Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kur’ân-ı Kerîm’de Ayetleri -2. T ü r k ç e M e â l l e r i.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kur’ân-ı Kerîm’de Ayetleri -2. T ü r k ç e M e â l l e r i."— Sunum transkripti:

1 Kur’ân-ı Kerîm’de Ayetleri -2

2 T ü r k ç e M e â l l e r i

3 20 - Tâ hâ Süresi

4 14 - Şüphesiz ben Allah'ım, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl.

5 132 - ( Ey Muhammed! ) Ehline namaz kılmalarını emret, kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Güzel akibet takva sahiplerinindir.

6 21 - Enbiya Süresi

7 73 - Onları buyruğumuz altında (insanlara) doğru yolu gösterecek önderler kıldık. …

8 … Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdir.

9 22 - Hac Süresi

10 35 - Ki Allah anıldığı vakit onların kalpleri titrer. Onlar başlarına gelene sabreden, namaz kılan kimselerdir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

11 41 - Onlar (o müminler) ki, eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekâtı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. İşlerin sonu Allah'a varır.

12 78 - Allah uğrunda, hakkını vererek cihad edin. O, sizi seçti; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi; babanız İbrahim'in dininde (de böyleydi). …

13 … Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için, O, gerek daha önce (gelmiş kitaplarda), gerekse bunda (Kur'an'da) size "müslümanlar" adını verdi. …

14 … Artık namaz kılın, zekat verin, Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!

15 23 - Mü’minun Süresi

16 2 - Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler.

17 9 - Ve onlar ki, namazlarını muhafaza ederler.

18 24 - Nûr Süresi

19 37 - Birtakım insanlar (Allahı tesbih ederler) ki, ne ticaret ne de alış veriş onları Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.

20 56 - Hem namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz.

21 26 - Şuarâ Süresi

22 218 - O ki, (gece namaza) kalktığın zaman seni görüyor.

23 27 - Neml Süresi

24 3 - Ki o (müminler) namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak iman ederler..

25 29 - Ankebut Süresi

26 45 - Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.

27 30 - Rûm Süresi

28 17 - Haydi siz, akşama ulaştığınızda (akşam ve yatsı vaktinde) sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin (namaz kılın), ki göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur.

29 18 - Göklerde ve yerde, ikindileyin de, öğleye erdiğiniz zaman da hamd O'na mahsustur.

30 31 - Başkasından geçerek hep O'na gönül verin ve O'ndan sakının. Namaza devam edin ve müşriklerden olmayın.

31 31 - Lokman Süresi

32 4 - Onlar, namazı kılarlar, zekatı verirler, âhirete de kesin olarak inanırlar.

33 17 - "Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelenlere sabret, çünkü bunlar, azmi gerektiren işlerdendir."

34 32 - Secde Süresi

35 15- Bizim âyetlerimize o kimseler inanırlar ki onlar, kendilerine öğüt verildiği zaman derhal secdeye kapanırlar; Rablerini överek tesbih ederler, büyüklük taslamazlar.

36 17 - Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar.

37 33 -Ahzâb Süresi

38 33 - Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. …

39 … Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resülüne itaat edin…

40 … Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.

41 41 - Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin.

42 42 - Onu sabah akşam tespih edin.

43 35 - Fâtır Süresi

44 Fakat sen ancak o kimseleri sakındırasın ki, gaybda Rablerinin korkusunu duyarlar, namazı dürüst kılarlar. Temizlenen de sırf kendisi için temizlenir. Nihayet dönüş Allah'adır. 18 - Hem günah çeken bir kimse, başkasının günahını çekmeyecek; yükü ağır basan, onun yüklenilmesine çağırsa da ondan bir şey yüklenilmeyecek, isterse bir yakını olsun.

45 29 - Allah'ın kitabını okuyan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak verenler, kesinlikle batma ihtimali olmayan bir ticaret umarlar.

46 42 – Şûrâ Süresi

47 38 - Yine onlar, Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri, aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar.

48 50 – Kâf Süresi

49 39 - O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tespih et.

50 40 - Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tespih et.

51 51– Zâriyat Süresi

52 17 - Geceleri pek az uyurlardı.

53 18 - Seherlerde bağışlama dilerlerdi.

54 58 - Mücadele Süresi

55 getirmediniz? Fakat Allah da sizi affetti. Şu halde namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. 13 - Gizli (özel) bir şey konuşmanızdan önce sadaka vermekten korktunuz da mı yerine

56 62 - Cum’a Süresi

57 9 - Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

58 10 - Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

59 70 – Me’âric Süresi

60 22 - Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır.

61 23 - Onlar ki namazlarını sürekli kılarlar.

62 34 - Namazlarına devam ederler.

63 72 - Müddessir Süresi

64 43 - Onlar şöyle derler: "Biz namaz kılanlardan değildik."

65 73 - Müezzemmil Süresi

66 2 - Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir.

67 20 - Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalktığını, …

68 … seninle beraber bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor. Gece ve gündüzü Allah takdir eder. O, sizin onu sayamayacağınızı bildi de sizi affetti. …

69 … Bundan böyle Kur'ân'dan size ne kolay gelirse okuyun. Allah, içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allah'ın lütfunu arayan başka kimseler …

70 … ve Allah yolunda savaşan daha başka insanlar olacağını bilmiştir …

71 … Onun için Kur'ân'dan kolayınıza geldiği kadar okuyun, namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir borç verin (Hayırlı işlere mal sarfedin). …

72 … Kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği, Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağış dileyin. Kuşkusuz Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

73 76 - İnsan Süresi

74 25 - Sabah akşam Rabbinin adını an.

75 26 - Gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et.

76 98 - Beyyine Süresi

77 5 - Halbuki onlar, dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.

78 107 – Mâûn Süresi

79 4 - Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

80 5 - Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

81 2. Sununun Sonu …

82 Sunuyu Hazırlayan: Hayati ULUATA h.uluata @ ttnet.net.tr Sadak Allah-ül Azim [ Allah (c.c) doğru söylemiştir.]


"Kur’ân-ı Kerîm’de Ayetleri -2. T ü r k ç e M e â l l e r i." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları