Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADRENAL MEDULLA HORMONLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADRENAL MEDULLA HORMONLARI"— Sunum transkripti:

1 ADRENAL MEDULLA HORMONLARI
Prof. Dr. Arzu Seven

2 SEMPATOADRENAL SİSTEM
Sempatik sinir sistemi,kolinerjik pregangliotik ve adrenerjik postgangliotik sinirler Parasempatik sinir sistemi,kolinerjik pre- ve postganglionik sinirler Adrenal medulla (sempatik sinir sistem uzantısı )

3 Katekolaminler 1-Dopamin 2-Norepinefrin 3-Epinefrin

4 Adrenal medulla aksonal uzantıları olmayan özel bir gangliondur.
Kromafin hücreler katekolaminleri sentezler,depolar ve serbestleştirir___endokrin organ

5 STRESE CEVAPTA ETKİLİ HORMONLAR
Katekolaminler glukokortikoidler Büyüme hormonu Vazopressin Anjiotensin II Glukagon

6

7 Tirozinin epinefrine dönüşümü 4 basamakta gerçekleşir:
1-halka hidroksilasyonu 2-dekarboksilasyon 3-yan-zincir hidroksilasyonu 4-N-metilasyon

8 -Tirozin hidroksilaz hız sınırlayıcı enzimdir.
-oksidoredüktaz,kofaktör:tetra hidro pteridin -katekolaminlerle feed-back inhibisyon -metiltirozin ve dipiridil ile kompetitif inhibisyon

9 -Dopamin öncüsü L-Dopa kan-beyin barierini geçer,Parkinson tedavisinde kullanılır.
-Dopa dekarboksilaz aktivitesi için piridoksal fosfat gerekir,metil dopa ile kompetitif inhibisyon

10 -Dopamin beta hidroksilaz (DBH ) :
Karışık fonksiyonlu oksidaz,elektro vericisi olarak askorbat kullanır,aktif bölgede bakır,düzenleyici fumarat PNMT aktivitesi glukokortikoidlerle uyarılır,reaksiyon sitoplazmada gerçekleşir.

11

12 Etki mekanizması Katekolaminler alfa adrenerjik ve beta adrenerjik reseptörler aracılığı ile etki ederler -adrenerjik ,α1 ve α2 3. -adrenerjik, β1 ve β2 1 reseptör + Hormon  cAMP 2

13 2 reseptör + Hormon  cAMP
α1 reseptörler intra selüler kalsium konsantrasyonunu ve/veya fosfatidil inozitid metabolizmasını değiştirerek etki gösterirler.

14

15 Epinefrin α ve β reseptörlere bağlanır ve aktifler.
NE ,fizyolojik konsantrasyonda, primer olarak α reseptörlere bağlanır.

16 Biyolojik etkiler Fiziksel aktivite Aşırı soğuk katekolamin
Hipoglisemi Korku,heyecan

17 Metabolik etkiler Glikojenoliz  katabolik etki
Trigliserid yıkımı  ( X İNSÜLİN) Karaciğer  Glikojenoliz  kan şekeri  Glukoneojenez  (glukoz ) O2 tüketimi  (%20- 40)  CO2  Serbest yağ asitleri 

18 Hiperglisemik etki glukagon 
Lipolitik etki insülin  Glukoz ; insüline bağımlı dokulara giremez SSS için saklanır. Kan basıncı  norepinefrin Periferik direnç

19 DEPOLANMA Katekolaminler ATP bağımlı transport mekanizması ile kromafin granüllerine alınıp ,depolanır,4:1 oranında (hormon:ATP ) SALIVERİLME Kalsiyuma bağlı eksositoz ile kolinerjik -adrenerjik -adrenerjik DOLAŞIM  albumine gevşek bağlı YARI ÖMÜR  saniye

20 Adrenal medullada salıverilen katekolminlerin geri alınma mekanizması yoktur.
Epinefrin karaciğer ve iskelet dokusuna gider. Norepnefrinin çok az bir kısmı distal dokulara ulaşır.

21 İNAKTİVASYON Katekolaminler ,hızlıca katekolamin –o-metil transferaz (COMT ) ve monoaminoksidaz (MAO )ile metabolize olurlar----- o-metillenmiş ve deamine metabolitler

22

23 Feokromasitoma: adrenal medulla tm.
İdrarda metanefrinler ve vanil mandelik asit (VMA ) artar (%95 ) NE vasküler düz kasta alfa-1 adrenoreseptörleri aktive ederek hipertansiyon, Epinefrin ise kalp kasında beta-1 adreoreseptörleri aktive ederek kalp

24 Hızını arttırır. Hipertansiyon paraksismal ve ciddi olabilir kalp yetmezliği ve inme


"ADRENAL MEDULLA HORMONLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları