Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI YÜKSELME DEVRİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI YÜKSELME DEVRİ"— Sunum transkripti:

1 OSMANLI YÜKSELME DEVRİ
ÖZGÜR GÜVERCİN 7.Sınıf SOSYAL BİLGİLER

2 Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar.☺

3 PADİŞAHLAR İstanbul’un Fethinden, Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüne kadar olan dönemdir. * II.Mehmet (Fatih) * II.Bayezid * I.Selim (Yavuz) * I.Süleyman (Kanuni) (46 yıl) * II.Selim (Sarı Selim) * III.Murat

4 FATİH SULTAN MEHMET (II.Mehmet)

5 Anadolu - Rumeli toprak bağlantısını kesmesi.
İstanbul’un Fethi (29 Mayıs 1453): Sebepleri: Anadolu - Rumeli toprak bağlantısını kesmesi. Rumeli güvenliğinin sağlanmak istenmesi. Bizans entrikaları (Haçlı ittifakları, şehzade ve Anadolu beyliklerini kışkırtmaları) Stratejik bir bölge olması. Hz.Muhammed’in hadisindeki müjdeye ulaşmak istenmesi.

6 Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul’u!

7 OSMANLI’NIN HAZIRLIKLARI
Rumeli Hisarı (Boğazkesen) yaptırıldı. Bizans’a ait Silivri ve Vize kaleleri alındı. Büyük toplar döktürüldü. Tekerlekli kuleler yaptırıldı. 400 parçalık donanma yapıldı. Karamanoğulları itaat altına alındı. Balkan devletleri ile saldırmazlık antlaşması yapıldı.

8 RUMELİ (BOĞAZKESEN) HİSARI

9 İSTANBUL (BİZANS)

10 BİZANS’IN HAZIRLIKLARI
Surlar ve kaleler tamir edildi. Haliç’in ağzı eski gemiler ve zincirlerle kapatıldı. Grejuva (Rum Ateşi) silahının sayısı artırıldı. Avrupa devletlerinden yardım istendi.

11 Bree nasıl yenilirsiniz …

12 Savaşın Gelişimi: II.Mehmet, 72 parça gemiyi bir gecede karadan Haliç’e indirdi. 53 günlük kuşatma sonucunda 29 Mayıs 1453’te İstanbul fethedildi. Surlara Türk bayrağını ilk diken Ulubatlı Hasan oldu.

13 Türk Tarihi Bakımından Sonuçlar
II. Mehmet “Fatih” unvanını aldı. İstanbul, Osmanlı’nın Başkenti oldu. İstanbul boğazı ve Karadeniz ticaret yolu Osmanlı’nın eline geçti. Rumeli’nin güvenliği sağlandı. Anadolu ve Rumeli’nin bağlantısı sağlandı. Osmanlı Kuruluş Dönemi bitti, Yükseliş dönemi başladı.

14 FATİH’in İSTANBUL’a GİRİŞİ

15 Dünya Tarihi Bakımından:
Doğu Roma (Bizans) yıkıldı. Doğu Ticaret yolları Osmanlı eline geçtiği için Avrupalılar yeni yollar aradı ve Coğrafi keşiflere sebep oldu. Rönesans hareketlerine zemin hazırladı Surların yıkıla bileceği anlaşıldı. Avrupa’da feodalite zayıfladı. Krallıklar güçlendi. Ortodoksluk Osmanlı himayesine girdi. Orta çağ sona erdi, Yeni çağ başladı. Avrupalı devletler, İstanbul’da ilk sürekli elçiliklerini kurdu.

16 Feodal mimari (şato)

17 İstanbul’un Fethi sonrasında Fatih’in diğer fetihleri:
Amasra Sinop Trabzon Kırım

18 Fatih S. Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra buraya Fatih Cami’sini yaptırmıştır. Ayrıca kapısına “Dinde zorlama yoktur” diye yazdırmıştır. Bu bilgiye göre HOŞGÖRÜ politikası uygulanmıştır. Ayrıca bu durum, vatandaşın devlete bağlılığını artırmış ve OSMANLI 623 yıl yaşamıştır.

19 Akkoyunluların Venedik ile anlaşması.
OTLUKBELİ SAVAŞI (1476) OSMANLI X AKKOYUNLU Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın Karamanoğullarına yardım etmek istemesi. Akkoyunluların Venedik ile anlaşması. Osmanlı’dan Sivas ve Trabzon’u istemeleri. Fatih’in doğuyu güvenlik altına almak istemesi.

20 Otlukbeli Savaşı’nın Sonuçları:
Osmanlılar kazandı. Doğu Anadolu’nun güvenliği sağlandı. Akkoyunlu devleti yıkılma sürecine girdi.

21 OSMANLI VENEDİK SAVAŞI (1463-1479)
Sebep: Osmanlı’nın İstanbul’u alması ve Rumeli ile Ege denizinde yapılan fetihlerin Venediklilerin doğu ticaretine zarar vermesi. Gelişimi: Venedik denizde, Osmanlı karada güçlüdür. Venedik, papadan yardım istedi ve savaş Haçlı savaşı haline geldi. Venedik barış istedi.

22 SONUÇLARI Yapılan antlaşma ile Osmanlı devleti elde ettiği topraklara ve aldığı vergilere karşılık Venediklere bazı ticari ve hukuki imtiyazlar verdi. (İlk kapitülasyondur) Buna göre; Venedik, İstanbul’da devamlı elçi bulunduracak. Bu elçiler, Osmanlı’daki Venedik vatandaşlarının davalarına bakabilecek. Osmanlı’lar Venedik gemilerine saldırmayacaktı.

23 KIRIM HANLIĞININ OSMANLI DEVLETİNE BAĞLANMASI (1477)
Kırım halkının Cenevizlilere karşı Osmanlılardan yardım istemesi. Fatih’in Karadeniz ticaret yolunu (ipek yolu) güvenlik altına almak istemesi. Gedik Ahmet Paşa Kırım’ı aldı.

24 Kırım Hanlığı Osmanlılara bağlandı.
SONUÇLARI Kırım Hanlığı Osmanlılara bağlandı. Kırımdaki Ceneviz ticaret kolonilerine son verildi. İpek Ticaret yolunun kontrolü tamamen Osmanlıya geçti. NOT: Karadeniz ticaret yolu ele geçirildi ve Karadeniz Türk Gölü oldu.

25 (Kanunname-i Ali Osman)
FATİH KANUNNAMESİ (Kanunname-i Ali Osman) * Osmanlı tarihinde ilk yazılı örfi hukuk örneğidir. * “Kardeş katli” yasallaştı. * Başvezirlik (Sadrazam-Vezir-i Azam) makamı oluşturuldu. * Divana padişah yerine sadrazam başkanlık edecek. (Divan, danışma organı oldu)

26 Kardeş katli

27 II.BAYEZİD (SOFU) DÖNEMİ
Cem Sultan Olayı: Fatih’in ölümünden sonra küçük oğlu Cem sultanın Bursa’da hükümdarlığını ilan etmesi ile bu sorun ortaya çıktı. II.Bayezid’e yenilen Cem önce Memluklara sonra Rodos (Saint Jean) şövalyelerine sığındı ve oradan Papa’ya teslim edildi yılında ölmesi ile sorun kendiliğinden çözüldü.

28 not: Cem Sultan olayına; Memlükler, Karaman beyleri, Dulkadiroğulları, Rodos Şövalyeleri ve Papalık karıştığı için sorun devletlerarası (uluslar arası) bir soruna dönüşmüştür. Bu olayı öteki şehzade olaylarından ayıran en önemli özellik budur.

29 II.Bayezid Dönemi Osmanlı-Memlük Savaşları
Sebepleri: Fatih zamanından beri devam eden Hicaz su yolları meselesi. Cem Sultan’ı kışkırtmaları. Ramazan ve Dulkadiroğulları üzerinde hakimiyet mücadelesi. Karamanoğulları’nı desteklemeleri. Savaşlardan kesin bir sonuç alınamamıştır. Ramazanoğulları beyliği toprakları Harameyn Vakıf toprağı olduğu için Memlüklü nüfuzuna bırakılmıştır.

30 YAVUZ SULTAN SELİM DEVRİ OSMANLI-MEMLÜK SAVAŞLARI
( ) Sebepleri: * Memlüklerin Safevi ile iş birliği yapması. * Ramazanoğulları üzerinde hakimiyet mücadelesi. * Yavuz’un İslam dünyasında birliği (liderliği) sağlamak istemesi. * Baharat yolunu ele geçirmek istemesi.

31

32 sonuçlar: * Memluklar yıkıldı. * Halifelik Osmanlılara geçti.
* 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye savaşları ile Suriye, Filistin, Kudüs, Mısır ve savaşılmadan Hicaz ele geçirildi. * Memluklar yıkıldı. * Halifelik Osmanlılara geçti. * Osmanlı devlet yönetiminde dini özellik önem kazandı. Teokratik bir yapıya kavuşmuştur.

33 Çok büyük ganimetler elde edilmiş ve hazine altın ile dolmuştur.
Baharat yolu Osmanlı’nın eline geçmiştir. Kutsal emanetler Osmanlı koruyuculuğuna geçmiştir. İslam dünyasında birlik sağlanmıştır. Venedikliler Kıbrıs için ödediği vergiyi Osmanlıya ödemeye başlamıştır.

34 KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
İsyanlar: Canberdi Gazali İsyanı (1521): Şam-Siyasi Ahmet Paşa İsyanı (1524) : Mısır-Şahsi Baba Zünnun İsyanı (1526): Yozgat-Ekonomik Kalenderoğlu İsyanı (1527): Karaman-Dini HİNT DENİZ SEFERLER: * Kızıldeniz ile Basra Körfezi Osmanlı himayesine girmiştir.

35 Trablusgarp ve Cezayir alındı.
Belgrat’ın Fethi Mohaç Meydan Muharebesi (1526) Macaristan Osmanlı himayesine girdi. I.Viyana Kuşatması (1529) Alman Seferi (1532) 1533 İstanbul Antlaşması (Avusturya ile yapılan ilk antlaşmadır) Rodos Trablusgarp ve Cezayir alındı.

36 Merhaba leventler, ben komutanınız KAPTAN PAŞA (KAPTAN-I DERYA)
Merhaba leventler, ben komutanınız KAPTAN PAŞA (KAPTAN-I DERYA). Donanmanın ve deniz kuvvetlerinin başıyım ben.

37 ORHAN GAZİ: Karesioğulları alınınca donanma sahibi olundu.
YILDIRIM BAYEZİD: Gelibolu, tersane haline getirilmiştir. FATİH SULTAN MEHMET: İstanbul’un Fethi’nden sonra Akdeniz ve Karadeniz denetim altına alındı. Korsanlar Osmanlı hizmetine girdi. YAVUZ SULTAN SELİM: Donanma büyüdü. Hızır Reis Osmanlı hizmetine girdi. KANUNİ S.SÜLEYMAN: Hızır Reis (Barbaros Hayrettin Paşa) Kaptan-ı Derya oldu. Osmanlı, Akdeniz’in süper gücü oldu.

38

39 PREVEZE DENİZ ZAFERİ (1538):
OSMANLI X İspanya, Portekiz, Papa,Venedik, Ceneviz, Malta. Kaptan: Barbaros Hayrettin Paşa. Amaç: Akdeniz’de ticari ve askeri egemenlik. Sonuç: * Akdeniz bir Türk gölü oldu.

40 Barbaros Hayrettin Paşa
(Hızır Reis) & Andrea Dorya Andera Dorya: İtalyan asıllı bir denizcidir. Napoli Krallığının Amiralidir. Barbaros Hayrettin: Osmanlı Kaptan-ı Derya’sıdır.

41 NOT: Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz TÜRK GÖLÜ haline gelmiştir
NOT: Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz TÜRK GÖLÜ haline gelmiştir. Bir zamanlar Akdeniz’in en üstün gücü olan VENEDİK Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı vermeyi kabul etmiştir.

42

43 OSMANLIDA DENİZCİLİK

44 Akdeniz hakimiyeti için hala bazı eksinler vardı
Akdeniz hakimiyeti için hala bazı eksinler vardı. En önemlisi KIBRIS adasıdır. Bu ada Mısır-İstanbul deniz yolunda önemli bir noktaydı. O dönem Kıbrıs Venedik’lerin elindeydi. Ayrıca adada Venedik destekli Hıristiyan korsanlar bulunuyor, bunlar ticaret ve hac gemilerine saldırıyorlardı. Bunlardan dolayı Kıbrıs yıllarında ele geçirildi ve Kıbrıs Beylerbeyliği haline getirildi. (II.Selim)

45 İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI (1571) Osmanlı & Haçlı Donanması
Ali Paşa & Don Juan **Osmanlı donanması yenilmiştir. **Uluç (Kılıç) Ali Paşa Kaptan-ı Derya olmuştur.

46 Biz KIBRIS’ı almakla sizin kolunuzu kestik, siz İNEBAHTI’da bizi yenmekle sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kolun yerine yenisi gelmez fakat kesilen sakal daha gür çıkar. SADRAZAM SOKOLLU MEHMET PAŞA

47 Akdeniz’de Fethi Geciken Bir Ada: GİRİT
GİRİT, 1645’de I.İbrahim döneminde başlatılan fetihle Osmanlı idaresine geçmiş, Venedik’in elinden alınan GİRİT tam olarak 1669’da ele geçirilebilmiştir. Bu fethin uzama sebebi, Kandiye Kalesi’nin düşmemesidir. 1669’da Fazıl Ahmet Paşa fethi tamamlamıştır.

48 KAPİTÜLASYON Bir devletin yabancı bir devlete tanıdığı, siyasi, ekonomik, dini ve hukuki ayrıcalıklardır. 1479 Fatih (Venedik) 1535 Kanuni (Fransa) 1580 III.Murat (İngiltere, Hollanda) 1740 I.Mahmut (Fransa) Sürekli hale geldi.

49 Kapitülasyonların Verilme Nedenleri
Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak. Akdeniz ticaretini canlandırmak. Osmanlı mallarına batı Akdeniz’de Pazar bulmak. NOT: Kapitülasyonlar, Osmanlı devletinin ticaretinin gelişmesini ve sanayisinin kurulmasını engellemiştir.

50 6 ay içerisinde yeni bir donanma yapılmıştır.
SOKOLLU MEHMET PAŞA ELE GEÇİRİLEN YERLER: Sakız Adası, Yemen, Tunus, Lehistan. İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI (1571): Venedik öncülüğündeki Haçlı donanması ile yapılan savaşta Osmanlı donanması yok edilmiştir. 6 ay içerisinde yeni bir donanma yapılmıştır.

51 SOKOLLU MEHMET PAŞA don-volga kanal projesi sebepleri
Ruslar’ın Karadeniz’e inmelerini ve Kırım’a saldırmalarını önlemek. Kafkas hanlıklarını hakimiyet altına almak. Orta Asya Türkleri ile doğrudan irtibata geçmek. İpek yolunu canlandırmak. İran’ı kontrol altında tutmak, amaçları ile yapılmak istenmişse de tamamlanamamıştır.

52 Kanal projeleri

53 AKDENİZ SÜVEYŞ KANAL PROJESİ KIZILDENİZ

54 Osmanlı Devleti Sokollu döneminde;
Süveyş kanalını açarak Baharat Yolu ticaretini, Don-Volga nehirlerini birleştirerek İpek Yolu ticaretini canlandırmayı amaçlamıştır. Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğu-Batı ticaretinin gelişmesi B.Avrupalı devletlere ekonomik tavizler verilmesi C. Osmanlı topraklarından geçen ticaret yollarının önemini yitirmesi D. Osmanlı’nın yeni ticaret yolları araması E. Akdeniz’in Türk gölü haline gelmesi

55 Osmanlı Devleti Sokollu döneminde;
Süveyş kanalını açarak Baharat Yolu ticaretini, Don-Volga nehirlerini birleştirerek İpek Yolu ticaretini canlandırmayı amaçlamıştır. Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğu-Batı ticaretinin gelişmesi B.Avrupalı devletlere ekonomik tavizler verilmesi C. Osmanlı topraklarından geçen ticaret yollarının önemini yitirmesi D. Osmanlı’nın yeni ticaret yolları araması E. Akdeniz’in Türk gölü haline gelmesi

56 Selamünaleyküm cemaat. Benim adım ŞEYHÜLİSLAM (MÜFTÜ)
Selamünaleyküm cemaat. Benim adım ŞEYHÜLİSLAM (MÜFTÜ). Din işleri benden sorulur. Devlet meselelerinin dine uygun olup olmadığını FETVA belgesi ile yazılı olarak bildiririm. Fetva: Yapılan işlerin dine uygun olup olmadığını gösteren belgedir. (Devlet işleri için fetva istenmesi, Osmanlı Devleti’nin teokratik özelliğini gösterir)

57 EŞLEŞTİRME ETKİNLİĞİ Bütün toprakların sahibi. Donanmanın komutanı.
KADI KADIASKER Bütün toprakların sahibi. DEFTERDAR Donanmanın komutanı. MÜFTÜ (ŞEYHÜLİSLAM) Davalara bakar. Adaletin başıdır. KAPTAN-I DERYA Vergi ve hazineden sorumludur. PADİŞAH Dini yorumlar ve bu konuda izin makamıdır.

58 Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’de Türk egemenliğini sağlamaya yönelik yaptığı çalışmalardan biri değildir? A. Cenevizlilerden Amasra’nın alınması B. Otlukbeli Savaşı’nın yapılması C. Trabzon Rum İmparatorluğu’nun alınması D. Kırım Hanlığı’nın ele geçirilmesi

59 Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’de Türk egemenliğini sağlamaya yönelik yaptığı çalışmalardan biri değildir? A. Cenevizlilerden Amasra’nın alınması B. Otlukbeli Savaşı’nın yapılması C. Trabzon Rum İmparatorluğu’nun alınması D. Kırım Hanlığı’nın ele geçirilmesi

60 Osmanlı’nın Kıbrıs’ı alması aşağıdaki hangi gelişmeye sebep olmuştur?
A. İnebahtı Deniz Savaşı’na B. Barbaros’un Osmanlı hizmetine girmesi C. Portekizlilerin Hint deniz yolunu kontrol altına almasına D. Rodos Adası’nın kuşatılmasına

61 Osmanlı’nın Kıbrıs’ı alması aşağıdaki hangi gelişmeye sebep olmuştur?
A. İnebahtı Deniz Savaşı’na B. Barbaros’un Osmanlı hizmetine girmesi C. Portekizlilerin Hint deniz yolunu kontrol altına almasına D. Rodos Adası’nın kuşatılmasına

62 Kanuni döneminde; Trablusgarp, Cezayir, Rodos
Gibi yerlerin alınmasıyla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir? A. Türk-İslam birliğinin sağlanmaya çalışılması B. Ticaret yollarını ele geçirme isteği C. Hıristiyan toplum parçalanmak istenmiştir D. Akdeniz hakimiyeti pekiştirilmek istenmiştir

63 Kanuni döneminde; Trablusgarp, Cezayir, Rodos
Gibi yerlerin alınmasıyla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir? A. Türk-İslam birliğinin sağlanmaya çalışılması B. Ticaret yollarını ele geçirme isteği C. Hıristiyan toplum parçalanmak istenmiştir D. Akdeniz hakimiyeti pekiştirilmek istenmiştir

64 Osmanlı devletinin; I. Trabzon II. Belgrat III. Mısır
bölgelerinden hangilerini alması Bizans’ın canlandırılması umutlarını tamamen sona erdirmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III

65 Osmanlı devletinin; I. Trabzon II. Belgrat III. Mısır
bölgelerinden hangilerini alması Bizans’ın canlandırılması umutlarını tamamen sona erdirmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III

66 Osmanlı devletinin; I. Otlukbeli II. Ankara III. Mohaç savaşlarından hangilerini Anadolu’da üstünlüğünü devam ettirmek için yaptığı ileri sürülebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III

67 Osmanlı devletinin; I. Otlukbeli II. Ankara III. Mohaç savaşlarından hangilerini Anadolu’da üstünlüğünü devam ettirmek için yaptığı ileri sürülebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III

68 Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir, ilerleyemezseniz gerilersiniz.

69

70 OSMANLI DURAKLAMA DEVRİ

71 Osmanlı Duraklama Devrinin başlamasına ve bitmesine yol açan olaylar nelerdir?
1579 Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü. 1699 Karlofça Antlaşması.

72 DURAKLAMANIN NEDENLERİ
1.İÇ NEDENLER

73 Merkez yönetimi bozuldu
Merkez yönetimi bozuldu. Padişah ve devlet adamlarının deneyimsiz ve yeteneksiz olması. I. Ahmet, ekber-erşet sistemine geçmiştir. Şehzadelerin deneyimsiz olması. Ordu ve Donanma bozuldu. Yeniçeriler sık sık isyan etmişlerdir. Devşirme kanununa uygun olmayan asker alımlarının başlaması. Tımar sistemi bozulmaya başladı ve Tımarlı Sipahilerin sayıları azaldı. Buna karşın Yeniçeri sayıları arttı ve maliyeye büyük yük olmaya başladı.

74 Maliye bozuldu. Savaş ganimetleri azaldı. Kapitülasyonların etkisi ile gümrük vergilerinin azalması. Tımar gelirlerinin azalması. Coğrafi keşifler sonucu ticaret yollarının değişmesi, Osmanlı ticaret gelirlerinin azalmasına yol açtı. Ulufe, Cülus bahşişleri ve saray masraflarının artması.

75 Eğitim ve İlmiye (Ulema) sınıfında bozulma oldu
Eğitim ve İlmiye (Ulema) sınıfında bozulma oldu. Osmanlı medreselerinde dini eğitim ağırlıklı olmuştur ve Pozitif bilimlere önem verilmemiştir. Müderrislik babadan oğula geçmeye başlamıştır (Beşik Uleması).

76 2.DIŞ NEDENLER İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması.
Avrupa’daki silah ve ordudaki gelişimler (tüfek ve sürekli ordu) Osmanlının meydan savaşı tekniğinin geçerliliğini yitirmesine yol açtı. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkileri.

77 Avrupa’nın Rönesans ve Reform ile daha ileri devletler konumuna gelmesi ve Osmanlı’nın bu gelişmeleri takip edememesi. Batıda merkantilizm anlayışı ile ulusal ekonomilerin güçlenmesi. (Merkantilizm; korumacı ekonomidir. Altın, gümüş ve hammaddelerin ülke dışına çıkarılmasını engelleyen ilk iktisat teorisidir).

78 XVII.YÜZYIL ISLAHATLARI
ÖZELLİKLERİ Baskı ve şiddete dayalıdır Islahatçıların dönemi ile sınırlı Batıdan yararlanılmamıştır Örnek, Yükselme devridir Köklü değişiklik yoktur

79 KUYUCU MURAT PAŞA (I.Ahmet Dönemi) Celali isyanlarını şiddet kullanarak bastırmaya çalışmıştır.

80 II.OSMAN İlk ıslahatçı padişahtır.
Geleneğe aykırı olarak saray dışından evlenmiştir. Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmaya çalışmış ama onlar tarafından öldürülmüştür.

81 IV.MURAT İçki ve tütünü yasaklamış
Küçük yaşta padişah olduğu için yönetimde annesi Kösem Sultan etki olmuştur. İçki ve tütünü yasaklamış Zorba yerel yöneticileri cezalandırmış Yeniçeri eğitimine önem verdi Rapor hazırlatmış (Koçibey Risalesi)

82 TARHUNCU AHMET PAŞA IV.Mehmet zamanı sadrazamıdır
Saray harcamalarını kısarak tasarruf yapma yoluna gitti (Bu nedenle öldürüldü) Devletin bir yıllık gelir-giderlerini hesaplayarak denk bütçe hazırlamıştır.

83 Baskı ve şiddet uygulanmıştır. Maliye az da olsa düzene girmiştir.
KÖPRÜLÜLER DÖNEMİ: IV.Mehmet döneminde aynı soydan gelen kişilerin sadrazamlık makamında görev yaptıkları dönemdir. Köprülü Mehmet Paşa Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Dönemin Özellikleri: Baskı ve şiddet uygulanmıştır. Maliye az da olsa düzene girmiştir. Dış siyaset daha iyi durumdadır.

84 Köprülü Mehmet Paşa, bazı şartlar öne sürerek sadrazam olan ilk devlet adamıdır. Bu şartlar;
Sarayın devlet işlerine karışmaması, Önerilerinin saray tarafından kabul edilmesi, Hakkında şikayet olursa, savunması alınmadan cezalandırılmaması. Memurluklara istediği kişilerin getirilmesi.

85 ISLAHATLARIN GENEL SONUÇLARI
Kısa vadede düzen sağlandı, Avrupa’nın örnek alınmaması, sadece ordu ve maliye alanında düzenleme yapılması ve ıslahatların devlet politikası haline gelmemesi başarısız olma sebebidir. Gerici çevreler (Ulema ve Yeniçeri) ıslahatlara tepki göstermişler ve tepkilerini padişah ve sadrazamları öldürerek ifade etmişlerdir.

86 karlofça antlaşması (1699)
Osmanlı, II.Viyana kuşatmasından sonra Avrupalı devletlerin topladığı haçlı ittifakı karşısında yenilgiye uğramıştır. Garantör devlet Avusturya’dır. (Osmanlı diplomasi tarihinde ilk defa garantörlük karşı tarafa bırakılmıştır). Osmanlı, Batıda ilk kez toprak kaybına uğramıştır. Kaybedilen topraklar, halkının çoğunluğu Türk ve Müslüman olmayan yerlerdi. Osmanlı Devleti XVIII. Yüzyılda bu toprakları geri alma siyaseti izlemiştir.

87 Osmanlı Devleti Doğuda ve Batıda en geniş sınırlarına hangi antlaşmalar ile ulaşmıştır?
Doğuda; 1590 Ferhat Paşa (İran – Osmanlı) Batıda; 1676 Bucaş Antlaşması (Lehistan-Osm.)


"OSMANLI YÜKSELME DEVRİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları