Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONTRAST MADDE NEFROPATİSİ PROF. DR. SİREN SEZER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONTRAST MADDE NEFROPATİSİ PROF. DR. SİREN SEZER."— Sunum transkripti:

1 KONTRAST MADDE NEFROPATİSİ PROF. DR. SİREN SEZER

2 Kontrast madde verilmesinden 48-72 saat sonra serum kreatinin konsantrasyonun:  Bazal değere göre >%25 artması veya  >0.5 mg/dl (44  mol/L) artması Kontrast Nefropatisi Tanım

3

4 Hastanede Gelişen Akut Böbrek Yetersizliği Hastanede Yatan 2216 Hastanın Prospektif İncelenmesi 109 (%4.9) hastada akut böbrek yetersizliği gelişmiş: 1.Prerenal nedenler 2.Major cerrahi girişim 3.Kontrast nefropatisi Hou et al: Am J Med 74:243-248, 1983 Hastanede Yatan 4622 Hastanın Prospektif İncelenmesi 322 (%6.9) hastada akut böbrek yetersizliği gelişmiş: 1.Prerenal nedenler 2.Nefrotoksik ilaçlar 3.Kontrast nefropatisi Nash et al: Am J Kidney Dis 39:930-936, 2002

5 Kontrast Nefropatisinin Fizyopatolojisi Kontrast Madde Medüller hipoksi Kontrast Nefropatisi İntrarenalvazokonstriksiyon Viskozite  Ozmotikyük Reaktif oksijen bileşikleriDirektsitotoksisite

6 Rihal et al: Circulation 105: 2259-2264, 2002 Hastanedeki mortalite (%) Kontrast Nefropatisi (-) Perkütan Koroner Girişim Yapılan 7586 Hasta (Mayo Clinic PCI Registry) Kontrast Nefropatisi (+) %1.4 %22 P<0.0001 Kontrast Nefropatisinde Mortalite

7 6 ay Kontrast nefropatisi (-) Kontrast nefropatisi (+) Perkütan Koroner Girişim Yapılan 7586 Hasta (Mayo Clinic PCI Registry) Rihal et al: Circulation 105: 2259-2264, 2002 1 yıl 5 yıl 6 ay 1 yıl 5 yıl P<0.0001 Hastaneden çıktıktan sonraki mortalite (%) Kontrast Nefropatisinde Mortalite

8 Kontrast Nefropatisi Gelişimi için Risk Faktörleri  Kronik böbrek yetersizliği  Diyabet  İleri yaş  Konjestif kalp yetersizliği  İntraaortik balon pompası  Periferik damar hastalığı  Hipovolemi  Kontrastın özellikleri (yüksek ozmolariteli)  Yüksek dozda ve tekrarlanan kontrast uygulamaları  Birlikte nefrotoksik ilaç kullanımı (aminoglikozidler, NSAİ ilaçlar vs.)  Arterial kullanım

9 KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ EVRELENDİRİLMESİ Hafif derecede bozulma Orta derecede bozulma İleri derecede bozulma Son evre BY NORMAL Evre IEvre IIEvre IIIEvre IVEvre V <%2%5-30%30-50%2-5>%50 NEFROPATİ SIKLIĞI

10

11 Mehran Risk Skorlaması Cath Card. Interv 2006;67:335-45

12 Kontrast madde öncesi serum kreatinin seviyesi ölçüm gerektiren durumlar Yaş>70 Renal hastalık, renal kanser, proteinüri, diabet,Ht,gut, yakın dönemde nefrotoksik madde kullanımı Bilinen GFR<60 ml/dak İntraarterial kontrast madde kullanımı  Sadece kreatinin değeri değil  Cockcroft-Gault veya MDRD formülü ile GFR hesaplanmalı  GFR <60 ml/dak ise risk grubunda kabul edilmeli

13 Serum kreatinini (mg/dl) 30 60 90120 GFR (ml/dak.) Böbrek fonksiyonlarının %50’si azalmadan serum kreatininin düzeyi yükselmez ! Serum Kreatinini – GFR İlişkisi

14 IV hacim genişletilmesini isotonik sodyum klorürü veya sodyum bikarbonat solüsyonları ile yapılmalıdır Riskli hastalarda oral sıvı ile hidrasyon tercih edilmemelidir TEDAVİ:ÖNCELİKLİ HİDRASYON

15 Sıvı uygulanımı NaCı 0.9% i.v.1-1.5 ml/kg/saat >6 saat öncesi ve sonrası Sıvı uygulanımı NaHco3 1.4% 3 ml/kg/saat 1 saat önce, 1 ml/kg/saat 6 saat sonrası Kontrast sonrası takipGFR takibi 48-72 saat sonra Nefrotoksik ajanların kesilmesiSiklosporin Sisplatin Aminoglikozid NSAID GFR<30 ml/dak metformin kesilip, 2 gün sonra başlanır

16

17 Yüksek-osmolariteli kontrast maddeler yerine isoosmolar veya düşük osmolariteli olanların seçilmelidir Farklı düşük osmolar ajanların karşılaştırılmasında iodixanol iopromide’e göre üstün fakat iopamidol ve iomeprolden farksız bulunmuştur Daha geçerli çalışmalar olmadan iso-osmolar veya düşük osmolar ajanlar tercihi için öneri yapılmamaktadır

18 İşlem öncesi, işlem sırasında ve işlem sonrası farmakoterapi 1.Teofilin, aminofilin 2.Statin 3.Askorbik asit 4.N-asetilsistein (‘NAC’) 5.Hemofiltrasyon, hemodiyaliz 6.PGE1 (Misoprostolol) 7.Endotelin antagonistleri 8.Furosemid, mannitol 9.Fenoldopam, dopamin 10.Kalsiyum antagonistleri (amlodipin, nifedipin, felodipin, nitrendipin) 11.ANP 12.L-arginin

19 Kalsiyum ant. POZİTİF SONUÇL AR Teofilin/Aminofilin Dopamin Fur o semid Endotelin antagonistleri Mannitol ANP NEGATİF SONUÇL AR Askorbik asit Statin NAC L-Arginin Fenoldopam Hemodiyaliz?? Hemofiltrasyon

20 NAC ve plasebo karşılaştırmalı randomize klinik çalışmalar

21 American College of Cardiology/American Heart Association NAC: yararsız Kidney Disease Improving Global Outcome Yüksek riskli hastalara intravenöz isotonik sıvılar ile NAC verilmesi önerilir/güveninirliği düşük 2D

22 ÖNERİLMEYENLER Hidrasyon olmadan NAC Teofilin (2C) Fenoldopam (1B) Proflaktik hemodiyaliz/hemodiafiltrasyon (2C)

23 BT stratejileri Mümkünse kontrastsız çekin Zayıf hastalarda dozu kiloya göre ayarlayın Enjeksiyon süresi ve tarama zamanlamasını aynı ana Sınırlayın 80 kVp kullanın, 120 KVp ye göre kontrast oranı 1.5-1.7 kat azalabilir Kalp yetmezliği olan hastalarda dozu azaltın Serum fizyolojik ile kontrast verilmesi tamamlanarak damar boşluğunda daha az kontrast verilmesi planlanarak GFR %30 un altında kontrastlı MR çekimi önerilmemektedir

24 Anjiografi Stratejileri Test enjeksiyonundan kaçının Biplane kullanın Zayıflarda kilo voltajı düşürün,daha az iodin kullanılır Koroner dolaşım için stenozu lezyondaki basınç gradienti ve fraksiyone akış reservini, diğer arterlerde ise monometre kullanarak ventrikülografiden kaçının Venöz değerlendirmedeve diafram altı arterial değerlendirmelerde CO2 ullanılabilir 0.5M Gd-kontrast madde pek çok çalışmacı tarafından diagnostik kabul edildiğinden kontrast madde aynı dansiteye dilüe edilebilir (örneğin: 75 mg iodine/ml) Aortografide femoral arteriyi geçici oklude ederek maddenin miktarını azaltabilirsiniz

25 Kolesterol Kristal Embolisi

26

27 Yapılması gerekli hayati girişimler böbrek hastalığı nedeniyle iptal edilmemeli ! Girişime bağlı morbidite ve mortalite Girişimin yapılmamasına bağlı morbidite ve mortalite Hastalar girişimlerin önemi ve riskleri konusunda iyi bilgilendirilmeli !


"KONTRAST MADDE NEFROPATİSİ PROF. DR. SİREN SEZER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları