Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LOGO V.ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ 10-13 ARALIK 2014 ANTALYA, TÜRKIYE PROF. DR. SEVAL AKGÜN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LOGO V.ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ 10-13 ARALIK 2014 ANTALYA, TÜRKIYE PROF. DR. SEVAL AKGÜN."— Sunum transkripti:

1 LOGO V.ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ 10-13 ARALIK 2014 ANTALYA, TÜRKIYE PROF. DR. SEVAL AKGÜN

2  Günümüzde hastanelerde verimliliğin arttırılmasında en etkili yöntem olan yalın yönetim, çalışanların katılımı ile zamanı iyi kullanarak, kalitenin artırılmasını, maliyetin azaltılmasını hedefleyen sürekli iyileştirmeyi içeren yönetim sürecidir. 2

3 www.consulturk.net3 Toplam Verimli Bakım İŞÇİ-İŞVEREN bağımlılığı=KO – ON ISRAFIN AZALTILMASI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4-Tam Zamanında Üretim 2-DEĞER AKIŞI YALIN DÜŞÜNCE SİSTEMİ 3-Sürekli Akış KALİTE ÇEMBERLERİ ÖNERİ SİSTEMİ 0 –ürün fazlası-hata-stok-duruş-çelişki-müşterinin beklemesi 1-DEĞER Üretim müşteri Talebi ile başlar

4  Yalın yönetim, hastane stratejisiyle ve vizyonuyla bütünleşik çabalar ve hedefler benimser ve sadece tekniklerin kullanılmasının ötesine geçerek, tüm çalışanların ve liderlerin katılımıyla bir yalın kültürünün oluşturulmasını içerir.  Bir yalın hastane, başarının sadece teknolojiden ve klinik mükemmellikten değil, aynı zamanda çalışan katılımı ve işletme mükemmelliğinden de geldiğini bilir. 4

5 Yalın hastane  Yalın hastaneler paydaşların yeni teknolojilere ve yeni alanlara para harcamanın topluma hizmet etme kararlılığı göstermenin tek yolu olmadığı anlamalarına yardımcı olur.  Bu nedenle Beşinci Uluslararası Hastane ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi kongresinin ana teması “Sağlık Hizmetlerinde İnovasyon, Yalın Yönetim ve Teknolojik Gelişmeler” olacaktır.

6  Uluslararası sağlık yönetimi kongresinin amacı; geniş bir spektrumda akademisyenleri, politika yapıcıları ve uygulamacıları, sınırları iyi belirlenmiş konu başlıkları etrafında bir araya getirmek, katılımcıları faydalı tartışmalarda buluşturmak ve ortak anlayışı geliştirmektir.  Kongrenin bir ilave amacı da; multidisipliner bir alan olan sağlık yönetiminde yer alan akademisyenler ve profesyonellerin kendi disiplinleri içindeki veya dışındaki bireylerle tanışma ve etkileşimini sağlayan bir ortam oluşturmaktır. 6

7  Beşinci Uluslararası Hastane ve Sağlık Yönetimi Kongresi, siz, sağlık yöneticilerine, sektörde lider olan sizlere yalın yönetim gibi yeni yönetim yöntemleri, etkili ve yeni yönetim becerileri, stratejik yönetim ve ilkeleri ve önemli insan kaynakları kapasiteleri yoluyla geleceği güvence altına alan çözümleri gösterecektir.  Kongre süresince sağlık kuruluşlarında yalın yönetim unsurlarının neler olduğu, kurumlarımızda uygulanabilirliliği ve teknolojik yenilikleri takip edebilmek için izlenmesi gereken adımlar, örnek uygulamalar, paneller, sizin katkıda bulunduğunuz sözlü ve poster sunumları ve çalıştaylar şeklinde tartışılacaktır. 7

8  Ayrıca kongrede sağlık ekonomisinden, hasta akışı ve sağlık turizmine, kalite ve akreditasyon sistemlerinden, pratik bilgilere kadar sağlık yönetimi sorumluluklarının gerektirdiği tüm yönler ele alınacaktır. Bu kongre katılımcılara;  Sağlık Kuruluşlarının verimlilik ve etkinliğini arttırabilmek için pratik fikirlere sahip olmak,  Her düzeydeki sağlık çalışanları ile sağlık hizmetlerinden yararlanan toplum üyelerinin, sağlık sorunları ve çözümleri konusundaki farkındalık ve bilinç düzeylerini geliştirmeye katkıda bulunacak bilgi ve öneriler sunmak,  Sağlık yöneticileri ve uzmanları ile toplumun diğer kesimleri arasında, sağlık ve hastane yönetimiyle ilgili dünya çapında geliştirilmiş bilgi ve deneyim birikiminin paylaşılması için gerekli işbirliğini ve koordinasyonu teşvik etmek gibi pek çok bilgi ve beceri sağlayacaktır 8

9  Kongrenin başkanları olarak, büyük bir coşku ve ilgiyle, her birinizle tanışmayı  Toplumumuzun sağlık sorunları ve çözümleri konusundaki farkındalık ve bilinç düzeyinin de yükseltilmesine katkıda bulunacağına inandığımız bu kongrede sizleri Antalya da aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.  Hepiniz hoş geldiniz! 9

10  Kongreye kamu ve özel kesimin önde gelen temsilcileri; sağlık akademisyenleri, başhekimler, başhekim yardımcıları, başhemşireler, hastane müdürleri gibi üst düzey yöneticiler ve sağlık yönetimi konularına ilgi gösteren sağlık çalışanının ve akademisyen katılmaktadır. 10

11  Kongrenin üç gün sürecek programı boyunca, sağlık sektöründeki çalışmalarıyla tanınmış 30’a yakın seçkin konuşmacı yer alacaktır.  Kongreye, Sağlık Bakanlığın üst düzey yönetici konumundaki yetkililer ve değişik üniversitelerden akademisyenlerin katılımları sağlanmış olup kongre süresince kamu ve özel sektörün üst düzey kilit personeline sağlık alanındaki yeniliklerin iletilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sağlık vizyonunun kazandırılması bakımından önemli çalışmalar yürütülecektir 11

12  Açılış  Konferanslar  Paralel Oturumlar  Paneller  Çalıştaylar  Sözlü sunumlar ve posterler (140 adet)  Açılış kokteyli, Gala gösterisi vb. sosyal programlar  Kapanış 12

13 Program- 1 -  SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNOVASYON, YALIN YÖNETİM VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER  SAĞLIK HİZMETLERİNDE YALIN YÖNETİM  SAĞLIK HİZMETLERİNDE INNOVATİF UYGULAMALAR VE TEKNOLOJİK YENİLİKLER  SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ

14 Program- 2 -  SAĞLIK HİZMETLERİNDE BİLGİ VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ  SAĞLIK HİZMETLERİNDE MEDİKAL TURİZM- SAĞLIK HİZMETLERİNDE AFET YÖNETİMİ  SAĞLIK KURULUŞLARINDA FİNANS YÖNETİMİ  SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNNOVASYON, DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK VİZYONU

15 Program- 3 -  PERFORMANS YÖNETİMİNDE LİDERLİĞİN ROLÜ  SAĞLIK HUKUKU, GÜNCEL KONULAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTA ODAKLI BAKIM, KALİTE VE AKREDİTASYON UYGULAMALARI  TESİS GÜVENLİĞİ VE HASTANELERDE ACİL DURUM YÖNETİMİ  HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

16 Program- 4 -  SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAYNAK VE MALİYET YÖNETİMİ  SAĞLIKTA KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ  SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEKNOLOJİK INNOVASYON  SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ GÜNCEL UYGULAMALAR--BALANCE SCOR-CARD  SAĞLIK POLİTİKALARI  SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİNDE YENİLİKLER

17 Organizasyon Komitesi Kongre Başkanları : PROF. DR. SEVAL AKGÜN, TÜRKİYE, Başkan PROF. DR. A.F.AL-ASSAF, ABD Eş-Başkan Kongre Sekreteri : Müzeyyen BAYDOĞRUL Yürütme Kurulu : Mustafa ÇAKMAK, TÜRKİYE, Başkan Mahmut ÇAVUŞ, TÜRKİYE Nazmi TUTAL, TÜRKİYE Organizatör :

18 LOGO 18 5.Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi 10-13Aralık 2014 Spice Hotels, Belek - Antalya - TÜRKİYE www.hsyk-antalya.org

19

20

21 TEŞEKKÜR EDERİM


"LOGO V.ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ 10-13 ARALIK 2014 ANTALYA, TÜRKIYE PROF. DR. SEVAL AKGÜN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları