Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Substratları ve glikolizle ilişkisi 2. Glikolizdeki irreversibl basamakların bypassı 3. Karaciğer glukoneogenez ve kas/RBC/beyin glikolizi arasında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Substratları ve glikolizle ilişkisi 2. Glikolizdeki irreversibl basamakların bypassı 3. Karaciğer glukoneogenez ve kas/RBC/beyin glikolizi arasında."— Sunum transkripti:

1

2 1. Substratları ve glikolizle ilişkisi 2. Glikolizdeki irreversibl basamakların bypassı 3. Karaciğer glukoneogenez ve kas/RBC/beyin glikolizi arasında bağlantı; Cori ve Alanine döngüleri

3 Şeker yeni oluşturmak glikoliz glukoz piruvat Laktat Glikojenik amino asitler glukoneogenez

4  Büyük oranda karaciğerde; biraz renal kortekste  10 enzimatik basamağın 7’si glikolitik reaksiyonların tersidir

5 Glukoneogenezi Besleyen Metabolitler Ana Yol

6  Laktat  Piruvat  Amino asitler  Gliserol  Propionat

7  Laktat glukoneogenezde en fazla kullanılan substrattır.  Anaerobik glikoliz sırasında piruvat laktat dehidrogenazla laktata çevrilir.  Bu hem GA3PD reaksiyonu için NAD sağlar, hem de laktat kana geçip KC’de glukoza çevrilir. Glukoz tekrar kasa gelip enerji kaynağı olarak kullanılır. (Cori Döngüsü)

8

9

10

11

12 1.Hekzokinaz 2.Fosfofruktokinaz-1 (PFK-1) 3.Piruvat kinaz Glukoz-6-fosfataz Fruktoz 1,6-bisfosfataz (FBP-1) Piruvat Karboksilaz & Fosfoenolpiruvat karboksikinaz (PEPCK) Bu 3 anahtar enzim Glikoliz Glukoneogenez

13  İki mitokondrial enzimin etkinliğini gerektirir. İlki piruvatı oksaloasetata çeviren piruvat karboksilazdır. Bu TCA’yı besleyen anaplerotik bir reaksiyondur.  İkinci enzim OAA’ı PEP’a çeviren PEP karboksikinazdır.  PEPCK GTP gerektirir. PC ile piruvata giren CO 2 PEPCK ile ayrılır.

14  İnsan hücreleri sitozol ve mitokondride eşit miktarda PEPCK içerir.  PK ile oluşan OAA sitozole geçmelidir. Fakat taşıyıcı bir sistemi yoktur. OAA üç yolla sitozole geçer; ilki PEP’a çevrimi, ikincisi aspartata transaminasyon, üçüncüsü malata indirgenmedir. Bunlar sitozole geçebilirler.

15

16

17

18

19  Glikolizin hız kısıtlayıcı basamağı fruktoz 6 fosfataz ile tersine çevrilir.  F1,6BPaz reaksiyonu da glukoneogenezin major kontrol noktasından biridir.

20  G6P glukoza Glukoz 6 Fosfataz ile çevrilir. Beyin ve iskelet kasında G6Paz olmadığından bu dokularda glukoneogenez olmaz.  Böbrek, kas ve özellikle karaciğerde yeterince glukoz varsa G6P glikojene dönüşür.

21

22  Glikolizin negatif effektörleri glukoneogenezin pozitif effektörleridir.  FFK-1 ve F 1,6 BPaz major düzenlenme yeridir. Fruktoz-2,6-bifosfat, F2,6BP F1,6BPazın güçlü negatif effektörüdür. F2,6BP düzeyi glukagon ve katekolamin etkisi ile azalır. Bunlar etkilerini cAMP bağımlı protein kinaz A ile yürütürler.

23

24 Hormonal regülasyon 3 temel mekanizmayla oluşur: 1) Karaciğere yağ asitleri ve gliserol temininin regülasyonu. Glukagon plazma yağ asitleri ve gliserolünü adipoz dokuda lipolizi sağlayarak artırır. Bu etki insulin ile antagonize edilir. Sonuçta karaciğerde yağ asidi oksidasyonu artar bu NADH, ATP, asetil CoA oluşumu yoluyla ve artmış glikojenik substrat (gliserol) nedeniyle glukoneogenezi sağlar.

25 2) Karaciğer enzimlerinin fosforilasyon durumlarının regülasyonu. Glukagon adenilat siklazı cAMP oluşturmak üzere aktive eder, bu da protein kinaz A’yı aktive eder, bu da piruvat kinazı fosforile ve inaktive ederek glikolizi azaltır.

26

27

28 3) Glukagon ve insulin anahtar enzimlerin sentezini indükleyip baskılayarak uzun evreli etkilere yol açarlar. Glukagonun sentezini indüklediği enzimler: PEP-karboksikinaz Glukoneogenikfruktoz 1,6-bifosfataz enzimlerglukoz 6-fosfataz aminotransferazlar Glukagonun sentezini baskıladığı enzimler: glukokinaz Glikolitik PFK1 enzimler piruvat kinaz İnsulin genellikle bunun tersini yapar.

29

30 pahalı


"1. Substratları ve glikolizle ilişkisi 2. Glikolizdeki irreversibl basamakların bypassı 3. Karaciğer glukoneogenez ve kas/RBC/beyin glikolizi arasında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları