Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞGÜCÜ PİYASASI. İşgücü Piyasası Reformu-1  İşgücü maliyetlerinin azaltılması  Sosyal güvenlik primi işveren payında 5 puanlık indirim  5 puanlık indirim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞGÜCÜ PİYASASI. İşgücü Piyasası Reformu-1  İşgücü maliyetlerinin azaltılması  Sosyal güvenlik primi işveren payında 5 puanlık indirim  5 puanlık indirim."— Sunum transkripti:

1 İŞGÜCÜ PİYASASI

2 İşgücü Piyasası Reformu-1  İşgücü maliyetlerinin azaltılması  Sosyal güvenlik primi işveren payında 5 puanlık indirim  5 puanlık indirim teşvikinden, diğer teşviklerle eş zamanlı olarak yararlanma imkanı  İstihdama yeni katılan, tüm kadın ve genç işçilerin işveren primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması  İşsizlik Sigortası Fonu kullanım alanının artırılması  İşsizlik ödeneği miktarının artırılması  İlave istihdam için 6 ay prim desteği sağlanması (1.1.2010-31.12.2010 tarihlerinde yaratılan ilave istihdam için)

3 İşgücü Piyasası Reformu-2  İşgücü maliyetlerinin azaltılması  Özürlülerin işveren primlerinin bütçeden karşılanması  Spor merkezi ve kreş zorunluluklarının esnetilmesi  Sağlık merkezi açma ve doktor bulundurma zorunluluklarının esnetilmesi  Eski hükümlü çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması  Kısa çalışma ödeneğinin uygulama alanlarına genel ekonomik krizin yanısıra sektörel ve bölgesel krizlerin de eklenmesi  Kısa çalışma ödeneği tutarının brüt kazancın %40’ından %60’ına yükseltilmesi

4 İşgücü Piyasası Reformu-3  Aktif işgücü programlarının güçlendirilmesi  İŞKUR’un mesleki eğitim faaliyetlerinin genişletilmesi  İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının iş birliği içinde çalışmasının sağlanması  2009 yılında, girişimci olmayı düşünen kişilere Girişimcilik Eğitimleri verilmeye başlanmıştır. Faaliyetin başladığı 2009 yılında 19 girişimci adayının katılmış olduğu 1 kurs açılabilmiş olmasına rağmen 2010 yılında 8.306 girişimci adayının katıldığı 319 kurs açılmıştır.  İş Başı Eğitim (Staj) Programları kapsamında 2009 yılında 1.285 vatandaşın katılmış olduğu 555 eğitim programı düzenlenmiş iken, 2010 yılında programlara katılan kişi sayısı % 263,5 oranında artışla 4.671olarak gerçekleşmiş ve eğitim programı sayısı da 1.796’ya çıkmıştır.

5 İşgücü Piyasası Reformu-4  Aktif işgücü programlarının güçlendirilmesi  Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde 2009 yılında 44.628 kişinin katılmış olduğu 1.613 program, 2010 yılında ise 38.761 kişinin katılmış olduğu 1.838 program düzenlenmiştir.  Devletin İşsizlik Sigortası Fonuna ait prim gelirlerinden işsizlikle mücadele ve istihdamı arttırıcı çalışmalarla ilgili konularda kullanılmak üzere %30 oranında kaynak kullanmasına ve kullanılacak kaynağın Bakanlar Kurulu Kararı ile %50 oranında arttırılabilmesine olanak verilmesi  Mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar ve İŞKUR’a kayıtlı olan işsizlerin istihdamı halinde teşvik sürelerinin uzatılması (18-29 yaş erkek ve 18 yaşından büyük kadın işçileri istihdam edenler, bu kişilerin 6 aydır işsiz olmaları koşulu ile kanunda belirtilen sürelerde 6 aydan 48 aya kadar sigorta primi işveren hissesini ödemeyeceklerdir.)

6 İşgücü Piyasası Reformu-5  İstihdam Piyasasının Esnekleştirilmesi  Kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılara borçlanma yoluyla tam süreli çalışmaya benzer şekilde emekli olma hakkı tanınması  Kısmı süreli çalışan kişilerin İşsizlik sigortası kapsamına alınması  Kayıt dışı istihdamla mücadele  Cezaların artırılması ve denetimlerin güçlendirilmesi  Yeşil kart sahiplerinden 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışanların bu çalışmalardan dolayı elde edecekleri gelirine bağlı olmaksızın yeşil kartlarının iptal edilmeyerek askıya alınması  GAP, DAP ve KOP gibi istihdam yoğun kalkınma projelerine daha fazla kaynak ayrılması  5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda yer alan sigorta primi işveren hissesinin Hazine tarafından karşılanması uygulaması, 5951 sayılı Kanun ile uzatılmıştır.(2012 yılı sonuna kadar)

7 Sigortalı Çalışan Sayısı (Milyon Kişi) Kaynak: SGK

8 Sosyal Güvenlik Sisteminin Kapsamı (Milyon Kişi) Çalışanlar ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Kaynak: SGK

9 İllere Göre Kayıtdışı İstihdam Oranı Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

10 İstihdamın İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı (%, 2009) TarımSanayiHizmetler Türkiye26,918,954,2 İspanya4,224,971,0 Kanada2,320,377,4 Japonya4,226,469,5 İtalya3,829,566,7 İngiltere1,119,679,3 Kore7,024,568,5 Meksika12,924,163,0 Polonya13,330,156,6 Çek Cumhuriyeti3,338,758,0 Macaristan4,731,463,9 Kaynak: OECD * Türkiye verisi 2011 Temmuz dönemine aittir.

11 İstihdamı Koruma Mevzuatının Yarı Zamanlı Çalışanlar Üzerindeki Kısıtlayıcılığı (Endeks Skalası 0-6 Arasında En Az Kısıtlayıcıdan En Fazlaya) Kaynak: OECD

12 Yarı Zamanlı Çalışmanın Payı (%, 2010) Kaynak: OECD

13 Kıdem Tazminatı Yükü (20 Yıllık Hizmet Karşılığı Kaç Haftalık Ücret Tutarında Ödendiği) Kaynak: Doing Business


"İŞGÜCÜ PİYASASI. İşgücü Piyasası Reformu-1  İşgücü maliyetlerinin azaltılması  Sosyal güvenlik primi işveren payında 5 puanlık indirim  5 puanlık indirim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları