Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mücahit ÇELİK 01.10.2012.  Stilin, Uyumun, Zerafetin ve iyi ritmin güzelliği, basit oluşuna bağlıdır(Plato).  Bilimsel yazının anahtarı açıklıktır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mücahit ÇELİK 01.10.2012.  Stilin, Uyumun, Zerafetin ve iyi ritmin güzelliği, basit oluşuna bağlıdır(Plato).  Bilimsel yazının anahtarı açıklıktır."— Sunum transkripti:

1 Mücahit ÇELİK 01.10.2012

2  Stilin, Uyumun, Zerafetin ve iyi ritmin güzelliği, basit oluşuna bağlıdır(Plato).  Bilimsel yazının anahtarı açıklıktır.  Başarılı bir bilimsel deneyim, açık bir zihnin açıkça ortaya konmuş bir problemi ele alarak, açıkça belirtilmiş sonuçlar üretmenin neticesidir.  Sinyalleri almak; Her ormanda bir ağaç devrilmiş ise ve orada bu devrilmeyi duyacak herhangi bir kimse yok ise, bir ses yapar mı?  Doru cevap hayır!

3  Ses’in ilk iki tanımı şöyledir; ◦ İşitme duyusu olarak algılanan his ◦ Bir çeşit dinleme izlenimi  İşiten biri olmaksızın ses olur mu?  Bu durumu makaleye uyarlayalım  Algılanmadıkça faydasız olan herhangi bir sinyal gibi, yayımlanmamış bir bilimsel makale de amaçlanan okuyucu kitlesi tarafından okunmadıkça ve/veya anlaşılmadıkça faydasızdır.

4  Bilimsel yazım, alıcıya açık bir sinyalin iletilmesidir.  Kelimeler mümkün olduğu kadar açık, basit ve iyi sıralanmış olmalıdır.  Bilimsel yazımda süslemeye yer de gerek de yoktur.  Bilimsel makalenin dili, açık ve basit olmalıdır  En iyi dil; en az sayıda, kısa kelimelerle anlamı verendir.  “Çağdaş varoluşun karmaşıklığında, öğrenim almış fakat eğitilmemiş; teknik becerileri olan fakat kültürü yetersiz kalan ihtisas sahibi kişi, tehlikenin kendisidir.” (David B. Truman)

5  İnsanlar binlerce yıldır iletişim kurabilmişlerdir  Fakat bugün bildiğimiz şekliyle bilimsel iletişim nispeten yenidir  İlk dergiler sadece 300 yıl önce yayımlanmıştır  Bilimsel makale formatı son 100 yıl içinde gelişmiştir.  Bilimsel makalenin formatı İMRAD

6  İMRAD  İntroduction= Giriş  Methods= Yöntem  Results= Sonuçlar  A=and  Discussion= Tartışma  Tarih öncesi bilgi aktarımı  Sözlü iletişim, kayalar üzerine oyulmuş resimler ile olmuştur.  Neden kayalar?  Daha az dayanıklı malzeme üzerindeki mesajlar kaybolmuş olabilirdi

7  İMRAD mantığı soru şeklinde tanımlanabilir: Hangi problem incelendi? =İntroduction  Problem nasıl incelendi?= Methods  Neler Bulundu?= Results  Bunlar ne anlam taşır?=Discussion

8  Bildiğimiz ilk kitap, sel baskınının Chaldean (a part of Babylon) dilinde anlatımıdır.  M.Ö. 4000 yıllarında kiremit tablet üzerine yazılmıştır.  M.Ö. 2000 yıllarında kullanılmaya başlanmış olan “papirustur” (papirus bitkisinden yapılan sayfalar yapıştırılarak rolu şeklinde tahta bir parçaya bağlanır)  M.Ö. 190 yılında “parşömen” (hayvan derisinden yapılan) kullanıldı  M.S. 105 yılında Çinliler, kağıdı buldular.

9  İlk Bilimsel dergiler 1655 de tesadüfen iki derginin aynı anda yayına çıkmasıyla başlar ◦ Journal des Scavans/Fransa ◦ Philosophical Transaction of the Royal Society of London/ İngiltere  Halen dünyada yaklaşık 70.000 dergi yayımlanmaktadır.

10  İlk Dergiler, görsel değimiz türde makaleler yayımlardı  Bir bilim adamı, “ilk bunu gördüm, sonra şunu gördüm” veya “ilk bunu yaptım, sonra şunu yaptım” şeklinde yazardı.  Bu tarz o zaman anlatılan bilim türü için uygundu, ancak artık kullanılmıyor.  Şu anki yazım dili; ilk bu yapıldı, sonra şu yapıldı şeklindedir.

11 Mücahit Çelik 04.10.2012


"Mücahit ÇELİK 01.10.2012.  Stilin, Uyumun, Zerafetin ve iyi ritmin güzelliği, basit oluşuna bağlıdır(Plato).  Bilimsel yazının anahtarı açıklıktır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları