Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

2 Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama
Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması RAM’da oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından nesnel, standart testler ve bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır. Tanılamada; bireyin özürlü sağlık kurulu raporu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri, eğitim performansı, ihtiyacı, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve bireysel gelişim raporu dikkate alınır.

3 Eğitsel değerlendirme ve tanılama; eğitimin her tür ve kademesindeki geçişler ile bireylerin eğitim performansı ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak veli ya da okulun/kurumun isteği üzerine gerektiğinde tekrarlanır.

4 Ülkemizde 573 Sayılı K.H.K’ye Dayalı Tanılama Süreci
Farkına Varma Hekime Başvurma Tıbbi Rehabilitasyon R.A.M. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu (ÖEDK) En Az Sınırlandırılmış Eğitim Ortamına Yerleştirme Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu (ÖEHK) Eğitsel Tanılama Yapma Destek Eğitim Planı Hazırlama Yöneltme Raporu Hazırlama Destek Eğitim Planı uygulamasındaki görevlilere danışmanlık yapma, Yerleştirme kararı sonuçlarını izleme, Yerleştirme yapılan kuruma, bireye, destek eğitim planının uygulanmasında görev alan personele ve aileye danışmanlık yapma, Aile Eğitimi Programları hazırlama, Personel gereksinimini belirleme ÖEDK gelen yönlendirme raporunu değerlendirerek gerekli ÖE önlemlerini alma, Ö.E. uygulamaları yapılan okulların gereksinimlerini belirleme ve karşılama En az sınırlandırılmış eğitim ortamına yerleştirme kararını alma, Hizmet içi eğitim prog. açılmasını sağlama, Kaynak dağıtımı …… Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi (BEPGB)

5 Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama İçin Gerekli Belgeler
a)Bireyin, velisinin ya da resmî okul ve kurum yönetiminin yazılı başvurusu. (Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu – BU FORM BAKANLIKÇA HAZIRLANAN FORM OLMALIDIR )

6

7 Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama İçin Gerekli Belgeler
b) Okula/kuruma kayıtlı öğrenciler için bireysel gelişim raporu. (BU FORM BAKANLIKÇA HAZIRLANAN FORM OLMALIDIR )

8 BİREYSEL GELİŞİM RAPORU

9 2.SAYFA

10 SAYFA 3

11 3.SAYFA

12

13

14

15 Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama İçin Gerekli Belgeler
c)Destek eğitim amaçlı müracaatlarda tıbbi tanılaması ile ilgili özürlü sağlık kurulu raporu.

16

17 Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Amaçlı Göndermelerde Randevu Takibi ve Formların Doldurulması
Eğitsel Değerlendirme İsteği Formlarının Dikkatli bir şekilde doldurularak gönderilmesi. Randevuların müdürlüğümüze ait adresinden takip edilmesi.

18 2011 YILINDA İLK İNCELEMESİ YAPILMAK ÜZERE FORM GÖNDERİLEN ÖĞRENCİLERDEN
Değerlendirilmesi İstenilen Öğrenci Sayısı (Hastanelerin İstediği Dahil) :700 İncelemesi Yapılan Öğrenci Sayısı : 500 Yetersizliği Olmayan:107 Eğitsel Değerlendirme İsteği Formları İncelenerek Değerlendirilmeye Alınmasına Gerek Duyulmayan Dosya Sayısı:200

19 Eğitim planı Her tür ve derecedeki resmî veya özel okul/kurumlara devam eden öğrencilerin eğitim planı her yıl BEP geliştirme birimi tarafından yenilenir. Destek eğitim hizmeti verilen özel, özel eğitim okul ve kurumlarındaki bireylerin eğitim planı, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu süresi sonunda özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından yenilenir.

20

21 Yönlendirme Yönlendirme, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna göre en az sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine karar verilerek eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu hazırlanmasını içeren bir süreçtir.

22 OKULÖNCESİ EĞİTİME YÖNLENDİRME

23 ÖZEL EĞİTİM SINIFINA (Hafif) YÖNLENDİRME

24 ÖZEL EĞİTİM SINIFINA (HAFİF OTİSTİK) YÖNLENDİRME

25 ÖZEL EĞİTİM SINIFINA (AĞIR OTİSTİK) YÖNLENDİRME

26 OÇEM’E (ORTA-AĞIR OTİSTİK) YÖNLENDİRME

27 EĞİTİM UYGULAMA OKULUNA (ORTA-AĞIR) YÖNLENDİRME

28 İŞ OKULUNA (HAFİF) YÖNLENDİRME

29 İŞ EĞİTİM MERKEZİNE YÖNLENDİRME

30 İŞİTME ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULUNA YÖNLENDİRME

31 ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİNE (İŞİTME) YÖNLENDİRME

32 EVDE EĞİTİME YÖNLENDİRME

33 TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE (HAFİF) YÖNLENDİRME

34 DESTEK EĞİTİMEYÖNLENDİRME

35 Yerleştirme Özel eğitim hizmetleri kurulu, özel eğitim değerlendirme kurul raporu doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan bireyi uygun resmî okul veya kuruma yerleştirir. Bu kurul, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunun yönlendirme raporu ve velinin isteği doğrultusunda özel okullarda öğrenimlerini sürdüren öğrencinin, bulunduğu okulda kaynaştırma yoluyla eğitime devam etmesi için de karar alabilir.

36 TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMAYA YERLEŞTİRME KARARI

37 EVDE EĞİTİME YERLEŞTİRME KARARI


"ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları