Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADİR GÖÇERİ & İSMET ATALAY & DUYGU AKÇAY ZİRAAT MÜH.TARIM DANIŞMANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADİR GÖÇERİ & İSMET ATALAY & DUYGU AKÇAY ZİRAAT MÜH.TARIM DANIŞMANI"— Sunum transkripti:

1 KADİR GÖÇERİ & İSMET ATALAY & DUYGU AKÇAY ZİRAAT MÜH.TARIM DANIŞMANI
SERTİFİKALI FİDAN KULLANIMININ ÖNEMİ VE DÖLLEYİCİ ÇEŞİTLER KADİR GÖÇERİ & İSMET ATALAY & DUYGU AKÇAY ZİRAAT MÜH.TARIM DANIŞMANI

2 NEDEN MOREN MEYVECİLİK?
Modern meyve yetiştiriciliğinde; toprak ve iklim şartlarından kaynaklanan olumsuz etkilere, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı sağlamak, adaptasyon kabiliyetini geliştirmek, üretim girdileri ve insan işgücünü en aza indirip, meyve verim ve kalitesini artırmak için ağaçların bodurlaştırılmasına yoluna gidilmiştir. Meyve yetiştiriciliğinde amaç; ağaçların dikimden itibaren en kısa sürede verime yatmasını sağlamak, sonraki yıllarda artan, düzenli bir verim elde ederek, birim alandan daha fazla ürün elde etmektir. Buna karşın üretim girdilerinden olan İlaçlama, Gübreleme, Sulama, Budama, Hasat vs. gibi girdilerin birim alanda düşürülerek ekonomik üretim yapabilmektir. Hastalık ve zararlıların daha kolay daha ucuza ve daha etkin bir şekilde kontrol edilerek insan gücü ve üretim girdilerini azaltarak, kaliteli ve pazara daha fazla ürün sunarak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamaktır. SultandağıKirazKoop

3 NEDEN MOREN MEYVECİLİK?
Modern meyvecilik; dikimin ilk yılında başlayıp sonraki yılarında artan bir şekilde kaliteli-bol meyve veren, sık dikilebilen, nispeten küçük boy verebilen, budama-ilaç-seyreltme-hasat gibi kültürel işlemlerin kolayca yapılabildiği, ilk tesisi maliyeti yüksek olmasına karşın maliyeti düşük olan yetiştiricilik sistemidir. Bodur-Yarı Bodur meyvecilik standart meyveciliğe göre oldukça ekonomik bir yetiştiriciliktir. Modern ve karlı bir meyveciliğin temeli fidancılıktır. Fidan seçiminden dikim tekniğine kadar gösterilecek titizlik karlı bir yetiştiricilik için şarttır. Yetiştirici bahçesinde kullanılacak fidanı, anacını ve kaleminin menşeini bilmesi, bu bahçeye uygulayacağı bakımla da yakından ilgilidir. Bu bakımdan sertifikalı fidan kullanımı büyük bir önem arz etmektedir. SultandağıKirazKoop

4 FİDAN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?
Seçilecek fidanın sertifikalı olup olmadığına dikkat edilmeli, bu yüzden mutlaka üzerinde etiket olan fidanlar tercih edilmelidir. Kökleri açıkta kalmış, kazık kökleri yaralanmış, fidanlar alınmamalıdır. Saçak köklerin iyi gelişmiş olmasına dikkat edilmelidir. Gözleri uyanmaya başlamış, fidanlar alınmamalıdır. Aşırı ince ve aşırı kalın gövdeli fidanların toprakta tutumu güç olacağından, bu tür fidanlar tercih edilmemelidir. Fidan alınırken aşı yerine çok dikkat etmek gerekir. Mutlaka anaç ile kalemin kaynaşma yerini görmemiz ve aşılı olduğuna ikna olmamız gerekir. Alacağımız fidanın kökünde ur, gövdesinde kabuklu bit ve benzeri hastalık ve zararlılar olmamalıdır. SultandağıKirazKoop

5 BODUR-YARI BODUR MEYVECİLİĞİN AVANTAJLARI
*Erken yaşta meyveye yatması nedeni ile yatırımın kısa sürede geri dönmesi *Sık dikim yapıldığı için döllenme sorunu kuvvetli gelişen ağaçlara göre daha kolaydır. *Her yıl düzenli verim alınabilmektedir. *Gölgelenme az dal gelişimi düzenli olduğu için yeknesak bir gelişim olmaktadır. *Yeknesak gelişime bağlı olarak kaliteli ve yüksek verim alınabilmektedir. *Kısa sürede verim alındığı için değişen şartlar ve Pazar isteklerine uygun yeni çeşitlere dönme kolaylığı sağlamaktadır. *Bakım, Hasat ve işçilikleri en aza inmektedir. Maliyet azalmaktadır. SultandağıKirazKoop

6 BODUR ELMA ANAÇ TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ
M27 :Mevcut Malling anaçlarının en boduru olup, 1,2m yüksekliğindedir.M9 un yarısı kadar büyüklükte ağaç yapar. Çok erkencidir. Mahsül verimi M9 Elmadan küçük olmasına rağmen yüksektir. Destek ister.Kök sürgünü üretmez toprak üstü sürgünü yoktur.kök çürüklüğü,Ateş yanıklığı ve Pamuklu bitine hassastır.Kışa adayanımı M9 ile aynıdır. MARK (MAC) 9: M9 un açıkta tozlanan bir çöğürüdür..M9 gibi mahsul verimi verimlidir.M9 dan %30 daha küçük bir ağaç üretir.Mark üzerindeki ağaçlar desteğe ihtiyacı vardır.Kök boğazı çürüklüğüne dayanıklı ama Ateş yanıklığı ve Pamuklu bite hassastır. SultandağıKirazKoop

7 TAM BODUR ELMA ANAÇ TÜRLERİ ve ÇEŞİTLERİ
GRANNY SİMİTH SCARLET SPUR FUJİ SultandağıKirazKoop

8 BODUR ELMA ANAÇ TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ
M9 : M26 dan küçük M27 dan büyüktür. M9 anaçlar 2,7 m geçmez. Çok erkenci ve yüksek verim gücüne sahiptir. İri meyveler yapar. Kök sürgünü az olmasına karşın fazla miktarda toprak üstü sürgün (piç) üretir. Kök boğazı çürüklüğüne dayanıklı ancak Ateş yanıklığı ve Pamuklu bite hassastır. Don zararına karsın orta güçlüdür.Bu anaçla sık dikim meyve bahçesi yapmak mümkündür. M26 : M9*M16 melezlemesidir. M9 dan %50 daha büyüktür.M26 virüssüz kolondur. Erkencidir. M26 üzerindeki anaçlar desteksiz ayakta kalabilir. Bununla birlikte kırılma ve eğilmeyi önlemek için destek verilmelidir. Kök sürgünü vermez. Toprak üstü sürgünü yaygındır. Yüzeysel köklüdür. Kuraklığa hassastır. Kök boğazı çürüklüğüne ota hassastır. Kış şartlarıma M9 ve M7 ye göre daha dayanıklıdır. SultandağıKirazKoop

9 YARI BODUR ELMA ANAÇ TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ
M7 : Çöğür ağacının büyüklüğünde, M 26 anacından 30 daha büyüktür.Destek istemez. Verimlidir,Toprak tipleri ve iklim isteği acısından geniş bir alana uyumludur.Mahsul verimi ve erkenciliği M9 dan daha azdır.Toprak altı ve üstü sürgünü boldur.Pamuklu bitine hassastır. Kök çürüklüğü ve ateş yanıklığına orta hassastır. Kışa dayanıklıdır. çok rüzgarlı alanlarda ürün ağırlığı nedeni ile eğilebilir, desteğe ihtiyaç duyar. M4 : Çöğür anacın oluşturduğu büyüklüğün %80-85 büyüklüğünde ağaç yapar. Orta erken meyveye yatar iyi verimlidir. Desteğe ihtiyaç duymaz. Kışa orta derecede dayanıklıdır. Toprak isteği fazla seçici değildir. Kök çürüklüğüne dayanıklı, Ateş yanıklığına tahammüllüdür. MM 106 : Çöğür anacın%50 si ve yaklaşık M7 anacı kadar büyüklükte ağaç yapar. Sık dikime uygundur. Verimlidir. Destek gerektirmez. Ateş yanıklığına dayanıklıdır.Kök boğazı çürüklüğüne hassastır. SultandağıKirazKoop

10 YARI BODUR ELMA ANAÇ TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ
SCARLET SPUR STARKRİMSON DELİCİOUS RED CHİEF GRANNY SİMİTH SultandağıKirazKoop

11 KUVVETLİ ELMA ANAÇ TÜRLERİ
M 111 : Çöğür anacın oluşturduğu büyüklüğün %80-85 büyüklüğünde ağaç yapar. . Erkencidir. Verimlidir. Kök boğazı çürüklüğü ve Pamuklu bite dayanıklıdır. Ağır bünyeli, killi ve kireçli topraklara dayanıklıdır yıllarda ticari verime geçer. Üzerine şpur ve zayıf gelişen türler aşılandığında iyi gelişir GALAXY GALA JOREMİNİ SultandağıKirazKoop PİNK LAYDY

12 SultandağıKirazKoop

13 SultandağıKirazKoop

14 ELMA ANAÇ GELİŞİM TABLOSU
SultandağıKirazKoop

15 SultandağıKirazKoop

16 KİRAZ BODUR-YARIBODUR ANAÇLARI
GİSEL A ANAÇLARI; Almanya menşelidir.Gisel A3-A5-A6-A7-A12 çeşitleri vardır.Derin,pH sı 8 in altında, Aktif kireci %10 dan düşük, sulama imkanı olan topraklarda kullanılmalıdır. Taban suyu yüksek ağır bünyeli topraklar için uygun değildir. Aşırı soğuk ve sıcak bölgeler için uygun değildir. En boduru Gisel A3 olup Kuş kirazı anacının oluşturduğu anacın %35-45’i, Gisel A5 anacı %50-55’i, Gisel A6 anacı %70-80’i, Gisel A12 anacı %90-95’i büyüklükte ağaç oluşturur. Gisel A5 anacı Nekotük Virüse dayanıklıdır. Kendine dölleyici çeşitler kiraz çeşitleri (Sweet Heart, ,Lapins ve Chelan) için uygun değildir. SultandağıKirazKoop

17 KİRAZ BODUR-YARIBODUR ANAÇLARI
MAX MA ANAÇLARI; ABD Menşelidir. Mazart ve Mahlep melezidir. Max Ma ve 90 Anaçları vardır. MaxMa 14 yarı bodurdur. Kuş Kirazının %70-75’i kadar ağaç oluşturur. Üzerindeki çeşidi erken meyveye yatırır.(3.Yılda meyveye yatar) Meyve kalitesi ve verimi üzerine etkilidir. Az da olsa kök sürgünü yapar. Phytophthora bitine ve Pseudomonas’a dayanıklıdır. Soğuklara dayanıklıdır. Ağır bünyeli ve taban suyu olan arazilere önerilmez. Tepeli topraklarda ve kuraklığa dayanımı iyidir. Kirece Dayanımı nispeten iyidir. SultandağıKirazKoop

18 KİRAZ BODUR-YARIBODUR ANAÇLARI
CAP ANAÇLARI ; İtalya menşelidir. Vişne türüne girerler ve Vişneler için iyi bir anaçtır. Ağır bünyeli topraklarda kullanılabilir. Max Ma anacı ile aynı kuvvette gelişir. Killi ve taze topraklara uygulanabilir. Çok derin kurak ve kireçli topraklara tavsiye edilir. Kök boğulması, Phytophthora bitine ve Nemotatlara dayanıklıdır. Çöğüre göre üzerindeki çeşidi iki yıl erken verime yatırır. Soğuğa dayanıklıdır. 5*5 dikime uygundur SultandağıKirazKoop

19 REGİNA SWEET HEART LAPİNS NORTH WONDER SultandağıKirazKoop ZİRAAT 900 KORDİA

20 SultandağıKirazKoop

21 KİRAZ ANAÇ GELİŞİM TABLOSU
SultandağıKirazKoop

22 ERİK KAYISI ANAÇLARI MYROBOLAN ANAÇLARI;
Can grubu erikler ile aynı gruba girer ve ağır topraklar dâhil farklı topraklarda kullanılabilen eriklerde kullanıma en yaygın ve uygunudur. Myrobolan 29C yarı bodur özelliğinde olup Myrobolan çöğür anacının %70-80’i kadar ağaç oluşturur. Kök ur nemotatına dayanıklı Bakteriyel kanser ve meşe kök mantarına hassastır. Tüm erik ve kayısı çeşitleri için uygundur. Orta derecede kök sistemi gelişmektedir. Sıra Üzeri 3-3,5m, Sıra arası 4-4,5m dikime uygundur. Marianna 2624 : Myrobolan 29 C'den daha az kuvvete ve yüzeysel kök sistemine sahip yarı bodur bir anaçtır. Ağır bünyeli ve killi yapıdaki topraklara daha dayanıklıdır. Kök ur nematodlarına dayanıklı olup bakteriyel dal kanserine çok hassastır. Bazı kayısı çeşitleri için anaç olarak kullanılabilmektedir. SultandağıKirazKoop

23 ERİK KAYISI ANAÇLARI Pixy :
Klasik erik çöğürünün %40-50'si kadar büyür. Organik madde bakımından zengin ve iyi havalanan süzek karakterli topraklarda daha iyi gelişir ve verim verir. 3 yaşından sonra verime yatar. Sık dikime uygun bir anaçtır. Sulama ve bakım koşulları iyi olmalıdır. Marianna GF 8/1  : Myrobolan 29 C'ye göre daha yüzeysel bir kök yapısına sahiptir. Su tutma kapasitesi iyi olan topraklara uygundur.  SultandağıKirazKoop

24 OBİNAJA FORTUNA FARİAR FRENZE SultandağıKirazKoop ANGELİNO BLACK AMBER

25 BLACK DAİMOND STANLEY (BİRTON) FRANCOİS FORTUNA HAVRAN SultandağıKirazKoop ROYAL TİME

26 TRİNTİNA ABATE FETAL ROXANA DEVECİ WİLLİAMS ETRUŞKA SultandağıKirazKoop NAŞİ JAPON ARMUDU MARGARİT

27 SultandağıKirazKoop

28 SultandağıKirazKoop

29 SultandağıKirazKoop

30 DÖLLENME PROBLEMİ VE DÖLLEYİCİ ÇEŞİT ÖNEMİ
Halihazır bahçelerde en önemli problem verim azlığı ve düzensizliğidir. Bunun başka sebepleri olmakla beraber en önemli sebep yeterli ve doğru çeşit dikilmemesidir. Döllenme meyve bahçesi kurulmasında en önemli konudur. Birkaç tür hariç çoğu meyve çeşitleri kendine kısırdır. Kendine kısırlığın yanında birde grup uyuşmazlığı söz konusudur.Dölleyici çeşit yok ise genellikle her 100 çiçekten 3-5 i meyveye dönüşür. Ekonomik anlamda her 100 çiçeğin 25’i meyveye dönmelidir.%40 dan fazla meyve bağlanması ise mükemmel verimdir.Dölleyici çeşit seçimi için bazı standart ölçülere uyulması gerekir. SultandağıKirazKoop

31 DÖLLEYİCİ ÇEŞİTTE BULUMNASI GEREKLİ ÖZELLİKLER NELERDİR?
Dölleyici çeşitte iyi bilinen standart bir çeşit olmalıdır. Dölleyici çeşit bilimsel çalışmalarla belirlenmiş ve ispatlanmış çeşit olmalıdır. Dölleyici çeşitlerinde ekonomik bir değeri olmalıdır. Dölleyici çeşit bölge şartlarına uygun olmalıdır. Bunun yanı sıra bu dölleyici çeşitler çiftçi tarafından sevilen benimsenen çeşit olmalıdır. Ağaç sayısı bakımından genel bir oran olarak dölleyici sayısı 1:9 oranında düşünülebilir. Ancak bu orana karar vermeyi birçok faktör etkilemektedir. Etraftaki bahçelerin durumu, onlar içerisindeki dölleyici çeşit varlığı, miktarı, arı faaliyetinin yoğunluğu, tam çiçekte iken bölgenin iklim kararlılığı, yapış durumu vb. SultandağıKirazKoop

32 ÇİÇEKLENME DÖNEMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?
Meyve bahçelerinde döllenmenin büyük bir kısmı arılar tarafından gerçekleşmektedir. Her bahçe için 3-4 dekara bir kovan isabet edecek şekilde arı bulundurulması verimli bir meyvecilik için şart gözükmektedir. Tam çiçeklenme dönemi meyve bahçelerinde tam bir “balayı” dönemidir. Bu nedenle bu döneme genel anlamda eksiksiz girmek ve strese yol açacak uygulamalardan uzak olmak gerekmektedir. Bu dönemde besin maddeleri yönünden dengelenmiş, tam tavında bir Toprak ortamı ile hafif ve ılık bir bahar rüzgârı, yoğun bir arı faaliyeti, acık ve güneşli bir hava isterler. Tam çiçeklenme döneminden önce strese yol açabilecek uygulamalar Bitirilmeli Ve gerçek bir balayı ortamı için yardımcı olunmalıdır. Tam çiçeklenme esnasında sulama, toprak işleme ve monilya yok ise ilaçlama gübreleme yapılmayacak şekilde planlama ve uygulama yapılmalıdır. SultandağıKirazKoop

33 ÇİÇEKLENME DÖNEMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?
Bazı çiftçilerde dölleme yetersizliklerini kimyasal ilaç veya hormonlar ile giderme yönünde bir çaba görülmektedir. Tam dölleme olmamış çiçeklerde meyve elde edilmesi çoğu türde (özellikle kirazlarda) mümkün değildir. Tam döllemenin gerçekleşmesini sağlamanın kimyasal ve hormanal bir yolu olmayıp, dölleyici çeşit dikimi ile sağlanabilir. Bazı hormonların çiçek gözünü artırıcı bir etkisi olduğu bilinmekle birlikte bu dölleme sorununu çözmez. Çünkü sorun az çiçek oluşması değildir. Verimli veya az meyve bağlayan ağaçlarda bol miktarda çiçek açmakta, ancak dölleme olmadığı için çiçekler dökülmektedir. SultandağıKirazKoop

34 BLACK DAİMOND SultandağıKirazKoop

35 SANTA ROSA SultandağıKirazKoop

36 BLACK BEAUTY SultandağıKirazKoop

37 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YURTİÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEKFİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO: 2014/21) (3 Haziran 2014 Salı Resmi Gazetesi) Destekleme esasları MADDE 5 – (1) Destekleme kapsamında yer alacak kapama bağ/bahçe tesisinde sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir: a) Sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisinden temin edilmiş olması, b) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yurt içinde üretilmiş ve TTSM tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan belgesine sahip olması, c) 2012 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanların; 2014 yılı yaz ve güz dikimlerinde geçerli bitki muayene raporuna sahip olması, ç) 2013 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanlar kullanıldığında; sertifika belgesinde beyanname yılının 2013 olması halinde 2014 yılı yaz ve güz dönemi dikimlerinde fidanlarda bitki muayene raporuna sahip olma şartı aranmaz. Ancak beyanname yılı 2012 ise 2014 yılı güzlük dikimler için kullanılan fidanların geçerli bitki muayene raporuna sahip olması, d) 2014 yılında üretilen açık köklü ve tüplü fidanların kapama bağ/bahçelerde kullanılması halinde sertifikalı veya standart sınıfta fidan sertifikasına sahip olması, e) Çilek bahçelerinde kullanılacak çilek fidesinin 2013 ve 2014 yılı sertifikasına sahip olması, gerekir. (2) Destekleme kapsamında yer alan kapama bağ/bahçede aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir: a) Kapama bağ/bahçenin 2014 yılında tesis edilmiş olması, c) Dikim normlarının, Bakanlıkça belirlenen dikim normlarına uygun olması, ç) Kapama bağ/bahçenin tek türde ve asgari alan toplamı aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan küçük olmayacak şekilde tesis edilmiş olması, SultandağıKirazKoop

38 Bodur veya yarı bodur meyve fidanı ile bahçe tesisi 5
DESTEKLEME ŞEKLİ Asgari Alan Toplamı (da) Bodur veya yarı bodur meyve fidanı ile bahçe tesisi 5 Bodur veya yarı bodur olmayan diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi 10 Aşılama ile  çeşit değiştirme Bağ tesisi Çilek bahçesi tesisi 3 SultandağıKirazKoop

39 d) Parçalı arazilerde; bodur ve yarı bodur olmayan meyve fidanları ile bahçe tesis alanlarındaki parsel sayısının en fazla iki olması ve her bir parselin asgari büyüklüğünün en az beş dekar olması, e) Bağ tesisi ve bodur veya yarı bodur meyve fidanı ile bahçe tesis alanı ve aşılama ile çeşit değiştirmede her bir parselin asgari büyüklüğünün en az beş dekar, çilek bahçesi tesis alanının ise her bir parselin asgari büyüklüğünün en az üç dekar olması, (3) Yıl içerisinde yeni tescil edilen ve destekleme kapsamına alınan yağlık zeytin çeşitleri Genel Müdürlük tarafından belirlenerek bildirilir. (4) Ekonomik önemini kaybetmiş bağ ve meyve bahçeleri ile antepfıstığı anacı kullanılarak tesis edilmiş alanlarda çeşit değişikliği amacıyla kullanılacak olan aşı gözü/aşı kalemi sertifikalı olmak zorundadır. (5) Mücbir sebepler (ölüm, savaş, deprem, yer kayması, fırtına, don, dolu, sel, yangın, kuraklık, kamulaştırma ve benzeri gibi) hariç, her tesis için tesis edildiği yıla mahsus olmak üzere bir defa destekleme verilir. (6) Sertifikalı ve standart fidanın aynı kapama bağ veya bahçe alanı içinde kullanılması halinde, destekleme miktarı her biri için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir. (7) Kiralama yolu ile kapama bağ/bahçe tesis eden üreticilerin kira sözleşme süresi çilekte en az bir yıl diğerlerinde en az on yıldır. SultandağıKirazKoop

40 Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 350
DESTEKLEME ŞEKLİ Standart (TL/da) Sertifikalı Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 350 Yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 300 Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi 100 230 Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi 50 Aşılama ile çeşit değiştirme - 250 Virüsten ari fidanlara ilave olarak Sertifikalı çilek fidesi desteği SultandağıKirazKoop

41 Desteklemeden faydalanamayacaklar MADDE 15 – (1) Desteklemeden faydalanamayacaklar: a) 9 uncu madde hükümlerini yerine getirmeyen, 8 inci maddede istenilen belgelerle başvuru yapmayan veÇKS'de özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı/güncel olmayanlar, b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler, c) Bakanlıkça belirlenenler dışındaki tür veya çeşitlerle bağ/bahçe tesis edenler, ç) İhracat amacıyla yurt içinde üretilen fidan/fideyi kullanarak bağ/bahçe tesis edenler, d) Aynı arazide daha önce ekip/diktiği bitki için yasal tesis sorumluluğu bulunanlar, e) Kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar, f) Kamu tüzel kişiliği ile ortak üretim yapanlar, g) 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine istinaden ÇKS'de destekleme dışı bırakılanlar. SultandağıKirazKoop

42 SultandağıKirazKoop

43 BİR SONRAKİ EĞİTİM PROGRAMIMIZDAGÖRÜŞMEK ÜZERE..
TEŞEKKÜR EDERİZ BİR SONRAKİ EĞİTİM PROGRAMIMIZDAGÖRÜŞMEK ÜZERE..


"KADİR GÖÇERİ & İSMET ATALAY & DUYGU AKÇAY ZİRAAT MÜH.TARIM DANIŞMANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları