Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Effectiveness of Metformin on Weight Loss in Non-Diabetic Individuals with Obesity Authors C. Seifarth 1, B. Schehler 1, H. J. Schneider 2 Affi liations.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Effectiveness of Metformin on Weight Loss in Non-Diabetic Individuals with Obesity Authors C. Seifarth 1, B. Schehler 1, H. J. Schneider 2 Affi liations."— Sunum transkripti:

1 Effectiveness of Metformin on Weight Loss in Non-Diabetic Individuals with Obesity Authors C. Seifarth 1, B. Schehler 1, H. J. Schneider 2 Affi liations 1 Practice for Endocrinology, Regensburg, Germany 2 Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Ludwig-Maximilian-University, Munich, Germany Dr. RIDVAN ERTEN Kasım 2014

2 NON-DİYABETİK OBEZ BİREYLERDE METFORMİNİN KİLO KAYBINA ETKİSİ Dr RIDVAN ERTEN

3 AMAÇ Obezite tedavisinde metforminin etkinliği hakkında klinik denemelerde bugüne kadar yeterli değerlendirme yapılamamıştır. Bu çalışmada metforminin ; Ayaktan obez hastalarda insülin direnci ve kilo kaybı üzerine etkisini inceledik.

4 HASTALAR VKI> 27 154 hasta grubu+ 45 kontrol grubu 6 ay Metformin Tedaviye başlamadan önce insülin duyarlılığı tespit edildi ve 75 gr OGTT yapıldı, Matsuda indeksi ve HOMA indeksi hesaplandı.

5 SONUÇ Metformin ile tedavi edilen grupta kilo kaybı; 5,8 ± 7 kg Metformin ile tedavi edilmeyen grupta kilo kaybı; 0,8 ± 3,5 kg Metformin insülin duyarlı ve insülin dirençli hastalarda natüralist ayaktan ağırlığı azaltmada etkili bir ilaçtır.

6 GİRİŞ Günümüzde kilo kaybettiren rimonobant ve GLP-1 analogları gibi ilaçlar vardır. Rimonobant ciddi yan etkileri nedeniyle piyasadan kaldırılmıştır. GLP-1 analogları (exenatid, liraglutid) kilo kaybı için yeni kullanıma giren yan etkisi az olan ilaçlardır fakat maliyeti yüksektir. Metformin 1950 den beri tip 2 DM de kullanılmış olup son 10 yıldır da PKOS tedaavisinde başarı ile kullanılmaktadır.

7 Konular Almanya Regensburg Endokrinoloji Kliniğinde VKI>27 olan hastalarda metformin ile kilo kaybı arasındaki ilişkiyi inceledi. Hastalara karbonhidrat tüketimini azaltmaları önerildi fakat hiç birine özel bir diyet programı uygulanmadı. Hiç kimseye özel bir egzersiz programı uygulanmadı. Çünkü amaç yaşam tarzını değiştirmeden sadece metforminin kilo verme üzerine etkisini incelemekti.

8 Aşikar dm olan bgt olan ve anti-diyabetik ilaç alan hastalar çalışmaya alınmadı. Depresyonu, ağır alkolizm olan, ağır sigara içicileri, uyuşturucu bağımlıları çalışmaya alınmadı. Tüm hastalar ötiroiddi. Hamile ve emzirenler hariç tutulmuştur.

9 Başlangıçta kilo,boy,tansiyon, HbA1c, karaciğer enzimleri, kolesterol, trigliserit ölçüldü. Metformin ilk hafta 1* 500 mg başlandı. Sonra hafta hafta 500 mg artırıldı. VKI<30 olan hastalarda 1500 mg a kadar çıkıldı. 35 >VKI>30 olan olan hastalarda 2000 mg a kadar çıkıldı. VKI >35 olan hastalarda 2500 mg a kadar çıkıldı. 5 hasta tolere edemediği için çalışmadan çıkarıldı.

10 YÖNTEMLER VKI>27 75 gr ogtt( 0, 1, 2 st ) İnsülin direncinne bakılmaksızın OGTT si normal hastalar 6 ay

11 SONUÇLAR 179 KADIN, 20 ERKEK ORT. YAŞ : 39,2 ORT VKI : 35.3 METFORMİN KULLANAN : 154 KONTROL GRUBU : 45 ORT METFORMİN DOZU : 2230 MG GIS YAN ETKİ : 24 (BU HASTALARDA DAHA GEÇ SÜREDE FİNAL DOZA ULAŞILDI.)

12

13 154 metformin alan hastanın; %16.2 kişi >>>>>>> % 10 ve fazla kilo kaybı % 47.4 kişi >>>>>> en az % 5 kilo kaybı Metformin alan hastalarda ortalama kilo kaybı; 5.8±7 kg ( 5.6 ± 6.5 kg) 32 hastada hiç kilo kaybı olmadı( %20.8) aksine 9 unda ağırlık artışı gözlendi. Kontrol grubunda 0.8 ± 3.5 ( 0.8 ± 3.8)kg bir ağırlık artışı gözlendi. Kilo kaybı açısından erkeklerle kadınlar arası anlamlı bir fark gözlenmedi.

14

15

16 TARTIŞMA Çalışmada çoğu insülin dirençli fazla kilolu veya obez kişilerin 6 ay boyunca metformin ile ortalama 5.8(%5.6) kilo kaybettikleri bulundu. Son zamanlardaki incelemelerde anti-obezite ilaçların içinde metforminden çok fazla bahsedilmiyor. Bahsedilen incelemelerde ise 15 gün -3 ay gibi kısa süreli ve insülin direnci ve VKI daha düşük hastalar üzerine çalışma yapılmış.

17 Bi çalışmada metforminin plaseboya göre kilo kaybına etkisi bulunamamış. Fakat herkese zaten düşük kalorili diyet veriliyormuş. Bu diyet insülin direncini kırıp metforminin etkisini azaltmış olabilir. Bir de hastalara günlük 850 mg metformin verilmiş. Yani doz da yetersiz gelmiş olabilir.

18 Bizim çalışmada insülin direnci olan hastalarda metformin daha etkili kilo verdirmiştir Ayrıca bir Türk çalışmasında da insülin direnci olan hastalarda metforminle ortalama 9 kilo kaybı olmuştur(baseline weight 96 kg; average HOMA- index 4,99). Ne yazik ki kontrol grubu olmayan bir çalışmaydı. Metformin orlistat ve sibutraminle kıyaslanmıştı. Başka bir çalışmada obez tip 2 diyabet hastalarında görülen - insülin dirençli- metformin tedavisi sonrası 8 kg kilo kaybı (24 hafta boyunca )

19 Bugün, kilo alımı ve insülin direnci arasındaki güçlü bağ tartışılmazdır. Ama henüz nedeni tam anlaşılamamıştır. Bazı mekanizmalar insülin direnci ile kilo alımı arasında ilişkiyi tanımlamıştır; İlk olarak gelişmiş insülin duyarlılığı gecikmiş insülin pikinin neden olduğu postprandial hipoglisemi sıklığını azaltır. Daha az postprandial hipoglisemi için daha az karbonhidrat tüketmek gerekir.

20 Metformin sadece kan şekeri kontrolünü düzenlemez, iskelet kasında glukoz kullanımı da uyarır, KC den glukoz outputunu düşürür, Glukoneogenezi inhibe eder. İntestinal glukoz absorbsiyonunu azaltır.

21 Metformin iştahta azalmaya yol açar. Metforminin bir primer anorektik ajan içerdiği ve bir diğer neden leptin direncine yol açarak zayıflattığı düşünülmüştür. Ayrıca GLP-1 düzeyleri de metformin etkinliği altında yükselmiştir.

22 Bu çalışmada daha obez hastalar daha çok kilo kaybetmiştir. Ancak ağırlık azalması yüzdesi olarak ciddi bir fark yoktur. Ayrıca metforminin etkinliği yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak saptanmıştır. Ayrıca metforminin sadece insülin dirençli obezlerde değil, normal obez hastalarda da yeterli dozda kullanılırsa kilo kaybetmeye sebep olabileceği bu çalışmanın önemli sonuçlarından biridir.

23 TEŞEKKÜRLER


"Effectiveness of Metformin on Weight Loss in Non-Diabetic Individuals with Obesity Authors C. Seifarth 1, B. Schehler 1, H. J. Schneider 2 Affi liations." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları