Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Selin Özpeynirci İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü

2 Mühendis Mühendislik mesleği, çalışma, deneyim ve uygulama boyunca kazanılan matematik ve doğal bilimler bilgisini insanlığa faydalı olacak şekilde kullanmayı sağlayacak yöntemler geliştirmek için kullanır.

3 Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Endüstri Sistemleri Mühendisliği, hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç, bilgi, para ve malzemelerin etkin kullanımını sağlayacak sistemleri tasarlayan bir bilim alanıdır. Endüstri Sistemleri Mühendisleri bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımını yapar, planlar ve bu sistemleri yönetir ve geliştirir.

4 Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Endüstri Sistemleri Mühendislerinin tipik uğraş alanı karmaşık üretim ve hizmete yönelik endüstri sistemlerinin tasarımı, planlaması, kurulması ve denetimidir. Endüstri Sistemleri Mühendisleri yönetime stratejik ve taktik kararlarda yol gösterici planlar ve modeller geliştirir.

5 ESM Görev Alanları Endüstri Sistemleri Mühendisliğinin Belli Başlı Görev Alanları 1-  Üretim planlaması ve kontrolü: Üretilecek ürün miktarına ve işyeri kapasitesine bağlı olarak, üretimin planlanmasını ve çizelgelenmesini; tezgah yükleme, hammadde, yarı mamul ve mamul stoklarının kontrolünü ve depolanmasını; ekonomik üretim miktarlarının saptanmasını kapsar. 2- İş tasarımı, iş ölçümü, ücret yönetimi: İş sistemlerinin gözlem, analiz, yöntem geliştirme, standartlaştırma, süre belirleme ve iş gören eğitimini destekleme amaçlarıyla incelenmesini; iş değerleme sisteminin kurulmasını ve buna bağlı olarak ücret teşvik sistemi ile ücretlendirme politikalarının belirlenmesini kapsar. 3- İşyeri düzenleme ve malzeme yönetimi: İşyerindeki makine ve tesisatın yerlerinin belirlenmesini, malzeme akışının düzenlenmesini, işyeri güvenliğinin arttırılmasını, kullanılan araç ve gereçlerin standartlaştırılması ile taşıma-stok-bakım-onarım-yenileme-genişleme gibi faaliyetlerin planlamasını kapsar.

6 ESM Görev Alanları 4- Maliyet ve bütçe kontrolü: Üretim maliyetinin tahmini, birim maliyetlerin hesaplanması ve kontrolü için gerekli kayıt düzeninin ve sistemin tasarımını; gereksiz malzeme ve işgücü kullanımının önlenmesini kapsar. 5- Kalite yönetimi: Çoğunlukla istatistiki yöntemler kullanılarak, üretilen mamullerin istenen kalitede olup olmadığının belirlenmesini, toplam kalite yönetimi felsefesinin uygulanması ve kalite güvence sistemlerinin oluşturulması için gerekli sistemlerin tasarlanmasını, kurulmasını, işletilmesini ve kontrol edilmesini kapsar. 6- İşbilim: İnsan, makine, çevre, ilişkilerini inceleyerek, insanların sağlıklı ve üretken bir şekilde çalışabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasını kapsar. 7- Bilişim: Karar vericilere zamanında ve doğru bilgi sunabilecek sistemler tasarlanması, bilişim teknolojilerinin müşterilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek şekilde geliştirilmesi ve ilk 6 maddedeki faaliyetlerin elektronik ortamda takip edilmesini kapsar.

7 ESM Görev Alanları İmalat Ulaştırma ve dağıtım Perakende Turizm Finans
Bilişim Danışmanlık Sağlık Telekomünikasyon

8 ESM Çalışma Alan ve Konuları
Üretim Ürün tasarımı Fabrika yerinin seçimi, kurulması ve teknoloji seçimi Üretim planlama Stok kontrolü Lojistik Bakım ve onarım Planlama Fabrika modernizasyon çalışmaları Montaj hattı tasarımı Sistem simülasyonu Otomasyon Problemlerden orenkler montaj hattı dengeleme Ford montaj hattı

9 ESM Çalışma Alan ve Konuları
Lojistik Sistemler tasarımı yönetimi analizi Depolama yerleşim düzeni envanter kontrol Dağıtım turları depolama yerleri müşteri atama

10 ESM Çalışma Alan ve Konuları
Servis sektöründe Süreç tasarımı Verimlilik artırımı İşgücü planlama Müşteri memnuniyeti Hastane hemşşire atama , iş akış süreçleri

11 ESM Çalışma Alan ve Konuları
Hava yollarında uçuş ağ tasarımı uçuş noktalarının belirlenmesi mürettebat ve uçak ataması bilet fiyatlandırma Vew bütün bunları yaparken BT kullanımıboyut nasıl büyüyor kaç çeşit transit kaç tane parça var

12 ESM Çalışma Alanları Endüstri Sistemleri Mühendisliği alanı, belirli bir sektör ve faaliyet şekli ile sınırlı olmadığından ve çalışan bir sistemin kurulup, geliştirilmesi ve işletilmesinin bütün fonksiyonlarıyla düşünülmesini, yakın ve uzak dönemli planlamayı içerdiğinden uygulama sahası yaygındır. Bölüm mezunlarına periyodik aralıklarla tekrarlanarak uygulanan anketler, planlama, yönetim, finansman, bilişim, pazarlama, üretim işletmeciliği, ürün yöneticiliği gibi alanların istihdam için önde geldiklerini göstermektedir.

13 ESM Çalışma Alanları Hemen her ölçekteki firma ve kuruluşta istihdam edilebilmektedirler. Hemen hemen tüm mühendislik (hatta tüm meslek) dalları için de geçerli olan bir şekilde Endüstri Sistemleri Mühendisleri kendi uzmanlık alanlarını değişik kapasitelerde kullanarak her sektörde çalışabilirler. Ancak, ağırlık vermek gerekirse göreceli olarak gelişmiş imalat sektöründe ve hizmet sektöründe yer alan kuruluşlarda çalışırlar.

14 Endüstri Sistemleri Mühendisliği’nin Geleceği Var mı?
Türkiye’nin İhtiyaçları Üretim süreçleri, ürün ve serviste mükemmellik Yeni teknolojilerde araştırma yürütmek, teknikler ve ürünler geliştirmek Üretim, Bilgi Teknolojisi, Telekomünikasyon, Genetik, Optik, Robotik, Malzeme Bilimleri, Aerospace, Nanoteknoloji gibi alanlarda İNOVASYON! Endüstri Sistemleri Mühendisleri Doğru ürünü, doğru zamanda, doğru yere, uygun kalitede ve en az maliyetle sunmak Yönetim ve planlama, kalite ve verimliliği geliştirme, kaynakları düzenleme ve modelleme

15 Endüstri Mühendisliği Örgütleri
TEMÖB – Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması YAD – Yöneylem Araştırması Derneği MMO - Makina Mühendisleri Odası IIE - The Institute of Industrial Engineers INFORMS - The Institute for Operations Research and the Management Sciences

16 Endüstri Mühendisliği Örgütleri
EURO – The Association of European Operational Research Societies APICS – The Association for Operations Management IFORS – The International Federation of Operational Research Societies ESTIEM – European Students of Industrial Engineering and Management SME - Society of Manufacturing Engineers

17 Endüstri Mühendisliği ile İlgili En Önemli Web Kaynakları Nelerdir?
INFORMS Resources Firmalar Dergiler Bilgisayar programları Haberleşme listeleri Konferanslar Dersler Araştırma grupları Eğitim programları Dernekler Sıkça Sorulan Sorulara Cevaplar

18 Web Kaynakları Türkiye'de her yıl YA/EM (Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği) konferansını organize eden Yöneylem Araştırması Derneği'nin (YAD) eski başkanlarından Prof. Çağlar Güven'in önerilerini okuyabilirsiniz. Türkiye’de Endüstri Mühendisliği’nin 40. yılı için düzenlenen etkinlikte yapılan sunumlara adresinden ulaşabilirsiniz.

19 Web Kaynakları Endüstri Mühendisliği Terimleri Sözlükleri
Türkçe Web Kaynakları yahoogroups.com’da turk-ie ve EndustriMuh grupları

20 BAŞARILAR…


"ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları