Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ"— Sunum transkripti:

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2 İÇERİK Endüstri Mühendisliği Nedir?
Nasıl Endüstri Mühendisi olursunuz? Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı

3 Endüstri Mühendisliği Kavramı
1. Sözcük kökeni, hendese (geometri) bilen. 2. Planlamaya, tasarıma ve projelendirmeye dayalı teknik meslek mensubu Mühendislik ve Bilim Bilim, temel bilginin ortaya çıkarılması ile uğraşır. Mühendislik, bilimsel bilgiyi problemleri çözmek ve “daha iyi bir yaşam” düzeyine erişmek amacıyla uygular.

4 Endüstri Mühendisliği Kavramı
Mühendisliğin Tarihçesi Modern mühendisliğin başlangıcı – 1750: İlk kez “sivil mühendislik” (civil engineering – inşaat mühendisliği) teriminin kullanılması Fransa’da mühendislik okullarının açılması Makina mühendisliği – 19. yy. başları: Buharlı makinaların yaygınlaşması Elektrik mühendisliği – 19. yy. ortaları: Telgrafın ve elektrik ampulunun icadı, elektrik enerjisinin kullanımı Endüstri mühendisliği – 19. yy. sonları: Büyüyen üretim tesislerinin karmaşık problemlerinin çözülmesi

5 Endüstri Mühendisliği Kavramı
Endüstri Mühendisliği, 100 yılı aşkın geçmişi bulunan temel bir mühendislik dalıdır. Giderek büyüyen ve karmaşıklaşan işletmelerin sorunlarının çözümüne bütünleşik bir yaklaşım getirmek üzere ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım ilk olarak endüstri işletmelerinde denendiği için mesleğin adı “Endüstri Mühendisliği” olarak yerleşmiştir. Ancak hizmet işletmelerinin iyileştirilmesinde de katkı sağlama olanağı bulunmaktadır.

6 Endüstri Mühendisliği Kavramı
Tanım: EM, yüksek performansı, güvenilirliği, sürekliliği ve maliyet kontrolünü gerçekleştiren bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerini tasarlayan, planlayan, kuran ve yöneten bir meslektir. (1948, Institute of Industrial Engineers (IIE)) Bu mesleğin amaçları, karlılık, etkenlik, verimlilik, esneklik, duyarlılık, yüksek kalite, ürün ve hizmetlerin ömürleri boyunca sürekli geliştirilmesidir.

7 Yeni bir sistem tasarlama Varolan sistemleri iyileştirme
Malzeme Yöntem ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İnsan Bilgi Makine Para Yeni bir sistem tasarlama Varolan sistemleri iyileştirme

8 EM’nin Tarihsel Gelişimi-1
1776: Endüstri Devrimi ile birlikte büyük tekstil ve metal işleme fabrikalarının İngiliz ekonomist Adam Smith’in işbölümü ile verimlilik gözlemleri 1800: Eli Whitney’in “karşılıklı değişebilir parçalar” ilkesiyle bir askeri ihaleyi kısa sürede ve düşük maliyetle bitirmesi Frederick W. Taylor ( ) (“EM’nin Babası”), metot etüdü, zaman etüdü, iş bölümü, işçilerin işe uygun seçimi ve eğitimi, işçi-işveren ilişkileri ve planlama ve kontrol işlevlerine ilişkin görüşleri Frank Gilbreth ( ) ve Lillian Gilbreth, bir işi yapmanın en iyi yöntemini bulma amacındaki metot etüdü. Henry L. Gannt ( ), işlerin zaman ve öncelik ilişkilerini gösteren Gannt şeması

9 EM’nin Tarihsel Gelişimi-2
İlk EM Bölümü, 1908 yılında Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nde açılmıştır. EM alanında ilk doktora çalışması 1933 yılında Cornell Üniversitesi’nde Ralph M. Barnes tarafından metot etüdü konusunda tamamlanmıştır. 1920’lerde Walter Shewhart, istatistiksel yöntemlerin üretimde kullanılmasıyla kalitenin arttırılacağını ortaya koymuştur.

10 EM’nin Tarihsel Gelişimi-3
II. Dünya Savaşı’nda İngiliz ve Amerikan ordularında çeşitli uzmanlık dallarından gelen kişilerin askeri problemleri çözmede birlikte çalışması ile disiplinlerarası bir sistem yaklaşım olan “Yöneylem Araştırması” ortaya çıkmış Ülkemizde EM ile ilgili ilk dersler 1958 yılında İTÜ Makine Fakültesi İşletme Opsiyonu içinde verilmeye başlanmış. İlk kurulan bölümler ise 1969’daki ODTÜ EM Bölümü ile İTÜ Sanayi Müh. Böl. olmuştur. Bugün Türkiye’de yaklaşık 50 adet Endüstri Mühendiliği Bölümü ile yılda yaklaşık civarında mezun verilmektedir.

11 Endüstri Mühendisleri
Daha etkin Daha planlı ve koordineli Daha verimli Daha hızlı Daha kaliteli Daha düşük maliyetli Daha insancıl Daha güvenli Daha az stoklu Daha az kayıp ve fireli Daha ekonomik Tasarım Planlama Uygulama Kontrol Üretim ve hizmet sistemleri

12 Endüstri Mühendisleri neler yapar?
Üretim ve hizmet sistemlerini; kalite, verimlilik, esneklik, maliyet faktörlerini göz önüne alarak tasarlar. Mevcut sistemleri sürekli iyileştirmeyi amaçlar. İşletmelerin karlılığını artırırken; çalışma ortamı ve yaşam kalitesini artırmak için çabalar. Yönetim kademeleri ile üretim birimleri arasında bir köprü görevi yapar.

13 Endüstri Mühendisleri hangi sektörlerde çalışabilir?
Telekomünikasyon Taşımacılık Tarım Tekstil Hastane Otomotiv Bilişim Finans-Banka Demir-Çelik Danışmanlık

14 Endüstri Mühendisliği Gereksiniminin Artış Nedenleri
Global düzeyde rekabet,uluslararası ilişkiler Verimlilik, etkenlik, performans değerlendirme Kaynakların etkin kullanımı Ürün ve hizmette kalite Üretim ve yönetim birimleri arasında iletişim Çalışma ortamı koşulları (ergonomi)

15 Endüstri Mühendisinin İlgilendiği Sistemler
Organizasyon Planlama (Yatırım, Üretim, Kapasite) Çizelgeleme (Bakım Onarım, Personel, Taşıt) Kaynak Paylaştırılması Malzeme Akışı Bilgi Akışı İnsan-Makina İlişkileri Kalite Kontrol 

16 Endüstri Mühendislerinin bir işletme içinde görev alabileceği bölümler
 Üretim Kontrol Kalite Güvence Pazarlama/Satış/ Lojistik Satın Alma Satış Sonrası Hizmet Ürün Tasarımı (AR-GE) Süreç / Sistem Analizi Üretim Proje Yönetimi

17 Bir Endüstri Mühendisinin sahip olması gerekenler…
Sorgulama yeteneği Soyutlama yeteneği Analitik olarak ifade etme yeteneği Optimizasyon, olasılık ve istatistik kavramlarını karar verme sürecine uygulama yeteneği

18 Endüstri Mühendisliği eğitiminin temel özellikleri
Problem çözme Yaratıcılık Ekip çalışması Sistem tasarımı Matematiksel modelleme ve analiz Etkin kaynak yönetimi İnsan kaynakları yönetimi Bilgisayar destekli çalışma Kıyaslama yapabilme

19 Endüstri Mühendisliği, Diğer Mühendisliklerden Neden Farklıdır?
Endüstri Mühendisliği, donanım ve malzemenin yanısıra insan öğesini da dikkate alır. Endüstri Mühendisliği, "sistem yaklaşımı" bakışı çerçevesinde "tüm fotoğrafı" dikkate alır. Endüstri Mühendisliğinin uygulama alanı çok geniştir. Endüstri Mühendisliği, temel işletme etkinlikleri ile yönetim kademeleri arasında köprü görevi yapar.

20 EM’nin Geleceği Sistem entegrasyonu Bilgi teknolojisi ve otomasyonu
İnsan ilişkileri Motivasyon Liderlik Kalite Maliyet Verimlilik Çalışma yaşamı kalitesinin arttırılması Stratejik yönetim Proje yönetimi İletişimin arttırılması

21 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

22 Tanıtım 1990 yılında lisans, 1994 yılında yüksek lisans, 2006 yılında da doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Şu anda, yaklaşık 250 lisans, 23 yüksek lisans ve 4 doktora öğrencisi bulunmaktadır. Akademik Personel 1 Profesör 3 Doçent 4 Yardımcı Doçent 1 Öğretim Görevlisi 7 Araştırma Görevlisi

23 Misyonumuz Vizyonumuz Uluslararası düzeyde bilgi üretmek,
Evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemiyle, araştırma ve sorun çözme becerisine sahip, sürekli kendini geliştirebilen ve toplum yararına çalışan mühendisler yetiştirmek, Ülkenin üretim ve hizmet işletmelerine yönelik çalışmalarıyla, toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktır. Uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren, Üretim ve hizmet sektörlerine yönelik çalışmalarıyla topluma katkı sağlayan, Araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında sürekli kendini geliştiren ve örnek gösterilen bir bölüm olmaktır.

24 Uludağ Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Eğitimi
SINIF/YIL DERSLER Hazırlık İngilizce Dil Dersleri 1 Temel bilim dersleri 2 Temel mühendislik dersleri Sosyal Seçimli Dersler 3 Endüstri mühendisliği meslek dersleri 4

25 İNSAN FAKTÖRLERİ MÜHENDİSLİĞİ
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Servis Sistemleri İnsan Kaynakları Yönetimi Karar Analizi İş Etüdü İşyeri Güvenliği Ergonomi Yöneylem I-II Sistem Analizi İnsan Performansı Deneysel Tasarım Sistem Simülasyonu Temel Dersler İlk 2 Yıl Üretim Kaynaklarını Planlama Üretim Planlama Kalite kontrol Tesis Planlama Yönetim ve Org. Müh. Ekonomisi Muhasebe Pazarlama Bilgi İşlem Robotik Proje Yönetimi YÖNETİM/ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Yatırım Planlama CAD/CAM ÜRETİM/İMALAT MÜHENDİSLİĞİ Toplam Kalite Y.

26 Uludağ Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Lisans Eğitimi – 1.Sınıf
Matematik I Matematik II Temel Fizik I Temel Fizik II Genel Kimya Teknik Resim II Teknik Resim I Bilgisayar Programlama II Endüstri Mühendisliğine Giriş İktisada Giriş Bilgisayar Programlama I İletişim Teknikleri Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi II Yabancı Dil I (İngilizce) Yabancı Dil II (İngilizce) Yabancı Dil I (Almanca) Yabancı Dil II (Almanca) Yabancı Dil I (Fransızca) Yabancı Dil II (Fransızca) Türk Dili I Türk Dili II

27 Uludağ Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Lisans Eğitimi – 2.Sınıf
İleri Analiz Diferansiyel Denklemler Müh. Mekaniğine Giriş Matematiksel Programlamaya Giriş Malzeme Bilimine Giriş İmalat Yöntemleri Elektrik Müh. Temelleri Takım Tezgahları Muhasebe İlkeleri ve Maliyet Yönetimi İstatistik II İstatistik I Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi III (Nutuk) İngilizce Seçmeli Ders Temel Mühendislik Seç. Ders. Meslek Seçmeli Dersleri Sosyal Seçmeli Dersleri Readings in English İşletmecilik Bilgisi Speaking in English Müşteri İlişkileri Yönetimi Isı Enerjisi Sistemlerine Giriş Makine Elemanları Bilgisi Scholarly Writing Bussiness Communication

28 Uludağ Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Lisans Eğitimi – 3.Sınıf
Sayısal Analiz Sistem Simulasyonu Yöneylem Araştırması I Yöneylem Araştırması II Sistem Analizi ve Mühendisliği Mühendislik Ekonomisi İşbilim I İş Etüdü Bilgisayar Bütünleşik Üretim Meslek Seçmeli Dersleri Temel Mühendislik Seç.Ders. Sosyal Seçmeli Dersleri İngilizce Seçmeli Ders Verimlilik ve Değer Analizi Toplam Kalite Yönetimi Yönetim ve Organizasyon Endüstriyel Süreç Tasarımı Endüstri ve Çevre Etkileşimi İşbilim II Metroloji Introduction to Robotics Sistem Dinamiği ve Kontrol Database Management Systems Advanced Computer Programming Industrial Product Design

29 Uludağ Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Lisans Eğitimi – 4.Sınıf
Tesis Planlaması Üretim Planlama ve Kontrol II Üretim Planlama ve Kontrol I Endüstri Mühen. Laboratuarı Kalite Kontrol Bitirme Ödevi Endüstri Mühendisliği Projesi Meslek Seçmeli Dersleri Endüstri Mühendisliği Semineri Sosyal Seçmeli Dersleri İngilizce Seçmeli Ders Hizmet Sistem Tasarımı ve Yönetimi Proje Yönetimi Lojistik Mühendisliği Yatırım Planlama Finansman Mühendisliği İnsan Kaynakları Yönetimi Data Processing in Industrial Systems İş Güvenliği Dynamic Databases Üretim Kaynakları Planlaması Maintenance Management Production Scheduling

30 Yapılmış Endüstri Mühendisliği Proje Örnekleri
Öğrenciler tarafından yapılan projelerden örnekler: Fabrika servis araçlarının yörüngelerinin eniyilenmesi (RENAULT) Bir tekstil sektörü işletmesinde satış tahmini ve ana üretim çizelgeleme sisteminin geliştirilmesi (DURAK TEKSTİL) Bir otomotiv koltuğu dikim biriminde yalın üretim uygulamaları (GRAMMER) Otomotiv Lojistiğinde Araç içi Yükleme Problemi (TOFAŞ) Tedarik zinciri optimizasyonu (BOSCH) Malzeme Stok Alanından Üretim Hattına Malzeme Taşınması ve Rota Optimizasyonu (DELPHİ PACKARD) Preshanede Verimlilik Analizi (MATAY)

31 Olanaklar Laboratuarlar - Bilgisayar Laboratuarları
- Robotik ve Üretim Otomasyonu Laboratuarı - Bilgisayar Destekli Üretim Laboratuarı - Ergonomi Laboratuarı - Gürültü ve Titreşim Laboratuarı Kütüphane - Güncel kitaplar - Online dergiler Çift Anadal Diploması Yan Anadal Sertifikası

32 Artılarımız Yurt içi ve dışında iyi eğitim görmüş öğretim elemanları
Düşük sınıf kontenjanları (50 kişi) Yüksek öğrenci-öğretim üyesi etkileşimi Dünyadaki endüstriyel gelişmelere paralel ders içerikleri Bursa’nın bir sanayi kenti olması Büyük endüstri kuruluşlarında staj olanakları Akreditasyon çalışmaları Avrupa üniversiteleri ile öğrenci değişimi

33 Sosyal İmkanlar Endüstri Mühendisliği Topluluğu
-Teknik Geziler, Seminerler, -Konferanslar, Eğlenceler Kariyer Günleri Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması Geleneksel Endüstri Mühendisliği ve Sanayi Zirvesi Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Vaka Analizleri Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Öğrenci Projesi Yarışmaları UÜ Spor Tesisleri Diğer Öğrenci Toplulukları (Fotoğrafçılık, Dağcılık, Dans, Sualtı, Satranç, Robotik...)

34 Mezunlar Çalıştıkları alanlar:
- İmalat(Otomotiv, tekstil, bilgisayar vb.) - Haberleşme - Danışmanlık şirketleri - Taşımacılık - Hizmet(Banka, pazarlama, halkla ilişkiler) - Askeri sistemler Mezunlar Derneği Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

35 Kİ MERAKLI BİRİ DEĞİLSENİZ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ OLMAYIN!!!
Hiç merak ettiniz mi? Binlerce çeşit malın satıldığı süpermarketlerde rafların nasıl dolu tutulduğunu, gereken malın zamanında nasıl temin edildiğini, Otomobil, bilgisayar vb. parça imalatı yapılan fabrikalarda kaliteye ve rekabet edilebilir fiyatlara nasıl ulaşıldığını, bir saatte 60 tane otomobilin nasıl üretilebileceğini, Milyonlarca cep telefonu hattının birkaç saniyede doğru numaraya nasıl yönlendirildiğini, Binlerce uçuş ile milyonlarca yolcunun hergün günlük nasıl düzenli olarak taşınabildiğini? Kİ MERAKLI BİRİ DEĞİLSENİZ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ OLMAYIN!!!

36 Ayrıntılı Bilgi için: www20.uludag.edu.tr/~endustri
SORULARINIZ.... Ayrıntılı Bilgi için: www20.uludag.edu.tr/~endustri


"ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları