Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONUT SİGORTALARI Konut sigortanızı yaptırırken 3 türlü seçim yapabilirsiniz: Konut sigortası ile bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyalar güvence.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONUT SİGORTALARI Konut sigortanızı yaptırırken 3 türlü seçim yapabilirsiniz: Konut sigortası ile bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyalar güvence."— Sunum transkripti:

1 KONUT SİGORTALARI Konut sigortanızı yaptırırken 3 türlü seçim yapabilirsiniz: Konut sigortası ile bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyalar güvence altına alınır. Bu durumda bina içerisindeki her türlü sabit tesisat da sigorta kapsamına girer.İçindeki eşyaların da dahil edildiği bir konut sigortası yaptırılırsa bina içindeki her türlü eşya, sabit tesisat dışında, sigorta kapsamına alınır. Herhangi bir hasarın gerçekleşmesi durumunda çoğunlukla eşyalar da hasar görür. Bu nedenle sigortaya konu olan konutların içindeki eşyalarla birlikte güvence altına alınması gerekir. Böylece az bir maliyet farkıyla daha geniş bir güvence sağlanır. Kiracı olunması halinde sadece eşya teminatı alınarak eşyalar güvence altına alınabilir.

2 Konut Sigortası Teminatları Neleri Kapsar?
Yangın Teminatı: Yangın, yıldırımın ve infilakın neden olduğu zararları güvence altına alır. Grev, Lokavt ve Kötü Niyetli Halk Hareketleri Teminatı: Bu tür hareketlerin neden olacağı zararları güvence altına alır. Sel/Su Baskını Teminatı: Sigortalanan konutun civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması, olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonucu dışarıdan basan suların vereceği zararları güvence altına alır.

3 Cam Kırılması Teminatı: Bu teminat sabit ve dik durumda takılı olan cam ve aynaların kırılması sonucunda meydana gelebilecek zararları güvence altına alır. Ferdi Kaza Teminatı: Sigortalının, riziko adresinde iken, poliçe kapsamında olan bir kaza sonucunda vefat etmesi halinde lehdarına, malül olması halinde kendisine, poliçede belirtilen limitler dahilinde tazminat ödenir. Hırsızlık Teminatı: Bu teminat bir hırsızlık sonucu çalınan eşyaları ve hırsızın bina veya eşyalara vereceği zararları güvence altına alır. Konut Yardım Teminatı: Su tesisatı, elektrik, çilingir, cam ve benzeri tamir işleri için acil servis ve irtibat hizmeti sağlar.

4 Enflasyondan Korunma Teminatı: Bu teminat enflasyona karşı ortamda bina ve eşyaların güncel değerini korumasını sağlar. Sigorta bedeline sigorta süresi boyunca seçilecek enflasyondan korunma oranı kadar artış uygulanır. Ancak hasar tarihinde seçilen oran Devlet İstatistik Enstitüsü’nün açıklamış olduğu oranın üzerinde ise Devlet İstatistik Enstitüsü’nün oranı uygulanır. Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı: Bu teminat deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan neden olacağı bütün zararları güvence altına alır. Bir hasar durumunda zorunlu deprem sigortası limiti dahilinde ödeme yapılır. Aile Reisi Sorumluluğu Teminatı: Aynı evde ikamet eden sigortalı ve ailesinin mesken içinde üçüncü şahıslara bir kaza sonucu verebilecekleri ölümlü ve ölümsüz bedeni ve maddi zararlar belli oranlarda güvence altına alınır.

5 Dahili Su Teminatı: Su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması sonucu evde oluşan zararlar ile muslukların açık unutulması gibi durumlarda meydana gelebilecek hasarları güvence altına alır. Yer Kayması Teminatı: Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında oluşan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu evde oluşacak hasarları güvence altına alır. Araç Çarpması Teminatı: Kara ve hava taşıtlarının sigorta teminatı altına almış olduğunuz evinize çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır. Fırtına Teminatı: Fırtına veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır. Duman Teminatı: Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış, ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle çıkan duman sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.

6 Kar Ağırlığı Teminatı: Yoğun kar yağışından sonra çatı üzerinde biriken kar, ağırlığı nedeniyle bina ve içindeki eşyalara zarar verebilir, kar ağırlığı teminatı bu nedenle bina ve içindeki sigortalı değerlerde meydana gelen hasarları güvence altına alır. Yangın Mali Mesuliyet Teminatı: Sigortalının kendi sorumluluğundan doğan bir hasar sonucunda komşu, kiracı veya ev sahibine vereceği hasarları güvence altına alır.

7 Enkaz Kaldırma Teminatı: Hasar sonucu meydana gelen yıkıntının taşınma masraflarını güvence altına alır. Alternatif İkametgah Değişikliği Masrafları ve Kira Kaybı Teminatı: Bir hasar sonucu sigortalı konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda, teminatta belirtilen süre dahilinde başka bir konuta taşınılabilir. Hasarlı ve sigortalı konutun tamiri ve yeniden inşası yapılırken kullanılan diğer konutun kullanma maliyeti ise poliçede belirtilmiş teminat bedeli dahilinde karşılanır.

8 Sigortanın Başlangıcı ve Sonu
Sigorta poliçede, başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğlen 12:00 da başlar ve öğlen 12:00 da sona ermektedir. Trafik Zeyilnamelerinin Düzenlenmesi Zeyilname; poliçenin yürürlüğü sırasında,riskte meydana gelen her türlü değişikliği sigorta poliçesine yansıtmak için tanzim edilen ve poliçenin ayrılmaz parçası olan ek sözleşmeye denilmektedir. Aracı işletenin Değişmesi Sigortalı aracın işletenin değişmesi halinde devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır. Sigortacı durumun bildirilmesinden 15 gün içinde sigortanın devamı kabul etmemesi veya aracı başka bir sigorta sözleşmesi yapılması halinde bu sigorta hükümsüz sayılacaktır.

9 Aracı Değişmesi: Aracın değişmesi halinde eski araca ait poliçe iptal edilir ve yerine yeni poliçe düzenlenir. Ancak taksi plakalı araçların ve hatlı minibüslerin trafik poliçelerinde araç değişikliği yapılabilir. Fark Zeyilnamesi: 2918 sayılı trafik kanunu gereği Hazine Müsteşarlığı tarafından yeni tarife ile teminatlar ve prim değiştirilirse sigortalı bu yeni limitlerle fark zeyilnamesini ilgili sigorta şirketine müracaat ederek almak zorundadır. Aksi halde cezai müeyyide uygulanmaktadır.

10 Devir Zeyili: Sigortalı trafik poliçesini feshetmez ise yeni işleten 15 gün içinde poliçeyi tanzim eden sigorta şirketine müracaat ederek devir zeyilnamesi yaptırabilir ve herhangi bir ücret talep edilmez. Değişiklik Zeyilnamesi: Sigortalı aracı işleten herhangi bir sebeple aracın plaka motor ve şasi numarasını değiştirmiş ise poliçeyi tanzim ettirdiği şirketin ruhsatın aslını göstererek poliçede değişikliğin hiçbir ücret talep etmeksizin değişikliği belirten zeyilname sigortaya tanzim edilerek verilir. Değer Ayarlama(Hasar İkame)Zeyilnamesi: Sigorta hukuku ve sigorta branşı genel şartlar kapsamında, araç hasar yaptığında sigorta bedeli ödenen tazminat kadar eksilmektedir. Eksilen miktarda karşılık gelen prim alınarak sigorta bedeli tekrar poliçede yazılı bedele yükseltilebilir. Değer ayarlama zeyilnamesi yapılmaz ise, sigorta değerine düşmektedir.

11 YEŞİL KART SİGORTASI Yurt dışında seyahate çıkan her araç sahibi gittiği ülkede o ülkenin trafik sigorta poliçesini satın almak zorundadır. Ancak gümrük kapılarında zaman kaybına neden olan bu işlemlerin önlenmesi için uluslararası bir anlaşma yapılarak, bu anlaşmaya üye ülkelerde geçerli olacak zorunlu mali sorumluluk sigortası biçimi kabul edilmiştir. Yeşil sigorta, Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasının yurt dışında geçerli olan şeklidir. Yeşil Kart Sigortalarının Geçerli Olduğu Ülkeler: Avusturya, Arnavutluk, Andora, Bulgaristan,Belçika, Bosna-Hersek, İsviçre, Kıbrıs, Çek Cum., Almanya, Danimarka, İspanya, Estonya, Fransa, Finlandiya, İngiltere, İrlanda, Yunanistan, İtalya, Macaristan, Hırvatistan, İsrail, İran, Irak, Lüksemburg, İzlanda, Letonya, Malta, Fas, Moldova, Norveç, İsveç, Türkiye, Ukrayna

12 Yeşil Kart Sigortasının İşleyişi
Bir yıldan kısa süreli yeşil kart sigortalar iptal edilmez. İlgili araca ilişkin noterden satış ve trafikten men halleri dışında yeşil kart sigortalar başka bir araca devredilmez. Trafik sigortası yaptırmayan araçlara yeşil kart sigortası düzenlenmez. Poliçe primi peşindir. Hasar nedeniyle veya aracın yurt dışına çıkamayacağı gerekçesiyle bir başka araca ikinci nüsha yeşil kart tanzim edilemez. Yetkili birimlerce imzalanmayan, sigortalı tarafından iptal edilen veya başlangıçta iptal edilen bir yıl süreli yeşil kart sigortalar asıllarının iade edilmesi zorunludur. Aksi takdirde tarifeye göre prim tahsil edilir. Prensip olarak yabancı plakalı araçlara yeşil kart tanzim edilemez. Yabancı aracın Türkiye`de bulunduğu süre içerisinde yeşil kartın vadesinin dolması sonucu araca azami 15 gün süre için yeşil kart tanzim edilebilir. Yeşil kart tanziminde işletmeci dikkate alınır. Aracı uzun süreli kiralayan şahıslar işletmeci sayıldığından uzun süreli kiralanan araçlara işletmeci adına yeşil kart tanzim edildiği için mutlaka kira sözleşmesinin noterden tanzimi gerekmektedir. Yeşil kart poliçeleri yalnızca Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde tanzim edilmektedir.

13 Yeşil Kart Sigortasında Hasar Ne Şekilde Ödenir
Yeşil kart sigortasında, sigorta şirketleri, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu`nun acentası gibi çalışırlar; dolayısıyla poliçeyi tanzim etmelerine rağmen hasar ödemesi Motorlu Taşıtlar Bürosu`nun sorumluluğundadır. Hasar meydana geldiğinde hangi ülkede bulunuyorsa, o ülkenin motorlu taşıtlar bürosuna müracaat edilerek hasar işlemleri tamamlanır. Poliçenin arka yüzünde geçerli olduğu ülkelerdeki motorlu taşıtlar bürolarının adresleri yer almaktadır. Türkiye`den düzenlenmiş poliçelerin hasarları da Türkiye`deki motorlu taşıtlar bürosundan talep edilir.

14 Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
Türkiye sınırları içinde tehlikeli madde ile iştigal eden şahıs veya kurumlar, sorumlulukları çerçevesinde kanunen yaptırmak zorunda oldukları sigorta türüdür. Bu sigorta türünde; yanıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden v.b.bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın 3. kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını poliçede yazılı sınırlara kadar, temin etmekle yükümlüdür. Sigorta şirketinin sorumlu olduğu asgari teminat tutarı, her yıl enflasyon üzerinden revize edilerek devlet bakanlığı tarafından yayınlanmaktadır.

15 Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
LPG tüpleyen firmaların doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtalarıyla intikal ettirdikleri tüpleri kullanmak üzere bulundurdukları yerde infilakı, gaz kaçağı, yangın çıkarması sonucu verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, devlet bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan tarife talimatlar oranında teminat etmek zorundadır. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla sigorta ettirenin yapacağı masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Zarar meydana geldiğinde zarara uğrayan 3. şahısların tazminatı ödenir.

16 Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
Molalar da dahil olmak üzere motorlu taşıtta seyahat eden yolculara gelebilecek bedeni zararlar için taşımacının 4925 sayılı karayolu taşıma kanunu uyarınca doğan sorumluluklarını poliçede belirtilen limitlere kadar, teminat altına alır. Bu kanunun amacı, karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciği v.b.hizmetlerin sorumluluklarını saptamak, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerine tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

17 Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
İstihdam ettikleri özel güvenliklerin görevlerinin 3.kişilere verilecek zararların tazmini amacıyla 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre faaliyet izni almış ve aynı kanun uyarınca özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü olan kişileri ve özel güvenlik şirketlerini oluşturmaktadır. Türkiye sınırları içinde geçerli bir sigortadır. Sigorta ettirenin sorumluluğunu karşılayan teminatlar: ölüm, sakatlık tedavi giderleri, maddi zararlar

18 SORUMLULUK SİGORTALARI
İhtiyari Mali Sorumluluk İşveren Mali Sorumluluk 3. Şahıslara Karşı Sorumluluk Asansör Kazalarına Karşı Sorumluluk Uçak ve Helikopter Okul Servis Araçları Otel Mali Sorumluluk Mesleki Sorumluluk Garaj Otopark Tamirhane Sorumluluk

19 Sorumluluk sigortaları; genel olarak, kişi ya da işletmeyi 3
Sorumluluk sigortaları; genel olarak, kişi ya da işletmeyi 3. şahıslara karşı yasalardan veya bazı durumlarda sözleşmelerden doğan sorumlulukları nedeniyle, söz konusu olabilecek tazminat taleplerini ve bunlara ilişkin yasal harcamaları teminat altına alan sigortalardır.

20 Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
Bu sigorta türünde sigortacı, poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve umumi hükümlere göre aracın işletenine ait olan hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmının, poliçede yazılı hadlere kadar temin etmektedir. Sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder. Sigorta Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Bu sigorta teminatı genellikle kasko sigortasıyla birlikte ek teminat olarak verilmektedir. Bu sigortada manevi tazminat talepleri ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir.

21 İşveren Sorumluluk Sigortası
Sigortaya göre; işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene ait olacak hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sorumluluk Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve SSK ‘nın sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar sigorta teminat kapsamına almaktadır.

22 Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası
Sigorta poliçesiyle teminat altına alınan risk sigorta süresi içinde meydana gelebilecek olaylar teminat kapsamına alınmıştır. 3. kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması 3. kişilere ait malların zarar görmesi nedeniyle bu kişilerin, sigorta ettirenin, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve yasal ilişkilerden doğan sorumluluklarını güvence altına almaktadır. Bu sigorta, sigortalıyı haklı taleplere karşı olduğu kadar yersiz ve aşırı taleplere karşı da korumaktadır.

23 Asansör Kazalarına Karşı Mali Sorumluluk Sigortası
Asansörlerde meydana gelen kazalarda 3. şahısların zarar görmesi sonucunda doğacak yasal sorumlulukların güvence altına alınması bu sigorta konusunu oluşturmaktadır. Bu sigorta, sürekli yapılmakta olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu adresi, poliçede gösterilen asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu 3. kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarını poliçede yazılı meblağlara kadar temin etmektedir. Kasıtlı, bilerek veya taşıma kapasitesinin üzerinde taşıma yapılması halinde meydana gelebilecek zararlar teminat dışındadır.

24 Uçak ve Helikopter Sorumluluk Sigortası
Uçak ve helikopter tarafından sigorta süresi içerisinde meydana gelebilecek kazalar sonucu 3. şahıslara verilebilecek zararların doğuracağı hukuki sorumluluğu poliçede belirtilen limitlere kadar temin etmektedir.

25 Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortaları
Bu sigortada, poliçede kayıtlı olan okul servis aracında taşınan öğrenciler taşımada görevlendirilecek sürücüler, sürücü yardımcıları ve rehber öğretmenler için taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar taşıma aracında bulundukları süre içinde karşılaşacakları her türlü kazaya karşı güvence altına almaktadır. Yaşı 16 dan küçük olan sigortalılar için güvence yalnızca cenaze masrafları ile sınırlıdır. Güvence sigortalının araç içinde bulunduğu süre ile kısıtlıdır.

26 Otel Sorumluluk Sigortası
Otel, motel, pansiyon gibi tesislerin sahibi veya işletenlerine her türlü işletme faaliyetleri, yangın, infilak, gıda zehirlenmesi, işletmesi otel tarafından yapılması kaydıyla spor aktiviteleri, asansör kazaları, otel tarafından organize edilmek kaydıyla çevre gezileri, animasyon esnasında konaklayanların ve diğer 3. şahısların uğrayabileceği bedeni ve maddi zararlar nedeniyle yönetilecek sorumlulukları teminat altına alınmasını sağlayan sigorta türüdür.

27 Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası
Her türlü meslek sahibinin kendi mesleki etkinleri sırasında 3. kişilere verebilecekleri maddi ve bedensel zararlar sonucunda doğacak sorumluluklarını güvence altına alınması bu sigortanın konusunu oluşturmaktadır. Örnek: bir doktorun yanlış tedavi uygulaması nedeniyle hastasına verebileceği zarar sonucunda hastanın veya hasta sahibinin hekimden talep edebileceği tazminat poliçede belirtilen limitler içinde kalmak koşuluyla karşılanmaktadır.

28 Garaj, Otopark, Tamirhane Sorumluluk Sigortası
Bu tür işyerlerine sahip olan kişi veya firmaların, garaja, otoparka veya tamirhaneye bırakılan araçların söz konusu müdahale işletme faaliyetleri sonucu uğrayabilecekleri zararlar dolayısıyla kendilerine yönelecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı limitlere kadar teminat altına alan bir sigorta türüdür. Fiyatlama yaparken işyerinin araç kapasitesine bakılarak hesaplanmaktadır.


"KONUT SİGORTALARI Konut sigortanızı yaptırırken 3 türlü seçim yapabilirsiniz: Konut sigortası ile bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyalar güvence." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları