Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bakanlık Seviyesinde Hesap Verebilirlik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bakanlık Seviyesinde Hesap Verebilirlik"— Sunum transkripti:

1 Bakanlık Seviyesinde Hesap Verebilirlik
Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı

2 1. Gün 1) Giriş 2) Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı
3) Siyasi Hesap Verebilirlik Merkezi Hükümet Kesin Hesaplar Raporu Mali Tablo Performans Raporu Hükümetin yıllık raporu Parlamentoya diğer raporlar Sosyal ve sağlık işleri raporu Yazılı sorular (Milletvekili tarafından bakana onun yetkinliğindeki bir konu hakkında rapor sunulması için verilen talep. 21 içinde talep yerine getirilmelidir.) Gensoru (Hükümetin güvenoyunu belirler.) 4) Hükümet Programı Niina Kiviaho

3 1) Hesap verebilirliğin genel ilkeleri ve önemi
Yasal Zemin İlişkilerin açıklığı: Anayasa, Hükümet kanunu, Hükümet prosedür kuralları, Sosyal İlişkiler ve Sağlık Bakanlığı hükümet kararnamesi, SİSB’nın prosedür kuralları Hesap verebilirlik: Devlet Bütçesi kanunu ve kararnamesi Hesap verebilirlik sadece geriye dönük bir eylem değildir Geleceği planlama Mevcut durumu uygulama ve izleme Geçmişi değerlendirme Yönetim aracı Hesap verebilirlik bakış açısı anlaşılır, basit ve faaliyetlere dahil ise resmi gereklilikleri yerine getirmek daha kolaydır. Doğru ve adil, tarafsız, şeffaflık, yanıt verebilirlik ve demokrasi Niina Kiviaho

4 1) Hesap verebilirliğin genel ilkeleri ve önemi
Hesap verebilirlik – doğru kuruluşlara/kurumlara doğru şeyler için hesap verebilir olmak Hesap verebilmek için şunların bilinmesi gerekir: Kim neden ve kime karşı sorumlu? Beklenti nedir? Planlanan ve gerçekte olanın karşılaştırması İlişkilerin açık ve anlaşılır olması için süreçlerin ve prosedürlerin yerleşmiş olması gerekir. Hesap verebilirlik tek bir eylem değildir; bir dizi eylemdir. Hesap verebilirliğin gereklilikleri çeşitli yöntemler kullanılarak yerine getirilir. Niina Kiviaho

5 2) Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı
Eşit bakanlıklardan biri Misyonumuz sosyal politika ve sağlık politikasını geliştirmek Mevzuat ve maliyesinden sorumlu Emekli maaşları Sosyal sigorta (işsizlik, sağlık vs…) Özel sigorta Sosyal ve sağlık hizmetleri, geliştirme ve koruma Bakanlık yılda devlet bütçesinin 1/5’ine denk gelen 12 milyon € tahsis etmekle sorumlu. İdari sektör personeli : 4200 Bu açıdan, Maliye Bakanlığı’ndan sonraki ikinci büyük bakanlık Biz insanların günlük hayatlarıyla ilgileniyoruz. Niina Kiviaho

6 2) Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı’nın İdari Yapısı
Daimi Sekreter Yönetim Kurulu / Daimi Sekreter liderliğinde İdari ve planlama bölümü Sigorta Bölümü Refahın ve Sağlığın Geliştirilmesi Sosyal ve Sağlık Hizmetleri İşyeri Güvenliği Ve sağlığı Bölümü Sosyal İşler ve Sağlık Bakanı Devlet müsteşarı Siyasi Seviye Bakanlardan oluşan Yönetim Kurulu Genel Direktör Lider grup SY TY VY PY Siyasi olmayan seviye Uluslararası İşler Birimi Danışma Birim Bilgi ve İletişim Hazırlık Birimi Klaus Klaus Halla

7 2) İdari ve Planlama Bölümü (İPB)
Bölüm sorumlusu : Raimo Ikonen Bakanlık ve idari sektörünün finansman ve genel idaresiyle ilgili görevleri yerine getirir. Planlama ve performans rehberliği sağlar; stratejik raporlarını hazırlar. Karar alma sürecine destek olarak raporlar, etki değerlendirmeleri, planlama ve izleme belgeleri üretir. Bütçenin ve bakanlığın eylem planının hazırlanmasından sorumludur. Bakanlığın idari sektöründe performans rehberliğini koordine eder. Ödeme işlemlerinden ve muhasebeden sorumludur. Diğer bölümlerle ve birimlerle işbirliği yapar. Niina Kiviaho

8 2) Bakanlıktaki planlama, uygulama ve izleme seviyeleri
Stratejik Planlama Yıllık Planlama Performans Yönetimi 1 + 3 yıl için Eylem ve Ekonomi planı Bakanlığın eylem planı Stratejik Plan 5-10 yıl Hükümet programı Hükümetin stratejisi Harcama limitleri (tavanlar) Önümüzdeki 4 yıl için prosedür Bölümlerin eylem planları Bütçe, ek bütçeler Kurum ve kuruluşlarla Hedef anlaşmaları 4/1 yıl Birimler/gruplar ve kişilere Göre görevler ve amaçlar Niina Kiviaho A7 2/03/tao/paht

9 Bölgesel Devlet İdari Kurumları
3) Siyasi hiyerarşi Cumhurbaşkanı Hükümet Parlamento Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı Kurumlar ve Kuruluşlar Bölgesel Devlet İdari Kurumları Belediyeler A4 05/2005/tao/paht

10 3) Siyasi hesap verebilirlik – Parlamento’ya
Hükümet, Parlamento’ya hesap vermekle sorumludur. Hükümet resmi olarak iki farklı belgeyi rapor olarak sunar: Merkezi hükümet kesin hesaplar raporu (Maliye bakanlığı/ Hazine ve bakanlıklar) Hükümetin yıllık raporu – (Başbakanlık Ofisi ve bakanlıklar) Parlamentoya diğer raporlar ve raporlamalar Kamuya hesap verebilirlik? Nasıl ve neden? Niina Kiviaho

11 3) Merkezi hükümet kesin hesaplar raporu 3/6
Maliye Bakanlığı raporun koordinasyonundan ve parlamentoya sunulmasından sorumludur. Ancak süreç iki bölüme ayrılır: Hesaplar : Hazine Hesapları birleştirmek ve birlikte raporlamak: Maliye Bakanlığı Her bakanlık oluşturur: 1) mali tablo ve 2) performans raporu Timeline Mali tablolar 15.3. Performans raporları 21.3. Kesin hesaplar 30.4. Kesin rapor haziran Niina Kiviaho

12 Merkezi Hükümet 4/6 Maliye Merkezi Hükümet Kesin Hesaplar (Hazine)
Bakanlığın yıllık raporu Kurumun yıllık raporu Bakanlığın mali tablosu Kurumun mali tablosu Maliye Bakanlığı Bakanlığın Performans Raporu Niina Kiviaho

13 3) Merkezi hükümet kesin hesaplar raporu 1/6
Kesin Rapor olarak bilinir. 5081 sayılı kanunun 41. maddesindeki genel hesap verebilirlik raporuna oldukça benzer Odak, bütçeye uygunluk ve sosyal etkililik Bütçe merkezi yönlendirme belgesidir Kaynakları tahsis eder. Sosyal etkililiğinin hedeflerini/amaçlarını tanımlar. Parlamento bütçeyi onaylar Niina Kiviaho

14 Bütçenin yapısı ve içeriği
Temel bölüm : 33. SİSB Başlık: 40. Emekli maaşları (hükümet katkıları) Madde: 51. Çiftçilerin maaşları Madde: 50. Denizcilerin maaşları Başlık:03. Araştırma ve Geliştirme Madde: 04.ulusal kuruluş Sektör için amaçlar ve göstergeler Kaynakların amaçları Kaynakların tahsisi Kurumlar: amaçları tanımlanmış Niina Kiviaho

15 3) Merkezi hükümet kesin hesaplar raporu 5/6
1) Mali Tablo Bütçe kanunu & kararnamesi, Hazine’nin kılavuzu (Aralık) Mali tablolar Hazine’ye gönderilir. Mali tabloda bilanço, yıllık rapor ve ekler bulunur. Mali tabloya ek olarak bir de bunun sözel analizi olmalıdır. Muhasebede değişiklikler, değişikliklerin açıklamaları… Sonrasında Hazine merkezi hükümet kesin hesaplarını hazırlar ve Maliye Bakanlığı’na gönderir. Yıllık raporların temel görevi mali bilgileri doğrulamaktır.

16 3) Merkezi hükümet kesin hesaplar raporu 4/
2) Performans Raporu Maliye Bakanlığı raporu talep eder ve Aralık’ta bir rehber gönderir. Maliye Bakanlığı’nın rehberi içeriğe odaklanır – kendi sunumuna çok odaklanmaz. Rapor 15 sayfayı geçmemelidir. Maliye Bakanlığı, bakanlıklardan temel etkililik hedeflerini ve bunlara nasıl ulaşıldığını sunmalarını ister (zorunlu kılmaz). Tavsiye edilen derece ölçeği: mükemmel, iyi, tatmin edici ve orta. Amaç yeknesaklığı ve kıyaslanabilirliği arttırmaktır. Bakanlıklar birbirinden farklıdır ve performans raporları da bunları yansıtır.

17 3) Hedeflere Ulaşma Raporu Örneği 1/2
Alkol tüketimi stratejik göstergelerden biri- alkolle ilgili problemleri gösterir. Sigara Zamanında mevcut olmayan istatistikler - trendi izlemek sonuçlar Sağlık ve alkol politikası kapsama giriyor ama vergi politikası girmiyor. Niina Kiviaho

18 3) Örnek 2/2 Niina Kiviaho

19 3) Bakanlığın Kesin Rapor Sürecine Raporu
Temel idari ilkeler gerçekleşir: İdari ve planlama bölümü (İPB) tarafından koordine ediliyor.) Raporun taslağının hazırlanması Ocak’ta başlar. Tayin edilen bir komite tarafından hazırlanır- her bölüm/birim temsil edilir. Rapor tek bir kamu görevlisi tarafından hazırlanamaz – performansın doğru ve adil değerlendirilmesi gerekir. Geniş uzmanlık gereklidir. Performansı değerlendirirken en çok bütçenin karşılaştırılması ve o yıl ne olduğu vurgulanır. Taslak İPB’nin lider grubu tarafından ele alınır- tartışma & revizyon Sonra, taslak ve kısa notlar daimi sekreterin liderliğinde yönetim kurulu tarafından ele alınır> bakanlardan oluşan yönetim kurulu Niina Kiviaho

20 3) Analiz: Kesin Rapor için Raporlama
SİSB’nın açık bir raporlama süreci vardır ve iyi bir değerlendirme sunar Raporun içeride ele alınması Raporun içeriği iyidir – açık bir şekilde bütçeyle bağlantılıdır İyileştirmek için alan En önemli şey etkililiktir – kısa dönemde kanıtlamak veya değerlendirmek zordur (yılda bir) Neler yaptığımızın veya geçmiş eylemlerimizin etkilerinin listesini yapmalı mıyız? Bir öz-değerlendirmedir – yanlı değerlendirme nasıl önlenir? Niina Kiviaho

21 3) Hükümetin Yıllık Raporu
Hükümet, Parlamentoya yıllık rapor sunar. Yıllık Rapor, Başbakanlık Ofisi tarafından hazırlanır. Yıllık rapor, geçen yıl yapılan eylemler ve alınan önlemlere dayanır – yaklaşımı daha geneldir. Parlamentonun kararları Denetim Kurulu bunun bir beyanını hazırlar Kesin raporla birleştirilebilir mi? Farklı raporların amaçları Niina Kiviaho

22 3) Diğer raporlar ve raporlama
SİSB’nın sosyal ve sağlık işleri üzerine hazırladığı rapor yasal belgedir Her dört yılda bir yapılır (2010, bir sonraki 2014’te) İçeriği zengin ve uzun, sayfa Parlamentoya verilir Raporlama Parlamentoda oturumlar Ulusal denetim ofisi Parlamentoya rapor verir.

23 Hükümet Programı Hükümetin görev süresi boyunca (4 yıl) bakanlıklar ve kurumlar için en önemli kılavuz Koalisyon Hükümetler geleneği: hem geniş çerçeveler hem de detaylı amaçlar ilgilidir.

24 Hükümet Programı Sektörel Stratejiler
Hükümet Programının stratejik Uygulama Planı Temel projeler ve önlemler Stratejik yasal plan Göstergeler Hükümetin orta vadeli harcama limitleri Hükümetin Yıllık Bütçesi Sectoral Frame and Budget Sektörel Harcama Limitleri ve Bütçe Sektörel Stratejiler Hükümet programının sektörel uygulaması Kurumları yönlendirmek için bir araç Olarak performans yönetimi

25 HÜKÜMETİN STRATEJİK ÖNCELİKLERİ
Yoksulluğun, eşitsizliğin ve sosyal dışlanmanın azaltılması Kamu maliyesinin konsolidasyonu Sürdürebilir ekonomik büyümenin, istihdamın ve rekabet edebilirliğin geliştirilmesi Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı ilkinden sorumlu Hükümet Programının Stratejik Uygulama Planı Hükümet programının taslağını oluşturur ve detaylandırır Temel önlemlerden seçki ve Sorumlulukları ve bitiş sürelerini belirler

26 Uygulamada Hükümet Programının Stratejik Uygulama Planı
Hükümet programı uygulandıktan sonra Proje Yönetimi Ofisi, hükümetin öncelikleriyle bağlantılı temel önlemlerden seçtikleri üzerine bir öneri taslağı hazırlar. Bakanlar öneri konusunda fikir ve değişiklikleri beyan eder. Daimi sekreterler buluşması, tartışması ve PYO’nin taslağının koordinasyonu Hazırlık siyasi süreçleri: siyasi danışmanlar ve hükümet partilerinin başkanları Hükümet Strateji Oturumu Bütçe Çerçevesi Hükümet Programının Stratejik Uygulama Planı Stratejik yasal plan Stratejik araştırma gündemi Göstergeler Hükümetin onayı  Hükümetin temel kararı Hükümet Programının İzlenmesi Hükümetin yıllık stratejik oturumu (Ocak/ Şubat) Yatay tahsisler dahil bütçe hazırlıkları için kılavuz ilkeler Jakaisin tämän kahdelle kalvolle? Numerot

27 Yıllık planlama ve izleme çizelgesi
Harcama limitleri teklifi ve Maliye Bakanlığı Performans Anlaşmaları Eylem Planı Eylem planı TTS bölümü ve kurumları Ek Bütçe Teklifi II Bütçe teklifi >Parlamento Hükümet: Bütçe müzakereleri SİSB ve MB : SİSB’nın bütçe teklifi >Maliye Bakanlığı Kurumların performans beyanları Ek Bütçe Teklifi I Bütçe önerileri ve ilk amaçlar Harcama limitlerinin kararı Mali tablolar müzakereleri Hükümet programının izleme raporu Hükümet yıllık rapor Aralık Kasım Ekim Ocak Şubat Mart Mayıs Ağustos Eylül Haziran Ek Bütçe I Nisan Ek Bütçe II Performans raporu Niina Kiviaho

28 Özet ve analiz: Siyasi ve dış hesap verebilirlik, etkililiği, kaynakları, hesapları ve alınan önlemleri içerir. Prensipte sorumluluk ve raporlama zincirleri açık ve anlaşılır. Tartışma konuları İyi rapor nasıl olur? Ne kadar olursa çok olur? Zamanlama nasıl olmalı – zamanında raporlar mı yoksa daha sonrasında mükemmel raporlar mı? Niina Kiviaho


"Bakanlık Seviyesinde Hesap Verebilirlik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları