Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Piruvat Metabolizması  Aerobik olan hücrelerde pirüvat mitokondri içine girer.  Bu olay özel bir transport sistemi ile (kolaylaştırılmış diffüzyon) gerçekleşir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Piruvat Metabolizması  Aerobik olan hücrelerde pirüvat mitokondri içine girer.  Bu olay özel bir transport sistemi ile (kolaylaştırılmış diffüzyon) gerçekleşir."— Sunum transkripti:

1 Piruvat Metabolizması  Aerobik olan hücrelerde pirüvat mitokondri içine girer.  Bu olay özel bir transport sistemi ile (kolaylaştırılmış diffüzyon) gerçekleşir.  Pirüvat,mitokondride pirüvat dehidrogenaz enzim kompleksi tarafından oksidatif  dekarboksilasyon işlemine tabi tutularak asetil- KoA ya çevrilir. Reaksiyonun genel  denklemi aşağıda gösterilmiştir.

2

3

4

5

6  Yukarıda da görüldüğü gibi bu reaksiyon irreversbl dir ve oldukça kompleks bir  reaksiyondur. Olayı yürüten pirüvat dehidrogenaz enzim kompleksi 3 farklı enzimden oluşmuştur. Bunlar:  E1 Pirüvat Dehidrogenaz  E2 Dihidrolipoil transasetilaz  E3 Dihidrolipoil dehidrogenaz enzimleridir.

7  Olayda görev alan 5 koenzim de : 1) Tiyamin pirofosfat (TPPH) 2) KoA-SH 3) Lipoik asit (okside ve redükte formlar) 4) FAD/FADH2 5) NAD+/NADH+H+

8  1. Piruvat dehidrogenaz komponenti(E1), prostetik grup olarak tiamin pirofosfat içerir.  2. Dihidrolipoil transasetilaz(E2), enzimin lizin yan zincirine kovalent olarak bağlanan lipoik asiti içerir.  3. Dihidrolipoil dehidrogenaz (E3), FAD bağlar.  Enzim kompleksi, her komponentten belli bir düzen içerisinde çok sayıda kopyayı içerir.

9

10  Sıkı bağlanan prostetik gruplar yanında, reaksiyon için koenzim A ve NAD de gereklidir.  Tiamin pirofosfat, piruvat ve onun dekarboksilasyonu ile oluşan hidroksi etil gruplarının taşınmasında rol alır.  Lipoik asit, oksidasyon- reduksiyon(redoks) sistemi olarak yer alır ve Koenzim A’ye transfer edilmedn önce, asetil gruplarının taşınmasında yer alır.

11 TPP a bağlanan pirüvat, pirüvat dehidrogenaz tarafından dekarboksile edilir. Ürün olarak hidroksietil tiyamin difosfat meydana gelir. Daha sonra bu bileşik, bünyesindeki asetil grubunu dihidrolipoil transasetilaz yardımıyla  KoA-SH ya aktarır.  Bu aktarma reaksiyonunda okside lipoik asit koenzim görevi yapar.

12  Ancak görevi bittiği zaman lipoik asit redükte forma geçmiştir.  Bundan sonraki reaksiyonlarda ise lipoik asit tekrar okside forma rejenere edilirken hidrojen ve elektronlar sırasıyla FAD ve NAD+ ye aktarılır.  Bu son aşamadaki işlemler dihidrolipoil dehidrogenaz tarafından katalizlenir.

13

14

15 Piruvatın diğer dönüşümleri  Piruvat Laktat  Laktat dehidrogenaz ile gerçekleşir;  Sitozolde lokalizedir  Düşük NADH/NAD lı dokularda fizyolojik olarak reversibldır(karaciğer ve kalp kası)  Erirosit,lokosit (ve diğer az/yok mitokondirili dokular) ayrıca yoğun ekzersizdeki iskelet kas da önemlidir

16 Piruvat etanol dönüşümü Piruvat asetaldehid Etanol  Sırasıyla Piruvat dekarboksilaz ve piruvat dehidrogenaz tarafından katalize edilir.  Mayalarda ve bazı bakterilerde (intestinal flora dahil) yer alır  Tiamin pirofosfat bağımlı bir yoldur  Sitozolda lokalizedir

17 Piruvat asetil-KoA dönüşümü  Piruvat Asetil- KoA  Piruvat dehidrogenaz kompleksi ile olur  TPP, lipoik asit,FAD,NAD, KoA koenzimleri kullanılır  TCA ve yağ asiti sentezi için asetil koA kaynağıdır  İrreversibl bir reaksiyon  Mitokondiride lokalizedir

18 Asetil-KoA  Asetil-KoA sadece glikoliz ve piruvat dehidrogenaz aracılı karbohidratlardan oluşturulamaz. Aynı zamanda beta-oksidasyonu ile yağ asitlerinde de oluşur.  Amino asitlerde ya direkt olarak(ketojenik amino asitler) veya piruvat ile (glukojenik amino asitler) asetil-KoAya dönüşürler.  Bir çok hücrede asetil KoA’nın major yönü TCA da oksidasyondur.  Bunula birlikte, asetil KoA, yağ asitlerinin, kolesterolun ve keton cisimlerinin sentezinde de kullanılır.

19  Örneğin karbohidratlardan zengin bir öğünden sonra asetil-KoA, glukozdan oluşur.  Daha sonrada yağ asitlerine ve trigliserid-lere dönüştürülür.  Asetilasyon reaksiyonlarında asetil- KoA, asetik asit esterleri ve amidlerin sentezinde kullanılan asetatın aktive formlarıdır.

20 Piruvat dehidrogenaz reaksiyonu bazı hastalıklarda aksamaya uğrar  Lipoik asit dışında, piruvat dehidrogenaz koenzimlerinin sentezi için vitaminlere gereksinim duyulur.  Pantotenik asit(B5)(koenzim A),  Niasin(B3) (NAD),  Riboflavin(B2)(FAD) ve  tiamin(B1)(TPP).  Bu vitaminlerden herhangi birindeki eksiklik, piruvat dehidrogenaz reaksiyonunu aksatabilir.  Bu olay net bir şekilde tiamin eksikliğinde (beriberi ve Wernick-korsakoff sendromunda) gözlenir.

21  Bu durumda kan piruvat, laktat ve alanin düzeyleri artar.  Özellikle karbohidrattan zengin bir öğünden sonra piruvat birikir, çünkü major reaksiyon inhibe edilmiş ve piruvatın büyük bir kısmı ya laktat okside veya alanine transamine edilmiştir.  Piruvat dehidrogenaz’ın kalıtsal kısmi eksikliği ara sıra görülür. Sinir sistemi ciddi bir şekilde etkilenir ve laktik asidoz görülür.  Klinik görünüm ve prognoz, residual enzim aktivitesi ile değelendirilir.

22  Şiddetli enzim eksikliği(<%40 normal enzim aktivitesi), semptomlar erken çocklukta görülür ve mental etardasyon, mikrosefali, optikal atrofi ve şiddetli motor disfonksiyon görülür.  Hasta derisinden elde edilen fibroblast kültürleri, enzimatik diagnozda kullanılabilir.  Tedavi: hastayi düşük karbohidrat diyetine tabi tutmakla yapılabilir. Ayrıca tiamin veya diğer vitaminlerin mega dozlarıda faydalı olabilir.

23 Arsenit  Arseniğin en toksik formu olan arsenit, dihidrolipoik asitin sulfidril grubuna bağlanarak piruvat dehidrogenazı zehirleyebilir.  Arsenitin, immatur keratindeki sulfidril grupları ile benzer reaksiyonu saç ve tırnaklarda birikmesine neden olabilir.  Arsenitin saçlardaki tayini, adli arsenik zehirlenme vakalarında kullanılabilir.

24

25

26 Piruvat oksaloasetat dönüşümü  Piruvat Oksaloasetat  Biotin prostetik grup olarak kullanılır  Asetil-KoA ile aktive edilir  TCA döngüşünün ara metabolitlerini sağlar  Glukoneogenezin subtratlarını temin eder  İrreversibl reaksiyon  Mitokondiride lokalizedir.


"Piruvat Metabolizması  Aerobik olan hücrelerde pirüvat mitokondri içine girer.  Bu olay özel bir transport sistemi ile (kolaylaştırılmış diffüzyon) gerçekleşir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları