Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Adına Osman UZUN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Peyzaj Mimarlığı Bölümü Adına Osman UZUN"— Sunum transkripti:

1 Peyzaj Mimarlığı Bölümü Adına Osman UZUN
1994’ten 2014’e Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Adına Osman UZUN Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

2 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Peyzaj Mimarlığı meslek disiplini, 1900’lü yıllardan itibaren öncelikle ABD ve Avrupa’da önemli gelişmeler göstermiştir. Ülkemizde de özellikle 1970’li yıllardan itibaren hızlı bir ivme kazanmıştır. Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitimi; 1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde “Süs Nebatları Şubesi” ile başlamıştır. Ankara Üniversitesi’nin 1946 yılında kurulması sonrasında, bu kuruluş içerisinde yer alan Ziraat Fakültesi bünyesinde “Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü” ile, Peyzaj Mimarlığı eğitiminde önemli bir gelişim sağlanmıştır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü; 1968 yılında eğitime başlamış ve ilk mezunlarını bölüm adı belirtilerek 1973 yılında vermiştir (Uzun ve ark. 1991, Kesim 1995 Kesim ve Mansuroğlu, 2000). Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

3 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Türkiye’de farklı fakültelerin çatısı altında 43 adet Peyzaj Mimarlığı Bölümü bulunmaktadır. Bu bölümlerin fakültelere göre dağılımı ise; 8 adet Orman Fakültesi, 12 adet Ziraat fakültesi, 1 adeti Ziraat ve Doğa Bilimleri, 16 adet adında Mimarlık olan fakülte bünyesinde ve 6 adeti ise adında Güzel sanatlar olan fakülte bünyesinde yer almaktadır. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

4 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Ortaçeşme 2014 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

5 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Ortaçeşme 2014

6 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Kuruluş Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBU) Orman Fakültesi bünyesinde kurulan üç bölümden biri olup akademik ve fiziksel alt yapısını oluşturduktan sonra 1994 yılında öğrenci almaya başlamıştır. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

7 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Bölümümüzün misyonu, doğal ve kültürel peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi; açık ve yeşil alanların insanların yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde planlanması, tasarımı ve bakımı konularında yetkin, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarlarının yetiştirilmesi ve ayrıca araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

8 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Giriş Yılı Gelen Öğrenci Mezun Öğrenci 32 30 31 1998 26 1999 33 2000 24 2001 27 2002 2003 2004 35 29 2005 34 23 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mezunları 350 217 2006 44 2007 41 2008 2009 40 2010 2011 47 46 2012 36 2013 9 2014 Toplam 395 241 Genel Toplam 745 458 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

9 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Giriş Yılı Gelen Öğrenci Mezun Öğrenci 2006 44 31 2007 41 32 2008 27 2009 40 34 2010 26 2011 47 46 2012 36 2013 9 2014 Toplam (DÜ) 395 241 Genel Toplam 745 458 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

10 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Ortaçeşme 2014

11 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Yıllar En Düşük Puan En Yüksek Puan Yüzdelik Dilim 2003 290,823 2004 293,597 2005 302,724 311,731 2006 262,691 280,977 2007 289,020 301,606 2008 278,793 2009 263,697 291,536 2010 297,857 339,924 2011 270,622 326,324 2012 233,637 293,481 2013 221,643 279,131 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

12 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Yüksek lisans programı yılında AİBÜ’ye bağlı olarak eğitim-öğretime başlamış ve 2006 yılında Düzce Üniversitesi’nin kurulmasının ardından Düzce Üniversitesi bünyesinde devam etmektedir. Doktora eğitimi eğitim öğretim yılında başlamıştır. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

13 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Ortaçeşme 2014

14 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
20 yıllık süreçte 2013 yılı itibariyle 458 Lisans mezunu, 4 Doktora, 21 Yüksek Lisans mezunu bulunmaktadır. 2014 itibariyle 230 Lisans öğrencisi, 48 Yüksek Lisans öğrencisi, 7 doktora öğrencisi bulunmaktadır. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

15 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Bölümümüzde 2014 yılı itibariyle 1 profesör, 3 Doçent, 6 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi (1'si yurt dışında) ile akademik ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

16 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
PEYZAJ PLANLAMA ANABİLİM DALI PEYZAJ TASARIMI ANABİLİM DALI PEYZAJ TEKNİKLERİ ANABİLİM DALI BİTKİ MATERYALİ VE YETİŞTİRME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Doç. Dr. Osman UZUN Doç. Dr. A. Ayfer KARADAĞ Yrd. Doç. Dr. Pınar KÖYLÜ Yrd. Doç. Dr. Kıvanç AK Doç. Dr. Zeki DEMİR Yrd. Doç. Dr. Özgür YERLİ Yrd. Doç. Dr. Elif KUTAY KARAÇOR Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU Yrd. Doç.Dr. Engin EROĞLU Yrd. Doç. Dr . Serir UZUN Araş. Gör. Sinem ÖZDEDE Araş. Gör. Pınar GÜLTEKİN Araş. Gör. Sertaç KAYA Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

17 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
No Öğrencinin Adı Soyadı Tez Adı Tez Danışmanının Tarih Adı soyadı Unvanı 1 Osman UZUN Asarsuyu Vadisi Alan Kullanım Potansiyelinin Düzce Kent Gelişiminde Su Kaynakları Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi Güniz A. KESİM Metin BAŞAL Prof. 1999 2 Ebru ORHON Açık ve Yeşil Alanların Doğal Afetler (Deprem) Durumunda Kullanımının Düzce Örneğinde İrdelenmesi 2001 3 Engin EROĞLU Düzce Kenti Açık ve Yeşil Alanlarındaki Bazı Bitki ve Bitki Gruplarının Mevsimsel Değişim Algısının Bitkisel Tasarım Yönünden İncelenmesi 2004 4 M. Kıvanç AK Anıt Mezarların Peyzaj Mimarlığı Yönünden İncelenmesi ve İzzet Baysal Anıt Mezarı Çevre Düzenlemesi Örneği 5 Şükran Özkan AYDIN Düzce Kentinin Ekolojik Performansının Saptanması Üzerine Bir Araştırma Şükran ŞAHİN Doç. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

18 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
5 Şükran Özkan AYDIN Düzce Kentinin Ekolojik Performansının Saptanması Üzerine Bir Araştırma Güniz A. KESİM Şükran ŞAHİN Prof. Doç. 2004 6 Kamil ERKEN Yalova’da Farklı Mikroekolojik Koşulların Manolya (Magnolia grandiflora L.)’nın Gelişimi Üzerine Etkileri 2001 7 Serir UZUN Kırsal Ve Kentsel Alanlardaki Parklarda Kullanıcı Memnuniyeti; Gölcük Ormaniçi Dinlenme AlanıVe İnönü Parkı Örneği Haldun MÜDERRİSOĞLU 2007 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

19 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
8 Elif Lütfiye KUTAY Miniaturk’ün Alan Kullanımı Yönünden Değerlendirilmesi Güniz A. KESİM Prof. 2007 9 Özgür YERLİ Kentsel Koridorların Estetik Ve İşlevsel Yönden İrdelenmesi : Düzce Örneği 10 Aslı ALTANLAR Akçakoca Alternatif Turizm Olanaklarının Araştırılması 2008 11 Emrah Erhan ACAR Peyzaj aydınlatmasının algı üzerine etkilerinin Düzce kenti örneğinde irdelenmesi Zeki DEMİR Yrd. Doç. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

20 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
12 Hüseyin Samet AŞIKKUTLU Rekreasyonel motivasyon ve kısıtlayıcılar; Ankara Göksu parkı ve Harikalar Diyarı Parkı Örneği Haldun MÜDERRİSOĞLU Doç. 2008 13 Ayşe KALAYCI Rekreasyonel tercihlerde etnik yapı ve cinsiyete bağlı değişimler; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Örneği 14 Elif TAVUKOĞLU Toplu konutlarda planlama ve tasarım kriterleri ile kullanıcı ilişkilerinin değerlendirilmesi: İstanbul örneği Osman UZUN Yrd. Doç. 15 İlknur Özkök KAŞIKCI Bolu kentinde peyzaj çalışmalarında kullanılan bazı bitkilerin çelikle üretimi Pınar KÖYLÜ 2009 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

21 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
16 Zekiye USLU TOPAÇ Mudurnu Kenti peyzaj potansiyelinin saptanması Güniz A. KESİM Prof. 2009 17 Pınar GÜLTEKİN Düzce Uğursuyu ve Aksu Havzaları ekoturizm potansiyelinin belirlenmesi ve peyzaj yönetimi Osman UZUN Yrd. Doç 2010 18 Sinem ÖZDEDE Düzce Asarsuyu ve yakınçevresinin kentsel peyzaj kullanımı yönünden irdelenmesi 2011 19 Cüneyt ARVAS Organik Malç Olarak Fındık Kavşağının Bitki Gelişimi, Sulama ve Yabanci Ot Üzerine Etkileri Zeki DEMİR Doç. Dr 2012 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

22 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Nihan ŞENSOY Konut yerleşimlerinde Dış Mekan Kullanımlarının Sosyal Etkileşim Yönünden İncelenmesi: TOKİ Atakent Sitesi Örneği (Ankara) Ayfer KARADAĞ Yrd. Doç 2012 21 Emine ÇOBAN Kent Mobilyalarının Bulundukları Mekânlara Etkileri: Düzce Örneği Zeki DEMİR Doç.Dr. 2013 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

23 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
DOKTORA TEZLERİ No Öğrencini n Adı Soyadı Tez Adı Tez Danışmanının Adı soyadı Unvanı Tari h 1 Özgür YERLİ Kentsel Alan Kullanım Kaynaklı Gürültünün Düzce Kenti Örneğinde İrdelenmesi Zeki DEMİR Doç. Dr 2012 2 Elif KUTAY Kentsel Peyzajda Yaşam Kalitesinin Kentsel Bellek ve Yer Kavramı ile Etkileşimi: Düzce Kent Merkezi. Pınar Köylü Yrd. Doç. Dr. 3 Serir UZUN Uludağ Milli Parkı’ndaki Rekreasyonel Kullanımların Ekosistemin Bazı Bileşenleri Üzerine Etkileri Haldun MÜDERRİSO ĞLU Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

24 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
DOKTORA TEZLERİ 3 Serir UZUN Uludağ Milli Parkı’ndaki Rekreasyonel Kullanımların Ekosistemin Bazı Bileşenleri Üzerine Etkileri Haldun MÜDERRİSOĞL U Doç. Dr 2012 4 Hüseyin Samet AŞIKKUTL U Yedigöller Milli Parkı’nın Rekreasyonel Yönetim Planının Oluşturulması Prof. Dr. 2013 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

25 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
ARASI YAYINLAR Makaleler Bildiriler Kitap Projeler SCI Ulusal Uluslararası Poster TÜBİTAK, BAP ve diğ. Prof.Dr.Haldun Müderrisoğlu 12 3 9 5 2 Doç.Dr.Zeki Demir 4 Doç.Dr.Osman Uzun 11 7 14 Yrd.Doç.Dr.Pınar Köylü 1 Yrd.Doç.Dr.A. Ayfer Karadağ 10 Yrd.Doç.Dr.M. Kıvanç Ak Yrd.Doç.Dr.Engin Eroğlu Yrd.Doç.Dr.Özgür Yerli Arş.Gör.Dr.Elif Kutay Karaçor Arş.Gör.Dr.Serir Uzun Arş.Gör.Pınar Gültekin Arş.Gör.Sinem Özdede 6 Arş.Gör.Sertaç Kaya Prof.Dr.Güniz Akıncı Kesim* 8 Arş.Gör.Şükran Aydın* Toplam 44 36 89 58 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

26 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Paydaşlar Hizmet Alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik ortaklar Akademik Personel İdari Personel Öğrenciler Mimarlık Bölümü Orman Mühendisliği Bölümü Orman Endüstri Mühendisliği Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Çevre Mühendisliği Bölümü İnşaat Mühendisliği Heykel Bölümü DÜYEM DÜ-BİYOM Rektörlük TMMOB Peyzaj Mimarları Odası TMMOB Mimarlar Odası TMMOB Şehir Plancıları Odası Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yerel Yönetimler Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

27 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
DIŞ PROJELER Geliş Tarihi Bitiş Tarihi Talep Eden Kurum Projenin Adı Projenin Ekibi Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Tören ve Ortak Yaşam Alanı Peyzajı Yrd.Doç.Dr.Zeki DEMİR Arş.Gör.Sinem ÖZDEDE Arş.Gör.Özgür YERLİ Arş. ve Uyg.Has.Çevresi Bitkilendirilmesi Doç.Dr.H.MÜDERRİSOĞLU Amfi Tiyatrosu Çevresi Bitkilendirilmesi Yrd.Doç.Dr.A.Ayfer KARADAĞ Bolu Belediyesi Fidanlık Projesi (Küçük Berk Mevki) Yrd.Doç.Dr.Pınar KÖYLÜ Arş.Gör.Şükran Ö.AYDIN Arş.Gör.Elif L.KUTAY KARAÇOR Açık Hava Tiyatrosu ve Çevresi Rekreasyon Alanı Yrd.Doç.Dr.Osman UZUN Arş.Gör.Pınar GİRTİ ArşGör.Sinem ÖZDEDE Düzce Valiliği Gümüşpınar Köyü Çevre Düzenleme Projesi Arş.Gör.Serir UZUN Konuralp Belediyesi Konuralp Müzesi Çevre Düzenleme Projesi Prof.Dr.Güniz AKINCI KESİM Akçakoca Belediyesi Ceneviz Kalesi Düzenlemesi Hükümet Konağı Peyzaj Projesi Hilmi Çilingir Huzurevi Bahçe Peyzajı Kaynaşlı Kaymakalamlığı TKY'ye dair Peyzaj Çalışmaları Kaynaşlı Lisesi Çakırlar Mahalle Muhtarlığı Kültür Park Projesi Ticaret Borsası Ticaret Borsasının Çevre Düzenleme Projesi Kreşin Çevre Düzenleme Projesi Cumayeri Mesire Alanı Yrd.Doç.Dr.Ayfer KARADAĞ Araş.Gör.Şükran Özkan AYDIN Yığılca Anaokulu ve Spor Salonu Çevresi Yard.Doç.Dr.Zeki DEMİR Araş.Gör.Serir UZUN Araş.Gör.Özgür YERLİ Sakarya Karasu Karasu Sahillerinde Görülen Kıyı Daralması Yrd. Doç. Dr. Osman UZUN D.Ü. Dolgu sahasının Rekreasyon Alanı Yrd.Doç.Dr.Kıvanç AK 2012 Mühendislik Fakültesi Çevresi Bitkilendirmesi Doç.Dr.Zeki DEMİR 2014 Kalıcı Konutlar Huzurevi Çevresi Bitkilendirmesi Yrd.Doç.Dr. Elif KUTAY Düzce Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Bahçesi Çevre Düzenlemesi Doç. Dr. Zeki DEMİR Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

28 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
DIŞ PROJELER Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Amfi Tiyatrosu Çevresi Bitkilendirilmesi Yrd.Doç.Dr.A.Ayfer KARADAĞ Bolu Belediyesi Fidanlık Projesi (Küçük Berk Mevki) Yrd.Doç.Dr.Pınar KÖYLÜ Arş.Gör.Şükran Ö.AYDIN Arş.Gör.Elif L.KUTAY KARAÇOR Açık Hava Tiyatrosu ve Çevresi Rekreasyon Alanı Yrd.Doç.Dr.Osman UZUN Arş.Gör.Pınar GİRTİ ArşGör.Sinem ÖZDEDE Düzce Valiliği Gümüşpınar Köyü Çevre Düzenleme Projesi Doç.Dr.H.MÜDERRİSOĞLU Arş.Gör.Serir UZUN Konuralp Belediyesi Konuralp Müzesi Çevre Düzenleme Projesi Prof.Dr.Güniz AKINCI KESİM Akçakoca Belediyesi Ceneviz Kalesi Düzenlemesi Hükümet Konağı Peyzaj Projesi Hilmi Çilingir Huzurevi Bahçe Peyzajı Arş.Gör.Özgür YERLİ Kaynaşlı Kaymakalamlığı TKY'ye dair Peyzaj Çalışmaları Kaynaşlı Lisesi Çakırlar Mahalle Muhtarlığı Kültür Park Projesi Yrd.Doç.Dr.Zeki DEMİR Arş.Gör.Sinem ÖZDEDE Ticaret Borsası Ticaret Borsasının Çevre Düzenleme Projesi Kreşin Çevre Düzenleme Projesi Cumayeri Mesire Alanı Yrd.Doç.Dr.Ayfer KARADAĞ Araş.Gör.Şükran Özkan AYDIN Yığılca Anaokulu ve Spor Salonu Çevresi Yard.Doç.Dr.Zeki DEMİR Araş.Gör.Serir UZUN Araş.Gör.Özgür YERLİ Sakarya Karasu Karasu Sahillerinde Görülen Kıyı Daralması Yrd. Doç. Dr. Osman UZUN D.Ü. Dolgu sahasının Rekreasyon Alanı Yrd.Doç.Dr.Kıvanç AK 2012 Mühendislik Fakültesi Çevresi Bitkilendirmesi Doç.Dr.Zeki DEMİR 2014 Kalıcı Konutlar Huzurevi Çevresi Bitkilendirmesi Yrd.Doç.Dr. Elif KUTAY Düzce Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Bahçesi Çevre Düzenlemesi Doç. Dr. Zeki DEMİR Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

29 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Çift Anadal ve Yan Dal Orman Mühendisliği (Çift anadal tek yönlü) Orman Endüstri Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (Çift anadal ve tel anadal tek yönlü) Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

30 Eğitim-Öğretim Kalitesi ve Altyapısı
Hedefler • Uluslararası öğrenci–öğretim elemanı değişim programlarını geliştirerek sürdürmek, • Çağdaş eğitim–öğretim süreç ve müfredatını geliştirmek, • Eğitim kalitesini arttırmak, • Uluslararası alanda akredite olmak ve üretilen ürün ve hizmetlerde uluslararası standartlara ulaşmak, • Öğrencilerimize sosyal ve eğitsel faaliyetleri için fiziki ortam yaratmak. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

31 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Faaliyetler • Uluslararası akreditasyon programı çerçevesinde öğretim elemanı basına düsen öğrenci sayısı kriterinin sağlanması, • Öğrencilerin akademik organizasyonlara doğrudan katılımlarının sağlanması, • 2007’de, başlayan ve uluslararası kuruluşların organize ettiği öğrenci–öğretim elemanı değisim programları çerçevesinde, yabancı ülkelerdeki üniversiteler ile karşılıklı işbirliği ve öğrenci–öğretim elemanı değişim programının sürdürülmesi. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

32 Araştırma Altyapısını Geliştirmek
Hedefler • Lisansüstü tezlerinden en az 1 ulusal/uluslararası makale yayınlanması, • Öğretim elemanı basına en az bir oda düşmesi, • Öğretim elemanı basına düsen ders yükünün Lisans ve Lisansüstünde 2+2 toplama 4 adet olması • Öğretim üyesi ve öğretim elemanı sayısının artırılması, Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

33 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Faaliyetler • Ulusal ve uluslararası mesleki yazılımların çok kullanıcılı lisanslarına sahip olunması, • Öğrenci sayısının azaltılması için çalışmalar yapılması, • Öğretim elemanı basına düsen yıllık ortalama yayın sayısı en az 2.00 olmalıdır. • Öğretim elemanı basına düsen yıllık ortalama bildiri sayısı en az 2.00 olmalıdır. • Öğretim elemanları yılda en az bir bilimsel toplantı (konferans, sempozyum, çalıstay vb.) organizasyonu içinde yer almalıdır. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

34 Paydaslar ile Etkin İletisim ve İsbirliği Altyapısı Kurmak
Hedefler • Her yıl ilgili dış paydaş temsilcileri ile en az bir iletişim toplantısı düzenlenmesi, • Dış paydaşlarımız ile karşılaştıkları bilimsel ve teknik sorunların çözümüne dönük işbirliğinin arttırılması. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

35 Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014
Faaliyetler • Meslek odaları ve yerel aktörler ile toplantılar düzenlenerek işbirliğinin geliştirilmesi, • Mezunlar veri tabanının kurulması, • Dış paydaşlarımızın deneyimlerini paylaşmak üzere davetli konuşmacıların öğrencilere ve akademisyenlere seminer ve konferanslar vermelerinin sağlanması, • Dış paydaşlarımızın gereksinimleri doğrultusunda kurs, seminer, vb. hizmet–içi, eğitime yönelik etkinlikler düzenlenecek ve/veya bu gibi etkinliklere katkıda bulunulması. Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014

36 Peyzaj Mimarlığı Bölümü Adına Osman UZUN TEŞEKKÜRLER
1994’ten 2014’e Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Adına Osman UZUN TEŞEKKÜRLER Düzce'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 20. Yılı, 17 Ekim 2014


"Peyzaj Mimarlığı Bölümü Adına Osman UZUN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları