Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Obezitenin Komplikasyonları ve Tedavisi Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Obezitenin Komplikasyonları ve Tedavisi Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i AD."— Sunum transkripti:

1 Obezitenin Komplikasyonları ve Tedavisi Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i AD

2 Amaç ve Hedefler Amaç: Obezitenin komplikasyonları ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olunması Hedefler: Obezite komplikasyonlarını bilmeli Metabolik sendromun kriterlerini sayabilmeli Obezitede tedavi seçeneklerini söyleyebilmeli Obezitede yaşam tarzı de ğ işikliklerini hastaya göre modifiye etmeyi bilmeli

3 Bir dirhem et, bin ayıp örter.

4 Hangisi olmak isterdiniz?

5 Obezitenin Komplikasyonları Metabolik-hormonal komplikasyonlar Kardiyovasküler sistem hastalıkları Solunum sistemi hastalıkları Sindirim sistemi hastalıkları Kanser Mekanik komplikasyonlar Psiko-sosyal komplikasyonlar Di ğ er komplikasyonlar

6 Metabolik-hormonal komplikasyonlar Metabolik sendrom Tip 2 diyabet İ nsülin direnci, hiperinsülinemi Dislipidemi Hipertansiyon

7 Kardiyovasküler sistem hastalıkları Serebrovasküler hastalık Konjestif kalp yetersizli ğ i Koroner kalp hastalı ğ ı Hipertansiyon Tromboembolik hastalık

8 Solunum sistemi hastalıkları Obezite-hipoventilasyon sendromu Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS)

9 Sindirim Sistemi Hastalıkları Kolelitiazis Karaci ğ erde ya ğ lanma Non-alkolik steotohepatit GÖRH

10 Kanser Meme Kolon Serviks, endometrium, over Safra kesesi Prostat

11 Mekanik komplikasyonlar Osteoartrit Artmış karın içi basıncı, herni

12 Psiko-sosyal komplikasyonlar Anksiyete Depresyon Kendinden memnuniyetsizlik, benlik saygısı düşüklü ğ ü (Yeme ba ğ ımlılı ğ ı?) Sosyal ön yargılar İ ş, eş ya da arkadaş bulma sorunları

13 Di ğ er Komplikasyonlar Polikistik Over Sendromu Cilt hastalıkları (stria, acantozis nigricans) Cerrahi komplikasyonlar (insizyonel herni, enfeksiyon, yara komplikasyonaları)

14 Metabolik Sendrom

15

16 Obezite Tedavisi DiyetEgzersiz İ laç Cerrahi Alternatif yöntemler Yaşam tarzı de ğ işikli ğ i

17 Diyet Amaç enerji açı ğ ı oluşturarak vücut ya ğ depolarında azalma sa ğ lamaktır. Kişiye özel olmalı. Öncelikle bireyin günlük kalori ihtiyacı belirlenmeli. Bu amaçla Harris-Benedict formülü kullanılabilir. Kişinin günlük kalori ihtiyacının altında beslenmesi sa ğ lanmalı.

18 Vücut a ğ ırlı ğ ının %10’u ilk 6 ayda verilecek şekilde planlama yapılmalı. Ortalama günde 500 kcallik kısıtlama bu hedefe ulaştırır. Beslenme alışkanlı ğ ı tespit edilmeli, yanlışlar uzun süreli danışmanlıkla düzeltilmeli. Ö ğ ün atlanmamalı Besinler çok çi ğ nenmeli Hasta atıştırma yapmadan önce “gerçekten aç mıyım?” diye sormalı.

19 Egzersiz Kalp ve solunum problemi varsa tespit edilmeli Her gün 30 dk egzersiz önerilmeli Aşırı obez bir kişinin basit egzersizlerle fizik aktiviteye başlaması ve dereceli olarak artırılması önerilir.

20 Yürüme mesafesindeki yerler için taşıt kullanılmaması Otobüsten bir durak önce inilmesi Asansör yerine merdiven kullanılması Arabanın mümkün oldu ğ unca uzak yerlere park edilmesi yararlı olabilir

21 İ laç Tek başına yetersiz. Sibutramin ve Orlistat Sibutramin, MSS ‘de norepinefrin ve serotonin geri alımını baskılayarak iştahı azaltır. Piyasadan çekildi. Orlistat pankreatik lipaz salınımını inhibe eder. Ya ğ emilimini azaltır. Rimonabant (Acomplia)

22 Cerrahi Mide hacmini küçültücü ameliyatlar (mide balonu, mide bandı) Emilimi engelleyici ameliyatlar (bilio- pankreatik diversiyon) Kombine uygulamalar (gastrik bypass)

23 VK İ 40 üzerinde olanlar VK İ 35-40 olup eşlik eden hastalıkları olanlar İ laç ve diyet tedavisine ra ğ men en az 1 yıldır kilo veremeyenler En az 3 yıldır obez olanlar Altta yatan hormonal bozuklu ğ u olmayanlara cerrahi uygulanabilir.

24 Alternatif tedaviler Bitkiler Akupunktur Ozonoterapi Mezoterapi …………..


"Obezitenin Komplikasyonları ve Tedavisi Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları