Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞVERENLERE SUNULAN HİZMETLER Türkiye İş Kurumu.  Uluslararası Para Fonu (IMF) ve TÜİK verilerine göre, Türkiye 2008 yılındaki kriz döneminde bir çok.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞVERENLERE SUNULAN HİZMETLER Türkiye İş Kurumu.  Uluslararası Para Fonu (IMF) ve TÜİK verilerine göre, Türkiye 2008 yılındaki kriz döneminde bir çok."— Sunum transkripti:

1 İŞVERENLERE SUNULAN HİZMETLER Türkiye İş Kurumu

2  Uluslararası Para Fonu (IMF) ve TÜİK verilerine göre, Türkiye 2008 yılındaki kriz döneminde bir çok gelişmiş ülke arasında en fazla istihdam artışı sağlayan ülke olmuştur.  Türkiye'de 2007 yılında 20 milyon 738 bin olan istihdam edilen kişi sayısı, 2014 yılı Temmuz ayı itibariyle 29 milyon 276 bin kişiye ulaşmıştır.  2007-2014 yılları arasını kapsayan dönemde Türkiye'de istihdamda sağlanan artış hızı yüzde 23,9’dur. Türkiye bu oranla, gelişmiş ülkeler arasında yüzde 20'nin üzerinde istihdam artışı sağlayan tek ülke konumundadır.  Dünya Bankası ve OECD tarafından Türkiye, diğer ülkelere istihdam politikaları ve işsizlikle mücadelede «örnek ülke» olarak gösterilmektedir. 2 İŞGÜCÜ PİYASASININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

3  Türkiye’de her yıl ortalama 850 bin kişi çalışabilir nüfusa dahil olmaktadır.  İstihdam 2007-2014 yılları arasında 5 milyon 848 bin kişi artmıştır.  İşsizlik oranı % 9,8  Gençlerde işsizlik oranı %18,2  İşgücünün %55,9’si lise altı eğitim düzeyine sahiptir.  İşgücüne katılım oranı %51,3  Kadınların işgücüne katılım oranı %30,8  Kayıt dışı istihdam oranı %36,4 3 İŞGÜCÜ PİYASASININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

4 4 YIL İşgücü (Bin Kişi) İşsizlik Oranı (&) İşgücüne Katılma Oranı (&) İstihdam Oranı (&) 2005 21.6919,544,940,6 2009 23.71013,145,739,8 2012 26.1418,447,643,6 2013 27.0469,048,343,9 2014*29.2769,851,346,3 *Temmuz 2014 İŞGÜCÜ PİYASASININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

5 İŞKUR’UN TEMEL AMAÇLARI İşgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam hizmetlerini çeşitlendirmek ve işe yerleştirmede aktif rol oynamak, İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programları uygulamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve etkinliğini artırmak, İşsizliğin sosyo-ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik pasif programları etkin olarak yürütmek, İşgücü piyasasındaki gelişme ve değişmelere yön veren güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak, 5

6 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ 6 İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında işsizler ve daha iyi iş arayanlara yönelik olarak iş danışmanlığı, öğrencilere yönelik olarak ise meslek danışmanlığı hizmeti verilmektedir. İşverenlerimiz ziyaret edilerek Kurum hizmetlerimiz anlatılmakta, açık işleri alınmakta ve aranılan nitelikte işgücünün temini için aracılık yapılmaktadır. Böylece; işsizlik süresinin kısalması, istihdam ve verimliliğin artması ile istihdamda devamlılığın sağlanması amaçlanmaktadır. Son 3 yıl içinde yaklaşık 873.464 işyeri ziyareti yapılırken, 3.284.986 kişiye de danışmanlık hizmeti verilmiştir. “Her işsiz ve işverene bir iş ve meslek danışmanı”

7  Yılda en az 2 kez, tüm Türkiye’de 10+ çalışanı olan yaklaşık 130 bin işyeri, yüz yüze anket yöntemi ile ziyaret edilerek;  İşverenlerin güncel ve gelecekteki işgücü ihtiyaçları belirleniyor,  Açık işleri alınarak karşılanmaya çalışılıyor,  Aranılan nitelikteki işgücünün temini için mesleki eğitim kursları düzenleniyor,  İşgücü piyasasına yönelik politika ve faaliyetler belirleniyor. 7 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz ! İŞGÜCÜ PİYASASI TALEP ARAŞTIRMASI

8 8 Araştırmanın Sonuçları Ziyaret edilen her 3 işyerinden 1’inin açık işi bulunmaktadır. Her 100 işverenden 75’inin nitelikli çalışana ihtiyacı bulunmaktadır. Eleman temininde güçlük çektiğini belirten işverenlerin % 60’ı, sebep olarak mesleki nitelik ve beceri eksikliğini belirtmiştir. Çalışma sonuçları, ülkemizdeki ‘mesleksiz sorununu’ ve ‘nitelik eksikliğini’ somut bir biçimde ortaya koymaktadır. İŞGÜCÜ PİYASASI TALEP ARAŞTIRMASI

9 9 AMAÇ DAYANAK -İşgücüne katılımı ve istihdamı artırmak -Çalışanların vasıflarını yükseltmek, -Mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, 25.02.2011 tarih 6111 sayılı Kanun BAŞLAMA TARİHİ01.03.2011 BİTİŞ TARİHİ31.12.2015 FİNANSMANI İşsizlik Sigortası Fonu YARARLANMA ŞARTI -İşe alındığı tarihten önceki 6 ay içinde işsiz olması, -Alınan bu kişi son 6 ay içinde SGK’ya verilen prim ve hizmet belgelerinde çalıştırılan ortalama işçi sayısına ilave olması GENÇ VE KADIN İSTİHDAMININ TEŞVİKİ-1 İstihdam Teşvikleri

10 10 GENÇ VE KADIN İSTİHDAMININ TEŞVİKİ-2 İstihdam Teşvikleri 1-) 18-29 yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; - Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar 48 ay süreyle, - Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 36 ay süreyle, - Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanlar 24 ay süreyle, 2-) 29 yaşından büyük erkeklerden; - Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar ile mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 24 ay süreyle, 3-) Çalışmakta iken; - 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 12 ay süreyle, 4-) Yukarıda (1), (2), (3) numaralı bentlerde sayılanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından alınmaları halinde, öngörülen sürelere ilave olarak 6 ay daha, 5-)18 yaşından büyüklerden hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle, Teşvik uygulamasından yararlanabilecek, SGK işveren payı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.

11 UYGULAMA Sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veya işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekmektedir. Destekten bir kez yararlanılması ve hak sahipliği süresi tamamlanmadan işsiz kalınması halinde, kalan süreden yeniden yararlanılamaması, ancak daha üst düzeydeki belgelerin temin edilmesi halinde ikinci hak sahipliğinin oluşması, bu durumda ilk hak sahipliğinin süresinin, ikinci hak sahipliğinin süresinden düşülmesi öngörülmektedir. Bakanlar Kuruluna, bu maddenin uygulanma süresini 2015 yılından itibaren 5 yıla kadar uzatmaya yetki verilmektedir. GENÇ VE KADIN İSTİHDAMININ TEŞVİKİ-3  Her bir kişi için 221 TL İstihdam Teşvikleri

12 12 İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için; kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekmektedir. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. 2014 II. Dönem Asgari -Aylık asgari ücret brüt tutarının % 40’ı (450,16 -TL) Azami -Aylık asgari ücret brüt tutarının % 80’i (900,31 -TL) PASİF İSTİHDAM POLİTİKALARI PASİF İSTİHDAM POLİTİKALARI

13 13 Ücret Garanti Fonu İşveren tüm maaşı ödeyemez (iflas gibi) ise İŞKUR ücretin ödenmeyen bölümünü öder. Temel ücret dikkate alınır. Maksimum 3 ay 2003-2014 Ağustos ayı sonuna kadar toplam 51.835 kişiye yaklaşık 103 milyon 987 bin 837 TL ödeme yapılmıştır. Kısa Çalışma Ödeneği Ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle İş zamanında veya çalışmada azaltılmaya gidilmesini önlemek için İŞKUR çalışana ödeme yapar. Maksimum 3 ay 2014 yılının birinci döneminde en az 675, 24-TL ve en fazla 1.688,09-TL ödeme yapılacaktır. İş Kaybı Tazminatı Yalnızca özelleştirilmiş kurumlar için Toplu lağvetme anlaşmasıyla işini kaybeden çalışanlar için. 3 ile 8 ay PASİF İSTİHDAM POLİTİKALARI

14 14 PASİF İSTİHDAM POLİTİKALARI YILLAR İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDEMELERİ KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ ÜCRET GARANTİ FONU ÖDEMELERİ ÖDEME YAPILAN KİŞİ (HAK EDEN) ÖDEME MİKTARI (MİLYON TL) ÖDEME YAPILAN KİŞİ (HAK EDEN) ÖDEME MİKTARI (MİLYON TL) ÖDEME YAPILAN KİŞİ (HAK EDEN) ÖDEME MİKTARI (MİLYON TL) 2002 82.87746,81---- 2003 130.272125,98---- 2004 147.266199,89---- 2005 186.599270,07210,011.2693,4 2006 199.604316,992170,11.1341,6 2007 221.503351,91400,022.2233,6 2008 331.488517,05--8271,1 2009 473.2861.114,27190.071162,512.37122,3 2010 331.202807,427.15639,1912.90522,1 2011 322.150791,055.8144,245.8079,4 2012 370.934966,182.85533.2108,7 2013 430.3051.272,499700,825.70815 2014* 372.5971.206,93440,056.85617,8 TOPLAM3.600.0837.987,04227.188209,9352.310105,02 (*) 30.09.2014

15 Mesleki eğitim kursları Girişimcilik eğitim programları İşbaşı eğitim programları Özel Politika ve Uygulama Engellilere Yönelik Hizmetler UMEM 15 AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

16 16 2004 yılında 6.944 kişiye eğitim verilmişken, 2009 yılından itibaren artan faaliyetler neticesinde son 5 yılda 1.805.937 kişi kurs ve programlardan yararlanmıştır. Kurs/Program Türleri200920102011201220132014* Mesleki Eğitim Kursları 166.713 154.034 140.415206.946131.24974.937 İşbaşı Eğitim Programları 1.285 4.67116.39331.77363.66042.031 Girişimcilik Eğitim Programları 19 8.306 24.14525.47525.16620.648 Toplum Yararına Programlar 44.62838.76164.085191.998197.182131.417 TOPLAM212.645205.772245.038456.192417.257 269.033 *2014 Ağustos AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

17 «Mesleksizliğe Son» İŞKUR, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün temini için; -İşgücü piyasasının temel çatı aktörlerinden (odalar, birlikler, borsalar, meslek kuruluşları), -İşverenlerden -İşgücünün gelecek vizyonlarından Hareketle mesleki eğitim kurslarını planlamakta ve uygulamaktadır. Düzenlenen kurslar sonrasında işsizlerin meslek sahibi olması sağlanarak istihdam edilme imkanlarını artırıyoruz. 17 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

18 18 İŞKUR tarafından işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla meslek edindirme ve geliştirme kursları düzenlenmektedir. 15 yaşını tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı bütün işsizler faydalanabilirler. Kursiyerlere günlük 20 TL zaruri gider ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile GSS primleri ödenir. MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

19 Kurs Talebi Nasıl Değerlendirilir? İşgücü piyasasından veya işverenden alınan işgücü talebinin karşılanması temel amaçtır. Bu amacın gerçekleşmesi için öncelikle o meslekte daha önce eğitim almış ve Kuruma kayıtlı olan halen aktif bir şekilde iş arayan kişiler işverene yönlendirilmektedir. Bu konuda işsizler davet edilmektedir. İşveren gönderilen kişileri beğenmeme hakkına sahiptir. Yapılan görüşmelerden sonra eksik kalan işgücü talebi için kurs düzenlenmesi gerekmektedir. Kurslar işbirliği ve hizmet alım yöntemleri ile düzenlenmektedir. 19 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

20 Hangi Yöntemleri Kullanıyoruz? 1- İşbirliği Yöntemi İşçi talebi olan işveren ile birlikte ilana tabi olmadan düzenlenen kursta; işverenimiz istihdam edeceği kişiyi veya kişileri eğitimin pratik kısmında tanıma imkanı bulmakta, eğitim işyerinde düzenlendiği için kursiyerlerin ileride çalışacakları işyerini ve makinaları tanıması mümkün olmakta, Eğitim sırasında güncel teknoloji kullanıldığı için eğitim sonrasında kursiyerlerin uyum sorunu olmuyor, 20 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

21 Hangi Yöntemleri Kullanıyoruz? 1- İşbirliği Yöntemi (devam) Eğitim sırasında kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 20 TL kursiyer zaruri gideri ile kişilerin iş kazası ve meslek hastalığı ve gerekmesi halinde genel sağlık sigortası primleri ödeniyor, Eğiticiyi kendi bünyesinde bulamayan işverene bulacağı eğitici için eğitici ücretini İŞKUR ödüyor (MEB ek ders ücretinin iki katı- eğitici unvanına göre her bir ders saati için 22-46 TL arası) 21 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

22 Hangi Yöntemleri Kullanıyoruz? 1- İşbirliği Yöntemi (devam) Eğitim sırasında işverene herhangi bir maliyet oluşmadığı için ileride istihdam edeceği işçilerinin eğitim maliyeti İŞKUR aracılığı ile karşılanmış oluyor. İşveren tarafından istihdam edilen kişilere eğitim vermek isterse, eğitici ücreti, temrin gideri ve diğer maliyetler hariç sadece ücret maliyeti kişi başı 1.332 TL’dir. Aynı zamanda bu kişilerden uygun olmayanları istihdamdan ayırmak isterse de başka hukuki sonuçlar ortaya çıkabilir. Bütün eğitim maliyetleri İŞKUR’dan! 22 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

23 İşbirliği Yöntemi (devam) Bu yöntemin uygulanması için işverenin eğitimin gerçekleşeceği asgari şartları taşıyan bir eğitim mekanına sahip olması yeterlidir. Bunun mümkün olmaması halinde ise MEB’e bağlı birimlerle işbirliği yapılabilir. Bu yöntem kullanıldığında eğitimin pratik kısmında kursiyerlerin fiili olarak «üretimde» bulunarak öğrenmeleri gerektiği için aslında «işçi gibi» üretime katkı sağlanmaktadır. Asgari düzeyde 10 kursiyer ile eğitimlerin başlaması mümkündür. İşveren kurs sonunda kursiyerlerin en az % 50’sini kurs süresi kadar istihdam etmek zorundadır. (en az 120 gün) 23 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

24 ÇALIŞANLARA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM «Mesleki Sertifikasız çalışan kalmasın!» İşverenlerimizin mevcut çalışanlarına yönelik olarak işbirliği yoluyla kurs düzenlenebilir. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerde, kurs için gerekli olan eğitici işveren tarafından karşılanamazsa işverene eğitici ödenebilir. Ayrıca, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere yönelik olarak da kurs düzenlenerek gerekli sertifikanın alınması mümkündür. 24

25 25 En az iki sigortalı çalışanınız var ise programdan yararlanabilirsiniz. 2-10 çalışanı olan 1, 11 + çalışanı olan % 10 katılımcı veriyoruz. İşbaşı eğitim programı sırasında işverene bir maliyeti olmayan katılımcı maksimum 160 fiili gün işyerinde bir fiili çalışarak iş deneyimini artırır. İŞKUR olarak katılımcıya günlük 25 TL cep harçlığı veriyoruz ve iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderlerini ödüyoruz. İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

26 26 Kişi tecrübe kazanırken, işveren maliyeti olmayan işçi adayını tanıyarak ve işyerinde çalıştırarak istihdam edeceği kişiyi kendisi yetiştirmektedir. İstihdam zorunluluğu yoktur. Bir yıl içinde tekrar yararlanmak istenirse o zaman daha önce katılan kişilerin % 20’sini en az 60 gün istihdam zorunluluğu var. Tek şart, programın başladığı günkü çalışan sayısının programın sonunda da korunmasıdır. Aksi halde işyeri ile bir süre işbirliği yapılamıyor. İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

27 27 2009 yılından itibaren uygulanmaktadır. Kuruma Kayıtlıların; iş planına dayalı iş kurma ve yönetme hususlarında eğitilmesi, iş planlarını oluşturmaları, KOSGEB ve benzeri finansman kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırması için yürütülen eğitim programlarıdır. 70 saatlik Girişimcilik Temel Seviye ve sınıf içi atölye çalışmasından oluşur. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

28 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) İşgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi” 2010 yılında İŞKUR, TOBB, MEB ve TOBB ETU arasında başlatılmıştır. Proje ile, özellikle sanayi ve mesleki ve teknik eğitim kurumları arasındaki işbirliği artırılmakta ve ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü talebi karşılanmaktadır. Proje kapsamında sanayi, hizmet ve tarım alanlarında teorik eğitim ve işbaşı eğitim birlikte verilmektedir. 28

29 4857 Sayılı İş Kanunun 30. maddesi gereği 49 + çalışanı olan özel sektör işlerleri toplam çalışan sayısının %3’ü kadar engelli personel istihdam etmek zorundadır. İstihdam teşvikleri kapsamında engelli personelin sigorta primleri Hazine tarafından karşılanmaktadır. Engelli çalıştırma maliyeti : 1.071 TL Engelli çalıştırmama maliyeti : 1.903 TL ENGELLİ İSTİHDAMI

30 Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler Girişimcilik eğitim programından sertifika almış veya iş kuracağı alanda mesleki eğitim sertifikasına sahip engellilerden kendi işini kurmak isteyenlerin hazırlayacakları projelere 36.000 TL destek Kuruluş işlemleri desteği İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000 TL. İşletme gideri desteği Kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL. Kuruluş desteği İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30.000 TL. 30 ENGELLİYE KENDİ İŞİNİ KURMA HİBE DESTEĞİ

31 Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler Engellinin bir işyerinde iş bulmasını, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projeler desteklenecektir. Destek teknolojilerine örnek olarak aşağıdakiler belirtilebilir: İşverenin engelliyi işe alması halinde bilgisayar kullanmasını kolaylaştıracak yazılım ve donanım desteği, Engellinin işini yapmasını sağlayacak kabartma harfler (braille alfabesi) kullanılmış teknolojiler, Engellinin işini yapmasını sağlayacak veya kolaylaştıracak diğer alet ve teçhizatlar. 31 ENGELLİLERE YÖNELİK FAALİYETLER

32 Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler Engelli bireylerin işe kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasını temin edecek projelerde, esas olarak bu amaçların nasıl gerçekleştirileceğine dair ayrıntılı bir iş planı ve görev tanımları ile proje sürecine yer verilmelidir. Engellilerin İstihdam Edilebilirliklerini Artırmayı Amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri Engellilerin toplumsal entegrasyonuna ve rehabilitasyonuna hizmet eden, istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan mesleki eğitim ve rehabilitasyon amaçlı projelerin öncelikle o ilin işgücü piyasası araştırmaları ve yıllık işgücü eğitim planı ile uyumlu olması gerekir. 32 ENGELLİLERE YÖNELİK FAALİYETLER

33 33 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ Araçlar

34 Belediyeler SGK ASP Bakanlığı Ticaret ve Sanayi Odaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Üniversiteler Vakıflar Genel Müdürlüğü 34 İŞKUR HİZMET NOKTALARI

35 35 * 2014 Ocak-Ağustos Dönemi İŞE YERLEŞTİRME

36 Arayın, iş ve meslek danışmanınız iş ve meslek danışmanınız sizi ziyaret etsin. www.iskur.gov.tr www.facebook.com/TurkiyeIsKurumu www.twitter.com/TurkiyeIsKurumu 36


"İŞVERENLERE SUNULAN HİZMETLER Türkiye İş Kurumu.  Uluslararası Para Fonu (IMF) ve TÜİK verilerine göre, Türkiye 2008 yılındaki kriz döneminde bir çok." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları