Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞGÜCÜ PİYASASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞGÜCÜ PİYASASI."— Sunum transkripti:

1 İŞGÜCÜ PİYASASI

2 İşgücü Piyasası Reformu-1
İşgücü maliyetlerinin azaltılması Sosyal güvenlik primi işveren payında 5 puanlık indirim 5 puanlık indirim teşvikinden, diğer teşviklerle eş zamanlı olarak yararlanma imkanı İstihdama yeni katılan, tüm kadın ve genç işçilerin işveren primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması İşsizlik Sigortası Fonu kullanım alanının artırılması İşsizlik ödeneği miktarının artırılması İlave istihdam için 6 ay prim desteği sağlanması ( tarihlerinde yaratılan ilave istihdam için)

3 İşgücü Piyasası Reformu-2
İşgücü maliyetlerinin azaltılması Özürlülerin işveren primlerinin bütçeden karşılanması Spor merkezi ve kreş zorunluluklarının esnetilmesi Sağlık merkezi açma ve doktor bulundurma zorunluluklarının esnetilmesi Eski hükümlü çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması Kısa çalışma ödeneğinin uygulama alanlarına genel ekonomik krizin yanısıra sektörel ve bölgesel krizlerin de eklenmesi Kısa çalışma ödeneği tutarının brüt kazancın %40’ından %60’ına yükseltilmesi

4 İşgücü Piyasası Reformu-3
Aktif işgücü programlarının güçlendirilmesi İŞKUR’un mesleki eğitim faaliyetlerinin genişletilmesi İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının iş birliği içinde çalışmasının sağlanması 2009 yılında, girişimci olmayı düşünen kişilere Girişimcilik Eğitimleri verilmeye başlanmıştır. Faaliyetin başladığı 2009 yılında 19 girişimci adayının katılmış olduğu 1 kurs açılabilmiş olmasına rağmen 2010 yılında girişimci adayının katıldığı 319 kurs açılmıştır. İş Başı Eğitim (Staj) Programları kapsamında 2009 yılında vatandaşın katılmış olduğu 555 eğitim programı düzenlenmiş iken, 2010 yılında programlara katılan kişi sayısı % 263,5 oranında artışla 4.671olarak gerçekleşmiş ve eğitim programı sayısı da 1.796’ya çıkmıştır.

5 İşgücü Piyasası Reformu-4
Aktif işgücü programlarının güçlendirilmesi Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde 2009 yılında kişinin katılmış olduğu program, 2010 yılında ise kişinin katılmış olduğu program düzenlenmiştir. Devletin İşsizlik Sigortası Fonuna ait prim gelirlerinden işsizlikle mücadele ve istihdamı arttırıcı çalışmalarla ilgili konularda kullanılmak üzere %30 oranında kaynak kullanmasına ve kullanılacak kaynağın Bakanlar Kurulu Kararı ile %50 oranında arttırılabilmesine olanak verilmesi Mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar ve İŞKUR’a kayıtlı olan işsizlerin istihdamı halinde teşvik sürelerinin uzatılması (18-29 yaş erkek ve 18 yaşından büyük kadın işçileri istihdam edenler, bu kişilerin 6 aydır işsiz olmaları koşulu ile kanunda belirtilen sürelerde 6 aydan 48 aya kadar sigorta primi işveren hissesini ödemeyeceklerdir.)

6 İşgücü Piyasası Reformu-5
İstihdam Piyasasının Esnekleştirilmesi Kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılara borçlanma yoluyla tam süreli çalışmaya benzer şekilde emekli olma hakkı tanınması Kısmı süreli çalışan kişilerin İşsizlik sigortası kapsamına alınması Kayıt dışı istihdamla mücadele Cezaların artırılması ve denetimlerin güçlendirilmesi Yeşil kart sahiplerinden 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışanların bu çalışmalardan dolayı elde edecekleri gelirine bağlı olmaksızın yeşil kartlarının iptal edilmeyerek askıya alınması GAP, DAP ve KOP gibi istihdam yoğun kalkınma projelerine daha fazla kaynak ayrılması 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda yer alan sigorta primi işveren hissesinin Hazine tarafından karşılanması uygulaması, 5951 sayılı Kanun ile uzatılmıştır.(2012 yılı sonuna kadar)

7 Sigortalı Çalışan Sayısı (Milyon Kişi)
Kaynak: SGK

8 Sosyal Güvenlik Sisteminin Kapsamı (Milyon Kişi) Çalışanlar ve Bakmakla Yükümlü Oldukları
Kaynak: SGK

9 İllere Göre Kayıtdışı İstihdam Oranı
Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

10 İstihdamın İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı (%, 2009)
Tarım Sanayi Hizmetler Türkiye 26,9 18,9 54,2 İspanya 4,2 24,9 71,0 Kanada 2,3 20,3 77,4 Japonya 26,4 69,5 İtalya 3,8 29,5 66,7 İngiltere 1,1 19,6 79,3 Kore 7,0 24,5 68,5 Meksika 12,9 24,1 63,0 Polonya 13,3 30,1 56,6 Çek Cumhuriyeti 3,3 38,7 58,0 Macaristan 4,7 31,4 63,9 Kaynak: OECD * Türkiye verisi 2011 Temmuz dönemine aittir.

11 İstihdamı Koruma Mevzuatının Yarı Zamanlı Çalışanlar Üzerindeki Kısıtlayıcılığı (Endeks Skalası 0-6 Arasında En Az Kısıtlayıcıdan En Fazlaya) Kaynak: OECD

12 Yarı Zamanlı Çalışmanın Payı (%, 2010)
Kaynak: OECD

13 Kıdem Tazminatı Yükü (20 Yıllık Hizmet Karşılığı Kaç Haftalık Ücret Tutarında Ödendiği)
Kaynak: Doing Business


"İŞGÜCÜ PİYASASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları