Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ."— Sunum transkripti:

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2 İÇERİK Endüstri Mühendisliği Nedir? Nasıl Endüstri Mühendisi olursunuz? Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı

3 Endüstri Mühendisliği Kavramı Mühendis 1. Sözcük kökeni, hendese (geometri) bilen. 2. Planlamaya, tasarıma ve projelendirmeye dayalı teknik meslek mensubu Mühendislik ve Bilim Bilim, temel bilginin ortaya çıkarılması ile uğraşır. Mühendislik, bilimsel bilgiyi problemleri çözmek ve “daha iyi bir yaşam” düzeyine erişmek amacıyla uygular.

4 Endüstri Mühendisliği Kavramı Mühendisliğin Tarihçesi Modern mühendisliğin başlangıcı – 1750: İlk kez “sivil mühendislik” (civil engineering – inşaat mühendisliği) teriminin kullanılması Fransa’da mühendislik okullarının açılması Makina mühendisliği – 19. yy. başları: Buharlı makinaların yaygınlaşması Elektrik mühendisliği – 19. yy. ortaları: Telgrafın ve elektrik ampulunun icadı, elektrik enerjisinin kullanımı Endüstri mühendisliği – 19. yy. sonları: Büyüyen üretim tesislerinin karmaşık problemlerinin çözülmesi

5 Endüstri Mühendisliği Kavramı Endüstri Mühendisliği, 100 yılı aşkın geçmişi bulunan temel bir mühendislik dalıdır. Giderek büyüyen ve karmaşıklaşan işletmelerin sorunlarının çözümüne bütünleşik bir yaklaşım getirmek üzere ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım ilk olarak endüstri işletmelerinde denendiği için mesleğin adı “Endüstri Mühendisliği” olarak yerleşmiştir. Ancak hizmet işletmelerinin iyileştirilmesinde de katkı sağlama olanağı bulunmaktadır.

6 Endüstri Mühendisliği Kavramı Tanım: EM, yüksek performansı, güvenilirliği, sürekliliği ve maliyet kontrolünü gerçekleştiren bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerini tasarlayan, planlayan, kuran ve yöneten bir meslektir. (1948, Institute of Industrial Engineers (IIE)) Bu mesleğin amaçları, karlılık, etkenlik, verimlilik, esneklik, duyarlılık, yüksek kalite, ürün ve hizmetlerin ömürleri boyunca sürekli geliştirilmesidir.

7 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Malzeme İnsan Makine Yöntem Bilgi Para  Yeni bir sistem tasarlama  Varolan sistemleri iyileştirme

8 EM’nin Tarihsel Gelişimi-1 1776: Endüstri Devrimi ile birlikte büyük tekstil ve metal işleme fabrikalarının İngiliz ekonomist Adam Smith’in işbölümü ile verimlilik gözlemleri 1800: Eli Whitney’in “karşılıklı değişebilir parçalar” ilkesiyle bir askeri ihaleyi kısa sürede ve düşük maliyetle bitirmesi Frederick W. Taylor (1856-1915) (“EM’nin Babası”), metot etüdü, zaman etüdü, iş bölümü, işçilerin işe uygun seçimi ve eğitimi, işçi-işveren ilişkileri ve planlama ve kontrol işlevlerine ilişkin görüşleri Frank Gilbreth (1868-1924) ve Lillian Gilbreth, bir işi yapmanın en iyi yöntemini bulma amacındaki metot etüdü. Henry L. Gannt (1861-1919), işlerin zaman ve öncelik ilişkilerini gösteren Gannt şeması

9 EM’nin Tarihsel Gelişimi-2 İlk EM Bölümü, 1908 yılında Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nde açılmıştır. EM alanında ilk doktora çalışması 1933 yılında Cornell Üniversitesi’nde Ralph M. Barnes tarafından metot etüdü konusunda tamamlanmıştır. 1920’lerde Walter Shewhart, istatistiksel yöntemlerin üretimde kullanılmasıyla kalitenin arttırılacağını ortaya koymuştur.

10 EM’nin Tarihsel Gelişimi-3 II. Dünya Savaşı’nda İngiliz ve Amerikan ordularında çeşitli uzmanlık dallarından gelen kişilerin askeri problemleri çözmede birlikte çalışması ile disiplinlerarası bir sistem yaklaşım olan “Yöneylem Araştırması” ortaya çıkmış Ülkemizde EM ile ilgili ilk dersler 1958 yılında İTÜ Makine Fakültesi İşletme Opsiyonu içinde verilmeye başlanmış. İlk kurulan bölümler ise 1969’daki ODTÜ EM Bölümü ile İTÜ Sanayi Müh. Böl. olmuştur. Bugün Türkiye’de yaklaşık 50 adet Endüstri Mühendiliği Bölümü ile yılda yaklaşık 1500-2000 civarında mezun verilmektedir.

11 Endüstri Mühendisleri Üretim ve hizmet sistemleri  Tasarım  Planlama  Uygulama  Kontrol Daha etkin Daha planlı ve koordineli Daha verimli Daha hızlı Daha kaliteli Daha düşük maliyetli Daha insancıl Daha güvenli Daha az stoklu Daha az kayıp ve fireli Daha ekonomik

12  Üretim ve hizmet sistemlerini; kalite, verimlilik, esneklik, maliyet faktörlerini göz önüne alarak tasarlar.  Mevcut sistemleri sürekli iyileştirmeyi amaçlar.  İşletmelerin karlılığını artırırken; çalışma ortamı ve yaşam kalitesini artırmak için çabalar.  Yönetim kademeleri ile üretim birimleri arasında bir köprü görevi yapar. Endüstri Mühendisleri neler yapar?

13 Endüstri Mühendisleri hangi sektörlerde çalışabilir? Telekomünikasyon Tarım Bilişim Demir-Çelik Finans-Banka Danışmanlık Taşımacılık Tekstil Hastane Otomotiv

14 Endüstri Mühendisliği Gereksiniminin Artış Nedenleri  Global düzeyde rekabet,uluslararası ilişkiler  Verimlilik, etkenlik, performans değerlendirme  Kaynakların etkin kullanımı  Ürün ve hizmette kalite  Üretim ve yönetim birimleri arasında iletişim  Çalışma ortamı koşulları (ergonomi)

15  Organizasyon  Planlama (Yatırım, Üretim, Kapasite)  Çizelgeleme (Bakım Onarım, Personel, Taşıt)  Kaynak Paylaştırılması  Malzeme Akışı  Bilgi Akışı  İnsan-Makina İlişkileri  Kalite Kontrol Endüstri Mühendisinin İlgilendiği Sistemler

16  Üretim Kontrol  Kalite Güvence  Pazarlama/Satış/ Lojistik  Satın Alma  Satış Sonrası Hizmet  Ürün Tasarımı (AR-GE)  Süreç / Sistem Analizi  Üretim  Proje Yönetimi Endüstri Mühendislerinin bir işletme içinde görev alabileceği bölümler

17 Bir Endüstri Mühendisinin sahip olması gerekenler…  Sorgulama yeteneği  Soyutlama yeteneği  Analitik olarak ifade etme yeteneği  Optimizasyon, olasılık ve istatistik kavramlarını karar verme sürecine uygulama yeteneği

18  Problem çözme  Yaratıcılık  Ekip çalışması  Sistem tasarımı  Matematiksel modelleme ve analiz  Etkin kaynak yönetimi  İnsan kaynakları yönetimi  Bilgisayar destekli çalışma  Kıyaslama yapabilme Endüstri Mühendisliği eğitiminin temel özellikleri

19  Endüstri Mühendisliği, donanım ve malzemenin yanısıra insan öğesini da dikkate alır.  Endüstri Mühendisliği, "sistem yaklaşımı" bakışı çerçevesinde "tüm fotoğrafı" dikkate alır.  Endüstri Mühendisliğinin uygulama alanı çok geniştir.  Endüstri Mühendisliği, temel işletme etkinlikleri ile yönetim kademeleri arasında köprü görevi yapar. Endüstri Mühendisliği, Diğer Mühendisliklerden Neden Farklıdır?

20 EM’nin Geleceği Sistem entegrasyonu Bilgi teknolojisi ve otomasyonu İnsan ilişkileri Motivasyon Liderlik Kalite Maliyet Verimlilik Çalışma yaşamı kalitesinin arttırılması Stratejik yönetim Proje yönetimi İletişimin arttırılması

21 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

22 Tanıtım 1990 yılında lisans, 1994 yılında yüksek lisans, 2006 yılında da doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Şu anda, yaklaşık 250 lisans, 23 yüksek lisans ve 4 doktora öğrencisi bulunmaktadır. Akademik Personel 1 Profesör 3 Doçent 4 Yardımcı Doçent 1 Öğretim Görevlisi 7 Araştırma Görevlisi

23 Misyonumuz Uluslararası düzeyde bilgi üretmek, Evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemiyle, araştırma ve sorun çözme becerisine sahip, sürekli kendini geliştirebilen ve toplum yararına çalışan mühendisler yetiştirmek, Ülkenin üretim ve hizmet işletmelerine yönelik çalışmalarıyla, toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktır. Uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren, Üretim ve hizmet sektörlerine yönelik çalışmalarıyla topluma katkı sağlayan, Araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında sürekli kendini geliştiren ve örnek gösterilen bir bölüm olmaktır. Vizyonumuz

24 Uludağ Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Eğitimi SINIF/ YIL DERSLER Hazırlıkİngilizce Dil Dersleri 1Temel bilim dersleri 2Temel mühendislik dersleri Sosyal Seçimli Dersler 3Endüstri mühendisliği meslek dersleri 4

25 Temel Dersler İlk 2 Yıl İş Etüdü İşyeri Güvenliği Ergonomi Yöneylem I-II Sistem Analizi Üretim Planlama Kalite kontrol Tesis Planlama Yönetim ve Org. Müh. Ekonomisi İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Performansı İNSAN FAKTÖRLERİ MÜHENDİSLİĞİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Servis Sistemleri Karar Analizi Deneysel Tasarım ÜRETİM/İMALAT MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİM/ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Muhasebe Pazarlama Yatırım Planlama Proje Yönetimi Bilgi İşlem Toplam Kalite Y. Üretim Kaynaklarını Planlama Robotik CAD/CAM Sistem Simülasyonu

26 Uludağ Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Lisans Eğitimi – 1.Sınıf Matematik IMatematik II Temel Fizik ITemel Fizik II Genel KimyaTeknik Resim II Teknik Resim IBilgisayar Programlama II Endüstri Mühendisliğine Girişİktisada Giriş Bilgisayar Programlama Iİletişim Teknikleri Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi IAtatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi II Yabancı Dil I (İngilizce)Yabancı Dil II (İngilizce) Yabancı Dil I (Almanca)Yabancı Dil II (Almanca) Yabancı Dil I (Fransızca)Yabancı Dil II (Fransızca) Türk Dili ITürk Dili II

27 Uludağ Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Lisans Eğitimi – 2.Sınıf İleri AnalizDiferansiyel Denklemler Müh. Mekaniğine GirişMatematiksel Programlamaya Giriş Malzeme Bilimine Girişİmalat Yöntemleri Elektrik Müh. TemelleriTakım Tezgahları Muhasebe İlkeleri ve Maliyet Yönetimiİstatistik II İstatistik I Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi III (Nutuk) İngilizce Seçmeli DersTemel Mühendislik Seç. Ders. Meslek Seçmeli Dersleri Sosyal Seçmeli Dersleri İngilizce Seçmeli Ders Readings in Englishİşletmecilik Bilgisi Speaking in EnglishMüşteri İlişkileri Yönetimi Isı Enerjisi Sistemlerine Giriş Makine Elemanları Bilgisi Scholarly Writing Bussiness Communication

28 Uludağ Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Lisans Eğitimi – 3.Sınıf Sayısal AnalizSistem Simulasyonu Yöneylem Araştırması IYöneylem Araştırması II Sistem Analizi ve MühendisliğiMühendislik Ekonomisi İşbilim Iİş Etüdü Bilgisayar Bütünleşik ÜretimMeslek Seçmeli Dersleri Temel Mühendislik Seç.Ders.Sosyal Seçmeli Dersleri Meslek Seçmeli Dersleriİngilizce Seçmeli Ders Verimlilik ve Değer AnaliziToplam Kalite Yönetimi Yönetim ve OrganizasyonEndüstriyel Süreç Tasarımı Endüstri ve Çevre Etkileşimiİşbilim II MetrolojiIntroduction to Robotics Sistem Dinamiği ve KontrolDatabase Management Systems Advanced Computer Programming Industrial Product Design

29 Uludağ Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Lisans Eğitimi – 4.Sınıf Tesis PlanlamasıÜretim Planlama ve Kontrol II Üretim Planlama ve Kontrol IEndüstri Mühen. Laboratuarı Kalite KontrolBitirme Ödevi Endüstri Mühendisliği ProjesiMeslek Seçmeli Dersleri Endüstri Mühendisliği SemineriMeslek Seçmeli Dersleri Sosyal Seçmeli DersleriMeslek Seçmeli Dersleri İngilizce Seçmeli Ders Hizmet Sistem Tasarımı ve YönetimiProje Yönetimi Lojistik MühendisliğiYatırım Planlama Finansman Mühendisliğiİnsan Kaynakları Yönetimi Data Processing in Industrial Systemsİş Güvenliği Dynamic DatabasesÜretim Kaynakları Planlaması Maintenance Management Production Scheduling

30 Yapılmış Endüstri Mühendisliği Proje Örnekleri Öğrenciler tarafından yapılan projelerden örnekler: Fabrika servis araçlarının yörüngelerinin eniyilenmesi (RENAULT) Bir tekstil sektörü işletmesinde satış tahmini ve ana üretim çizelgeleme sisteminin geliştirilmesi (DURAK TEKSTİL) Bir otomotiv koltuğu dikim biriminde yalın üretim uygulamaları (GRAMMER) Otomotiv Lojistiğinde Araç içi Yükleme Problemi (TOFAŞ) Tedarik zinciri optimizasyonu (BOSCH) Malzeme Stok Alanından Üretim Hattına Malzeme Taşınması ve Rota Optimizasyonu (DELPHİ PACKARD) Preshanede Verimlilik Analizi (MATAY) …

31 Olanaklar  Laboratuarlar - Bilgisayar Laboratuarları - Robotik ve Üretim Otomasyonu Laboratuarı - Bilgisayar Destekli Üretim Laboratuarı - Ergonomi Laboratuarı - Gürültü ve Titreşim Laboratuarı  Kütüphane -Güncel kitaplar - Online dergiler  Çift Anadal Diploması  Yan Anadal Sertifikası

32 Artılarımız  Yurt içi ve dışında iyi eğitim görmüş öğretim elemanları  Düşük sınıf kontenjanları (50 kişi)  Yüksek öğrenci-öğretim üyesi etkileşimi  Dünyadaki endüstriyel gelişmelere paralel ders içerikleri  Bursa’nın bir sanayi kenti olması  Büyük endüstri kuruluşlarında staj olanakları  Akreditasyon çalışmaları  Avrupa üniversiteleri ile öğrenci değişimi

33  Endüstri Mühendisliği Topluluğu -Teknik Geziler, Seminerler, -Konferanslar, Eğlenceler  Kariyer Günleri  Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması  Geleneksel Endüstri Mühendisliği ve Sanayi Zirvesi  Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Vaka Analizleri  Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Öğrenci Projesi Yarışmaları  UÜ Spor Tesisleri  Diğer Öğrenci Toplulukları (Fotoğrafçılık, Dağcılık, Dans, Sualtı, Satranç, Robotik...) Sosyal İmkanlar

34 Mezunlar Çalıştıkları alanlar: - İmalat(Otomotiv, tekstil, bilgisayar vb.) - Haberleşme - Danışmanlık şirketleri - Taşımacılık - Hizmet(Banka, pazarlama, halkla ilişkiler) - Askeri sistemler Mezunlar Derneği Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

35 Hiç merak ettiniz mi? Binlerce çeşit malın satıldığı süpermarketlerde rafların nasıl dolu tutulduğunu, gereken malın zamanında nasıl temin edildiğini, Otomobil, bilgisayar vb. parça imalatı yapılan fabrikalarda kaliteye ve rekabet edilebilir fiyatlara nasıl ulaşıldığını, bir saatte 60 tane otomobilin nasıl üretilebileceğini, Milyonlarca cep telefonu hattının birkaç saniyede doğru numaraya nasıl yönlendirildiğini, Binlerce uçuş ile milyonlarca yolcunun hergün günlük nasıl düzenli olarak taşınabildiğini? Kİ MERAKLI BİRİ DEĞİLSENİZ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ OLMAYIN!!!

36 SORULARINIZ.... Ayrıntılı Bilgi için: www20.uludag.edu.tr/~endustri


"ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları