Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ-KDS

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARAR DESTEK SİSTEMLERİ-KDS"— Sunum transkripti:

1 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ-KDS
KARAR VERME VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ

2 Bilgisayarla Karar Destek Yapısı
Model oluşturma gerçek dünyaya ait bir sorunu standart bir yapıya dönüştürerek çözmeyi içerir. Yapısal olmayan yönetsel sorunlar standart modellerle çözülemezler. Böyle sorunlar için bir karar destek sistemi kullanmak gerekir. KDS daha çok karar verme işinin yapısal olmayan şekliyle ilgilidir.

3 KDS UYGULAMALARI Uygulamada KDS genel olarak: Mali işleri planlama
Pazarlamayla ilgili karar verme Fabrika kapasitesini planlama Ortak yatırım analizi vb. işlevlerini kapsar.

4 KDS Veri Tabanları -I Bellekler için destek Veri eksiltme
Veri miktarını değiştirme Ayrıntı seviyelerinde değiştirme Çoklu kaynaklar Dizili kaynaklar,veri kaynağı kataloğu Geniş zaman çerçevesi Herkese açık ve özel veri tabanları

5 KDS Veri Tabanları -II Doğruluk derecelerini değiştirme Küme işlemler Rasgele erişim İlişkiler ve gözlemler için destek Başarım Diğer KDS bileşenleri için arabirim Son kullanıcı arabirimi

6 KDS İşlevleri 1-KDS teknik temeli olmayan karar vericilerin sistemle tam etkileşimli çalışabilmelerini sağlamak için kullanım kolaylığı sunmalıdır. 2-Geniş ve çeşitli veriye erişimi olmalıdır. 3-Değişik tipte analiz ve model sağlamalıdır.

7 KDS Bileşenleri Diyalog+Veri+Model= KDS mimarisi KDS teknolojisi her zaman iyi işlev gören bu üç parçadan oluşmalıdır.

8 DVM-Diyalog, Veri, Model Üçlüsü

9 KDS Yazılım Bileşenleri

10 Diyalog Yönetim Bileşeni -I
Kullanıcı kolaylığı: . Tutarlı, doğal dil komutları, . “Yardım” komutu ve hata uyarıları, . Çırak ve usta metodu, Donanım ve işletim sistemi öğeleri: . Yazıcı ve çizici desteği, . Değişik girdi cihazlarını destekleme,

11 Diyalog Yönetim Bileşeni-II
Değişik diyalog tarzları: . Seçenekler ekranı, . Komut dili, . Nesneye dayalı, . Soru/cevap, Grafikler: . Temel çizimler ve çizgeler, . Çok renk desteği, . Çıktıyı önceden görebilme.

12 Veri Yönetim Bileşeni-I
Veri İşleme Fonksiyonları: . Sözlük, . Yaratma, silme, güncelleme ve sorgulama. İç ve Dış Veri Tabanlarının Yönetimi: . Özetleme, . Yakalama, . Veri kaynaklarını bütünleştirme.

13 Veri Yönetim Bileşeni-II
Mantıksal Veri Görünümleri: . Tutanak, . İlişkisel, hiyerarşik ve ağ veri tabanı yönetim sistemi, . Kural.

14 Model Yönetim Bileşeni
Analiz: . Ya-ise, . Hedef bulma, . Monte Carlo, . Matematik olarak en iyiyi elde etme. Tahminler ve İstatistikler: . Temel istatistik fonksiyonlar, . Mevsimlik ayarlı zaman serileri, . Çok değişkenli istatistikler.

15 Karar Destek Sistemlerinin Teknoloji Düzlemleri
Paralel işleme makineleri İstemci/sunucu (İ/S) teknolojisi İlişkisel veri tabanı Nesneye dayalı teknoloji Optik diskler

16 Bilgi-tabanlı KDS (Akıllı KDS)
Bilgi yönetimi bileşeni Bir veya daha fazla uzman sistemden oluşur. KDS bileşenlerinin işlemlerini zenginleştirecek bilgiyi sunar. Bilgi yönetim yazılımı, gerekli yürütme ve uzman sistem bütünlüğünü sağlar.

17 Tekrarlı Tasarım KDS, geleneksel yığın veya çevrimiçi sistemlerden farklı bir tasarım ve geliştirme tekniği gerektirir. KDS tekrarlı geliştirme işlemine ihtiyaç duyar. Tekrarlı geliştirme sorun veya karar durumunun değişimleriyle sistemin genişlemesine ve değişimine izin verir.

18 Örgütsel Çevre KDS için çoğunlukla sekiz değişik örgütsel çevreden sözedilmektedir. Sistem analistleri uygulama grubu, Sistem araçlarıyla ilgili bir grup, Yönetim bilimi ya da yöneylem araştırma grubu, Planlama Bölümü, Analiz destek grubu, Resmen tutulmuş KDS grupları, Bilgi merkezleri, Son kullanıcıya hizmet için bir KDS grubu.

19 Belge Nedir? Bilginin her depolanmış şekli “belge” olarak adlandırılmaktadır. Genellikle göreceli olarak sınırlı başlık veya konu sahasıyla ilişkilidir. Sayılar içerebilir, ancak nümerik olmayanlar yani metin, grafik, görüntü, ses ve video içerenler çoğunluktadır.

20 Belge-Tabanlı Karar Destek
KDS veri bileşenlerini bir araya getirme, işleme, yönetme ve bu çeşit veriye erişimi sağlamak üzere genişletildiğinde “belge tabanlı KDS” olarak adlandırılır Yüzlerce hatta binlerce belge içinden aranılan bilgilere hızlı ve etkili erişim sağlanması öncelikle arzu edilir.

21 Belge Tabanlı KDS’de Kullanılan Teknolojiler
1- İstemci/sunucu ağları, uziletişim, toplu bellek ve diğer teknolojiler bilgiye erişebilmek için araçlar sağlar. 2- Yapay zeka bilginin anlaşılması, kesilmesi ve kendi kendine sınıflandırılması için teknolojik yeterliliğin artmasına yardımcıdır.

22 Belge Tabanlı KDS’de Kullanılan Teknolojiler
3- Nesneye dayalı veri tabanı yönetimi, bilgi düzeltme, elektronik posta ve sunuş standartlarının bütünleştirilmesi gerekmektedir.

23 Kişisel Karar Destek Sistemi-KKDS
1980’lerde Karar desteğin farklı üç seviyeye ayırılması savunuldu : bireye destek gruba destek işletmeye destek

24 Müşteri Hedefli Karar Destek SİSTEMLERİ
Büyük ölçüde müşteriye uyarlanma belirli hizmet endüstrilerinde kaçınılmaz bir gerçek halini aldı. Yöneticiler elektronik olarak bütün hizmetleri sağlamak için “müşteri hedefli karar destek sistemleri” ne ihtiyaç duydular. Örneğin Federal Express


"KARAR DESTEK SİSTEMLERİ-KDS" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları