Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ HOŞGELDİNİZ ” HAC SEMİNERİ -2 Bölüm 9 Ekim 2011 10:00 -17:30.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ HOŞGELDİNİZ ” HAC SEMİNERİ -2 Bölüm 9 Ekim 2011 10:00 -17:30."— Sunum transkripti:

1

2 “ HOŞGELDİNİZ ” HAC SEMİNERİ -2 Bölüm 9 Ekim 2011 10:00 -17:30

3 Arafat’a giden hacılar www.muhammetyilmaz.com Arafat Vakfesinin Vacibi vacip Arafat Vakfesinin Vacibi: Arefe günü gündüz Arafat'a çıkmış olanların güneş batıncaya kadar Arafat'ta beklemeleri vaciptir.

4 Arefe günü Arafat’a gidilir. Arafat Müzdelife Mina Mescid-i Haram

5 ARAFAT  Hz. Adem İ le Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştukları, kavuştukları yerdir.  Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledi ğ i yerdir.  Orada Cebeli Rahmet (rahmet tepesi ) isminde bir tepe vardır. Mekke’nin 25 km. güney do ğ usunda bulunur.

6 Arafat Dağı (Cebel-i Rahme)

7  VAKFE: Arefe günü ö ğ leden sonra bayramın birinci günü sabahına kadar bu zaman içerisinde belli bir vakit Arafat’ta kalmaktır.

8 ARAFAT VAKFES İ N İ N FARZLARI 1. 1. Hac için ihrama girmi ş olmak 2. 9 Zilhicce 10 Zilhicce 2. Vakfeyi Arefe günü (9 Zilhicce) güne ş in zeval noktasına gelmesinden kurban bayramın birinci günü (10 Zilhicce) fecr-i sadı ğ a kadar olan süre içinde yapmak 3. 3. Vakfeyi Arafat'ta yapmak Arafat Vakfesinin Vacibi vacip Arafat Vakfesinin Vacibi: Arefe günü gündüz Arafat'a çıkmış olanların güneş batıncaya kadar Arafat'ta beklemeleri vaciptir.

9  VAKFE: Arefe günü ö ğ leden sonra bayramın birinci günü sabahına kadar bu zaman içerisinde belli bir vakit Arafat’ta kalmaktır. Arafat Çadırları

10 Arafat’tan Görünüm. 9

11 Önemlidir! Haccın Vacipleri 1. Safa ile Merve arasını say etmek, 2. Müzdelife denilen yerde vakfe yapmak, 3. Şeytan taşlamak, 4. Traş olmak, 5. Veda Tavafı, Dikkat!

12 Arefe günü akşam güneş battıktan sonra Müzdelife’ye gidilir ve orada sabahlanır. Arafat Müzdelife Mina Mescid-i Haram

13 12 MÜZDELİFE KÖPRÜSÜ Meşaril HaramMÜZDELİFE KIBLE YÖNÜNÜ GÖSTEREN LEVHA

14 13 Müzdelife MÜZDEL İ FE VAKFE ZAMANI: Arefe günü güne ş in batımından Bayramın birinci günü güne ş in do ğ umuna kadar olan süre Hanefiler Hanefiler: Bayramın birinci günü imsak ile güne ş in do ğ umu arası Ş afiiler- H anbeliler Ş afiiler- H anbeliler: Arefe günü gece yarısından itibaren güne ş in do ğ masına kadar Malikiler Malikiler: Arefe günü güne ş in batımında güne ş in do ğ masına kadar.

15 14 2010 HAC MÜZDEL İ FE VAKFES İ N İ N FARZLARI 1. 1. Hac için ihramlı olmak 2. 2. Arafat vakfesini yapmı ş olmak 3. 3. Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak 4. 4. Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak

16 Müzdelife – Mina Hareketi 15

17 Bayramın birinci günü sabah Mina’ya gidilir. Mina’da büyük şeytana 7 taş atılır. Arafat Müzdelife Mina Mescid-i Haram www.muhammetyilmaz.com VAC İ B İ sünnet VAC İ B İ : Ebu Hanife ve İ mam Muhammed’e göre Ak ş am ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde Müzdelife’de cem-i tehir ile kılmak (di ğ er müçtehitlere göre sünnettir)

18 M İ NA  Şeytan taşlama ve kurban kesme yeridir.  Büyük, küçük ve orta olmak üzere üç tane şeytan vardır.  Bunlara toplam 70 taş atılır.  Mekke’nin 8 km. do ğ usundadır.

19 Mina’da kurban kesilir ve şeytan taşlanır. www.muhammetyilmaz.com

20 M İ NA'DA YAPILAN GÖREVLER 1. Ş eytanı ta ş lama (aslî vacip) 2. Kuran 3. Tra ş Bu üç göre v arasında sıraya uymak cumhura göre sünnet sadece Ebu Hanife’ey göre vaciptir

21 Şeytan Taşlama Alanına Çıkan Yollar (Mina) 20

22 21 Birinci gün : Birinci gün : Aka’be Cemre'sine 7, İ kinci gün İ kinci gün: Küçük, orta ve büyük cemrelere yedi ş erden 21 ta ş Üçüncü gün Üçüncü gün : Küçük, orta ve büyük cemrelere yedi ş erden 21 ta ş Dördüncü gün Dördüncü gün : Küçük, orta ve büyük cemrelere yedi ş erden 21 ta ş (Toplam 70 ta ş )

23 CEMERATIN VAKT İ 1. Bayramın birinci günü : Fecr-i sadıktan bayramın ikinci gün ü fecr-i sadı ğ a kadar olan sürede Aka’be Cemresi'ne yedi ta ş atılır. ( Ş afilerde Arefe günü gece yarısından sonra) 2. Bayramın ikinci ve üçüncü günü : Ö ğ leden sonra ba ş lar, fecr-i sadı ğ a kadar devam eder. Bayramın ikinci ve üçüncü günü sırasıyla küçük, orta ve büyük ş eytana yedi ş er ta ş atılması sünnettir. ( Ş afilerde vacip) 3. Bayramın dördüncü günü : Zevalden sonra ba ş lar güne ş in batmasıyla sona erer

24 Ş EYTAN TA Ş LAMANIN GEÇERL İ OLMASININ Ş ARTLARI 1. 1. Atılan ta ş ları, dikili sütunlara isabet ettirmek veya yakınlarına dü ş ürmek. 2. 2. Ta ş ları, cemrelere el ile fırlatarak atmak. 3. 3. Ta ş ın, atılması gereken yere atanın fiili sonucunda ula ş mı ş olması 4. 4. Ta ş ların her birini ayrı ayrı atmak. 5. 5. Me ş ru mazereti bulunmayan kimselerin, ta ş ları bizzat kendilerinin atması. 6. Ş âfiîler: atılan ş ey mutlaka ta ş olmalıdır 6. Atılan ş eyin, ta ş veya ta ş hükmünde olması ( Ş âfiîler: atılan ş ey mutlaka ta ş olmalıdır) 7. 7. Ta ş ların, belirlenen vakitler içinde atılması 8. 8. Atılması gereken ta ş ların tamamını veya en az dördünün atılması

25 Mina’dan Mescid-i Haram’a gidilir. Arafat Müzdelife Mina Mescid-i Haram www.muhammetyilmaz.com

26 Kurbanın kesilmesi… 25

27 Saç Tıraşı ve ihramdan çıkış 26

28 Kurban bayramının birinci günü (Zilhicce 10) Kabe tavaf edilir (Ziyaret Tavafı)

29 Gördüm ki; bu dünya bir oyalanma, Halime bakıp da, mutluyum sanma. Bedenim Kâbe’den uzakta amma; Gönlümü bıraktım, Beytullah’ta ben. ZİYARET VE VEDA TAVAFI HAC’DA ÜÇ ŞEYE DİKKAT !

30 HAC’DA Ş EYTANA DIKKAT ! Şeytan senin yolunun üzerine oturacak.  لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ  Şeytan dedi ki: “(Öyle ise) yemin ederim ki, ben de onları saptırmak için senin dosdo ğ ru yolunun üzerinde elbette oturaca ğ ım.”  ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ  “Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sa ğ larından ve sollarından sokulaca ğ ım ve sen onların ço ğ unu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın.”

31 HAC’DA HANIMA D İ KKAT ! 30 Elleri Bırakmayın !

32 HAC’DA TRAFI Ğ E DIKKAT ! 31

33 32 SORULAR & CEVAPLAR TOPLANTIMIZI TEŞRİFLERİNİZDEN DOLAYI ŞÜKRANLARIMIZI ARZEDERİZ. HACCINIZ MEBRUR SA’Y İNİZ MEŞKUR OLSUN. Salim SELVİ Kafile Başkanı Bu sunumun hazırlanmasında Talha UĞURLUEL ve Muhammed YILMAZ’ın sunumlarından istifade edilmiştir. TEŞEKKÜRLER


"“ HOŞGELDİNİZ ” HAC SEMİNERİ -2 Bölüm 9 Ekim 2011 10:00 -17:30." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları