Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015-4-4 İSLAM'DA İBADETLERDE İLKELER VE İBADETLERİN FAYDALARI 11. SINIF 2. ÜNİTE pedagojiformasyon.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015-4-4 İSLAM'DA İBADETLERDE İLKELER VE İBADETLERİN FAYDALARI 11. SINIF 2. ÜNİTE pedagojiformasyon.com."— Sunum transkripti:

1 2015-4-4 İSLAM'DA İBADETLERDE İLKELER VE İBADETLERİN FAYDALARI 11. SINIF 2. ÜNİTE pedagojiformasyon.com

2 11.2. Ünite: İslam’da İbadetlerde İlkeler Ve İbadetlerin Faydaları / Konular 1. İbadetler ile İlgili Temel İlkeler 1.1. İsteklilik ve Samimiyet 1.2. Gösterişten Uzak Olmak 1.3. Kolaylık ve Güç Yetirebilirlik 2. İslam’da İbadetlerin Faydaları 2.1. İbadetlerin Bireysel Faydaları 2.2. İbadetlerin Toplumsal Faydaları

3 3 11.2. Ünite: İslam’da İbadetlerde İlkeler Ve İbadetlerin Faydaları / Kazanımlar 1. İslam’da ibadetlerle ilgili bazı temel ilkeleri örneklerle açıklar. 2. İslam’da ibadetlerdeki kolaylıklarla ilgili örnekler verir. 3. Başkalarının ibadet etme hakkına saygılı olur. 4. İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını irdeler. 5. İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarına örnekler verir. 6. İbadetlerin bireye iç huzuru sağladığını ve kendine güveni geliştirdiğini fark eder. 7. İbadetin kendi hayatındaki faydalarını irdeler. 8. İbadetlerin ahlakın güzelleşmesine katkısına örnekler verir.

4 1. İbadetler İle İlgili Temel İlkeler İsteklilik ve Samimiyet Gösterişten Uzak Olmak Kolaylık ve Güç Yetirebilirlik

5 İsteklilik ve Samimiyet "Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır yada baş." İsteksiz yapılan ibadetler Kur'an'da kınanmıştır. "Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların hilelerini ve oyunlarını bozar.Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar..." (Nisa 142) İbadetlerde sadece istekli olmak yeterli değildir, aynı zamanda samimi olmak da gerekir. "Biz sana kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O halde sen de ihlasla yalnız Allah'a ibadet et." (Zumer 2 )

6 Gösterişten Uzak Olmak İbadetlerin gösteriş amaçlı veya herhangi bir çıkar elde etmek için yapılması, dinimizce çirkin bir davranış olarak görülür. "...Bana din ve ibadetlerimi yalnız Allah'a has kılarak gönülden kulluk etmem emredildi." (Zumer 11) "Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar.İbadetlerini gösteriş için yaparlar." (Ma'un 4-6)

7 İslam’da Kolaylık Sağlanan İbadetler 1.Hasta ve yolcu olanlar ramazan orucunu erteleyebilir veya tutmayabilir. 2.Yolculukta olanlar Cuma ve bayram namazlarından sorumlu olmazlar. 3.Yolculukta dört rekatlık namazlar iki rekat olarak kılınır. 4.Su bulunmadığı durumlarda teyemmüm edilir. 5.Abdestte belli bir süre için ayaklar yıkanmadan mestler üzerine mesh edilebilir.

8 Allah kulluk etmektir saygı duymaktır boyun eğmektir bağlanmaktır - a İbadet sevmektir - ı İbadet Nedir ?

9 “İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt da onlar içindir.” ( Ra’d 29) “Asra yemin ederim ki İnsan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.” (Asr Suresi)

10 İbadet Kavramı, Kapsamı, Niçin İbadet Edilir İbadet Kavramı: 1. Allah’a kulluk ve itaat etmek 2. Allah’a karşı görevlerimizi yerine getirmek 3. Allah rızası için yapılan bütün güzel davranışlar İbadetin Kapsamı: Namaz kılmak Oruç tutmak Zekat vermek Hacca gitmek Kurban kesmek Adaletli olmak Hoşgörülü olmak Sözünde durmak Anne-babaya saygı Çalışmak Bilimsel çalışma İyiliği yaymak Kötülüğü engellemek Temiz olmak İnsana faydas ı ? İnsanı terbiye eder

11 İBADET Ruhumuza huzur verir ahlakı güzelleştirir imanı pekiştirir günah işlemekten alıkoyar kötü duyguları yok eder İbadetin Faydaları (Genel) Toplumsal barışı sağlar

12 İbadetlerin Faydaları BireyselToplumsal

13 İbadetler insanın yaratanı ile ilişkisini güçlendirir 2.1. İbadetlerin Bireysel Faydaları İbadetler İnsanda güven duygusunu güçlendirir İbadetler insanda Sorumluluk bilincini geliştirir İbadetler insanın iç huzurunu güçlendirir İBADETLERİBADETLER

14 2.2. İbadetlerin Toplumsal Faydaları İbadetler güzel ahlakın gelişmesine katkıda bulunur İbadetler kötülüklerden alıkoyar İbadetler sabrı ve diğerkamlığı öğretir İbadetler sosyal yardımlaşmayı teşvik eder İbadetler kaynaşmaya katkıda bulunur

15 “Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabbinize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac 77) İbadet İnsanı Kurtuluşa Götürür

16 “Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d 28) İbadet Kalplere Huzur Verir

17 İbadetler insanın iç huzurunu güçlendirir

18 aydınlatı r iç dünyamızı ferahlık verir huzur verir inceltir ve yüceltir ruhumuza duygularımızı maneviyatımıza İbadet İbadetlerin İnsanın İç Huzuruna Etkisi

19 1. İbadetler güzel ahlakın gelişmesine katkıda bulunur 2.2. İbadetlerin Toplumsal Faydaları “Allah'a ve Elçisi'ne tâbi olun ki rahmete nail olabilesiniz. Rabbinizin affına mazhar olmak ve Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyanlar için hazırlanmış gökler ile yer kadar geniş bir cennete ulaşmak için birbirinizle yarışın; onlar ki hem bolluk hem de darlık zamanında (Allah yolunda) harcarlar, öfkelerini kontrol altında tutarlar ve insanları affederler, çünkü Allah iyilik yapanları sever.” (Al-i İmran 132-134)

20 “Namaz dinin direğidir. Kim namazını kılarsa dinini ayakta tutmuş olur. Kim de namazını terkederse dinini yıkmış olur.” Hz. Muhammed(S.A.V.)

21 “Sizden birinizin kapısı önünde bir akarsu bulunsa ve o akarsuda günde beş defa yıkansa o kişide kirden bir şey kalır mı? İşte beş vakit namaz kılanların durumu buna benzer. Allah bu beş vakit namazla günahları siler.” (Hz. Muhammed (S.A.V.)

22 www.muhammetyilmaz.com NAMAZ Zaman Din Allah Kötülük Temizlik Hayasızlık Saygı duyma Birlikte yaşama İyi duygular İyilik -a yaklaştırır -ten uzaklaştırır -e yöneltir - ı iyi kullandırır -e alıştırır -tan alıkoyar - yı öğretir - in direğidir -yı öğretir -ı geliştirir

23 2. İbadetler kötülüklerden alıkoyar 2.2. İbadetlerin Toplumsal Faydaları “(Resûlüm!) Sana ahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut 45)

24 İbadet Kötülük ve Fenalıktan Alıkoyar “Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar…. Namaza yaklaşmayın…” (Nisa 43)

25 “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara 183) Günahlardan Korunma Aracı: O R U Ç

26 2015-4-4

27 27 3. İbadetler sabrı ve diğerkamlığı öğretir 2.2. İbadetlerin Toplumsal Faydaları Rahmân, Rahîm Allah’ın Adıyla DÜŞÜN zamanın akıp gidişini! Gerçek şu ki, insan ziyandadır; meğer ki imana erip doğru ve yararlı işler yapanlardan olsun, ve birbirlerine hakkı tavsiye edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden... (Asr 1-3)

28 4. İbadetler sosyal yardımlaşmayı teşvik eder 2.2. İbadetlerin Toplumsal Faydaları

29 “Kendiniz için özenle ayırdığınız şeylerden başkaları için harcamadıkça gerçek erdeme ulaşmış olamazsınız; ve her ne harcarsanız kuşkusuz, Allah ondan tamamiyle haberdardır.” (ALİ İMRAN 92) Zekat

30 ZEKAT Yoksulluk Sosyal Adalet Şefkat ve Cömertlik İç Huzur Paylaşma ve Yardımlaşma Kıskançlık ve Çekememezlik - u azaltır - yı artırır - i azaltır - a kavuşturur - i sağlar - i geliştirir Zekatın Faydaları

31 KURBAN ( Allah’a yaklaşmanın aracı) “Onların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşmaz. Fakat sizin Allah’ın emirlerine bağlılığınız O’na ulaşır…” (Hac, 37)

32 KURBANIN YARARLARI 1.Kurban Müslümanlar arasında yardımlaşmayı sağlar. 2.Zenginleri cimrilik hastalığından kurtarır. 3.Fakirlerin zenginlere hürmet,zenginlerin de fakirlere şefkat göstermesini sağlar. 4.İnsanlar arasında birlik ve beraberlik duygularını geliştirir. 5.Toplumda sevgi ve saygı bağları kuvvetlenir.

33 5. İbadetler kaynaşmaya katkıda bulunur 2.2. İbadetlerin Toplumsal Faydaları  Cemaatle kılınan vakit, cuma, cenaze ve bayram namazları  Ramazanda verilen iftar yemekleri  İhtiyaç sahiplerine verilen zekat ve sadakalar  Kurban kesilmesi ve etinin paylaşılması  Ramazan ve kurban bayramlarında ziyaretler, bayramlaşmalar…


"2015-4-4 İSLAM'DA İBADETLERDE İLKELER VE İBADETLERİN FAYDALARI 11. SINIF 2. ÜNİTE pedagojiformasyon.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları