Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KASKO SİGORTASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KASKO SİGORTASI."— Sunum transkripti:

1 KASKO SİGORTASI

2 Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder.   a) Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi, b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,

3 d) Aracın yanması, e) Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi. Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir. Teminatın yukarıda yer alan tüm riziko grupları için verilmemesi halinde poliçe başlığı, en az 14 punto büyüklüğünde harflerle “DAR KAPSAMLI KASKO SİGORTA POLİÇESİ” ibaresini taşıyacaktır. 

4 EK SÖZLEŞME İLE VERİLEN TEMİNATLAR
Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,   Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,   3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,

5 EK SÖZLEŞME İLE VERİLEN TEMİNATLAR
Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,   Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,   Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,   Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,   Taşıtın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,

6 EK SÖZLEŞME İLE VERİLEN TEMİNATLAR
Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar. Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar.   Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar. Teminatın yukarıda yer alan tüm zararları kapsayacak şekilde verilmesi halinde poliçe başlığı “TAM KASKO SİGORTA POLİÇESİ” ibaresini taşıyacaktır. Poliçede bu Genel Şartlarda sigorta teminatının kapsamına ilişkin olarak belirtilen ifadeler dışında ifade kullanılamaz.  

7 Yurtdışı teminatı Poliçe kapsamındaki teminatlar nedeniyle meydana gelen zararların Türkiye sınırları dışında teminata dahil edilmesi halinde, • Kasko primine % 30 oranında ek prim alınır. • Tarifede yer alan tüm indirim ve sürprimler bu fiyatlara uygulanır. • Bu kapsamdaki hasarlar hasarsızlık indirimini etkiler.

8 Yarışlara Katılma İsteğe bağlı olan bu teminat, taşıtın iddia veya yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararları kapsar. Ancak, Yurtdışı Teminatı alınmış olsa bile, yurtdışında geçersizdir.

9 TEMİNAT KAPSAMINA ALINMAYAN HASARLAR
Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan,ayaklanma ve bunların gerektirdiği sıkı yönetim ve askeri hareketler, Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, Nükleer yakıt veya bunların yanmasından kaynaklanan hasarlar, Poliçede gösterilen taşıtın gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

10 Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar, Taşıta, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile bu kişiler tarafından taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar, Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar, Kaza sonucu olmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımda meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar, Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlar .

11 SİGORTA BEDELİ Sigorta bedeli, sigorta konusu araçların cins, marka, model, tip, üretim yılı gibi unsurlar göz önünde tutulmak suretiyle piyasa değerinin altında olmamak üzere belirlenir.

12 KASKO FİYATI Sigorta konusu araçların tarife grubu ve yaşına göre belirlenen ve kasko priminin hesaplanmasında kullanılan katsayıdır. TARİFE GRUPLARI Sigorta konusu araçların markasına,modeline ve o marka,model araçlara ait geçmiş dönem hasar verilerine göre belirlenen gruplardır.

13 KASKO PRİMİ (BEDELİ) Kasko primi=Araç bedeli x Kasko fiyatı İNDİRİMLER
Yaş ve Ehliyet İndirimi %10 (35 yaş üstü en az 5 yıllık ehliyet) Sürücü İndirimleri Hususi otomobiller için uygulanır. 30 yaşını aşmış tek sürücü(sigorta ettiren) %10 30 yaşını aşmış tek sürücü %7,5 30 yaşını aşmış iki sürücü %5

14 İl İndirimi Hususi otomobil, taksi, dolmuş, minibüs, yolculu otobüs ve kamyonet türü araçlara uygulanır. İstanbul ili için %7,5; İzmit, Sakarya illeri için %2,5 prim artırımı uygulanır.

15 Araç Çokluğu İndirimi Sigortalının şirkette birden çok kasko poliçesi olması durumunda uygulanır. • Bir yıldan az süreli sigortalarda araç çokluğu indirimi uygulanmaz. Firmaların ortaklar ve eşlerine ait araçları, firma aracı olarak kabul edilerek araç sayısına ilave edilir.

16 Hasarsızlık İndirimi Hasar olmaması durumunda

17 Model Yılı İndirimi Uzun Süreli Poliçe İndirimi
Son model Hususi araçlar için %20, kamyonetler için %10 model yılı indirimi uygulanır. Uzun Süreli Poliçe İndirimi Uzun süreli düzenlenen kasko poliçelerine poliçe sürelerine göre aşağıdaki oranlarda indirimler uygulanır, Poliçe Süresi Tarife İndirimi (%) 18 aya kadar 0 18 aydan (18 ay Dahil) 24 aya kadar( 24 ay dahil ) 10 24 aydan uzun ve 36 aya kadar olan ( 36 ay dahil ) 15 36 aydan uzun ve 48 aya kadar olan ( 48 ay dahil ) 20 48 aydan uzun ve 60 aya kadar olan ( 60 ay dahil ) 30 Bu indirimlere ilave olarak, tarife gruplarında belirtilen diğer indirimler de uygulanır.

18 EK TEMİNATLAR 1.Kişisel Eşyalar Teminatı
Sadece hususi araçlar için verilir.Sigortalının ve yakınlarının araçta bulundurduğu kişisel eşyaların kaza sonucu zarar görmesi durumunda devreye girer. 2.Taşınan Emtea Teminatı Ticari araçlar için verilir. Sigortalının faaliyet konusuyla ilgili olarak aracında taşıdığı kendisine ait emteanın kaza sonucu hasar görmesi durumunda devreye girer.

19 ESKİSİ YERİNE YENİSİ TEMİNATI
Tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde, kampanya ve/veya özel indirimler olmaksızın satıcı firma tarafından açıklanmış anahtar teslim liste değerinin minimum %95’i üzerinden sigortası yaptırılan ‘0 km-son model ‘ araçlarda ilk altı aylık sigorta süresi içerisinde çalınmaları veya tam hasara uğramaları halinde aracın hasar tarihindeki ikinci el piyasa değerine bakılmaksızın, aynı marka ve tip ‘ 0 km-son model ’ aracın temini sağlanacak ya da aynı marka ve tip aracın ‘ 0 km-son model ‘ anahtar teslim değeri ödenecektir.

20 ÖZET TABLOSU


"KASKO SİGORTASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları