Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nitel Araştırma Teknikleri Doç. Dr. Alper AYTEKİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nitel Araştırma Teknikleri Doç. Dr. Alper AYTEKİN."— Sunum transkripti:

1 Nitel Araştırma Teknikleri Doç. Dr. Alper AYTEKİN

2 Bu bölümde; – Nitel araştırmada kullanılan önemli analiz teknikleri, – Bu tekniklerin ne zaman ve nasıl kullanılacağı, – İçerik analizinin aşamaları ile – Nitel verilerin nasıl anlamlandırılacağı, Hakkında bilgiler verilecektir. Doç. Dr. Alper AYTEKİN 2

3 Genel olarak değerlendirildiğinde nitel verilerin analizinde; – Betimsel analiz – İçerik analizi Kullanılmaktadır. Doç. Dr. Alper AYTEKİN 3 Giriş

4 Betimsel analizde, elde edilen veriler, daha önceden belirlenen başlıklar altında özetlenir ve yorumlanır. Veriler araştırma sorularına göre sınıflandırılacağı gibi, veri toplama aşamalarında (gözlem ve mülakat) elde edilen ön bilgiler ışığında da düzenlenebilir. Bu analizin amacı, ham haldeki verilerin okuyucuların anlayabileceği ve isterlerse kullanabileceği bir şekle sokulmasıdır. Doç. Dr. Alper AYTEKİN 4 Betimsel Analiz

5 Bu amaçla, elde edilen veriler önce bir mantıki bir sıraya konulur. Daha sonra yapılan bu betimlemeler yorumlanır ve sonuçlara ulaşılır. Son aşamada ise araştırmacı yorumların ışığında gelecekle ilgili tahminlerde bulunarak yeni açılımlara ulaşmaya çalışır. Doç. Dr. Alper AYTEKİN 5 Betimsel analiz

6 İçerik analizi; dokümanların, mülakat dökümlerinin ya da kayıtlarının karakterize edilmesi ve karşılaştırılması için kullanılan bir tekniktir. Amacı, katılımcıların görüşlerinin içeriklerini sistematik olarak tanımlamaktır. Böylece, içerik analizi, araştırmacıyı toplanan verilere aşina etmekte ve ayrıca verilerin daha ileri analizler için kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. Doç. Dr. Alper AYTEKİN 6 İçerik Analizi

7 Kelimeler Cümleler Paragraflar Temalar Aksiyomlar Örnekler Doç. Dr. Alper AYTEKİN 7 İçerik analizinde Üniteler (Birimler)

8 Nicel araştırmalarda, örneklemden genellemelere gidilebilmektedir. Nitel araştırmada ise, sınırlı sayıda katılımcı ya da bilgi kaynaklarından elde edilen verilerin ışında bazı sonuçlara ya da kuramlara ulaşma çabası vardır. Doç. Dr. Alper AYTEKİN 8 Nitel araştırma sonuçlarının yorumlanması

9 Nitel araştırmaların uygulamada kullanılması birkaç şekilde olmaktadır. Bunlar; – Uygulayıcılar için ileri düzey araştırmalara zemin oluşturmaları, – Kurumsal veya örgütsel gelişmeye katkıda bulunması, – Uygulayıcıların yaptıkları işi daha iyi anlamalarına yardım etmesi – Nicel verilerle ulaşılan bazı mekanik ilişkilerin, nitel yöntemlerle derinliğine test edilerek sonuçlarının doğrulanması ya da yanlışlanmasıdır. Doç. Dr. Alper AYTEKİN 9 Nitel araştırma sonuçlarının kullanılması

10 Ders Bitti. Dinlediniz için teşekkürler… Doç. Dr. Alper AYTEKİN10


"Nitel Araştırma Teknikleri Doç. Dr. Alper AYTEKİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları