Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI GENEL ESASLAR-1
Türkiye İş Kurumu tarafından; kayıtlı işsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri İşbaşı Eğitim Programları düzenlenmektedir. Programdan yararlanacak işyerlerinin Kuruma kayıt olması zorunludur. İşbaşı Eğitim Programları, işveren(ler)in kendisi dışında en az 2 çalışanı bulunan işyerlerinde düzenlenir. Katılımcıların; A) İşbaşı eğitim programlarının başlamadan önceki 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması, B) Bu programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması gerekir. (İl sınırları içerisinde aynı işverene bağlı işyerlerinde çalışan toplam sigortalı sayısı dikkate alınacaktır.)

3 ORTALAMA HESAPLAMA TABLOSU
ÇALIŞAN SİGORTALI SAYISI Açıklama  BEYAN ETTİĞİ AY (BAŞVURUAYI) (MART 2013) Başvuru ayındaki SGK çalışan sayısı yazılacaktır. 3.AY(ŞUBAT 2013 )  11 Başvuru yapılan aydaki önceki 1.ayda çalışan sayısı yazılacaktır. 2.AY(OCAK 2013)   Başvuru yapılan aydaki önceki 2.ayda çalışan sayısı yazılacaktır. 1.AY (ARALIK 2012 )   Başvuru yapılan aydaki önceki 3.ayda çalışan sayısı yazılacaktır. ORTALAMA = (1.Ay +2.Ay +3.Ay )/3 FAYDALANILACAK KATILIMCI SAYISI** = Ortalama Çalışan sayısı/10 ** Katılımcı sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur. (2 ile 10 arası sigortalı çalışanı olan işyerleri programlardan 1 (bir) katılımcı yararlandırabilirler.) Beyan edilen aydaki çalışan sayısı, son üç aydaki ortalama sayısından küçükse program uygulanmaz. 12 12

4 Katılımcı Sayısı Katılımcı sayısı, İşbaşı Eğitim Programları başlamadan önceki son üç (3) aylık dönemde işyerine ait tahakkuk fişlerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısının 1/10’undan fazla olamaz. Katılımcı sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur.

5 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI GENEL ESASLAR-2
İşyerleri, yararlanıcıların başvurduğu mesleklere yönelik işbaşı eğitimini fiilen sağlamakla yükümlüdür. İşyerinde fiilen İşbaşı Eğitim yaptırılması gerekir. Katılımcılara sözleşme hükümlerine aykırı herhangi bir iş yaptırılmayacaktır. İşyerleri iş kazası ve meslek hastalığı konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır. İşbaşı eğitim programı Kamu kurum/kuruluşlarında uygulanmaz. Kamu kurum/kuruluşlarının payının %50’nin altında olduğu iktisadi teşekküllerde işbaşı eğitim programı düzenlenebilir. İşbaşı eğitim programlarının düzenlendiği işyerlerinden hiçbir surette vergi, SGK prim ve prime ilişkin borcu ile SGK’ca kesilmiş idari para cezası olmadığına dair belge istenmez.

6 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI GENEL ESASLAR-3
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerleri işbaşı eğitim programlarından yararlanamazlar. (Kısa çalışma ödeneği, bir işyerinde en fazla üç ay boyunca çalışma süresinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya en az dört hafta süreyle işyerindeki faaliyetin tamamen ya da kısmen durdurulması durumunda verilen ödenektir. Ödenek işverene değil, doğrudan işçiye ödenir.) İşsizlik Ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler. Herhangi bir mesleki eğitim ve vasıf içermeyen konularda katılımcı çalıştırılamaz. (Beden işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi vb.) İşbaşı Eğitim Programının süresi, günlük en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere haftalık 45 saat, toplam 6 aydan fazla olamayacaktır.

7 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILMA ŞARTLARI
Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, En az İlköğretim mezunu olmak, Öğrenci olmamak. (Açık öğretim, beklemeli öğrenciler, kayıtlarını dondurmuş olanlar ve ikinci öğretime devam eden öğrencilerin programlara katılmalarına, program sonunda da istihdam edilmelerine engel teşkil etmediği hususunda, İl Müdürlüğünün uygun değerlendirmeleriyle katılımcı olabilirler.)

8 İŞBAŞI EĞİTİM SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI
İşbaşı eğitim sözleşmesini, işbaşı eğitimi yapılacak işyerinin yetkili temsilcisi ile katılımcı imzalayacaktır. İşbaşı eğitim sözleşmesi İl Müdürlüğünün uygun görmesi ve onaylaması halinde geçerlilik kazanacaktır. İşveren, sözleşme bitiş tarihinden önce katılımcı/katılımcıları işe alması halinde bu kişiler yerine yeni katılımcı talebinde bulunabilir. Sözleşme işbaşı eğitim süresinin bitimi ile kendiliğinden sona erer.

9 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI KAPSAMINDA KARŞILANACAK GİDERLER
Türkiye İş Kurumu tarafından katılımcılara; İşbaşı Eğitim Programına katıldığı her bir fiili gün için 25 TL katılımcı zaruri gideri, (2013 yılı için) Programlara devam edilen süre içinde 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir katılımcı için tahakkuk edecek sigorta prim giderleri ödenir. (Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası ve Meslek Hastalıkları SSK Prim Gideri.)

10 Yeni katılımcı talebi ile gelen işveren, başvuru tarihinden geriye doğru son bir yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan katılımcılardan en az yüzde yirmisinin kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte en az altmış gün istihdam etmiş olması gerekmektedir.

11 Aynı ay içinde işbaşı eğitim programına başlamış olan katılımcıların en az yüzde ellisinin programın sona ermesinden itibaren işverenin kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte en az altmış gün süre ile istihdam edilmesi taahhüdü verilmesi halinde; başlangıçtaki sigortalı sayısının, emeklilik, askerlik, tutukluluk/gözaltı, hamilelik/ doğum ve uzun süreli hastalık gibi nedenlerle azalması durumunda azalan çalışan sayısı kadar katılımcının çalışmasına son verilmeyecektir. Bu taahhüdün yerine getirilmediğinin tespiti halinde, katılımcıya yapılan her türlü ödeme yasal faizi ile birlikte işyerinden tahsil edilecektir .

12 TEŞEKKÜRLER 444 75 87 Nazan KANTEKİN ARSLAN İş ve Meslek Danışmanı
İşe Yerleştirme ve Danışmanlık Servisi TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İletişim : (0462)


"TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları