşak sefalosporin  Ampisilin) (III. Kuşak sefalosporin  Ampisilin)

62 Bilinç Kaybı: Tedavi KİBAS, herniasyon şüphesi KİBAS, herniasyon şüphesi Mannitol 1g/kg IV Acil cerrahi müdahele Acil cerrahi müdahele

63 Bilinç Kaybı: Tedavi SVO SVO D estek tedavi D estek tedavi E rken dönemde E rken dönemdetrombolitikler

64 Bilinç Kaybı: Tedavi Hepatik koma Hepatik koma Oral alım kesilir Oral alım kesilir Kan amonyak düzeyini düşürmeye yönelik tedavi Kan amonyak düzeyini düşürmeye yönelik tedavi

65 Bilinç Kaybı: Tedavi İlaç intoksikasyonları İlaç intoksikasyonları – Gastrik dekompresyon – Eliminasyonun hızlandırılması – Antidotlar

66 Hipoglisemi Hipoglisemi kan şekeri seviyesinin hücrenin enerji ihtiyacını karşılamayacağı düzeye düşmesi Erkeklerde < 55 mg/dl Kadınlarda < 35 mg/dl

67 Hipoglisemi Etiyoloji Fazla insülin, antidiyabetik Fazla insülin, antidiyabetik Yetersiz besin Yetersiz besin Kimyasal zehirlenme (metil alkol) Kimyasal zehirlenme (metil alkol) Karaciğer yetmezliği Karaciğer yetmezliği Üremi koması Üremi koması İnsüline benzer hormon salgılayan tümörler İnsüline benzer hormon salgılayan tümörler

68 Hipoglisemi Klinik Cilt soğuk, soluk ve terli Cilt soğuk, soluk ve terli Açlık hissi Açlık hissi Ağız çevresi ve ellerde karıncalanma Ağız çevresi ve ellerde karıncalanma Sinirlilik ve titreme Sinirlilik ve titreme Taşikardi, taşipne Taşikardi, taşipne Baş dönmesi ve baş ağrısı Baş dönmesi ve baş ağrısı

69 Hipoglisemi Tedavi Havayolu ve solunum (ABC) Havayolu ve solunum (ABC) Oksijen Oksijen % 50’lik dextroz puşe % 50’lik dextroz puşe % 10-20’lik dextroz (Şuur açılana kadar) % 10-20’lik dextroz (Şuur açılana kadar) 1 mg glukagon (Glukoz verilemiyorsa) 1 mg glukagon (Glukoz verilemiyorsa) *GlucaGenHypoKit 1mg flk ( sc, im, iv) Şuuru açık hastalarda şekerli içecekler Şuuru açık hastalarda şekerli içecekler

70 DKA Koması Diyabette 2. sıklıkta görülen acil durum Tanısı konmamış hastalar ilk DKA koması

71 DKA Etiyoloji İnsülin veya OAD ilacını almama Diyet düzensizliği İnsülin metabolizmasını bozan problemler –Enfeksiyon, ameliyat, travma,…

72 DKA Klinik Polidipsi, poliüri Polidipsi, poliüri Stupor – Koma Stupor – Koma Karın, baş ve kas ağrıları Karın, baş ve kas ağrıları Bulantı, kusma Bulantı, kusma Halsizlik Halsizlik Kussmaul solunumu Kussmaul solunumu Aseton kokusu Aseton kokusu Dehidratasyon Dehidratasyon Hiporefleksi Hiporefleksi Kuru ve sıcak cilt Kuru ve sıcak cilt

73 DKA Tedavi Havayolu ve solunum (ABC), oksijen Havayolu ve solunum (ABC), oksijen Kan şekeri 250 mg/dl’nin üzerinde ise genellikle dehidratasyon vardır Kan şekeri 250 mg/dl’nin üzerinde ise genellikle dehidratasyon vardır ilk 1 saatte 1000-2000 ml sıvı infüzyonu ilk 1 saatte 1000-2000 ml sıvı infüzyonu 500 ml/saat hızda idame 500 ml/saat hızda idame Sıvı kaybı ortalama VA’nın %10 Sıvı kaybı ortalama VA’nın %10 İlk 4-5 saatte yarısı verilmelidir İlk 4-5 saatte yarısı verilmelidir

74 DKA Tedavi İnsülin replasmanı –0.1-0.15 Ü/kg iv bolus –0.1 Ü/kg idame –KŞ 250-300 mg/dl %5 dextroz + İnsülin

75 DKA Tedavi Potasyum *(Potasyum Klorür %7.5 - %22.5) –K<4.5 mEq/L….20-40 mEq/L 2-3st Bikarbonat *(Sodyum Bikarbonat %8.4) –pH<6.9-7.0

76 HİPERTANSİYON Kan basıncında artış ile birlikte akut hayatı tehdit edici durumlar Diyastolik kan basıncı >130 mmHg

77

78 Malign Hipertansiyon Kontrolsüz hipertansiyon Sıklıkla altta yatan renal arter darlığı Retinal hemorajiler Retinal hemorajiler Eksuda Eksuda Papil ödemi Papil ödemi Renal tutulum (malign nefroskleroz) Renal tutulum (malign nefroskleroz)

79

80 Hipertansif Ensefalopati Kan basıncındaki ani ve ciddi yükselmeye bağlı olarak hiperperfüzyon ve beyin ödemi bulguları

81 Tedavinin Hedefleri 2-6 saat içinde diyastolik KB’nı 100- 105 mmHg 2-6 saat içinde diyastolik KB’nı 100- 105 mmHg Agresif bir tedavi otoregülasyon sınırının altında iskemik hadiselere (inme veya MI) neden olabilir.

82 Antihipertansif Tedavi Nitroprussid Nitroprussid –0,25-0,5 mcg/kg/dk –Max=10 mcg/kg/dk Nitrogliserin Nitrogliserin –5-20  g/dak. –5 dk’da 5  g/dk artır

83 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

84 Glomerüler filtrasyon hızının saatler- haftalar içerisinde azalması sonucunda kanda nitrojen yıkım ürünlerinin birikimi Böbreğin vücut homeostazını sağlaması için gerekli glomerüler ve tübüler işlevlerinin akut olarak azalmasıdır

85 ABY: Etiyoloji Prerenal azotemi Prerenal azotemi(%55-60) Renal - intrinsik- ABY Renal - intrinsik- ABY(%35-40) En sık tipi iskemik ya da toksik ATN Postrenal azotemi Postrenal azotemi<%5

86 Prerenal Böbrek Yetm Nedenleri Hipovolemi –Hemoraji –Gastrointestinal kayıplar –Hipoproteinemi –Yanıklar –Tuz kaybına neden olan Renal Renal Adrenal hst Adrenal hst Hipotansiyon –Sepsis –DİC –Hipotermi –Hemoraji –Kalp yetmezliğiHipoksi –Pnömoni –RDS

87 İntrensek Böbrek Yetm Nedenleri Glomerulonefritler –Poststreptokoksik –SLE –Membranoproliferatif –İdiopatik hızlı ilerleyen (RPG) Lokalize intravasküler koagülasyon –Renal ven trombozu –Kortikal nekroz –HÜS

88 Akut tübüler nekroz –Ağır metaller (Au, Hg, Bi) (Au, Hg, Bi) –Kimyasal maddeler –İlaçlar –Hemoglobinüri, myoglobinüri –Şok –İskemi Akut interstisyel nefrit –İnfeksiyon –İlaçlarTümörler –Renal parankimal infiltrasyon –Ürik asit nefropatisi Gelişimsel anomaliler –Kistik hastalıklar –Hipoplazi - displazi Herediter nefritler İntrensek Böbrek Yetm Nedenleri

89 Postrenal Böbrek Yetm Nedenleri Obstrüktif üropati Obstrüktif üropati –UP darlık –Ureterosel –Uretral valv –Tümör Vezikoüreteral reflü Vezikoüreteral reflü Edinsel Edinsel –Taş –Pıhtı

90 ABY Gelişmesinden Sorumlu Mekanizmalar İskemi İskemi Nefrotoksinler Nefrotoksinler İskemi + Nefrotoksinler İskemi + Nefrotoksinler

91 Kardinal Bulgular Glomerüler filtrasyon hızında azalma Glomerüler filtrasyon hızında azalma Oligüri >2 yaş400 ml / gün 2 yaş400 ml / gün <2 yaş0.5 ml / kg / saat Böbrek fonksiyonlarında bozulma Böbrek fonksiyonlarında bozulma

92 ABY Klinik Bulgular Su ve tuz yüklenmesi bulguları Su ve tuz yüklenmesi bulguları –Hipertansiyon, kalp yetmezliği, ödem Hiperpotasemi bulguları Hiperpotasemi bulguları –Aritmi - EKG değişiklikleri –Kardiak arrest Asidoz bulguları Asidoz bulguları –Takipne –Dolaşım kollapsı

93 Kalsiyum- fosfor metabolizma bozk Kalsiyum- fosfor metabolizma bozk –Tetani, konvülziyon Nitrojenöz atıkların toksik etkisi (üremi) Nitrojenöz atıkların toksik etkisi (üremi) –İştahsızlık, bulantı, kusma –Kanama diyatezi (peteşi, purpura, epistaksis, melena) –Ansefalopati (uyuklama, konfüzyon, hallüsinasyon, koma) ABY Klinik Bulgular

94 ABY İndeksleri PrerenalATN BUN/Kreatinin>20<15 İdrar Na <10>20 İdrar dansite >1018<1012 İdrar osmolalite >500<250 FENa<%1>%2 FEüre<%35>%50 İdrar sedimenti Hyalen silendr Kirli kahve

95 ABY Tedavi Sıvı-elektrolit dengesinin düzenlenmesi Sıvı-elektrolit dengesinin düzenlenmesi Asidozun düzeltilmesi Asidozun düzeltilmesi Üremik komplikasyonların düzeltilmesi Üremik komplikasyonların düzeltilmesi Kullanılan ilaçların ayarlanması Kullanılan ilaçların ayarlanması Beslenme durumunun düzeltilmesi Beslenme durumunun düzeltilmesi Renal Replasman Tedavisi Renal Replasman Tedavisi

96 ABY ACİL TEDAVİ Dolaşım kollapsı Plasma veya isotonik sol.20 ml/kg İV Dopamin 5 mg/kg/dk. İV Hiperpotasemi Ca glukonat (%10) 0.5ml/kg İV insülin 0.1 Ü/kg ve Glukoz 0.3 gr/kg İV Konvulziyon Diazepam 0.25 mg/kg İV Hipokalsemi Ca glukonat (%10) 0.5 ml/kg İV Hipomagnezemi Magnezyum sülfat (%50) 0.1 ml/kg İM Asidoz NaHCO 3 2mmol/kg İV Hipertansiyon Hidralazin 0.2 mg/kg İV Labetalol 1-4 mg/kg/saat İV infüzyon Sıvı yüklenmesi Furosemid 1-2 mg/kg İV

97 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"İÇ HASTALIKLARI ACİLLERİ Doç.Dr.Figen Coşkun HÜTF Acil Tıp AD ATUDER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları