Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 15.01.20151 B İ LG İ İŞLEM SA Ğ LIK İ STAT İ ST İ KLER İ ŞUBES İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 15.01.20151 B İ LG İ İŞLEM SA Ğ LIK İ STAT İ ST İ KLER İ ŞUBES İ."— Sunum transkripti:

1 İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 15.01.20151 B İ LG İ İŞLEM SA Ğ LIK İ STAT İ ST İ KLER İ ŞUBES İ

2 Hastane Aylık Doğum Bildirim Formu Amacı, Hastanede olan doğumlar ve doğan bebeklere ait hizmet verilerinin doğru, güvenilir ve tutarlı olarak bildirimlerinin sağlanmasıdır. Form, doğumhane çalışmalarını ve doğan bebeğe yönelik hizmet sunumunu değerlendirmek için birim sorumlularından hastane yöneticilerine kadar ilgili kişilere gerekli bilgileri sağlayacak bir veri tabanı olarak hazırlanmaktır. Bebeklere il olarak koruyucu sağlık hizmetlerini aşılama ve FKÜ için kan alımı hizmetlerini daha iyi verebilmektir. 15.01.20152

3 Hastane Aylık Doğum Bildirim Formu 15.01.20153  Bu form tüm hastaneler tarafından ilgili ayın ilk 5 günü içinde düzenli olarak Sağlık Müdürlüğü Sağlık İstatistikleri ve Bilgi İşlem Şubesine gönderilir

4 FORMUN DOLDURULMASI 15.01.2015 4 5 BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR: 1. DOĞUM ŞEKLİ 2. BEBEK SAYISI 3. DOĞUM SONUCU 4. RİSKLİ BEBEK DURUMU 5. BEBEĞE YÖNELİK HİZMETLER

5 A) DOĞUM ŞEKLİ 15.01.20155  Bu bölümde doğum yapan kadın sayısı ve doğumun oluş şekline göre dağılımı istenmektedir.  Sezaryan (Sectio) dışı tüm doğumlar normal (vaginal) doğum grubuna girecektir. Sezaryan (Sectio) ve normal doğum sayılarının toplamının, doğum yapan kadın sayısına eşit olması gerekmektedir.

6 15.01.20156 A) DOĞUM ŞEKLİ DOĞUMUN OLUŞ ŞEKLİ DOĞUM YAPAN KADIN SAYISI VAGİNALSECTİO İZMİR İL İÇİ İZMİR İL DIŞI

7 B)BEBEK SAYISI 15.01.20157  Doğum yapan kadın sayısının, doğumların tek veya çoğul olmasına göre dağılımı istenmektedir.  Tek ve çoğul doğum yapanların toplamı ’’A’’ bölümümdeki doğum yapan sayısına eşit olmalıdır. Son sütun toplam doğan bebek sayısını verir.  Tek doğumlar 1, ikiz doğumlar 2, üçüz doğumlar 3 ile … çarpılır, çıkan sayıların toplamı, toplam doğan bebek sayısı sütununa yazılır.

8 B) BEBEK SAYISI DOĞUM SAYISI TOPLAM DOĞAN BEBEK SAYISI TOPLAM DOĞAN BEBEK SAYISI TEK DOĞUM ÇOĞUL DOĞUM İKİZÜÇÜZDİĞER 15.01.20158

9 C) DOĞUM SONUCU 15.01.20159  Bebeklerin, canlı veya ölü doğuma ve cinsiyetlerine göre dağılımı istenmektedir.  Ölü ve canlı doğum toplamı “B” bölümündeki Toplam Doğan Bebek Sayısına eşit olmalıdır.

10 15.01.201510 C) DOĞUM SONUCU CANLIÖLÜTOPLAM ERKEKKIZBİLİNMEYENERKEKKIZBİLİNMEYENERKEKKIZBİLİNMEYEN

11 D) RİSKLİ BEBEK SAYISI Bir risk ile doğan bebeklerin sayılarını saptamaktır. Prematüre Bebek : Gebelik süresi 37 haftadan (259gün) az olan canlı doğum, prematüre doğum olarak tanımlanır. Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek (DDA) : 37-40 haftalık doğumlar Miadında doğum olarak tanımlanmaktadır. Miadında doğan bebekler içinde doğum ağırlığı 2500 gramdan az olan bebekler D D A’lıklı bebeklerdir.. İki gruba ayrılır: Düşük Doğum Ağırlığı: 2500-1500 gram arası doğum ağırlığı olan bebeklerdir. Çok Düşük Doğum Ağırlığı : 1499 gram ve daha az doğum ağırlığı olan bebeklerdir. 15.01.201511

12 15.01.201512 D) RİSKLİ BEBEK DURUMU PREMATÜRE BEBEK SAYISI PREMATÜRE BEBEK SAYISI DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEK SÜRMATERE BEBEK SAYISI ANOMALİLİ BEBEK SAYISI 1500 GR DAN AZ 1500 GR DAN AZ 1500-2500 GR ARASI

13 E) BEBEĞE YÖNELİK SAĞLIK UYGULAMALARI 15.01.201513 K vit. ve Hep-1 aşısı hemen uygulanması gereken işlemlerdir, FKÜ Kan örneği ise hastaneden taburcu olma aşamasına yakın, bebek beslendikten sonra gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle FKÜ Kan örneği sayısı yeni doğan bölümünden alınabilir. Taburcu olurken sadece anne sütü ile beslenen bebek sayısı da, yeni doğan bölümü verilerinden elde edilmelidir, bu veri ’’Sağlık Bakanlığının Emzirmenin Özendirilmesi ve Anne Sütünün Teşviki programı ve “Bebek Dostu Hastane” uygulamalarının yeterliliğini gösteren önemli bir sayısal veridir.

14 15.01.201514 E) BEBEĞE YÖNELİK SAĞLIK UYGULAMALARI K-VİT UYGULAMASI HEPATİTAŞI UYGULAMSI HEPATİTAŞI UYGULAMSI ALINAN FKÜ ALINAN FKÜ KAN ÖRNEĞİ KAN ÖRNEĞİ TABURCU OLURKEN SADECE ANNE SÜTÜ İLE BESLENEN BEBEK SAYISI TABURCU OLURKEN SADECE ANNE SÜTÜ İLE BESLENEN BEBEK SAYISI

15 SIRA NO ADI SOYADI DOĞUM YERİ YAŞ DOĞUM YAPTIĞI TARİH GEBELİK SÜRESİ CANLI DOĞUM SAYISI ÖLÜ DOĞUM SAYISI DÜŞÜK SAYISI KÜRTAJ SAYISI SON GEBELİK ARALIĞI YAŞ KUTUCU Ğ UNA YIL OARAK DE Ğİ L SAYI G İ R İ N İ Z. ÖRNE Ğİ N:25-30 V.B 15.01.201515

16 DOĞUM ŞEKLİ CANLI DOĞUM ÖLÜ DOĞUM AĞIRLIK BOY KONJENİTAL ANOMALİ ÇOĞUL DOĞUMLAR CANLI ÇOĞUL DOĞUMLAR ÖLÜ HEPATİT AŞISI FKÜ NORMALSECTIOERKEKKIZERKEKKIZERKEKKIZERKEKKIZERKEKKIZERKEKKIZERKEKKIZ 15.01.201516

17 SEMTMAHALLESOKAK KAPI NUMARASI İLÇEİLHASTANE ADI ADI NUMARASI 15.01.201517

18 HASTANE DOĞUM BİLDİRİM FİŞ.............................................................................Hastanesi Do ğ um Yapan Anne ile ilgili Bilgiler:Açık Ev Adresi : Adı Soyadı :..............................................................Semti :............................................................................... Baba Adı :..................................................................Mahalle/Köy :.................................................................... Do ğ um Yeri – Yılı :......................................................Sokak :............................................................................... Do ğ um Yaptı ğ ı Tarih :.................................................Kapı No :........................................................................... Gebelik Süresi (Hafta olarak) :.................................... İ lçe :................................................................................... Canlı Do ğ um Sayısı :................................................... İ l :...................................................................................... Ölü Do ğ um Sayısı :.....................................................Ev Tel. No :....................................................................... Düşük / Küretaj Sayısı :.............................................. Son Gebelik Aralı ğ ı (Yıl olarak) :................................. Yukarıda kimli ğ i ve açık adresi yazılı anne hastanemizde do ğ um yapmıştır. Bilgilerinize sunulur. Do ğ an ile ilgili Bilgiler : Ço ğ ul do ğ umlar için : (Gerekiyorsa ekleyin) Canlı Do ğ um / Ölü Do ğ um : Canlı ÖlüCanlı ÖlüCanlı Ölü Cinsiyeti : Erkek KızErkek Kız Erkek Kız A ğ ırlı ğ ı :......................................................................................................................................... Boyu :............................................................................................................................................. Hepatit B Aşı Tarihi :.............../....../200........../...../200…...../...../2000 Konjenital Anomali :........................................................................................................................... 15.01.2015 18

19 15.01.2015 19

20 BEBEKLE İ LG İ L İ B İ LG İ LER BEBEKLE İ LG İ L İ B İ LG İ LER  EXCELL FORMATINDA VERİLERİ AÇIK YAZINIZ  FORMDAKİ ANNE YAŞ BÖLÜMÜNÜ SAYI OLARAK YAZINIZ.ÖRNEĞİN:25 YAŞ 30 YAŞ  DOĞUM ŞEKLİNİ NORMAL SEZERYAN OLARAK AÇIK YAZINIZ  CANLI DOĞUMU ERKEK KIZ OLARAK AÇIK YAZINIZ  ÖLÜ DOĞUM ERKEK KIZ OLARAK AÇIK YAZINIZ  AĞIRLIK ERKEK KIZ OLARAK AÇIK YAZINIZ  BOY ERKEK KIZ OLARAK AÇIK YAZINIZ 15.01.201520

21 BEBEKLE İ LG İ L İ B İ LG İ LER BEBEKLE İ LG İ L İ B İ LG İ LER  KONJENİTAL ANOMALİ ERKEK KIZ OLARAK AÇIK YAZINIZ  ÇOĞUL DOĞUMLAR CANLI ERKEK KIZ OLARAK AÇIK YAZINIZ  ÇOĞUL DOĞUMLAR ÖLÜ ERKEK KIZ OLARAK AÇIK YAZINIZ  YUKARIDAKİ VERİLERİ AÇIK OLARAK YAZINIZ. 15.01.201521

22  VERİLERİ AÇIK OLARAK EXCELL FORMATINDA GİRDİKTEN SONRA İNTERNET (MAİL) ORTAMINDA GÖNDERİNİZ. 15.01.201522

23 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER 15.01.201523


"İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 15.01.20151 B İ LG İ İŞLEM SA Ğ LIK İ STAT İ ST İ KLER İ ŞUBES İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları