Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1.2.9 Hesap Verebilirlik – Performans.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1.2.9 Hesap Verebilirlik – Performans."— Sunum transkripti:

1 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1.2.9 Hesap Verebilirlik – Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine

2 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 10. Gün 11 Ekim 2011

3 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Değerlendirme ve iç kontrol doğrulama beyanı

4 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Merkezi Hükümet Bütçe Kararnamesi 65. Kısım 1. Fıkra 7. Bent : İç kontrolün ve risk yönetiminin uygunluğu ve yeterliliğinin değerlendirilmesi durumuna ait beyanı ve iç kontrolün en gerekli gelişme ihtiyaçlarını içermelidir. Yasal dayanak

5 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Kurumun yönetimi, iç kontrol ve risk yönetiminin uygunluğundan ve yeterliliğinden sorumludur. Yıllık raporda, kurumun kıdemli yönetiminin iç kontrolün durumuna ve geliştirilmesi gereken en önemli ihtiyaçlarına değindiği spesifik bir iç kontrol değerlendirmesi ve doğrulama beyanı yer alır. İç Kontrol ve yıllık rapor hakkında

6 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Beyanda iç kontrol ve risk yönetiminin hedeflerine ne kadar iyi ulaştığı ve nasıl daha iyi olabileceğine ilişkin sonuçlar yer alır. Beyan, kurumdaki iç kontrol ve risk yönetiminin durumuna ilişkin yönetimin düşüncesine de yer verilir. Sonuç olumlu ya da olumsuz olsa da bu beyan, durumun nasıl olduğunu doğru şekilde dile getirmelidir. Beyan

7 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Beyan ayrıca şunları da yapmalıdır: İç kontrol ve risk yönetimindeki eksiklikleri detaylandırmalı Kullanılan çerçevenin ya da değerlendirme modelinin tanımını içermeli Kullanılan çerçeveler, iç kontrolün prosedür kalitesine ilişkin standartlarda ve tavsiyelerde geçen modeller olmalıdır. Değerlendirmelerin nasıl yapıldığı görevlere, kurumun çalışma ortamına ve içerdiği risklere göre ayarlanmalıdır. Beyan

8 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Kurumun kesintisiz çalışması ve inanılırlığı yeterli bilgi güvenliğine bağlıdır. Kurumun yönetiminde bilgi güvenliğinin, işletme kapasitesinin temin edilmesinin, kesintisiz çalışmasının sağlanmasın ve performansın önemi giderek artıyor. Bilgi güvenliği kurumda işlenen bilginin bütünlüğünü, kullanılabilirliğini ve gizliliğini garanti eder. Vatandaşlar ve hizmet kullanıcılarının bakış açısından, kurumların görevi müşterilerin güvenli olduğuna inandığı ve üretiminde vatandaşların temel haklarına saygı duyulduğu çevrimiçi hizmetler üretmektir. Bilgi güvenliği hakkında örnek

9 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Etkinin değerlendirmesi ve faaliyetin etkililiğine ilişkin en önemli bilgi, eğer etkilerin daha kapsamlı değerlendirmesi ve muhasebe ofisinin alanındaki faaliyetin performansı bütçe yılında yapıldı. Değerlendirmelerin sonuçları

10 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Devlet varlıklarına veya devletin sorumluluğundaki varlıklara ait suiistimal veya suç özeti ve bu suiistimal ve suçtan kaynaklı ön soruşturma ve yasal prosedürler (hatalar ve yanlış kullanımla ilgili özet bilgi) Yerel yönetime verilen hükümet desteği veya merkezi hükümet yardımlarının tekrar yapılmasının özeti (toparlanma bilgisinin özeti) Hatalar ve yanlış kullanımla ilgili özet bilgi

11 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Finlandiya’da bir bütün olarak yıllık raporun rolü ve içeriği nedir? Bunu Türkiye’deki hesap verebilirlik / performans raporlarıyla kıyaslayınız. En iyi uygulamaları bulmaya çalışınız. Değerlendirme ve iç kontrol doğrulama beyanının rolleri nedir? Önemli olabilir mi? Grup Tartışması

12 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Veri toplama – kalite ve tutarlılık

13 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Veriler, operasyonlardaki, karar almadaki ve planlamadaki amaçlanan kullanımlarına uygun ise yüksek kalitededir. (J. M. Juran) Veri kalitesi / tutarlılık

14 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Kötü veri kalitesi / tutarsızlık sebepleri Kilde: Veri kalitesini veri yönetişimiyle kuruma taşımak, Philip Russom, TDWI, March 2006

15 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Veri Kalitesi Bütünlük Tamamlık GeçerlilikZamanındalık Doğruluk Tutarlılık Veri gerçek dünyayı yansıtıyor mu? Depolanmış veriler izin verilen formatta mı? Veri tek ve tutarlı bir şekilde depolanmalı?

16 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Verileri süreçlerde oluşturulur. Verinin mülkiyeti tanımlanmalıdır ve veri kalitesinin sorumluluğu çok açık ve net olmalıdır. Veri toplamada manüel prosedürlerden kaçının. Aynı verinin birden fazla yerden sağlandığı durumlardan kaçının. Veri aktarmada prosedürleri kontrol etmek önemlidir. Ortak tanımlar ve koşullar kararlaştırılmalıdır ve paylaşılmalıdır – iyi talimatlar gereklidir. Veri toplama üzerine bilgiler

17 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 NETRA Raporlama

18 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 NETRA, merkezi hükümet idaresinin özellikle Hükümete, bakanlıklara, kurumlara ve kuruluşlara hizmet sunduğu internet raporlama hizmetidir. – Merkezi hükümet idaresinin finansmanı, performansı ve çalışanları hakkında veri içerir (devletin tüm idari sektörleri ve hükümet kurumları) – Bakanlıkların, kurumlarının ve kuruluşlarının planlama ve izleme belgelerinden (ekonomik ve operasyonel planlama ve izlemeyle ilgili) bir seçki içerir. – Bütün bilgilerin kolay ve organize dinamik bir formda olduğu yer – Tek bir portalden bütün bilgilere erişim mevcut. – Bütün bilgiler kamuya açık; Netra bütün internet kullanıcılarına açıktır. Netra nedir?

19 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Hükümetin, bakanlık ve kurumların planlama, izleme ve yönetimini desteklemek. Karar alma sürecini desteklemek – Netra’nın verdiği bilgi, operasyonel performans,finansman, çalışanlar ve diğer kaynaklar arasındaki bağlantılar üzerine farklı analizler yapılmasına yardımcı olur. Kaliteli düşünme ve kalite yönetimini geliştirmek – Özellikle temel performans kriterlerinin kullanımını geliştirmek Performans yönetimi sisteminin etkililiğini geliştirmek – İdari sektörler ve hükümet kurumlarının performans yönetimi bilgisinin (planlar, hedefler, performans sonuçları ve bunların analizi) daha kıyaslanabilir – En iyi uygulamalar için bilgi kullanılabilir – Rapor bilgisinin kalitesi ve kullanılırlığı yıllık raporlar ve diğer izleme raporlarının hazırlanmasını kolay hale getirir. Netra’nın temel amaçları

20 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Kamu idaresinin ve kamu çalışanlarının operasyonlarının şeffaflığını ve kamuya açıklığını geliştirmek – Bütün bilgilere tek bir portalden erişilebiliyor ve bilgi kolay ve dinamik bir formda – Vatandaşlar ve tüm çıkar grupları dahil herkes için açık (sadece internet bağlantısı ve web tarayıcısına ihtiyaç var) Netra’nın temel amaçları

21 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Danıştay Maliye Bakanlığı Diğer bakanlıklar ve kurumlar Parlamento Ulusal Denetim Ofisi Vatandaşlar, medya vs. Müşteriler

22 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Netra’daki mali veriler - Mali veriler çoğunlukla merkezi saymanlık sisteminin bilgilerinden alınıyor. - Bakanlıklar ve kurumlar, bütün ödeneklerle ilgili ticari muhasebede kullanımı, bütçe verilerini ve tahakkuk eden harcamaları izleyebilir. - Aylık bülten: Merkezi hükümet Finans raporları devlet bütçesinin gerçekleştirilmesi, devlet gelirleri, harcamalar, varlıklar, borçlar ve nakit akışıyla ilgili Muhasebe KurumuTicari muhasebe Bütçe muhasebe Muhaseb e Temel başlıklar (ya da gelirler) Kısım / Sınıf Bütçe kalemi Bütçe hesabı Beş hiyerarşi seviyesi İdari sektör Devlet Bütçe Ekonomisi Muhasebe kurumu Devlet Fon Ekonomisi Devlet fonu Temel yapı

23 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Devlet çalışanları için personel veri sisteminden veriler aktarılıyor (TAHTİ) – İdari sektörlerin ve kurumların çalışan sayısı ve yapısı – Çalışan sayısı ve iş yılı sayısı şöyle gruplanabilir: Erkek/kadın, Yarı-zamanlı/tüm-gün, sabit/geçici, Yaş grubu, Eğitim seviyesi, Meslek grupları Netra’da çalışanlara ait veriler

24 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Netra’daki performans verileri bakanlıklardan ve kurumlardan temin ediliyor. – Bakanlıklar ve kurumlar performans müzakerelerinde ve raporlama süreçlerinde Netra’yı kullanabilirler. – Performans verileri bakanlıklardan ve kurumlardan toplanıyor Netra havuzuna yerleştiriyor. Netra’daki mevcut performans verileri şunları içerir: – İdari sektörler ve kurumlar için ilk performans hedefleri (bütçe teklifi) – Performans anlaşmalarında üzerinde anlaşılan hedefler – Performans sonuçları ve onların analizleri Netra performans raporlamada idari sektörler ve kurumlar normalde performans ölçümlerinde kullandıkları bu göstergeleri kullanabilirler. Netra’daki performans bilgisi

25 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Raporlar hem ölçülebilir gösterge verilerine hem de sözel kalitatif performans hedeflerine ve sonuçlarına dayandırılabilir. – Kurumun performans tanımı göstergeler kullanılarak ölçülür; dolayısıyla performans raporlarında da göstergeler kullanılmalıdır. Göstergelerdeki bilgi sözel tanımlarla ve değerlendirmelerle birleştirilebilir. – Sözel performans verileri mümkün olduğunca kesin ve konuya yönelik olmalıdır. – Ulaşılan performans analiz ediliyor; analize dayalı sonuçlar ve gelişim teklifleri sunulur. Bütün veriler tek merkezi bir veritabanında depolanır ve buradan program kullanıcının istediği verileri alır. Netra’daki performans bilgileri

26 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Raporlamada performans verileri temel performans verilerine dayanarak organize edilir. Performans verileri bütçedeki gruplandırmalara (ana başlık, sınıf, kalem) ve hükümet strateji belgesine göre de gruplanır. Performans verileri, idari sektörler ve kurumların ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı görev grupları (görev alanları, politika sektörleri, vs.) tarafından veya kurum ya da bakanlığın puan kartlarına göre görüntülenebilir. Bütün raporlama fonksiyonları kullanıcı ihtiyaçlarına göre belirlenir. Netra’daki performans bilgileri

27 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Bütün performans bilgileri tek bir veritabanında – Bilgiye daha iyi erişim – Kıyaslama Performans yönetim sürecine destek (bakanlık ve kurum arasında) – Performans anlaşması, yılda iki kere hazırlanan ve yıllık hazırlanan raporlar için standart rapor şablonları Performans bilgisinin kalitesini iyileştirmek – Performans ölçümlerini sunulan hedefleri geliştirmek Netra’daki performans raporlamanın temel amaçları

28 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Merkezi hükümetteki bütün kurumlar ve bakanlıklar 2007 yılının sonuna kadar performans bilgilerini Netra’da yayınlamak zorundaydı. – En azından 2007 yılı için bakanlık tarafından teyit edilen performans hedeflerinin yıl sonuna kadar yayınlanması gerekti. 2008 yılından itibaren de her kurum performans bilgilerini yayınlamak zorundadır. – İlk hedefler (bütçe önerisine göre, gönüllü) – Bakanlık tarafından onaylanan hedefler – Performans sonuçları (sonuçlar, hedeflere doğru ilerleme) – Analiz sonuçları – Kurumun genel performans tanımı Hedefler her zaman yıllık belirlenir (örneğin 2009 yılı için, 2010 yılı için…) Yıllık raporlama zorunludur ama yılda iki kere (ya da dört kere) rapor vermek de mümkündür. Netra şartları

29 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Süreç 29 Bakanlıkların ve kurumların ilk performans hedefleri BÜTÇE TEKLİFİ Kurumlardan sonuçlar ve analiz YILLIK RAPOR AralıkOcak Şubat Mart Mayıs Nisan Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Bakanlıklar ve kurumların nihai performans hedefleri PERFORMANS ANLAŞMASI (Altı aylık rapor) ALTI AYLIK RAPOR Bakanlıklardan sonuçlar ve analiz MERKEZİ HÜKÜMET KESİN HESAPLAR RAPORU Performans müzakerelerinin Hazırlığı Yıllık raporun hazırlanması Performans Müzakereleri

30 Netra tarafından desteklenen performans yönetimi IIIVIIXIII Kurum Bakanlık - Hükümet prog - Strateji belgesi - Harcama limitleri Year N-1Year N Kurumun performans hedeflerinin tanımı Performans müzakereleri Performans anlaşması Yıllık rapor Merkezi hükümet kesin hesaplar raporu Hükümet yasa tasarısı Bütçe Year N+1 VI Bakanlıklar dan sonuç bilgisi ve analizi Operasyonel ve ekonomik planların hazırlanması Müzakereler Bakanlık ve idari sektörünün stratejisinin tanımı / teknik özellikleri Bütçe süreci İlk hedeflerin raporu raporRaporlar İdari sektörün politika etkililiği hedeflerinin ve en önemli operasyonel hedeflerin tanımı Sonuç bilgisinin ve bilgilerin analizinin toplanması Analiz (Year N-2) / Actor NETRA Parlamento Hükümet Maliye Kullanma ve bilginin güncellenmesi Maliye B. Bütçe teklifi Bakanlığın bütçe teklifi Kurumun bütçe teklifi 30


"Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1.2.9 Hesap Verebilirlik – Performans." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları