Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2010 Pearson Addison-Wesley CHAPTER 1. © 2010 Pearson Addison-Wesley Tüketim seçenekleri Tüketicilerin tüketim seçenekleri onların gelirleri ve malların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2010 Pearson Addison-Wesley CHAPTER 1. © 2010 Pearson Addison-Wesley Tüketim seçenekleri Tüketicilerin tüketim seçenekleri onların gelirleri ve malların."— Sunum transkripti:

1 © 2010 Pearson Addison-Wesley CHAPTER 1

2 © 2010 Pearson Addison-Wesley Tüketim seçenekleri Tüketicilerin tüketim seçenekleri onların gelirleri ve malların fiyatlarıyla sınırlıdır.. Bütçe doğrusu tüketicilerin tüketim sınırlarını gösteren bir doğrudur.

3 © 2010 Pearson Addison-Wesley Yanda bir bütçe doğrusu gösteriliyor. Burada 2 mal mevcuttur:Soda ve sinema. Tüketicinin gelirini daha önceden görmüştük ($40) fiyatlarıda biliyoruz.). Tüketim seçenekleri

4 © 2010 Pearson Addison-Wesley Bu tüketici (Ayşe) bütçe doğrusu üzerinde herhangi bir noktayı seçebiliyor.Doğal olarak doğrunun iç tarafında kalan herhangi bir noktayıda.. Ancak bütçe doğrusunu sağ tarafında kalan bir nokta bütçe imkanlarının dışındadır.(Unaffordable) Tüketim seçenekleri

5 © 2010 Pearson Addison-Wesley Bütçe denklemi Bütçe doğrusunun temel aldığı bir eşitlik(denklem) vardır.. Bütçe doğrusu: Harcamalar = Gelir Demektir.Soda fiyatı P S, soda Q S, Sinema bilet fiyatı P M, sinema mikatrı Q M, and gelir Y olsun. Lisa’s bütçe denklemi: P S Q S + P M Q M = Y. Tüketim seçenekleri

6 © 2010 Pearson Addison-Wesley P S Q S + P M Q M = Y Her 2 tarafı P S, e bölelim: Q S + (P M /P S )Q M = Y/P S Her 2 taraftan (P M /P S )Q M çıkarırsak : Q S = Y/P S – (P M /P S )Q M Buluruz Y/P S is Lisa’nın soda cinsinden reel geliridir. P M /P S göreli fiyatlardır yani yani bir biletin soda cinsinden fiyatı. Tüketim seçenekleri

7 © 2010 Pearson Addison-Wesley Fiyatlar değişince ne olur? Sinema bilet fiyatı değişince bu maldan alınan miktar değişiyor. Ancak soda cephesinde durum aynıdır zira sodanın fiyatı değişmemiştir sadece sinema bileti değişmiştir bu durumda yeni bütçe eğrisinin A noktası sabit ancak diğer ekseni kesen kısmı hareket etmektedir.(tıpkı pergel gibi) Tüketim seçenekleri

8 © 2010 Pearson Addison-Wesley Gelir değişirse Gelir değiştiğinde bütçe eğrisi sağa yada sola kayar fiyat oranları değişmez. Bütçe eğrisinin eğimi değişmiyor zira bu eğimi fiyat oranları belirler. Tüketim seçenekleri

9 © 2010 Pearson Addison-Wesley Kayıtsızlık eğrisi tüketicinin aynı faydayı elde ettiği noktaların birleştirilmesinden oluşur. Bu noktalar arasında tüketici tercih yapmaz. C noktasında, Ayşe 2 sinema ve 6 soda tüketmeyi seçiyor. Tercihler ve kayıtsızlık eğrisi

10 © 2010 Pearson Addison-Wesley Tercihler ve kayıtsızlık eğrisi Ayşe tüm seçeneklerini şöyle sınıflandırıyor:tercih edilenler, tercih edilmiyenler ve aynı faydayı sağlayanlar. Kayıtsızlık eğrisi C noktasına eşdeğer fayda veren seçenekleri temsil ediyor. Mesela G böyle bir tercih. Ayşe C ve G arasında kayıtsız kalıyor.

11 © 2010 Pearson Addison-Wesley KE’nin sağ tarafında her seçenek tercih edilir. KE’nin üstündeki her nokta bunların solunda kalan herjangi bir noktaya tercih edilir.. Tercihler ve kayıtsızlık eğrisi

12 © 2010 Pearson Addison-Wesley Burada iki adet KE var. Demin gördüğümüz I 1. I 0 ise bunun solunda kalan I 1. Ayşe I 1 üzerindeki herhangi bir noktayı I 0 eder. Tercihler ve kayıtsızlık eğrisi

13 © 2010 Pearson Addison-Wesley I 2 ise above I 1 üzerinde kalan bir KE. Lisa prefers any point on I 2 to any point on I 1. For example, Lisa prefers point J to either point C or point G. Tercihler ve kayıtsızlık eğrisi

14 © 2010 Pearson Addison-Wesley İkame edilebilirlik KE’nin şekli bu 2 malın kendi aralarında ikame edilebilirliliklerini tayin eder.Aşağıda sol tafafta tipik bir KE,ortada ikame malları sağ tarafta ise tamamlayıcı mallar var.. Tercihler ve kayıtsızlık eğrisi

15 © 2010 Pearson Addison-Wesley Tercihler ve kayıtsızlık eğrisi En iyi tüketim seçeneği  Bütçe eğrisinin imkanları dahilinde  Ve en yüksek kayıtsızlık eğrisi üzerinde kalma

16 © 2010 Pearson Addison-Wesley En iyi seçenek burada C..Ayşe F noktasında daha daha fazla soda ancak daha az sinemayı tüketebilecek maddi imkan sahip. H noktasında ise daha fazla sinema daha az soda imkan dahilinde.. Ancak F,I ve H noktaları arasında kayıtsız kalır ancak C yi I ya tercih eder. Tercihler ve kayıtsızlık eğrisi

17 © 2010 Pearson Addison-Wesley F noktasında Ayşe bütçe doğrusu üstünde ve I 0 KE üzerinde. H noktasında yine bütçe doğrusu ve I 0 KE üzerinde. I noktası aynı eğri üstünde ama bütçe tamamen kullanılmamış. Dolaysıyal C en iyi nokta çünkü hem daha yüksek KE üzerinde hemde bütçe tam kullanılır Tercihler ve kayıtsızlık eğrisi

18 © 2010 Pearson Addison-Wesley Öngörü Fiyat değişirse Tüketilen mal miktarı değişiyor buna fiyat etkisi denir. Yanda üstteki grafik (bütçe ve KE) ile alttaki talep eğrisi bağlantısı gösteriliyor. Başlangıçta bilet fiyatı $8 iken Ayşe C noktasında tüketici dengesine ulaşmıştı.Bu noktada tüketilen 2 sinema ve bilet fiyatı alt grafikte A noktasında veriliyor.

19 © 2010 Pearson Addison-Wesley Sinema bilet fiyatı $4’a düşüyor. Bütçe doğrusu sağa doğru kayıyor (pergel şeklinde) Ayşe’nin yeni tercih noktası şimdi J noktası oluyor. Bu durumda hem fiyat ve miktar değiştiğinden Ayşe bu rakamlara karşı gelen B noktasına talep eğrisi üzerinde ulaşıyor. Öngörü …

20 © 2010 Pearson Addison-Wesley Gelirdeki değişme Gelirdeki değişimin talep edilen miktar üzerindeki etkisine gelir etkisi denir. Yandaki grafiklerde Ayşe’nin gelirindeki bir azalmanın etkisi gösterilmektedir. Başlangıçta a grafiğindeki Ayşe J noktasındaki denge rakamları (fiyat ve miktar) talep eğrisi üzerinde de gösteriliyor. D 0 grafik (b). Öngörü …

21 © 2010 Pearson Addison-Wesley Ayşe’nin geliri azalınca bütçe eğrisi paralel şekilde sola kayar grafik (a). Şimdi is K noktasında yeni bir tüketici dengesine ulaşır. Bu gelir değişikliğinin talep üzerindeki etkisi talebin sola kayması şeklinde gösterilir.grafik (b). Öngörü …

22 © 2010 Pearson Addison-Wesley Öngörü … İkame etkisi ve Gelir etkisi normal mallarda fiyat düşmesi talep edilen miktarı artırıyor demiştik. Bu olayı yani fiyatın miktar etkisini Kayıtsızlık eğrilerini (KE) kullanarak iki yönden inceleyebiliriz:  İkame etkisi  Gelir etkisi

23 © 2010 Pearson Addison-Wesley Başlangıçta Ayşe’nin $40 lık geliri vardır, bilet fiyatı $8, ve tüketici dengesi C noktası. Ayşe’nin yeni denge noktası J. C ‘den J ‘ye hareket fiyat etkisidir. Bilet fiyatı $8 ‘dan $4 a düşünce bütçe eğrisi dışarı doğru kayar.(rotasyon) Öngörü …

24 © 2010 Pearson Addison-Wesley Bu C den J ‘ye hareketi iki aşamayla göstereceğiz. İlki ikame, diğeri gelir etkisidir.. Öngörü …

25 © 2010 Pearson Addison-Wesley İkame etkisi ikame etkisi fiyat değiştiğinde miktar o şekilde değişirki tüketici aynı KE üzerinde kalmaktadır. Aynı KE’de kalması tüketicinin refahında (elde ettiği faydada) bir değişiklik olmadığını, sadece ucuzlayan maldan göreli olarak daha fazla alacak şekilde miktarları ayarladığını gösterir. Öngörü …

26 © 2010 Pearson Addison-Wesley Bu ikame etkisini ayrıştırmka için Ayşe’ye hayali bir gelir indirimi uygularsak: Ayşe aynı KE üzerinde kalmakta ancak bilet fiyatı ucuzladığında daha fazla sinema.Bu durumda C’den K ‘ye geliyor. C den K ye harekete ikame etkisi denir. Öngörü …

27 © 2010 Pearson Addison-Wesley Bunun yönü hep kalır: Göreli fiyatlar düşünce tüketici bu malı diğerleri yerine ikame eder.. İkame etkisi talep eğrisinin aşağıya doğru eğimli olmasınının birinci nedenidir. Öngörü …

28 © 2010 Pearson Addison-Wesley Gelir etkisi Şimdi geliri etkisini ayrıştırmak Ayşe’nin kesilen gelirini iade edelim. Ayşe bu durumda I 2 ve tüketici dengesi J ‘ye ulaşır. K den J ye hareket gelir etkisini gösterir. Öngörü …

29 © 2010 Pearson Addison-Wesley Sinema normal maldır. Daha fazla gelirle daha fazla film seyretmektedir—the gelir etkisi pozitif oluyor. Normal mallarda gelir etkisi ikame etkisini güçlendirir. Öngörü …


"© 2010 Pearson Addison-Wesley CHAPTER 1. © 2010 Pearson Addison-Wesley Tüketim seçenekleri Tüketicilerin tüketim seçenekleri onların gelirleri ve malların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları