Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAK ÖĞRENME İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME Halil İbrahim KAYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAK ÖĞRENME İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME Halil İbrahim KAYA."— Sunum transkripti:

1 ORTAK ÖĞRENME İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME Halil İbrahim KAYA

2 Aktif Öğrenme •Aktif öğrenme bireyin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini dikkate alan, bireye çoklu öğrenme ve değerlendirme fırsatları sunan bir yaklaşımdır.

3 •Aktif öğrenme, öğrencinin üzerine yapılacak bir iş değil öğrencinin yapacağı bir iş olarak görülür. •Öğrenme bireysel bir etkinliktir. Aktif öğrenme neden gereklidir?

4

5 Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları •Öğrenciler liderlik ve takım çalışması becerileri kazanırlar. •Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişir. •Yaşam boyu öğrenme beceri ve alışkanlıkları kazanırlar.

6 •Öğrenciler kendi üstün ve zayıf yanlarını tanıma imkanı bulurlar, kendi tutum ve değerlerini keşfederler. •Öğrencilerin olaylara bilimsel bakma ve bilimsel araştırma becerileri gelişir. Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları

7 •Öğrenciler başkalarını tanıma imkanı bulurlar. •Öğrenciler öğrenmeye karşı yüksek bir motivasyona sahip olurlar. • Öğrenciler hayatta karşılaşacakları sorunları çözme becerileri kazanırlar. •Öğrenciler farklı zeka boyutlarını geliştirme fırsatı bulurlar. Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları

8 •Öğrenciler; anlamlı, kalıcı ve farklı durumlara uygulanabilir nitelikte bilgiler edinirler. •Öğrencilerde sorumluluk duygusu gelişir. •Öğrenciler yeni öğrenme stratejileri geliştirirler. Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları

9 Aktif öğrenme yöntemleri •Projeye dayalı öğrenme, •Probleme dayalı öğrenme, •İşbirlikçi öğrenme, •Kavram haritaları..vb

10 ? •İ•İş birliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir görevi yerine getirmek üzere ortak amaç uğruna birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrenme yaklaşımıdır.

11 İLKELERİ;İLKELERİ; •Öğrenme en az 2 en çok 6 kişilik gruplar içinde olur. •Grup içindeki etkileşim önemlidir. •Bireysel yarışmadan çok gruplar arası yarışma esastır. •Öğrencilerin başarı ya da başarısızlığı bireye değil gruba aittir

12 İLKELERİ;İLKELERİ; •Gruplar heterojendir. •Bireylerin bilişsel, sosyal ve duygusal yönleri gelişir. •Öğretmen tüm çalışmalara rehberlik yapar. •Grup içinde kalıtım, sorumluluk alma be sağlıklı iletişim sağlanabilir

13 AMACI : •Öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde, birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek çalışmalar yapmalarıdır.

14 AVANTAJLARI   Düşük yetenekli öğrencilere problem çözme ve üst düzey düşünme becerileri kazandırır.  Başkalarının fikirlerine saygılı olmayı kazandırır.  Hoşgörülü olma, empati kurma yeteneğini kazandırır.  Tartışmayı öğretir.  Demokratik yaşam alışkanlıklarını kazandırır.  Eğitimi ve öğretimi eğlenceli hale getirir.

15  Öz saygı ve öz yeterlilik duygularını geliştirir.  Grup içerisinde işbirliği, sorumluluk, paylaşma gibi değerleri geliştirir.  Başarı ve başarısızlık grup üyeleriyle paylaşılır.  Öğrencileri aktif hale getirir.  Öğrencileri güdüleyerek dikkatlerini sürdürmelerini sağlar.

16 DEZAVANTAJLARI   Güveni az olan öğrenciler gruba ait olmakta zorlanabilirler.  Sorumluluk taşımayanlar, öğrenmek isteyenleri engelleyebilirler.  Daha yetenekli öğrenciler daha az beceri gösterebilirler.  Üst düzey yetenekli öğrenciler grup üstünde baskı oluşturabilirler.

17 DEZAVANTAJLARI   Grup başarısı bir anlamda bireysel çaresizliğe dayanır.  Sorumluluk paylaşıldığı için zamanın boşa geçme riski vardır.  Grup öğrenmeye karşı gelebilir.  Yıkıcı tartışmalar yaşanabilir.

18 İşbirlikli Öğrenmenin Temel Öğeler  Olumlu Dayanışma/Bağımlılık (Positive Interdependence)  Bireysel Sorumluluk (Individual Accountability)  Yüzyüze Etkileşim (Face-to-face Interaction)  Sosyal/Toplumsal Beceriler (SocialSkills)  Grubun Kendini Değerlendirmesi (Group Processing)

19 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri  Takım Oyun Turnuvaları Tekniği  Öğrenci Takımları Başarı Grupları Tekniği  Ayrılıp Birleşme Tekniği (Jigsaw)  Küçük Grupla Öğrenme Tekniği  Grup Araştırması Yöntemi

20 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Takım Oyun Turnuvaları Tekniği)  Öğrenciler;  Beceri, cinsiyet ve yarışçı özelliklerine göre 4-5 kişilik takımlara ayrılır.  Her hafta turnuva yapılır ve her takımın görevi turnuvaya katılacak arkadaşını hazırlamaktır.  Öğretmen ön bilgi verdikten sonra konu ile ilgili materyali dağıtır.  Her grup kendisini temsil edecek olanı hazırlar.  Turnuva masaları hazırlanır  Her takımdan bir veya iki öğrenci yarışır ve aldıkları puan takımın puan hesabına yazılır.  Her hafta turnuva masasındaki öğrenci değişir.

21 ÖĞRENCİ TİMLERİ –BAŞARI GRUPLARI

22 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Öğrenci Takımları Başarı Grupları Tekniği)  Öğrenciler 4-5 kişilik takımlara ayrılır.  Takımlar kendi içlerinde çalıştıktan sonra bir test uygulanır.  Öğrenciler testten aldıkları puana göre başarı sırasına dizilir.  En başarılı 6 öğrenci 1. grup, sonraki 2. grup vb… olarak ayrılır.  1. gruptakiler takımlarına 8,  2. gruptakiler örneğin takımlarına 6,  3. gruptakiler örneğin takımlarına 4 puan kazandırırlar.  Her öğrenci becerisi ve başarısı oranında takımına katkı getirir. Öğrenci kendisini kendi başarı grubundakilerle karşılaştırır.

23 23 Grup Çalışması Düzeni

24 24 Düşün-Birlikte Çalış-Paylaş

25 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Küçük Grupla Öğrenme Tekniği)  2-6 kişilik gruplar, öğretmenin belirlediği ana konunun alt konularından birini seçerek araştırırlar.  Grubun her üyesi alt konunun bir bölümünü alır.  Kendi grup arkadaşlarıyla tartışırlar.  Sınıfa sunu yaparlar.  Öğrenciler bu sunuyu değerlendirir.

26 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Grup Araştırması Yöntemi)  Bir konu alt konulara ayrılarak gruplara dağıtılır  Grup üyeleri bu alt konuyu bölümlere ayrılır ve iş bölümü yapılır.  Her bir grup üyesi diğer grup üyelerinin çalışmasına bağımlıdır.  Öğrenciler arası iletişim sağlanır  İletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesi için etkinlikler yapılabilir  Öğretmen rehberdir.

27 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Grup Araştırması Yöntemi)  Burada Öğrenciler;  Bir plan geliştirerek bu planı uygularlar  Bilgi toplayarak, bir probleme çözüm getirirler  Araştırmalarından elde ettikleri bilgileri paylaşırlar.

28 AYRILIP BİRLEŞME AYRILIP BİRLEŞME

29 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Jigsaw)  Takımların oluşturulması  Isınma etkinlikleri  Takımlarda konu ve görev dağılımının yapılması  Diğer gruplarla etkileşim  Takım içi etkinlikler  Değerlendirme

30 Takımların oluşturulması  2-6 kişiden oluşan takımlar  Takımlar heterojen olmalıdır, tüm takımların başarı düzeyleri birbirine yakın olmalıdır

31 Isınma etkinlikleri  Gruba ad verme,  Grubun sloganını belirleme  Düşün-tartış-yaz-paylaş

32 Takımlarda konu ve görev dağılımının yapılması  Konu alt bölümlere ayrılır ve öğrencilere bu alt konular verilir  Takım içerisinde görevler belirlenir: Lider, Kaynak sağlayıcı, Denetçi, Özetleyici, Araştırmacı, Kayıtçı, Destekleyici, Gözlemci-sorun giderici  Her oturumda bu görevler değişmelidir.

33 Diğer gruplarla etkileşim  Aynı alt bölümden sorumlu olan, farklı takımlardaki öğrencilerin birleşerek etkileşim grupları oluşturması  Elde ettikleri kazanımları özetlerler.

34 Jigsaw-Takımları                               Ev Takımları (karışık olarak 5 veya 6 kişiden oluşmaktadır) Uzman Takımları (her uzman takımında her bir ev takımından 1 kişi yer almaktadır)

35 Takım içi etkinlikler  Etkileşim gruplarında çalışan öğrencilerin elde ettikleri kazanımları takımlara dönerek diğer arkadaşlarına aktarmaları ve tartışmalarıdır.

36 Değerlendirme  Takım içerisindeki etkinliklerin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi,  Bireysel değerlendirme; yapılan bir sınavla öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilerek elde ettikleri puanların takım lehine yazılması

37 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler Halil İbrahim KAYA hik_kaya@hotmail.com


"ORTAK ÖĞRENME İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME Halil İbrahim KAYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları