Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI Doç. Dr. Alper AYTEKİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI Doç. Dr. Alper AYTEKİN."— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI Doç. Dr. Alper AYTEKİN

2 Bu bölüm sonunda, – Araştırmanın yazılmaya başlanması, – Araştırmanın içeriğinin oluşturulması, – Yazımda kullanılması gereken üslup, Hakkında bilgi edinmiş olacaksınız. Doç.Dr. Alper AYTEKİN 2

3 Araştırmacı, bir konu hakkındaki fikirlerini ancak yazıya dökmek suretiyle başkalarının istifadesine sunabilir. Yazmaya başlamak için uygun bir ananın gelmesini beklememek gerekir, yazmak için her an uygundur. Yazıyı, düşüne yetisini geliştiren, derinlemesine fikir yürütmenin ve düşünceyi başkalarıyla paylaşmanın en etkili araçlarından birisi olarak algılamak gerekir. Doç.Dr. Alper AYTEKİN 3 Giriş

4 Yazmaya başlamak yeni araştırmacılar için zordur, çeşitli bahanelerle yazma sürekli ertelenir. Yazma aşamasında şu hususlara dikkat edilmelidir. Doç.Dr. Alper AYTEKİN 4 Yazmaya Başlamak

5 Bitirme zamanı için belli bir sürenin öngörülmesi, Yazmak için zaman ayırmak Yazmak için uygun ruh halinde olmak İstikrarlı bir yazma temposu yakalamak Dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmak Yazma sırasında düzenli sıra izlemek yerine en kolay yazılan kısmı tamamlamak Yazmaya ara vermek gerektiğinde tekrar başlamanın kolay olacağı yerde ara vermek Çalışma arkadaşlarıyla fikir alış verişi yapmak İlk defada doğru yazmaya karar vermek Kullanılan kaynakların kaydını tutmak Mutlaka bilgisayarla yazmak Yazdıklarınızı yedeklemek Doç.Dr. Alper AYTEKİN 5 Yazma aşamasında dikkat edilecek hususlar.

6 Tipik bir araştırma raporunda bulunması gereken kısımlar – Özet – Giriş – Kaynak incelemesi – Yöntem – Bulgular – Sonuç ve öneriler – Kaynakça – Ekler Doç.Dr. Alper AYTEKİN 6 Araştırmanın yapısını oluşturmak

7 Özet, bir çalışmanın vitrinidir. İçeride neler olduğunun en özlü ve en çekici şekilde yansıtılmasını amaçlar. Okuyucular için özet bir anlam ifade ediyorsa, araştırmanın bütününü okumak isterler, aksi takdirde çalışmanın tamamını okumaya gerek kalmaz. Doç.Dr. Alper AYTEKİN 7 Özet

8 Özetin şu bilgileri içermesi gerekir. – Araştırma soruları nelerdir ve bunlar niçin önemlidir? (Giriş ve kaynak incelemesi bölümleri) – Araştırma sorularına nasıl cevap bulunacak (Yöntem) – Araştırma soruların ilişkin bulgular nelerdir (Analiz bölümü) – Bulgular sonucunda araştırma sonuçlarına ilişkin ne tür sonuçlara ulaşıldı (değerlendirme ve sonuç bölümleri) Doç.Dr. Alper AYTEKİN 8

9 Araştırmanın giriş kısmında mutlaka araştırmanın amacı, önemi ve kapsamı belirtilmelidir. Araştırmada önce hangi sorulara cevap aranacağı ve hangi temaların sorgulanacağı (amaç) belirtilir. Daha sonra bu sorulara cevap bulmanın (kuram veya uygulama bakımında ) niçin önemli olduğunun belirtilmesi gerekir. Araştırmanın yol haritası da belirtilmelidir. Doç.Dr. Alper AYTEKİN 9 Giriş

10 Bazı çalışmalarda giriş bölümde bazılarında ise ayrı bir başlık altında yapılmaktadır. Ayrı bir başlık altında yapılacaksa, yöntem bölümünden önce yapılması gerekmektedir. Kaynak incelemesinde, o konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar bir bütünlük içinde sunulmalı, Bizim çalışmamızın hangi noktada katkı sağlayacağı belirtilmelidir. Doç.Dr. Alper AYTEKİN 10 Kaynak İncelemesi/Literatür taraması

11 Bu bölümde, çalışmanın güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirmek isteyen okuyuculara gerekli bilgilerin verilmesi esastır. Bu bölümde; – Katılımcıların veya deneklerin tanımları – Araştırmada kullanılan veri edinme ve analiz araçlarının tanımı – Süreçlerin ortaya konması – Araştırmanın gerçekleşmesi için yapılan varsayımların belirlenmesi – Araştırmanın kısıtlarının/sınırlılıklarının belirlenmesi Doç.Dr. Alper AYTEKİN 11 Yöntem

12 Bulgular bölümü bir anlamda araştırmanın varlık nedenidir. Bu sebeple bulguların en kestirme yoldan ve en açık şekilde ortaya konması gerekir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan gerçekler burada sergilenir. Bu gerçekler, nitel, nicel veya her iki analiz teknikleri kullanılarak elde edilebilir. Doç.Dr. Alper AYTEKİN 12 Bulgular

13 Sonuç bölümünde elde edilen bulgular ışığında belli genellemeler yapılır ve bulguların kuram ve uygulama açısından ne anlama geldikleri tartışılırken “ne anlama gelmediklerinin de” belirtilmesi akademik ahlak anlayışın bir gereği olarak ifade edilmelidir. Sonuç, bölümünde “eee?” sorusu sordurmamak gerekir. Doç.Dr. Alper AYTEKİN 13 Sonuç

14 Bu bölümde başkalarına ait olup, araştırmada kullanılan fikir -düşünce ve malzemelere dair, bilgilere, haklarının teslim edilmesi ve başka araştırmacıların da kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla alfabetik bir düzen ve belli bir sistem içerisinde yer verilir. Doç.Dr. Alper AYTEKİN 14 Kaynakça

15 Araştırmada, genel akışı bozucu nitelikteki bazı bilgilerin çalışmanın sonuna ilave edilmesi gerekebilir. Anket formaları ve kullanılan istatiksel modele ilişkin ayrıntılı bilgiler yaygın olarak ekler bölümünde yer alan materyallerdir. Doç.Dr. Alper AYTEKİN 15 Ekler

16 Mümkün olduğunca objektif olmalı. Sübjektif yargılardan kaçınılmalıdır. Araştırma raporunda gözü kapalı bir şekilde bir durum lehine iddialara yer verilmemeli, elde edilen veriler iddiaları şekillendirmelidir. Ben, benim çalışmam gibi ifadelerden kaçınılmalıdır. Bu çalışmada… İfadeler açık, basit dolaysız bir tarzda ortaya konmalıdır. Seçilen bir kelime, farklı şekillerde kullanılmamalıdır (cevap, yanıt gibi) Söylenecekleri en az kelimeyle ifade etmek ve en basit dili kullanmak gerekir. İfade bozukluklarından kaçınmak gerekir. Bilimsel bir çalışmada imla kurallarına mümkün olduğunca uyulmalıdır. Doç.Dr. Alper AYTEKİN 16 Yazımda kullanılacak üslup

17 Ders Bitti… Dinlediğiniz için teşekkürler… Doç.Dr. Alper AYTEKİN17


"ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI Doç. Dr. Alper AYTEKİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları