Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI YÜKSELME DEVRİ ÖZGÜR GÜVERCİN 7.Sınıf SOSYAL BİLGİLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI YÜKSELME DEVRİ ÖZGÜR GÜVERCİN 7.Sınıf SOSYAL BİLGİLER."— Sunum transkripti:

1 OSMANLI YÜKSELME DEVRİ ÖZGÜR GÜVERCİN 7.Sınıf SOSYAL BİLGİLER

2 Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar. ☺

3 PADİŞAHLAR İstanbul’un Fethinden, Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüne kadar olan dönemdir. İstanbul’un Fethinden, Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüne kadar olan dönemdir. * II.Mehmet (Fatih) 1451-1481 * II.Mehmet (Fatih) 1451-1481 * II.Bayezid 1481-1512 * II.Bayezid 1481-1512 * I.Selim (Yavuz) 1512-1520 * I.Selim (Yavuz) 1512-1520 * I.Süleyman (Kanuni) 1520-1566 (46 yıl) * I.Süleyman (Kanuni) 1520-1566 (46 yıl) * II.Selim (Sarı Selim) 1566-1574 * II.Selim (Sarı Selim) 1566-1574 * III.Murat 1574-1595 * III.Murat 1574-1595

4 FATİH SULTAN MEHMET (II.Mehmet)

5 İstanbul’un Fethi (29 Mayıs 1453): Sebepleri: Anadolu - Rumeli toprak bağlantısını kesmesi. Anadolu - Rumeli toprak bağlantısını kesmesi. Rumeli güvenliğinin sağlanmak istenmesi. Rumeli güvenliğinin sağlanmak istenmesi. Bizans entrikaları (Haçlı ittifakları, şehzade ve Anadolu beyliklerini kışkırtmaları) Bizans entrikaları (Haçlı ittifakları, şehzade ve Anadolu beyliklerini kışkırtmaları) Stratejik bir bölge olması. Stratejik bir bölge olması. Hz.Muhammed’in hadisindeki müjdeye ulaşmak istenmesi. Hz.Muhammed’in hadisindeki müjdeye ulaşmak istenmesi.

6 Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul’u!

7 OSMANLI’NIN HAZIRLIKLARI  Rumeli Hisarı (Boğazkesen) yaptırıldı.  Bizans’a ait Silivri ve Vize kaleleri alındı.  Büyük toplar döktürüldü.  Tekerlekli kuleler yaptırıldı.  400 parçalık donanma yapıldı.  Karamanoğulları itaat altına alındı.  Balkan devletleri ile saldırmazlık antlaşması yapıldı.

8 RUMELİ (BOĞAZKESEN) HİSARI

9 İSTANBUL (BİZANS)

10 BİZANS’IN HAZIRLIKLARI  Surlar ve kaleler tamir edildi.  Haliç’in ağzı eski gemiler ve zincirlerle kapatıldı.  Grejuva (Rum Ateşi) silahının sayısı artırıldı.  Avrupa devletlerinden yardım istendi.

11 Bree nasıl yenilirsiniz …

12 Savaşın Gelişimi:  II.Mehmet, 72 parça gemiyi bir gecede karadan Haliç’e indirdi.  53 günlük kuşatma sonucunda 29 Mayıs 1453’te İstanbul fethedildi.  Surlara Türk bayrağını ilk diken Ulubatlı Hasan oldu.

13 Türk Tarihi Bakımından Sonuçlar II. Mehmet “Fatih” unvanını aldı. II. Mehmet “Fatih” unvanını aldı. İstanbul, Osmanlı’nın Başkenti oldu. İstanbul, Osmanlı’nın Başkenti oldu. İstanbul boğazı ve Karadeniz ticaret yolu Osmanlı’nın eline geçti. İstanbul boğazı ve Karadeniz ticaret yolu Osmanlı’nın eline geçti. Rumeli’nin güvenliği sağlandı. Rumeli’nin güvenliği sağlandı. Anadolu ve Rumeli’nin bağlantısı sağlandı. Anadolu ve Rumeli’nin bağlantısı sağlandı. Osmanlı Kuruluş Dönemi bitti, Yükseliş dönemi başladı. Osmanlı Kuruluş Dönemi bitti, Yükseliş dönemi başladı.

14 FATİH’in İSTANBUL’a GİRİŞİ

15 Dünya Tarihi Bakımından: Doğu Roma (Bizans) yıkıldı. Doğu Roma (Bizans) yıkıldı. Doğu Ticaret yolları Osmanlı eline geçtiği için Avrupalılar yeni yollar aradı ve Coğrafi keşiflere sebep oldu. Doğu Ticaret yolları Osmanlı eline geçtiği için Avrupalılar yeni yollar aradı ve Coğrafi keşiflere sebep oldu. Rönesans hareketlerine zemin hazırladı. Surların yıkıla bileceği anlaşıldı. Avrupa’da feodalite zayıfladı. Krallıklar güçlendi. Rönesans hareketlerine zemin hazırladı. Surların yıkıla bileceği anlaşıldı. Avrupa’da feodalite zayıfladı. Krallıklar güçlendi. Ortodoksluk Osmanlı himayesine girdi. Ortodoksluk Osmanlı himayesine girdi. Orta çağ sona erdi, Yeni çağ başladı. Orta çağ sona erdi, Yeni çağ başladı. Avrupalı devletler, İstanbul’da ilk sürekli elçiliklerini kurdu. Avrupalı devletler, İstanbul’da ilk sürekli elçiliklerini kurdu.

16 Feodal mimari (şato)

17 İstanbul’un Fethi sonrasında Fatih’in diğer fetihleri: - Amasra - Sinop - Trabzon - Kırım

18 Fatih S. Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra buraya Fatih Cami’sini yaptırmıştır. Ayrıca kapısına “Dinde zorlama yoktur” diye yazdırmıştır. Bu bilgiye göre HOŞGÖRÜ politikası uygulanmıştır. Ayrıca bu durum, vatandaşın devlete bağlılığını artırmış ve OSMANLI 623 yıl yaşamıştır.

19 OTLUKBELİ SAVAŞI (1476) OSMANLI X AKKOYUNLU Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın Karamanoğullarına yardım etmek istemesi. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın Karamanoğullarına yardım etmek istemesi. Akkoyunluların Venedik ile anlaşması. Akkoyunluların Venedik ile anlaşması. Osmanlı’dan Sivas ve Trabzon’u istemeleri. Osmanlı’dan Sivas ve Trabzon’u istemeleri. Fatih’in doğuyu güvenlik altına almak istemesi. Fatih’in doğuyu güvenlik altına almak istemesi.

20 Otlukbeli Savaşı’nın Sonuçları:  Osmanlılar kazandı.  Doğu Anadolu’nun güvenliği sağlandı.  Akkoyunlu devleti yıkılma sürecine girdi.

21 OSMANLI VENEDİK SAVAŞI (1463-1479) Sebep: Osmanlı’nın İstanbul’u alması ve Rumeli ile Ege denizinde yapılan fetihlerin Venediklilerin doğu ticaretine zarar vermesi. Sebep: Osmanlı’nın İstanbul’u alması ve Rumeli ile Ege denizinde yapılan fetihlerin Venediklilerin doğu ticaretine zarar vermesi. Gelişimi: Venedik denizde, Osmanlı karada güçlüdür. Venedik, papadan yardım istedi ve savaş Haçlı savaşı haline geldi. Venedik barış istedi. Gelişimi: Venedik denizde, Osmanlı karada güçlüdür. Venedik, papadan yardım istedi ve savaş Haçlı savaşı haline geldi. Venedik barış istedi.

22 SONUÇLARI  Yapılan antlaşma ile Osmanlı devleti elde ettiği topraklara ve aldığı vergilere karşılık Venediklere bazı ticari ve hukuki imtiyazlar verdi. (İlk kapitülasyondur) Buna göre; Venedik, İstanbul’da devamlı elçi bulunduracak. Bu elçiler, Osmanlı’daki Venedik vatandaşlarının davalarına bakabilecek. Venedik, İstanbul’da devamlı elçi bulunduracak. Bu elçiler, Osmanlı’daki Venedik vatandaşlarının davalarına bakabilecek. Osmanlı’lar Venedik gemilerine saldırmayacaktı. Osmanlı’lar Venedik gemilerine saldırmayacaktı.

23 KIRIM HANLIĞININ OSMANLI DEVLETİNE BAĞLANMASI (1477)  Kırım halkının Cenevizlilere karşı Osmanlılardan yardım istemesi.  Fatih’in Karadeniz ticaret yolunu (ipek yolu) güvenlik altına almak istemesi.  Gedik Ahmet Paşa Kırım’ı aldı.

24 SONUÇLARI  Kırım Hanlığı Osmanlılara bağlandı.  Kırımdaki Ceneviz ticaret kolonilerine son verildi.  İpek Ticaret yolunun kontrolü tamamen Osmanlıya geçti. NOT: Karadeniz ticaret yolu ele geçirildi ve Karadeniz Türk Gölü oldu.

25 FATİH KANUNNAMESİ (Kanunname-i Ali Osman) * Osmanlı tarihinde ilk yazılı örfi hukuk örneğidir. * “Kardeş katli” yasallaştı. * Başvezirlik (Sadrazam-Vezir-i Azam) makamı oluşturuldu. * Divana padişah yerine sadrazam başkanlık edecek. (Divan, danışma organı oldu)

26 Kardeş katli

27 II.BAYEZİD (SOFU) DÖNEMİ Cem Sultan Olayı: Cem Sultan Olayı: Fatih’in ölümünden sonra küçük oğlu Cem sultanın Bursa’da hükümdarlığını ilan etmesi ile bu sorun ortaya çıktı. II.Bayezid’e yenilen Cem önce Memluklara sonra Rodos (Saint Jean) şövalyelerine sığındı ve oradan Papa’ya teslim edildi. 1495 yılında ölmesi ile sorun kendiliğinden çözüldü. Fatih’in ölümünden sonra küçük oğlu Cem sultanın Bursa’da hükümdarlığını ilan etmesi ile bu sorun ortaya çıktı. II.Bayezid’e yenilen Cem önce Memluklara sonra Rodos (Saint Jean) şövalyelerine sığındı ve oradan Papa’ya teslim edildi. 1495 yılında ölmesi ile sorun kendiliğinden çözüldü.

28 not: not: Cem Sultan olayına; Memlükler, Karaman beyleri, Dulkadiroğulları, Rodos Şövalyeleri ve Papalık karıştığı için sorun devletlerarası (uluslar arası) bir soruna dönüşmüştür. Bu olayı öteki şehzade olaylarından ayıran en önemli özellik budur. Cem Sultan olayına; Memlükler, Karaman beyleri, Dulkadiroğulları, Rodos Şövalyeleri ve Papalık karıştığı için sorun devletlerarası (uluslar arası) bir soruna dönüşmüştür. Bu olayı öteki şehzade olaylarından ayıran en önemli özellik budur.

29 II.Bayezid Dönemi Osmanlı-Memlük Savaşları Sebepleri: Sebepleri: Fatih zamanından beri devam eden Hicaz su yolları meselesi. Fatih zamanından beri devam eden Hicaz su yolları meselesi. Cem Sultan’ı kışkırtmaları. Cem Sultan’ı kışkırtmaları. Ramazan ve Dulkadiroğulları üzerinde hakimiyet mücadelesi. Ramazan ve Dulkadiroğulları üzerinde hakimiyet mücadelesi. Karamanoğulları’nı desteklemeleri. Karamanoğulları’nı desteklemeleri. Savaşlardan kesin bir sonuç alınamamıştır. Ramazanoğulları beyliği toprakları Harameyn Vakıf toprağı olduğu için Memlüklü nüfuzuna bırakılmıştır. Savaşlardan kesin bir sonuç alınamamıştır. Ramazanoğulları beyliği toprakları Harameyn Vakıf toprağı olduğu için Memlüklü nüfuzuna bırakılmıştır.

30 YAVUZ SULTAN SELİM DEVRİ OSMANLI-MEMLÜK SAVAŞLARI (1516-1517) Sebepleri: Sebepleri: * Memlüklerin Safevi ile iş birliği yapması. * Memlüklerin Safevi ile iş birliği yapması. * Ramazanoğulları üzerinde hakimiyet mücadelesi. * Ramazanoğulları üzerinde hakimiyet mücadelesi. * Yavuz’un İslam dünyasında birliği (liderliği) sağlamak istemesi. * Yavuz’un İslam dünyasında birliği (liderliği) sağlamak istemesi. * Baharat yolunu ele geçirmek istemesi. * Baharat yolunu ele geçirmek istemesi.

31

32 sonuçlar: * 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye savaşları ile Suriye, Filistin, Kudüs, Mısır ve savaşılmadan Hicaz ele geçirildi. * 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye savaşları ile Suriye, Filistin, Kudüs, Mısır ve savaşılmadan Hicaz ele geçirildi. * Memluklar yıkıldı. * Memluklar yıkıldı. * Halifelik Osmanlılara geçti. * Halifelik Osmanlılara geçti. * Osmanlı devlet yönetiminde dini özellik önem kazandı. Teokratik bir yapıya kavuşmuştur. * Osmanlı devlet yönetiminde dini özellik önem kazandı. Teokratik bir yapıya kavuşmuştur.

33 Çok büyük ganimetler elde edilmiş ve hazine altın ile dolmuştur. Çok büyük ganimetler elde edilmiş ve hazine altın ile dolmuştur. Baharat yolu Osmanlı’nın eline geçmiştir. Baharat yolu Osmanlı’nın eline geçmiştir. Kutsal emanetler Osmanlı koruyuculuğuna geçmiştir. Kutsal emanetler Osmanlı koruyuculuğuna geçmiştir. İslam dünyasında birlik sağlanmıştır. İslam dünyasında birlik sağlanmıştır. Venedikliler Kıbrıs için ödediği vergiyi Osmanlıya ödemeye başlamıştır. Venedikliler Kıbrıs için ödediği vergiyi Osmanlıya ödemeye başlamıştır.

34 KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN İsyanlar: Canberdi Gazali İsyanı (1521): Şam-Siyasi Canberdi Gazali İsyanı (1521): Şam-Siyasi Ahmet Paşa İsyanı (1524) : Mısır-Şahsi Ahmet Paşa İsyanı (1524) : Mısır-Şahsi Baba Zünnun İsyanı (1526): Yozgat-Ekonomik Baba Zünnun İsyanı (1526): Yozgat-Ekonomik Kalenderoğlu İsyanı (1527): Karaman-Dini Kalenderoğlu İsyanı (1527): Karaman-Dini HİNT DENİZ SEFERLER: * Kızıldeniz ile Basra Körfezi Osmanlı himayesine girmiştir.

35  Belgrat’ın Fethi  Mohaç Meydan Muharebesi (1526) Macaristan Osmanlı himayesine girdi.  I.Viyana Kuşatması (1529)  Alman Seferi (1532)  1533 İstanbul Antlaşması (Avusturya ile yapılan ilk antlaşmadır)  Rodos  Trablusgarp ve Cezayir alındı.

36 Merhaba leventler, ben komutanınız KAPTAN PAŞA (KAPTAN-I DERYA). Donanmanın ve deniz kuvvetlerinin başıyım ben.

37 ORHAN GAZİ: Karesioğulları alınınca donanma sahibi olundu. ORHAN GAZİ: Karesioğulları alınınca donanma sahibi olundu. YILDIRIM BAYEZİD: Gelibolu, tersane haline getirilmiştir. YILDIRIM BAYEZİD: Gelibolu, tersane haline getirilmiştir. FATİH SULTAN MEHMET: İstanbul’un Fethi’nden sonra Akdeniz ve Karadeniz denetim altına alındı. Korsanlar Osmanlı hizmetine girdi. FATİH SULTAN MEHMET: İstanbul’un Fethi’nden sonra Akdeniz ve Karadeniz denetim altına alındı. Korsanlar Osmanlı hizmetine girdi. YAVUZ SULTAN SELİM: Donanma büyüdü. Hızır Reis Osmanlı hizmetine girdi. YAVUZ SULTAN SELİM: Donanma büyüdü. Hızır Reis Osmanlı hizmetine girdi. KANUNİ S.SÜLEYMAN: Hızır Reis (Barbaros Hayrettin Paşa) Kaptan-ı Derya oldu. Osmanlı, Akdeniz’in süper gücü oldu. KANUNİ S.SÜLEYMAN: Hızır Reis (Barbaros Hayrettin Paşa) Kaptan-ı Derya oldu. Osmanlı, Akdeniz’in süper gücü oldu.

38

39 PREVEZE DENİZ ZAFERİ (1538): OSMANLI X İspanya, Portekiz, Papa,Venedik, Ceneviz, Malta. Kaptan: Barbaros Hayrettin Paşa. Amaç: Akdeniz’de ticari ve askeri egemenlik. egemenlik.Sonuç: * Akdeniz bir Türk gölü oldu.

40 Barbaros Hayrettin Paşa (Hızır Reis) (Hızır Reis)& Andrea Dorya Andera Dorya: İtalyan asıllı bir denizcidir. Napoli Krallığının Amiralidir. Barbaros Hayrettin: Osmanlı Kaptan-ı Derya’sıdır.

41 NOT: Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz TÜRK GÖLÜ haline gelmiştir. Bir zamanlar Akdeniz’in en üstün gücü olan VENEDİK Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı vermeyi kabul etmiştir. NOT: Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz TÜRK GÖLÜ haline gelmiştir. Bir zamanlar Akdeniz’in en üstün gücü olan VENEDİK Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı vermeyi kabul etmiştir.

42

43 OSMANLIDA DENİZCİLİK

44 Akdeniz hakimiyeti için hala bazı eksinler vardı. En önemlisi KIBRIS adasıdır. Bu ada Mısır-İstanbul deniz yolunda önemli bir noktaydı. O dönem Kıbrıs Venedik’lerin elindeydi. Ayrıca adada Venedik destekli Hıristiyan korsanlar bulunuyor, bunlar ticaret ve hac gemilerine saldırıyorlardı. Akdeniz hakimiyeti için hala bazı eksinler vardı. En önemlisi KIBRIS adasıdır. Bu ada Mısır-İstanbul deniz yolunda önemli bir noktaydı. O dönem Kıbrıs Venedik’lerin elindeydi. Ayrıca adada Venedik destekli Hıristiyan korsanlar bulunuyor, bunlar ticaret ve hac gemilerine saldırıyorlardı. Bunlardan dolayı Kıbrıs 1570-71 Bunlardan dolayı Kıbrıs 1570-71 yıllarında ele geçirildi ve Kıbrıs Beylerbeyliği haline getirildi. (II.Selim) yıllarında ele geçirildi ve Kıbrıs Beylerbeyliği haline getirildi. (II.Selim)

45 İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI (1571) Osmanlı & Haçlı Donanması Ali Paşa & Don Juan **Osmanlı donanması yenilmiştir. **Uluç (Kılıç) Ali Paşa Kaptan-ı Derya olmuştur.

46 SADRAZAM SOKOLLU MEHMET PAŞA Biz KIBRIS’ı almakla sizin kolunuzu kestik, siz İNEBAHTI’da bizi yenmekle sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kolun yerine yenisi gelmez fakat kesilen sakal daha gür çıkar.

47 Akdeniz’de Fethi Geciken Bir Ada: GİRİT GİRİT, 1645’de I.İbrahim döneminde başlatılan fetihle Osmanlı idaresine geçmiş, Venedik’in elinden alınan GİRİT tam olarak 1669’da ele geçirilebilmiştir. GİRİT, 1645’de I.İbrahim döneminde başlatılan fetihle Osmanlı idaresine geçmiş, Venedik’in elinden alınan GİRİT tam olarak 1669’da ele geçirilebilmiştir. Bu fethin uzama sebebi, Kandiye Kalesi’nin düşmemesidir. Bu fethin uzama sebebi, Kandiye Kalesi’nin düşmemesidir. 1669’da Fazıl Ahmet Paşa fethi tamamlamıştır. 1669’da Fazıl Ahmet Paşa fethi tamamlamıştır.

48 KAPİTÜLASYON Bir devletin yabancı bir devlete tanıdığı, siyasi, ekonomik, dini ve hukuki ayrıcalıklardır. Bir devletin yabancı bir devlete tanıdığı, siyasi, ekonomik, dini ve hukuki ayrıcalıklardır. 1479 Fatih (Venedik) 1479 Fatih (Venedik) 1535 Kanuni (Fransa) 1535 Kanuni (Fransa) 1580 III.Murat (İngiltere, Hollanda) 1580 III.Murat (İngiltere, Hollanda) 1740 I.Mahmut (Fransa) Sürekli hale geldi. 1740 I.Mahmut (Fransa) Sürekli hale geldi.

49 Kapitülasyonların Verilme Nedenleri Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak. Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak. Akdeniz ticaretini canlandırmak. Akdeniz ticaretini canlandırmak. Osmanlı mallarına batı Akdeniz’de Pazar bulmak. Osmanlı mallarına batı Akdeniz’de Pazar bulmak. NOT: Kapitülasyonlar, Osmanlı devletinin ticaretinin gelişmesini ve sanayisinin kurulmasını engellemiştir. NOT: Kapitülasyonlar, Osmanlı devletinin ticaretinin gelişmesini ve sanayisinin kurulmasını engellemiştir.

50 SOKOLLU MEHMET PAŞA ELE GEÇİRİLEN YERLER: Sakız Adası, Yemen, Tunus, Lehistan. İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI (1571): Venedik öncülüğündeki Haçlı donanması ile yapılan savaşta Osmanlı donanması yok edilmiştir. 6 ay içerisinde yeni bir donanma yapılmıştır.

51 SOKOLLU MEHMET PAŞA don-volga kanal projesi sebepleri Ruslar’ın Karadeniz’e inmelerini ve Kırım’a saldırmalarını önlemek. Ruslar’ın Karadeniz’e inmelerini ve Kırım’a saldırmalarını önlemek. Kafkas hanlıklarını hakimiyet altına almak. Kafkas hanlıklarını hakimiyet altına almak. Orta Asya Türkleri ile doğrudan irtibata geçmek. Orta Asya Türkleri ile doğrudan irtibata geçmek. İpek yolunu canlandırmak. İpek yolunu canlandırmak. İran’ı kontrol altında tutmak, İran’ı kontrol altında tutmak, amaçları ile yapılmak istenmişse de tamamlanamamıştır. amaçları ile yapılmak istenmişse de tamamlanamamıştır.

52 Kanal projeleri

53 SÜVEYŞ KANAL PROJESİ KIZILDENİZ AKDENİZ

54 Osmanlı Devleti Sokollu döneminde; Osmanlı Devleti Sokollu döneminde; Süveyş kanalını açarak Baharat Yolu ticaretini, Süveyş kanalını açarak Baharat Yolu ticaretini, Don-Volga nehirlerini birleştirerek İpek Yolu ticaretini canlandırmayı amaçlamıştır. Don-Volga nehirlerini birleştirerek İpek Yolu ticaretini canlandırmayı amaçlamıştır. Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğu-Batı ticaretinin gelişmesi B.Avrupalı devletlere ekonomik tavizler verilmesi C. Osmanlı topraklarından geçen ticaret yollarının önemini yitirmesi D. Osmanlı’nın yeni ticaret yolları araması E. Akdeniz’in Türk gölü haline gelmesi

55 Osmanlı Devleti Sokollu döneminde; Osmanlı Devleti Sokollu döneminde; Süveyş kanalını açarak Baharat Yolu ticaretini, Süveyş kanalını açarak Baharat Yolu ticaretini, Don-Volga nehirlerini birleştirerek İpek Yolu ticaretini canlandırmayı amaçlamıştır. Don-Volga nehirlerini birleştirerek İpek Yolu ticaretini canlandırmayı amaçlamıştır. Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğu-Batı ticaretinin gelişmesi B.Avrupalı devletlere ekonomik tavizler verilmesi C. Osmanlı topraklarından geçen ticaret yollarının önemini yitirmesi D. Osmanlı’nın yeni ticaret yolları araması E. Akdeniz’in Türk gölü haline gelmesi

56 Selamünaleyküm cemaat. Benim adım ŞEYHÜLİSLAM (MÜFTÜ). Din işleri benden sorulur. Devlet meselelerinin dine uygun olup olmadığını FETVA belgesi ile yazılı olarak bildiririm. Fetva: Yapılan işlerin dine uygun olup olmadığını gösteren belgedir. (Devlet işleri için fetva istenmesi, Osmanlı Devleti’nin teokratik özelliğini gösterir)

57 KADI KADIASKER Bütün toprakların sahibi. DEFTERDAR Donanmanın komutanı. MÜFTÜ (ŞEYHÜLİSLAM) Davalara bakar. Adaletin başıdır. KAPTAN-I DERYA Vergi ve hazineden sorumludur. PADİŞAHDini yorumlar ve bu konuda izin makamıdır. EŞLEŞTİRME ETKİNLİĞİ

58 Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’de Türk egemenliğini sağlamaya yönelik yaptığı çalışmalardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’de Türk egemenliğini sağlamaya yönelik yaptığı çalışmalardan biri değildir? A. Cenevizlilerden Amasra’nın alınması B. Otlukbeli Savaşı’nın yapılması C. Trabzon Rum İmparatorluğu’nun alınması D. Kırım Hanlığı’nın ele geçirilmesi

59 Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’de Türk egemenliğini sağlamaya yönelik yaptığı çalışmalardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’de Türk egemenliğini sağlamaya yönelik yaptığı çalışmalardan biri değildir? A. Cenevizlilerden Amasra’nın alınması B. Otlukbeli Savaşı’nın yapılması C. Trabzon Rum İmparatorluğu’nun alınması D. Kırım Hanlığı’nın ele geçirilmesi

60 Osmanlı’nın Kıbrıs’ı alması aşağıdaki hangi gelişmeye sebep olmuştur? Osmanlı’nın Kıbrıs’ı alması aşağıdaki hangi gelişmeye sebep olmuştur? A. İnebahtı Deniz Savaşı’na B. Barbaros’un Osmanlı hizmetine girmesi C. Portekizlilerin Hint deniz yolunu kontrol altına almasına D. Rodos Adası’nın kuşatılmasına

61 Osmanlı’nın Kıbrıs’ı alması aşağıdaki hangi gelişmeye sebep olmuştur? Osmanlı’nın Kıbrıs’ı alması aşağıdaki hangi gelişmeye sebep olmuştur? A. İnebahtı Deniz Savaşı’na B. Barbaros’un Osmanlı hizmetine girmesi C. Portekizlilerin Hint deniz yolunu kontrol altına almasına D. Rodos Adası’nın kuşatılmasına

62 Kanuni döneminde; Kanuni döneminde; - Trablusgarp, Cezayir, Rodos Gibi yerlerin alınmasıyla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir? Gibi yerlerin alınmasıyla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir? A. Türk-İslam birliğinin sağlanmaya çalışılması B. Ticaret yollarını ele geçirme isteği C. Hıristiyan toplum parçalanmak istenmiştir D. Akdeniz hakimiyeti pekiştirilmek istenmiştir

63 Kanuni döneminde; Kanuni döneminde; - Trablusgarp, Cezayir, Rodos Gibi yerlerin alınmasıyla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir? Gibi yerlerin alınmasıyla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir? A. Türk-İslam birliğinin sağlanmaya çalışılması B. Ticaret yollarını ele geçirme isteği C. Hıristiyan toplum parçalanmak istenmiştir D. Akdeniz hakimiyeti pekiştirilmek istenmiştir

64 Osmanlı devletinin; I. Trabzon I. Trabzon II. Belgrat II. Belgrat III. Mısır III. Mısır bölgelerinden hangilerini alması Bizans’ın canlandırılması umutlarını tamamen sona erdirmiştir? bölgelerinden hangilerini alması Bizans’ın canlandırılması umutlarını tamamen sona erdirmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III D) I ve II E) I,II ve III

65 Osmanlı devletinin; I. Trabzon I. Trabzon II. Belgrat II. Belgrat III. Mısır III. Mısır bölgelerinden hangilerini alması Bizans’ın canlandırılması umutlarını tamamen sona erdirmiştir? bölgelerinden hangilerini alması Bizans’ın canlandırılması umutlarını tamamen sona erdirmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III D) I ve II E) I,II ve III

66 Osmanlı devletinin; I. Otlukbeli I. Otlukbeli II. Ankara II. Ankara III. Mohaç III. Mohaç savaşlarından hangilerini Anadolu’da üstünlüğünü devam ettirmek için yaptığı ileri sürülebilir? savaşlarından hangilerini Anadolu’da üstünlüğünü devam ettirmek için yaptığı ileri sürülebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III D) I ve II E) I,II ve III

67 Osmanlı devletinin; I. Otlukbeli I. Otlukbeli II. Ankara II. Ankara III. Mohaç III. Mohaç savaşlarından hangilerini Anadolu’da üstünlüğünü devam ettirmek için yaptığı ileri sürülebilir? savaşlarından hangilerini Anadolu’da üstünlüğünü devam ettirmek için yaptığı ileri sürülebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III D) I ve II E) I,II ve III

68 Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir, ilerleyemezseniz gerilersiniz.

69

70 OSMANLI DURAKLAMA DEVRİ

71 Osmanlı Duraklama Devrinin başlamasına ve bitmesine yol açan olaylar nelerdir? Osmanlı Duraklama Devrinin başlamasına ve bitmesine yol açan olaylar nelerdir? 1579 Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü. 1579 Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü. 1699 Karlofça Antlaşması. 1699 Karlofça Antlaşması.

72 DURAKLAMANIN NEDENLERİ DURAKLAMANIN NEDENLERİ 1.İÇ NEDENLER

73 Merkez yönetimi bozuldu. Padişah ve devlet adamlarının deneyimsiz ve yeteneksiz olması. I. Ahmet, ekber-erşet sistemine geçmiştir. Şehzadelerin deneyimsiz olması. Merkez yönetimi bozuldu. Padişah ve devlet adamlarının deneyimsiz ve yeteneksiz olması. I. Ahmet, ekber-erşet sistemine geçmiştir. Şehzadelerin deneyimsiz olması. Ordu ve Donanma bozuldu. Yeniçeriler sık sık isyan etmişlerdir. Devşirme kanununa uygun olmayan asker alımlarının başlaması. Tımar sistemi bozulmaya başladı ve Tımarlı Sipahilerin sayıları azaldı. Buna karşın Yeniçeri sayıları arttı ve maliyeye büyük yük olmaya başladı. Ordu ve Donanma bozuldu. Yeniçeriler sık sık isyan etmişlerdir. Devşirme kanununa uygun olmayan asker alımlarının başlaması. Tımar sistemi bozulmaya başladı ve Tımarlı Sipahilerin sayıları azaldı. Buna karşın Yeniçeri sayıları arttı ve maliyeye büyük yük olmaya başladı.

74 Maliye bozuldu. Maliye bozuldu. Savaş ganimetleri azaldı. Kapitülasyonların etkisi ile gümrük vergilerinin azalması. Tımar gelirlerinin azalması. Coğrafi keşifler sonucu ticaret yollarının değişmesi, Osmanlı ticaret gelirlerinin azalmasına yol açtı. Ulufe, Cülus bahşişleri ve saray masraflarının artması. Savaş ganimetleri azaldı. Kapitülasyonların etkisi ile gümrük vergilerinin azalması. Tımar gelirlerinin azalması. Coğrafi keşifler sonucu ticaret yollarının değişmesi, Osmanlı ticaret gelirlerinin azalmasına yol açtı. Ulufe, Cülus bahşişleri ve saray masraflarının artması.

75 Eğitim ve İlmiye (Ulema) sınıfında bozulma oldu. Osmanlı medreselerinde dini eğitim ağırlıklı olmuştur ve Pozitif bilimlere önem verilmemiştir. Müderrislik babadan oğula geçmeye başlamıştır (Beşik Uleması). Eğitim ve İlmiye (Ulema) sınıfında bozulma oldu. Osmanlı medreselerinde dini eğitim ağırlıklı olmuştur ve Pozitif bilimlere önem verilmemiştir. Müderrislik babadan oğula geçmeye başlamıştır (Beşik Uleması).

76 2.DIŞ NEDENLER İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması. İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması. Avrupa’daki silah ve ordudaki gelişimler (tüfek ve sürekli ordu) Osmanlının meydan savaşı tekniğinin geçerliliğini yitirmesine yol açtı. Avrupa’daki silah ve ordudaki gelişimler (tüfek ve sürekli ordu) Osmanlının meydan savaşı tekniğinin geçerliliğini yitirmesine yol açtı. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkileri. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkileri.

77 Avrupa’nın Rönesans ve Reform ile daha ileri devletler konumuna gelmesi ve Osmanlı’nın bu gelişmeleri takip edememesi. Avrupa’nın Rönesans ve Reform ile daha ileri devletler konumuna gelmesi ve Osmanlı’nın bu gelişmeleri takip edememesi. Batıda merkantilizm anlayışı ile ulusal ekonomilerin güçlenmesi. (Merkantilizm; korumacı ekonomidir. Altın, gümüş ve hammaddelerin ülke dışına çıkarılmasını engelleyen ilk iktisat teorisidir). Batıda merkantilizm anlayışı ile ulusal ekonomilerin güçlenmesi. (Merkantilizm; korumacı ekonomidir. Altın, gümüş ve hammaddelerin ülke dışına çıkarılmasını engelleyen ilk iktisat teorisidir).

78 XVII.YÜZYIL ISLAHATLARI ÖZELLİKLERİ Baskı ve şiddete dayalıdır Baskı ve şiddete dayalıdır Islahatçıların dönemi ile sınırlı Islahatçıların dönemi ile sınırlı Batıdan yararlanılmamıştır Batıdan yararlanılmamıştır Örnek, Yükselme devridir Örnek, Yükselme devridir Köklü değişiklik yoktur Köklü değişiklik yoktur

79 KUYUCU MURAT PAŞA (I.Ahmet Dönemi) Celali isyanlarını şiddet kullanarak bastırmaya çalışmıştır. Celali isyanlarını şiddet kullanarak bastırmaya çalışmıştır.

80 II.OSMAN İlk ıslahatçı padişahtır. İlk ıslahatçı padişahtır. Geleneğe aykırı olarak saray dışından evlenmiştir. Geleneğe aykırı olarak saray dışından evlenmiştir. Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmaya çalışmış ama onlar tarafından öldürülmüştür. Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmaya çalışmış ama onlar tarafından öldürülmüştür.

81 IV.MURAT Küçük yaşta padişah olduğu için yönetimde annesi Kösem Sultan etki olmuştur. Küçük yaşta padişah olduğu için yönetimde annesi Kösem Sultan etki olmuştur. İçki ve tütünü yasaklamış İçki ve tütünü yasaklamış Zorba yerel yöneticileri cezalandırmış Zorba yerel yöneticileri cezalandırmış Yeniçeri eğitimine önem verdi Yeniçeri eğitimine önem verdi Rapor hazırlatmış (Koçibey Risalesi) Rapor hazırlatmış (Koçibey Risalesi)

82 TARHUNCU AHMET PAŞA IV.Mehmet zamanı sadrazamıdır IV.Mehmet zamanı sadrazamıdır Saray harcamalarını kısarak tasarruf yapma yoluna gitti (Bu nedenle öldürüldü) Saray harcamalarını kısarak tasarruf yapma yoluna gitti (Bu nedenle öldürüldü) Devletin bir yıllık gelir-giderlerini hesaplayarak denk bütçe hazırlamıştır. Devletin bir yıllık gelir-giderlerini hesaplayarak denk bütçe hazırlamıştır.

83 KÖPRÜLÜLER DÖNEMİ: IV.Mehmet döneminde aynı soydan gelen kişilerin sadrazamlık makamında görev yaptıkları dönemdir. IV.Mehmet döneminde aynı soydan gelen kişilerin sadrazamlık makamında görev yaptıkları dönemdir. - Köprülü Mehmet Paşa - Köprülü Fazıl Ahmet Paşa - Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Dönemin Özellikleri: Baskı ve şiddet uygulanmıştır. Baskı ve şiddet uygulanmıştır. Maliye az da olsa düzene girmiştir. Maliye az da olsa düzene girmiştir. Dış siyaset daha iyi durumdadır. Dış siyaset daha iyi durumdadır.

84 Köprülü Mehmet Paşa, bazı şartlar öne sürerek sadrazam olan ilk devlet adamıdır. Bu şartlar; Köprülü Mehmet Paşa, bazı şartlar öne sürerek sadrazam olan ilk devlet adamıdır. Bu şartlar; Sarayın devlet işlerine karışmaması, Sarayın devlet işlerine karışmaması, Önerilerinin saray tarafından kabul edilmesi, Önerilerinin saray tarafından kabul edilmesi, Hakkında şikayet olursa, savunması alınmadan cezalandırılmaması. Hakkında şikayet olursa, savunması alınmadan cezalandırılmaması. Memurluklara istediği kişilerin getirilmesi. Memurluklara istediği kişilerin getirilmesi.

85 ISLAHATLARIN GENEL SONUÇLARI Kısa vadede düzen sağlandı, Kısa vadede düzen sağlandı, Avrupa’nın örnek alınmaması, sadece ordu ve maliye alanında düzenleme yapılması ve ıslahatların devlet politikası haline gelmemesi başarısız olma sebebidir. Avrupa’nın örnek alınmaması, sadece ordu ve maliye alanında düzenleme yapılması ve ıslahatların devlet politikası haline gelmemesi başarısız olma sebebidir. Gerici çevreler (Ulema ve Yeniçeri) ıslahatlara tepki göstermişler ve tepkilerini padişah ve sadrazamları öldürerek ifade etmişlerdir. Gerici çevreler (Ulema ve Yeniçeri) ıslahatlara tepki göstermişler ve tepkilerini padişah ve sadrazamları öldürerek ifade etmişlerdir.

86 karlofça antlaşması (1699) Osmanlı, II.Viyana kuşatmasından sonra Avrupalı devletlerin topladığı haçlı ittifakı karşısında yenilgiye uğramıştır. Osmanlı, II.Viyana kuşatmasından sonra Avrupalı devletlerin topladığı haçlı ittifakı karşısında yenilgiye uğramıştır. Garantör devlet Avusturya’dır. (Osmanlı diplomasi tarihinde ilk defa garantörlük karşı tarafa bırakılmıştır). Garantör devlet Avusturya’dır. (Osmanlı diplomasi tarihinde ilk defa garantörlük karşı tarafa bırakılmıştır). Osmanlı, Batıda ilk kez toprak kaybına uğramıştır. Osmanlı, Batıda ilk kez toprak kaybına uğramıştır. Kaybedilen topraklar, halkının çoğunluğu Türk ve Müslüman olmayan yerlerdi. Kaybedilen topraklar, halkının çoğunluğu Türk ve Müslüman olmayan yerlerdi. Osmanlı Devleti XVIII. Yüzyılda bu toprakları geri alma siyaseti izlemiştir. Osmanlı Devleti XVIII. Yüzyılda bu toprakları geri alma siyaseti izlemiştir.

87 Osmanlı Devleti Doğuda ve Batıda en geniş sınırlarına hangi antlaşmalar ile ulaşmıştır? Doğuda; 1590 Ferhat Paşa (İran – Osmanlı) Doğuda; 1590 Ferhat Paşa (İran – Osmanlı) Batıda; 1676 Bucaş Antlaşması (Lehistan-Osm.) Batıda; 1676 Bucaş Antlaşması (Lehistan-Osm.)


"OSMANLI YÜKSELME DEVRİ ÖZGÜR GÜVERCİN 7.Sınıf SOSYAL BİLGİLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları