Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Zorluk – BIRB’in cevapları : A.Giriş: Öngörülen raporlar B.Teknik araçlar – IRIS(Entegre Geri Ödeme ve Müdahale Sistemi) ve AXI veri bankaları C.Kuruluş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Zorluk – BIRB’in cevapları : A.Giriş: Öngörülen raporlar B.Teknik araçlar – IRIS(Entegre Geri Ödeme ve Müdahale Sistemi) ve AXI veri bankaları C.Kuruluş."— Sunum transkripti:

1 Zorluk – BIRB’in cevapları : A.Giriş: Öngörülen raporlar B.Teknik araçlar – IRIS(Entegre Geri Ödeme ve Müdahale Sistemi) ve AXI veri bankaları C.Kuruluş hakkındaki genel görüş D.Muhasebe E.Tutanakların mali takibi G.Sonuç: Bir raporlama aracının önemi Bölüm III. Komisyona Beyan KOMİSYONA SUNULAN BEYANLAR (SUNUM 3)

2 BIRB ile ilgili zorluklar 1.Bir Ödeme Kuruluşu’n u n “büyük işlevlerinin” sağlanması 2.Tek bir muhasebe dahilinde bütünleştirme: - idari operasyonlar ve - AT ticari operasyonları ve - AT dışı ticari operasyonlar 3.Ulusal bütçe ile AT bütçesinin ayrılması 4.Yönetim ve tutanak - takvim yılına göre ve - ATGF bütçe yılına göre R885/ek 1 R885/ek 1

3 1.Her raporun kalıbı = Şunlardan oluşan nomenklatür : - mali hareketler - fonlar - alt bölümler: bölüm (4) madde (6) fıkra (12) bent(15) - tip : yardım, ihracat geri ödemeleri, tavanların ve son tarihlerin kamu stoku CAP ED NOMEN TAVAN ADI TAVAN ADI TAVAN ADI TAVAN ADI DEAD ADI DEAD ADI DEAD ADI DEAD ADI

4 2.Aylık beyanlar: - (EC) n° 883/2006 Tüzüğü ekler - Koordinasyon Kurumu’d a n Komisyon vasıtasıyla Ödeme Kuruluşuna Fark tahminleri – gerçekleşme ek I 10 Faksıek II T104 ek V - Koordinasyon Kurumu’d a n Komisyon vasıtasıyla Ödeme Kuruluşuna Fark tahminleri – gerçekleşme ek I 10 Faksıek II T104 ek V e_faudit tabloları - Koordinasyon Kurumu’d a n Komisyon ’a T103 (özet ÜÜ)ek IV T101 (fark-faks –tab104)ek III MODELLER MODELLER R884/STOK

5 3.Yıllık beyanlar: - x tablosu ve ekler EK III EK III 1042/2007 941/2008 AGRI 61798

6 1.Operasyonel veri bankası = IRIS(Entegre Geri Ödeme ve Müdahale Sistemi) Modüller - ortak:adresler garantiler parametreler (nomenklatür, oranlar) - girdi:talepler (dosyalar) ihracat geri ödemeleri yardımlar sertifikalar Agrim-Agrex - çıktı: mahsuplar (+/-) ödeme emirleri borçlu yazıları geçici veya önceden tespit edilmiş istatistikler

7 2.AXI muhasebe sistemi AXI modülleri : - genel muhasebe - lanalitik muhasebe - B muhasebesi - ödeme yapılması - Raporlama aracı Girdi: - faturalar - talepler - borç notları Çıktı: - ödemelerin yapılması - Komisyon raporları R 885 EK I R 885 EK I

8 BIRB dahilinde kim, nerede, neyi, nasıl yapıyor? - görev 1 : operasyonel servisler tarafından IRIS(Entegre Geri Ödeme ve Müdahale Sistemi) ’te ödeme emri verilmesi - görev 2 : talebin, faturanın ve diğerlerinin AXI’de muhasebe tarafından muhasebeleştirilmesi - görev 3 : mali servis tarafından AXI aracılığıyla ödemelerin yapılması

9 1.Genel muhasebe planı 2.Analitik muhasebe planı 3.‘B’ muhasebesi 4.Şunların muhasebeleri - ihracat geri ödemeleri - yardımlar - alım - satımlar - kamu depoculuğu ile ilgili giderler - borç notu (muhasebe B) - x tablosu ve ekler PLAN Komisyon PTA PLAN Komisyon PTA

10 1.Aylık - Komisyon tarafından masraf iadesi : ay N + 2 2.Yıllık - hesapların nihai doğrulaması - bölüm IV’e bakınız

11 1.İç kontrolün gerçekleştirilmesi 2.Performans göstergelerinin yaratılması 3.Özel veya gönüllü raporların hazırlanması - Yönetim için - Denetçiler için 2005-2010


"Zorluk – BIRB’in cevapları : A.Giriş: Öngörülen raporlar B.Teknik araçlar – IRIS(Entegre Geri Ödeme ve Müdahale Sistemi) ve AXI veri bankaları C.Kuruluş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları