Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Marmara Üniversitesi 2014.  Endüstri Mühendisliği Tanımı, Görevleri, Faaliyetleri, Çalışma Alanları, Endüstri Mühendisliğine ihtiyaç  Endüstri Mühendislerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Marmara Üniversitesi 2014.  Endüstri Mühendisliği Tanımı, Görevleri, Faaliyetleri, Çalışma Alanları, Endüstri Mühendisliğine ihtiyaç  Endüstri Mühendislerinin."— Sunum transkripti:

1 Marmara Üniversitesi 2014

2  Endüstri Mühendisliği Tanımı, Görevleri, Faaliyetleri, Çalışma Alanları, Endüstri Mühendisliğine ihtiyaç  Endüstri Mühendislerinin Özellikleri ve Farklılıkları  Bölümümüz Tarihçesi, Binalar ve derslikler, Akademik Kadro, Ana derslerden bazıları, Kampüs hayatı  Sosyal Olanaklar MİES, Mezunlarla iletişim vs.  Neden biz?

3 ENDÜSTRİMÜHENDİSLİĞİ Malzeme İnsan Makine Yöntem Bilgi Para  Sorun çözme  Yeni bir sistem tasarlama  Var olan sistemleri iyileştirme

4 Üretim ve HizmetSistemleri  Tasarım  Planlama  Uygulama  Kontrol Daha etkin Daha etkin Daha planlı ve Daha planlı vekoordineli Daha verimli Daha verimli Daha hızlı Daha hızlı Daha kaliteli Daha kaliteli Daha düşük maliyetli Daha düşük maliyetli Daha insancıl Daha insancıl Daha güvenli Daha güvenli Daha az stoklu Daha az stoklu Daha az kayıp ve fireli Daha az kayıp ve fireli Daha ekonomik Daha ekonomik

5 Üretim ve hizmet sistemlerini; kalite, verimlilik, esneklik ve maliyet faktörlerini göz önüne alarak tasarlar. Üretim ve hizmet sistemlerini; kalite, verimlilik, esneklik ve maliyet faktörlerini göz önüne alarak tasarlar. Mevcut sistemleri sürekli iyileştirmeyi amaçlar. Mevcut sistemleri sürekli iyileştirmeyi amaçlar. Yönetim kademeleri ile üretim birimleri arasında bir köprü görevi yapar. Yönetim kademeleri ile üretim birimleri arasında bir köprü görevi yapar. İşletmelerin karlılığını artırırken; çalışma ortamı ve yaşam kalitesini artırmak için çabalar. İşletmelerin karlılığını artırırken; çalışma ortamı ve yaşam kalitesini artırmak için çabalar.

6  Optimum kaynak kullanımı  Malzeme ihtiyaç planlaması  Üretim planlama ve kontrol  Süreç yönetimi çalışmaları  Zaman ve metot etüdü çalışmaları  Mal ve hizmet üretim sistemlerinin tasarlanması  Kurumlarda her düzeyde bilginin yönetimi  Rekabet, strateji ve verimlilik çalışmaları  Kalite ve toplam kalite yönetimi  Ergonomi çalışmaları  Fabrikalarda tesis yerleştirme çalışmaları  İş değerlendirme ve ücretlendirme  Yatırım planlaması ve proje yönetimi  Benzetim çalışmaları  Zeki imalat sistemleri  Optimum kaynak kullanımı  Malzeme ihtiyaç planlaması  Üretim planlama ve kontrol  Süreç yönetimi çalışmaları  Zaman ve metot etüdü çalışmaları  Mal ve hizmet üretim sistemlerinin tasarlanması  Kurumlarda her düzeyde bilginin yönetimi  Rekabet, strateji ve verimlilik çalışmaları  Kalite ve toplam kalite yönetimi  Ergonomi çalışmaları  Fabrikalarda tesis yerleştirme çalışmaları  İş değerlendirme ve ücretlendirme  Yatırım planlaması ve proje yönetimi  Benzetim çalışmaları  Zeki imalat sistemleri Ref: http://www.behance.net/gallery/Kettering-University-Industrial-Engineering-Icons/3841645

7  Üretim, Üretim Planlama ve Kontrol  Kalite Güvence  Pazarlama / Satış / Lojistik  Satın Alma  Satış Sonrası Hizmet  Ürün Tasarımı (AR-GE)  Süreç / Sistem Analizi  Proje Yönetimi  Servis İstasyonları (örneğin vezneler)

8 Telekomünikasyon Gıda Lojistik Üretim Otomotiv

9 Bilişim Demir-Çelik Finans-BankaDanışmanlık Sağlık

10 Savunma Kamu TekstilHavacılık Turizm

11 Küresel düzeyde artan rekabet koşulları, uluslararası ilişkiler Küresel düzeyde artan rekabet koşulları, uluslararası ilişkiler Verimlilik, etkenlik, performans değerlendirme Verimlilik, etkenlik, performans değerlendirme  Kaynakların etkin kullanımı  Ürün ve hizmette kalite Üretim ve yönetim birimleri arasında iletişim Üretim ve yönetim birimleri arasında iletişim Çalışma ortamı koşulları (ergonomi) Çalışma ortamı koşulları (ergonomi)

12 Endüstri Mühendisliğinin gerektirdiği yetenekler: Endüstri Mühendisliğinin gerektirdiği yetenekler: Sorgulama Sorgulama Soyutlama Soyutlama Analitik olarak ifade etme Analitik olarak ifade etme Optimizasyon, olasılık ve istatistik kavramlarını karar verme sürecine uygulama Optimizasyon, olasılık ve istatistik kavramlarını karar verme sürecine uygulama Endüstri Mühendisliğinin kazandırdığı beceriler: Endüstri Mühendisliğinin kazandırdığı beceriler: Problem çözme Problem çözme Yaratıcılık Yaratıcılık Ekip çalışması Ekip çalışması Sistem tasarımı Sistem tasarımı Matematiksel modelleme ve analiz Matematiksel modelleme ve analiz Etkin kaynak yönetimi Etkin kaynak yönetimi İnsan kaynakları yönetimi İnsan kaynakları yönetimi Bilgisayar destekli çalışma Bilgisayar destekli çalışma Kıyaslama yapabilme Kıyaslama yapabilme Ref: http://emdexim.com/engineering/

13  Endüstri Mühendisliği, donanım ve malzemenin yanı sıra insan öğesini da dikkate alır.  Endüstri Mühendisliği, "sistem yaklaşımı" bakışı çerçevesinde "tüm fotoğrafı" dikkate alır.  Endüstri Mühendisliğinin uygulama alanı çok geniştir.  Endüstri Mühendisliği, temel işletme etkinlikleri ile yönetim kademeleri arasında köprü görevi yapar.

14 Mühendislik Fakültesi 1987 yılında Göztepe Kampüsü’nde kurulmuştur. Mühendislik Fakültesi 1987 yılında Göztepe Kampüsü’nde kurulmuştur.  1990 - Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği  1997 - Makine Mühendisliği  2000 - Metalürji ve Malzeme Mühendisliği  2002 - Kimya Mühendisliği  2010 - Biyomühendislik ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği bölümü 1990 yılında lisans eğitimine, 1991 yılında yüksek lisans eğitimine ve 1994 yılında doktora eğitimine başlamıştır. Endüstri Mühendisliği bölümü 1990 yılında lisans eğitimine, 1991 yılında yüksek lisans eğitimine ve 1994 yılında doktora eğitimine başlamıştır. İlk lisans mezunlarını 1994 yılında vermiştir. İlk lisans mezunlarını 1994 yılında vermiştir. Dersler %100 İngilizce olarak işlenmektedir. Dersler %100 İngilizce olarak işlenmektedir.

15 Program, endüstrilerdeki problemlerin ve sistemlerin analizinin yapılması, modellenmesi ve en uygun çözümlerin bulunmasına yönelik bir eğitim verir. Program, endüstrilerdeki problemlerin ve sistemlerin analizinin yapılması, modellenmesi ve en uygun çözümlerin bulunmasına yönelik bir eğitim verir. Öğrenciler hem bireysel hem de takım halinde çalışmaya teşvik edilirler. Öğrenciler hem bireysel hem de takım halinde çalışmaya teşvik edilirler. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı altında 3 adet Yüksek Lisans ve 2 adet Doktora programı yürütülmektedir. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı altında 3 adet Yüksek Lisans ve 2 adet Doktora programı yürütülmektedir.  Endüstri Müh. (Tezli YL)  Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği (II. Öğretim-Tezsiz YL)  Mühendislik Yönetimi (Disiplinlerarası) (Tezli/Tezsiz YL)  Endüstri Müh. (Doktora)  Mühendislik Yönetimi (Disiplinlerarası) (Doktora)

16 *4 Profesör *5 Doçent *3 Yardımcı Doçent *3 Öğretim Görevlisi *8 Araştırma Görevlisi *Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

17 Lisans dersleri ağırlıklı olarak Mühendislik Fakültesi B-Blok ve C-Blok’ta bulunan dersliklerde işlenmektedir. Dersliklerin tümünde projektör, tepegöz, bilgisayar, mikrofon ve ses sistemi gibi yardımcı gereçler bulunmaktadır. Lisans dersleri ağırlıklı olarak Mühendislik Fakültesi B-Blok ve C-Blok’ta bulunan dersliklerde işlenmektedir. Dersliklerin tümünde projektör, tepegöz, bilgisayar, mikrofon ve ses sistemi gibi yardımcı gereçler bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarımız Mühendislik Fakültesi A-Blok’ta bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora dersleri genel olarak bu laboratuvarlarda yapılmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarımız Mühendislik Fakültesi A-Blok’ta bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora dersleri genel olarak bu laboratuvarlarda yapılmaktadır. – MA 207 - 14 bilgisayar ve bir projeksiyon cihazı – MA 208 - 11 bilgisayar – MA 209 - 14 bilgisayar ve bir projeksiyon cihazı En çok kullanılan istatistiksel programlar bilgisayarlarda mevcuttur. Ders saatleri dışında yüksek lisans ve doktora öğrencileri, online veritabanlarında araştırma yapmak üzere laboratuvarları kullanabilmektedirler. En çok kullanılan istatistiksel programlar bilgisayarlarda mevcuttur. Ders saatleri dışında yüksek lisans ve doktora öğrencileri, online veritabanlarında araştırma yapmak üzere laboratuvarları kullanabilmektedirler.

18

19 Yöneylem Araştırması Yöneylem Araştırması Olasılık Olasılık İstatistik İstatistik Üretim Planlama ve Kontrol Üretim Planlama ve Kontrol Simülasyon Simülasyon Kalite Yönetimi Kalite Yönetimi Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Proje Yönetimi Proje Yönetimi Karar Analizi Karar Analizi Mühendislik Ekonomisi Mühendislik Ekonomisi Bilgisayar Programlama Bilgisayar Programlama

20  2 Yaz Stajı  Mezuniyet Projeleri  Fabrika Gezileri  Kariyer ve Tanıtım Toplantı/Seminerleri  Endüstri Mühendisliği Klubü

21  Açık kapı politikası  İlan edilmiş ofis saatleri  Öğrenci önerileri mekanizması  Öğrenci temsilcileri

22

23 Kütüphane Kütüphane Yemekhane Yemekhane Kafeterya ve kantinler Kafeterya ve kantinler Kapalı spor salonu Kapalı spor salonu Basketbol sahası Basketbol sahası Voleybol sahası Voleybol sahası Tenis kortu Tenis kortu Öğrenci kulüpleri Öğrenci kulüpleri Mediko-sosyal sağlık hizmetleri Mediko-sosyal sağlık hizmetleri Kız öğrenci yurtları Kız öğrenci yurtları Konukevi Konukevi

24  2005 (55), 2006 (50), 2007 (66), 2008 (64), 2009 (65), 2010 (53), 2011 (54) mezun verdik.  Akademi:  Chicago Graduate School of Business, Georgetown Business School…  Marmara, Gaziantep, Kırıkkale  Diğer: Dünya Bankası, Funnie Mae, Fortis, TÜBİTAK, WestLB, Freddi Mac, Migros, YapıKredi, SAP, Unilever, Sütaş, Doğa Koleji…

25  Binlerce çeşit malın satıldığı süpermarketlerde stokların nasıl dengede tutulduğunu, gereken malın zamanında nasıl temin edildiğini,  Otomobil, bilgisayar vb. parça imalatı yapılan fabrikalarda kaliteye ve rekabet edilebilir fiyatlara nasıl ulaşıldığını,  Milyonlarca cep telefonu hattının birkaç saniyede doğru numaraya nasıl yönlendirildiğini,  Milyonlarca uçuş ve milyarlarca yolcunun hava alanlarında günlük nasıl organize edildiğini, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TAM SİZE GÖRE!!!

26  Ülkemizin seçkin endüstriyel kuruluşlarında çalışabilmek  Dünyanın seçkin üniversitelerinde araştırmalar yapabilmek  Sizin için hayati önemi olacak yabancı dilde eğitiminizi gerçekleştirmek,  ERASMUS programı ile Avrupa’nın seçkin üniversiteleri ile tanışabilmek,  Yurt dışında staj yapabilmek,  … SİZLERİ BÖLÜMÜMÜZE BEKLİYORUZ!

27 Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Göztepe Kampüsü, A Blok, Kadıköy 34722 İSTANBUL/TÜRKİYE Telefon: 0216 347 13 60 Faks: 0216 550 52 13 URL: http://ie.eng.marmara.edu.tr http://ie.eng.marmara.edu.tr


"Marmara Üniversitesi 2014.  Endüstri Mühendisliği Tanımı, Görevleri, Faaliyetleri, Çalışma Alanları, Endüstri Mühendisliğine ihtiyaç  Endüstri Mühendislerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları