Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

V A K A Y Ö N E T İ M İ Doç. Dr. Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "V A K A Y Ö N E T İ M İ Doç. Dr. Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi."— Sunum transkripti:

1 V A K A Y Ö N E T İ M İ Doç. Dr. Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi

2

3 PROJE’NİN KISA ERİMLİ AMACI 1- Mevcut hizmet sunum standardını yükseltmek, 2- Sistemde yer alan personelin hizmet standartlarını yükseltmek / insangücü kaynaklarını güçlendirmek 3- Rize il sınırları içinde sosyal risk faktörlerini belirlemek.

4 HİZMET SUNUM MODELİ AMAÇ Rize ilinde sosyal risk altında bulunanların sosyal iyilik hallerinin ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla mevcut hizmet sunum sisteminin re-organizasyonunu gerçekleştirerek hizmet sunum standardını yükseltmek.

5 HİZMET SUNUM MODELİ İÇERİK Modelin içeriğini temelde “hizmetsel bütünleşme” kavramı oluşturmaktadır kavramı oluşturmaktadır

6 Hizmetsel bütünleşme, Müracaatçıların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümlenmesinde destek ve yardımcı olabilecek kurum ve kuruluşların hizmetlerinin müracaatçı lehine koordinasyon ve işbirliği sağlanmak suretiyle bir bütünlük içinde gerçekleştirilmesidir.

7 HİZMET MODELİNİN İŞLEYİŞİ Hizmetsel bütünleşmenin sağlanması, müracaatçı yönünden yararlanılması gerekli olan insani hizmetler arasında etkili bir “bağlantı” tesis edilmesi suretiyle gerçekleşebilir. BAĞLANTI TÜRLERİ Müracaatçıya doğrudan hizmet sunumu sürecindeki “bağlantı” İdari (yönetsel) bağlantı

8 HİZMET MODELİNİN İŞLEYİŞİ Modelin işleyişinin odağında “vaka yönetimi” uygulaması ve bu uygulamayı gerçekleştirecek “vaka yöneticileri” yer almaktadır.

9 VAKA YÖNETİMİ Vaka yönetimi, müracaatçının gelişme ve değişme kaydetmesi için ihtiyaç duyduğu birbirinden farklı ve çeşitli hizmet ve profesyonel müdahalenin müracaatçı lehine düzenlenmesi, eşgüdümlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesini içerir.

10 VAKA YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR Sosyal hizmet alanlarında görev alacak Sosyal hizmet alanlarında görev alacak vaka yöneticileri “sosyal hizmet bilim dalında” en az yükseköğrenim lisans diplomasına ; ve vaka yönetimini yetkinlikle yerine getirmek için gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip olmalıdır.

11 VAKA YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR Vaka yöneticisi, sahip olduğu profesyonel becerisini müracaatçının yüksek yararı doğrultusunda yetkinlikle kullanma yeterliliğine sahip olmalıdır.

12 VAKA YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR Vaka yöneticisi, Vaka yöneticisi, müracaatçının müracaatçının vaka yönetimi uygulamasının vaka yönetimi uygulamasının her aşamasına mümkün olan en geniş biçimde katılımda bulunmasını garanti altına almalıdır.

13 VAKA YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR Vaka yöneticisi, müracaatçının özel hayatının mahremiyetine ilişkin haklarını ve müracaatçı ile ilgili bilgilerin başkalarına yayılmamasını garanti altına almalıdır.

14 VAKA YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR Vaka yöneticisi, müracaatçılara ve ailelerine doğrudan hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi ve eşgüdümlenmesini sağlamak üzere, müracaatçı düzeyinde profesyonel müdahalede bulunma yeterliliğini göstermelidir.

15 VAKA YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR Vaka yöneticisi, Vaka yöneticisi, mevcut vaka yönetimi hizmetlerini desteklemek, müracaatçılarca ihtiyaç duyulan hizmetlerin sağlanması olanaklarının genişletilmesi ve bu hizmetlere ulaşmanın kolaylaştırılması amacıyla hizmet sistemleri düzeyinde profesyonel müdahalede bulunma yeterliliğine sahip olmalıdır.

16 VAKA YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR Vaka yöneticisi, kullanılabilir kaynakların mevcudiyeti, hizmetin maliyeti, vaka yönetimi etkinliklerinin gerektirdiği bütçe ve finansman konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

17 VAKA YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR Vaka yöneticisi, vaka yönetimi uygulamasının yer aldığı hizmet sunum sisteminin ve görev aldığı kendi vaka yönetimi hizmetlerinin uygunluk ve etkililiğinin izlenmesi, ve profesyonel işlevselliğin ölçülebilirliğinin garanti altına alınması için tasarlanmış değerlendirme ve kalite geliştirme etkinliklerine katılmalıdır.

18 VAKA YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR Vaka yöneticisi, müracaatçı sistemi ve hizmet sistemine müdahalede bulunma ile ilişkili vaka yönetimi görevlerinin etkili bir şekilde planlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesini güçleştirmeyecek makul sayıda vaka yüküne sahip olmalıdır.

19 VAKA YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI STANDARTLAR Vaka yöneticisi, meslekdaşlarına karşı nazik ve saygılı davranmalı, müracaatçı yararına mesleklerarası, meslekdaşlar arası ve kurumlar arası işbirliğinin tesis edilmesine çalışmalıdır.

20 RİZE İLİNDE SOSYAL RİSK ALTINDA OLANLARLA İLGİLİ HİZMET SUNUM MODELİ ŞEMASI VALİ İL SOSYAL HİZMETLER KURULU (2828 Sayılı Kanun) İl İdare Kurulu Üyeleri İl Sosyal Hizmetler Müdürü İl Merkez Belediyesi Başkanı Üniversite Rektörü (Temsilcisi) İşverenler (Vali tarafından seçilen) Gerçek Kişiler (Vali tarafından seçilen) (Vali tarafından seçilen) YÜRÜTME KURULU (Proje Uygulama Ekibi) KOORDİNATÖR BİRİM (İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) VAKA YÖNETİMİ GRUBU VAKA BİLGİ Sağlık Kuruluşları Eğitim- Öğretim Kuruluşları Sosyal Hizmet Kuruluşları Polis – Jandarma Teşkilatı Belediye Kuruluşları Vakıf (SYDV) ve Dernekler Diğer HİZMET BİRİMLERİ MÜRACAATÇILAR

21 TE Ş EKKÜR TE Ş EKKÜR EDER İ M


"V A K A Y Ö N E T İ M İ Doç. Dr. Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları