Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1994’ten 2014’e Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Adına Osman UZUN Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1994’ten 2014’e Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Adına Osman UZUN Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin."— Sunum transkripti:

1 1994’ten 2014’e Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Adına Osman UZUN Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

2 Peyzaj Mimarlığı meslek disiplini, 1900’lü yıllardan itibaren öncelikle ABD ve Avrupa’da önemli gelişmeler göstermiştir. Ülkemizde de özellikle 1970’li yıllardan itibaren hızlı bir ivme kazanmıştır. Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitimi; 1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde “Süs Nebatları Şubesi” ile başlamıştır. Ankara Üniversitesi’nin 1946 yılında kurulması sonrasında, bu kuruluş içerisinde yer alan Ziraat Fakültesi bünyesinde “Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü” ile, Peyzaj Mimarlığı eğitiminde önemli bir gelişim sağlanmıştır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü; 1968 yılında eğitime başlamış ve ilk mezunlarını bölüm adı belirtilerek 1973 yılında vermiştir (Uzun ve ark. 1991, Kesim 1995 Kesim ve Mansuroğlu, 2000). Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

3 Türkiye’de farklı fakültelerin çatısı altında 43 adet Peyzaj Mimarlığı Bölümü bulunmaktadır. Bu bölümlerin fakültelere göre dağılımı ise; 8 adet Orman Fakültesi, 12 adet Ziraat fakültesi, 1 adeti Ziraat ve Doğa Bilimleri, 16 adet adında Mimarlık olan fakülte bünyesinde ve 6 adeti ise adında Güzel sanatlar olan fakülte bünyesinde yer almaktadır. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

4 Ortaçeşme 2014

5 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014 Ortaçeşme 2014

6 Kuruluş Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014 Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBU) Orman Fakültesi bünyesinde kurulan üç bölümden biri olup akademik ve fiziksel alt yapısını oluşturduktan sonra 1994 yılında öğrenci almaya başlamıştır.

7 Bölümümüzün misyonu, doğal ve kültürel peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi; açık ve yeşil alanların insanların yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde planlanması, tasarımı ve bakımı konularında yetkin, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarlarının yetiştirilmesi ve ayrıca araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

8 Giriş Yılı Gelen Öğrenci Mezun Öğrenci 1994-199532 1995-199630 1996-199731 199830 26 19993331 20003124 20013227 20023127 20033130 20043529 20053423 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mezunları 350217 20064431 20074132 20084127 20094034 2010 4126 20114746 20124736 2013479 201447 Toplam395241 Genel Toplam745458 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

9 Giriş Yılı Gelen Öğrenci Mezun Öğrenci 20064431 20074132 20084127 20094034 2010 4126 20114746 20124736 2013479 201447 Toplam (DÜ)395241 Genel Toplam745458 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

10 Ortaçeşme 2014

11 YıllarEn Düşük PuanEn Yüksek Puan Yüzdelik Dilim 2003290,823 2004293,597 2005302,724311,731 2006262,691280,977 2007289,020301,606 2008278,793 2009263,697291,536 2010297,857339,924 2011270,622326,324 2012233,637293,481 2013221,643279,131 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

12 Yüksek lisans programı 1997-1998 yılında AİBÜ’ye bağlı olarak eğitim-öğretime başlamış ve 2006 yılında Düzce Üniversitesi’nin kurulmasının ardından Düzce Üniversitesi bünyesinde devam etmektedir. Doktora eğitimi 2008-2009 eğitim öğretim yılında başlamıştır. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

13 Ortaçeşme 2014

14 20 yıllık süreçte 2013 yılı itibariyle 458 Lisans mezunu, 4 Doktora, 21 Yüksek Lisans mezunu bulunmaktadır. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014 2014 itibariyle 230 Lisans öğrencisi, 48 Yüksek Lisans öğrencisi, 7 doktora öğrencisi bulunmaktadır.

15 Bölümümüzde 2014 yılı itibariyle 1 profesör, 3 Doçent, 6 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi (1'si yurt dışında) ile akademik ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

16 PEYZAJ PLANLAMA ANABİLİM DALI PEYZAJ TASARIMI ANABİLİM DALI PEYZAJ TEKNİKLERİ ANABİLİM DALI BİTKİ MATERYALİ VE YETİŞTİRME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Doç. Dr. Osman UZUN Doç. Dr. A. Ayfer KARADAĞ Yrd. Doç. Dr. Pınar KÖYLÜ Yrd. Doç. Dr. Kıvanç AK Doç. Dr. Zeki DEMİR Yrd. Doç. Dr. Özgür YERLİ Yrd. Doç. Dr. Elif KUTAY KARAÇOR Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU Yrd. Doç.Dr. Engin EROĞLU Yrd. Doç. Dr. Serir UZUN Araş. Gör. Sinem ÖZDEDE Araş. Gör. Pınar GÜLTEKİN Araş. Gör. Sertaç KAYA

17 No Öğrencinin Adı Soyadı Tez AdıTez DanışmanınınTarih Adı soyadı Unvan ı 1Osman UZUN Asarsuyu Vadisi Alan Kullanım Potansiyelinin Düzce Kent Gelişiminde Su Kaynakları Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi Güniz A. KESİM Metin BAŞAL Prof. 1999 2Ebru ORHON Açık ve Yeşil Alanların Doğal Afetler (Deprem) Durumunda Kullanımının Düzce Örneğinde İrdelenmesi Güniz A. KESİM Prof.2001 3Engin EROĞLU Düzce Kenti Açık ve Yeşil Alanlarındaki Bazı Bitki ve Bitki Gruplarının Mevsimsel Değişim Algısının Bitkisel Tasarım Yönünden İncelenmesi Güniz A. KESİM Prof.2004 4M. Kıvanç AK Anıt Mezarların Peyzaj Mimarlığı Yönünden İncelenmesi ve İzzet Baysal Anıt Mezarı Çevre Düzenlemesi Örneği Güniz A. KESİM Prof.2004 5Şükran Özkan AYDIN Düzce Kentinin Ekolojik Performansının Saptanması Üzerine Bir Araştırma Güniz A. KESİM Şükran ŞAHİN Prof. Doç. 2004 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

18 5 Şükran Özkan AYDIN Düzce Kentinin Ekolojik Performansının Saptanması Üzerine Bir Araştırma Güniz A. KESİM Şükran ŞAHİN Prof. Doç. 2004 6 Kamil ERKEN Yalova’da Farklı Mikroekolojik Koşulların Manolya (Magnolia grandiflora L.)’nın Gelişimi Üzerine Etkileri Güniz A. KESİM Prof.2001 7Serir UZUN Kırsal Ve Kentsel Alanlardaki Parklarda Kullanıcı Memnuniyeti; Gölcük Ormaniçi Dinlenme AlanıVe İnönü Parkı Örneği Haldun MÜDERR İSOĞLU Doç.2007 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

19 8 Elif Lütfiye KUTAY Miniaturk’ün Alan Kullanımı Yönünden Değerlendirilmesi Güniz A. KESİM Prof.2007 9 Özgür YERLİ Kentsel Koridorların Estetik Ve İşlevsel Yönden İrdelenmesi : Düzce Örneği Güniz A. KESİM Prof.2007 10 Aslı ALTANLAR Akçakoca Alternatif Turizm Olanaklarının Araştırılması Güniz A. KESİM Prof.2008 11Emrah Erhan ACAR Peyzaj aydınlatmasının algı üzerine etkilerinin Düzce kenti örneğinde irdelenmesi Zeki DEMİR Yrd. Doç. 2008 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

20 12 Hüseyin Samet AŞIKKUTLU Rekreasyonel motivasyon ve kısıtlayıcılar; Ankara Göksu parkı ve Harikalar Diyarı Parkı Örneği Haldun MÜDERRİS OĞLU Doç.2008 13Ayşe KALAYCI Rekreasyonel tercihlerde etnik yapı ve cinsiyete bağlı değişimler; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Örneği Haldun MÜDERRİS OĞLU Doç.2008 14 Elif TAVUKOĞLU Toplu konutlarda planlama ve tasarım kriterleri ile kullanıcı ilişkilerinin değerlendirilmesi: İstanbul örneği Osman UZUN Yrd. Doç. 2008 15İlknur Özkök KAŞIKCI Bolu kentinde peyzaj çalışmalarında kullanılan bazı bitkilerin çelikle üretimi Pınar KÖYLÜ Yrd. Doç. 2009 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

21 16 Zekiye USLU TOPAÇ Mudurnu Kenti peyzaj potansiyelinin saptanması Güniz A. KESİM Prof.2009 17 Pınar GÜLTEKİN Düzce Uğursuyu ve Aksu Havzaları ekoturizm potansiyelinin belirlenmesi ve peyzaj yönetimi Osman UZUN Yrd. Doç 2010 18Sinem ÖZDEDE Düzce Asarsuyu ve yakınçevresinin kentsel peyzaj kullanımı yönünden irdelenmesi Güniz A. KESİM Prof.2011 19Cüneyt ARVASOrganik Malç Olarak Fındık Kavşağının Bitki Gelişimi, Sulama ve Yabanci Ot Üzerine Etkileri Zeki DEMİR Doç. Dr 2012 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

22 20 Nihan ŞENSOY Konut yerleşimlerinde Dış Mekan Kullanımlarının Sosyal Etkileşim Yönünden İncelenmesi: TOKİ Atakent Sitesi Örneği (Ankara) Ayfer KARAD AĞ Yrd. Doç 201 2 21Emine ÇOBAN Kent Mobilyalarının Bulundukları Mekânlara Etkileri: Düzce Örneği Zeki DEMİR Doç. Dr. 201 3 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

23 No Öğrencini n Adı Soyadı Tez AdıTez Danışmanının Adı soyadıUnvanı Tari h 1 Özgür YERLİ Kentsel Alan Kullanım Kaynaklı Gürültünün Düzce Kenti Örneğinde İrdelenmesi Zeki DEMİRDoç. Dr2012 2 Elif KUTAY Kentsel Peyzajda Yaşam Kalitesinin Kentsel Bellek ve Yer Kavramı ile Etkileşimi: Düzce Kent Merkezi. Pınar Köylü Yrd. Doç. Dr. 2012 3Serir UZUN Uludağ Milli Parkı’ndaki Rekreasyonel Kullanımların Ekosistemin Bazı Bileşenleri Üzerine Etkileri Haldun MÜDERRİSO ĞLU Doç. Dr2012 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014 DOKTORA TEZLERİ

24 3Serir UZUN Uludağ Milli Parkı’ndaki Rekreasyonel Kullanımların Ekosistemin Bazı Bileşenleri Üzerine Etkileri Haldun MÜDERRİSOĞL U Doç. Dr2012 4Hüseyin Samet AŞIKKUTL U Yedigöller Milli Parkı’nın Rekreasyonel Yönetim Planının Oluşturulması Haldun MÜDERRİSOĞL U Prof. Dr.2013 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

25 MakalelerBildirilerKitapProjeler SCIUlus al Uluslarara sı Post er Ulus al Uluslarara sı TÜBİTAK, BAP ve diğ. Prof.Dr.Haldun Müderrisoğlu 12395 2 Doç.Dr.Zeki Demir4295 5 Doç.Dr.Osman Uzun117149 3 5 Yrd.Doç.Dr.Pınar Köylü 213 3 Yrd.Doç.Dr.A. Ayfer Karadağ 34710 2 Yrd.Doç.Dr.M. Kıvanç Ak1 1 Yrd.Doç.Dr.Engin Eroğlu2239 2 Yrd.Doç.Dr.Özgür Yerli115 1 2 Arş.Gör.Dr.Elif Kutay Karaçor 2 551 1 Arş.Gör.Dr.Serir Uzun1252 1 Arş.Gör.Pınar Gültekin231231 3 Arş.Gör.Sinem Özdede 1611 Arş.Gör.Sertaç Kaya Prof.Dr.Güniz Akıncı Kesim* 28105 3 4 Arş.Gör.Şükran Aydın*3131 1 Toplam4436895846 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014 2008-2012 ARASI YAYINLAR

26 Paydaşlar Hizmet Alanlar Çalışanla r Temel Ortak Stratejik ortaklar Akademik Personel İdari Personel Öğrenciler Mimarlık Bölümü Orman Mühendisliği Bölümü Orman Endüstri Mühendisliği Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Çevre Mühendisliği Bölümü İnşaat Mühendisliği Heykel Bölümü DÜYEM DÜ-BİYOM Rektörlük TMMOB Peyzaj Mimarları Odası TMMOB Mimarlar Odası TMMOB Şehir Plancıları Odası Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yerel Yönetimler Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

27 2008-2009-2010 DIŞ PROJELER Geliş Tarihi Bitiş Tarihi Talep Eden Kurum Projenin AdıProjenin Ekibi 08.09.2 008 10.06.2 009 Düzce Üniversit esi Rektörlü ğü Tören ve Ortak Yaşam Alanı Peyzajı Yrd.Doç.Dr.Zeki DEMİR Arş.Gör.Sinem ÖZDEDE Arş.Gör.Özgür YERLİ 08.09.2 008 Düzce Üniversit esi Rektörlü ğü Arş. ve Uyg.Has.Çevresi Bitkilendirilmesi Doç.Dr.H.MÜD ERRİSOĞLU 08.09.2 009 Düzce Üniversit esi Rektörlü ğü Amfi Tiyatrosu Çevresi Bitkilendirilmesi Yrd.Doç.Dr.A.A yfer KARADAĞ 25.02.2 009 Bolu Belediyes i Fidanlık Projesi (Küçük Berk Mevki) Yrd.Doç.Dr.Pına r KÖYLÜ Yrd.Doç.Dr.A.A yfer KARADAĞ Arş.Gör.Şükran Ö.AYDIN Arş.Gör.Elif L.KUTAY KARAÇOR 14.05.2 009 Düzce Üniversit esi Rektörlü ğü Açık Hava Tiyatrosu ve Çevresi Rekreasyon Alanı Yrd.Doç.Dr.Osm an UZUN Arş.Gör.Pınar GİRTİ ArşGör.Sinem ÖZDEDE 15.05.2 009 Düzce Valiliği Gümüşpınar Köyü Çevre Düzenleme Projesi Doç.Dr.H.MÜD ERRİSOĞLU Arş.Gör.Şükran Ö.AYDIN Arş.Gör.Serir UZUN 25.05.2 009 Konuralp Belediyes i Konuralp Müzesi Çevre Düzenleme Projesi Prof.Dr.Güniz AKINCI KESİM Arş.Gör.Serir UZUN Arş.Gör.Pınar GİRTİ 12.06.2 009 Akçakoc a Belediyes i Ceneviz Kalesi Düzenlemesi 11.06.2 009 Düzce Valiliği Hükümet Konağı Peyzaj Projesi Doç.Dr.H.MÜD ERRİSOĞLU Arş.Gör.Şükran Ö.AYDIN Arş.Gör.Serir UZUN 23.06.2 009 Hilmi Çilingir Huzurevi Bahçe Peyzajı Yrd.Doç.Dr.A.A yfer KARADAĞ Arş.Gör.Özgür YERLİ 19.06.2 009 Kaynaşlı Kaymaka lamlığı TKY'ye dair Peyzaj Çalışmaları Yrd.Doç.Dr.Pına r KÖYLÜ Kaynaşlı Lisesi Arş.Gör.Elif L.KUTAY KARAÇOR 09.07.2 009 Çakırlar Mahalle Muhtarlı ğı Kültür Park Projesi Yrd.Doç.Dr.Zeki DEMİR Arş.Gör.Sinem ÖZDEDE 27.08.2 009 Ticaret Borsası Ticaret Borsasının Çevre Düzenleme Projesi Yrd.Doç.Dr.Osm an UZUN Arş.Gör.Pınar GİRTİ 03.09.2 009 Düzce Üniversit esi Rektörlü ğü Kreşin Çevre Düzenleme Projesi Doç.Dr.H.MÜD ERRİSOĞLU Arş.Gör.Özgür YERLİ 01.02.2 010 Cumayeri Mesire Alanı Yrd.Doç.Dr.Ayfe r KARADAĞ Araş.Gör.Şükran Özkan AYDIN 28.04.2 010 Yığılca Anaokulu ve Spor Salonu Çevresi Yard.Doç.Dr.Zek i DEMİR Araş.Gör.Serir UZUN Araş.Gör.Özgür YERLİ 14.07.2 010 Sakarya Karasu Karasu Sahillerinde Görülen Kıyı Daralması Yrd. Doç. Dr. Osman UZUN 16.07.2 010 Düzce Üniversit esi Rektörlü ğü D.Ü. Dolgu sahasının Rekreasyon Alanı Yrd.Doç.Dr.Zeki DEMİR Yrd.Doç.Dr.Kıv anç AK 2012 Düzce Üniversit esi Rektörlü ğü Mühendislik Fakültesi Çevresi Bitkilendirmesi Doç.Dr.Zeki DEMİR 2014 Kalıcı Konutlar Huzurevi Çevresi Bitkilendirmesi Yrd.Doç.Dr. Elif KUTAY Arş.Gör.Sinem ÖZDEDE 2014 Düzce Orman İşletme Müdürlü ğü İşletme Müdürlüğü Bahçesi Çevre Düzenlemesi Doç. Dr. Zeki DEMİR Arş.Gör.Sinem ÖZDEDE Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

28 2008-2009-2010 DIŞ PROJELER 08.09.200 9 Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Amfi Tiyatrosu Çevresi Bitkilendirilmesi Yrd.Doç.Dr.A.Ayfer KARADAĞ 25.02.200 9 Bolu Belediyesi Fidanlık Projesi (Küçük Berk Mevki) Yrd.Doç.Dr.Pınar KÖYLÜ Yrd.Doç.Dr.A.Ayfer KARADAĞ Arş.Gör.Şükran Ö.AYDIN Arş.Gör.Elif L.KUTAY KARAÇOR 14.05.200 9 Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Açık Hava Tiyatrosu ve Çevresi Rekreasyon Alanı Yrd.Doç.Dr.Osman UZUN Arş.Gör.Pınar GİRTİ ArşGör.Sinem ÖZDEDE 15.05.200 9 Düzce Valiliği Gümüşpınar Köyü Çevre Düzenleme Projesi Doç.Dr.H.MÜDERRİ SOĞLU Arş.Gör.Şükran Ö.AYDIN Arş.Gör.Serir UZUN 25.05.200 9 Konuralp Belediyesi Konuralp Müzesi Çevre Düzenleme Projesi Prof.Dr.Güniz AKINCI KESİM Arş.Gör.Serir UZUN Arş.Gör.Pınar GİRTİ 12.06.200 9 Akçakoca Belediyesi Ceneviz Kalesi Düzenlemesi 11.06.200 9 Düzce Valiliği Hükümet Konağı Peyzaj Projesi Doç.Dr.H.MÜDERRİ SOĞLU Arş.Gör.Şükran Ö.AYDIN Arş.Gör.Serir UZUN 23.06.200 9 Hilmi Çilingir Huzurevi Bahçe Peyzajı Yrd.Doç.Dr.A.Ayfer KARADAĞ Arş.Gör.Özgür YERLİ 19.06.200 9 Kaynaşlı Kaymakala mlığı TKY'ye dair Peyzaj Çalışmaları Yrd.Doç.Dr.Pınar KÖYLÜ Kaynaşlı Lisesi Arş.Gör.Elif L.KUTAY KARAÇOR 09.07.200 9 Çakırlar Mahalle Muhtarlığı Kültür Park Projesi Yrd.Doç.Dr.Zeki DEMİR Arş.Gör.Sinem ÖZDEDE 27.08.200 9 Ticaret Borsası Ticaret Borsasının Çevre Düzenleme Projesi Yrd.Doç.Dr.Osman UZUN Arş.Gör.Pınar GİRTİ 03.09.200 9 Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Kreşin Çevre Düzenleme Projesi Doç.Dr.H.MÜDERRİ SOĞLU Arş.Gör.Özgür YERLİ 01.02.2 010 Cumayeri Mesire Alanı Yrd.Doç.Dr.Ayfe r KARADAĞ Araş.Gör.Şükran Özkan AYDIN 28.04.2 010 Yığılca Anaokulu ve Spor Salonu Çevresi Yard.Doç.Dr.Zek i DEMİR Araş.Gör.Serir UZUN Araş.Gör.Özgür YERLİ 14.07.2 010 Sakarya Karasu Karasu Sahillerinde Görülen Kıyı Daralması Yrd. Doç. Dr. Osman UZUN 16.07.2 010 Düzce Üniversit esi Rektörlü ğü D.Ü. Dolgu sahasının Rekreasyon Alanı Yrd.Doç.Dr.Zeki DEMİR Yrd.Doç.Dr.Kıv anç AK 2012 Düzce Üniversit esi Rektörlü ğü Mühendislik Fakültesi Çevresi Bitkilendirmesi Doç.Dr.Zeki DEMİR 2014 Kalıcı Konutlar Huzurevi Çevresi Bitkilendirmesi Yrd.Doç.Dr. Elif KUTAY Arş.Gör.Sinem ÖZDEDE 2014 Düzce Orman İşletme Müdürlü ğü İşletme Müdürlüğü Bahçesi Çevre Düzenlemesi Doç. Dr. Zeki DEMİR Arş.Gör.Sinem ÖZDEDE Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

29 Çift Anadal ve Yan Dal Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014 Orman Mühendisliği (Çift anadal tek yönlü) Orman Endüstri Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (Çift anadal ve tel anadal tek yönlü)

30 Eğitim-Öğretim Kalitesi ve Altyapısı 1.Hedefler Uluslararası öğrenci–öğretim elemanı değişim programlarını geliştirerek sürdürmek, Çağdaş eğitim–öğretim süreç ve müfredatını geliştirmek, Eğitim kalitesini arttırmak, Uluslararası alanda akredite olmak ve üretilen ürün ve hizmetlerde uluslararası standartlara ulaşmak, Öğrencilerimize sosyal ve eğitsel faaliyetleri için fiziki ortam yaratmak. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

31 Faaliyetler Uluslararası akreditasyon programı çerçevesinde öğretim elemanı basına düsen öğrenci sayısı kriterinin sağlanması, Öğrencilerin akademik organizasyonlara doğrudan katılımlarının sağlanması, 2007’de, başlayan ve uluslararası kuruluşların organize ettiği öğrenci–öğretim elemanı değisim programları çerçevesinde, yabancı ülkelerdeki üniversiteler ile karşılıklı işbirliği ve öğrenci–öğretim elemanı değişim programının sürdürülmesi. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

32 Araştırma Altyapısını Geliştirmek Hedefler Lisansüstü tezlerinden en az 1 ulusal/uluslararası makale yayınlanması, Öğretim elemanı basına en az bir oda düşmesi, Öğretim elemanı basına düsen ders yükünün Lisans ve Lisansüstünde 2+2 toplama 4 adet olması Öğretim üyesi ve öğretim elemanı sayısının artırılması, Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

33 Faaliyetler Ulusal ve uluslararası mesleki yazılımların çok kullanıcılı lisanslarına sahip olunması, Öğrenci sayısının azaltılması için çalışmalar yapılması, Öğretim elemanı basına düsen yıllık ortalama yayın sayısı en az 2.00 olmalıdır. Öğretim elemanı basına düsen yıllık ortalama bildiri sayısı en az 2.00 olmalıdır. Öğretim elemanları yılda en az bir bilimsel toplantı (konferans, sempozyum, çalıstay vb.) organizasyonu içinde yer almalıdır. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

34 Paydaslar ile Etkin İletisim ve İsbirliği Altyapısı Kurmak Hedefler Her yıl ilgili dış paydaş temsilcileri ile en az bir iletişim toplantısı düzenlenmesi, Dış paydaşlarımız ile karşılaştıkları bilimsel ve teknik sorunların çözümüne dönük işbirliğinin arttırılması. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

35 Faaliyetler Meslek odaları ve yerel aktörler ile toplantılar düzenlenerek işbirliğinin geliştirilmesi, Mezunlar veri tabanının kurulması, Dış paydaşlarımızın deneyimlerini paylaşmak üzere davetli konuşmacıların öğrencilere ve akademisyenlere seminer ve konferanslar vermelerinin sağlanması, Dış paydaşlarımızın gereksinimleri doğrultusunda kurs, seminer, vb. hizmet–içi, eğitime yönelik etkinlikler düzenlenecek ve/veya bu gibi etkinliklere katkıda bulunulması. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

36 1994’ten 2014’e Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Adına Osman UZUN TEŞEKKÜRLER Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014


"1994’ten 2014’e Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Adına Osman UZUN Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları