Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Plajlarda Çevre Bilinçlendirme Projesi. Plajlarda Çevre Bilinçlendirme Projesi; Mavi Bayrak Kriterlerinden bir tanesi de plajın temiz olmasıdır. Bu konuda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Plajlarda Çevre Bilinçlendirme Projesi. Plajlarda Çevre Bilinçlendirme Projesi; Mavi Bayrak Kriterlerinden bir tanesi de plajın temiz olmasıdır. Bu konuda."— Sunum transkripti:

1 Plajlarda Çevre Bilinçlendirme Projesi

2 Plajlarda Çevre Bilinçlendirme Projesi; Mavi Bayrak Kriterlerinden bir tanesi de plajın temiz olmasıdır. Bu konuda plajı kullananların büyük bir kısmı maalesef plajda bulundukları çevrenin temizli ğ ine yeteri kadar özen göstermemektedirler. Yanlarında çöp kutusu olmasına ra ğ men ba ş ta sigara izmariti olmak üzere çöplerini yanlarındaki çöp kutusu yerine kuma atmakta ısrar etmektedirler. Bu davranı ş ın özünde “Çevre Temizli ğ i Bilici” eksikli ğ i yatmaktadır. Her konuda oldu ğ u gibi “Çevre Temizli ğ i Bilinci” konusu da durduk yerde olu ş amamaktadır. İş te bu nedenle, be ş yıldır halk plajlarında ilgili Belediye, gönüllü üniversite ö ğ rencileri ile, TÜRÇEV' in geli ş tirdi ğ i “Plajlarda Çevre Bilinçlendirme Projesi” ilgi duyan belediyelerle birlikte uygulanmaktadır.

3 PROJENİN AMACI Projenin amacı; deniz ve plajlarımızın korunmasına dikkat çekmek ve Plajlarımızın temiz tutulması konusunda farkındalık yaratmaktır. Bunun için plaj kullanıcılarına anketler düzenlenecek, çocuklar ile etkinlikler yapılacak ve plaj kullanıcılarının görüşleri dikkate alınacaktır.

4 Asıl ulaşmak istediğimiz, bu etkinlikleri yaptıktan sonra devamlılığı sağlayarak plaj temizliği bilincini oluşturmaktır. Etkinlik bittikten sonra da aynı hassasiyetle yaklaşmak ve devam etmek gerekmektedir.

5 iHTİYAÇLAR 40 adet ş apka 40 adet ti ş ört Not: Ş apka ve ti ş örtler etkinliklere katılan çocuklara da da ğ ıtılaca ğ ı dü ş ünülerek miktar buna göre belirlenmi ş tir

6 Proje Tanıtım Broşürü: 1000 adet A4 boyutunda arkalı önlü katlanabilir bro ş ür

7 Çocuklara yaptırılacak etkinlik için 5 adet kırmızı, 5 adet ye ş il çıtalı mukavva pankart 1000 adet anket fotokopisi

8 Gönüllü ö ğ rencilerin projenin gerçekle ş ece ğ i alana bulundukları illerden gidi ş geli ş ula ş ım masrafları Projeye katılan Ö ğ rencilerin konaklamalarının sa ğ lanması.

9 Plajda gönüllülerin istasyon olarak kullanacakları çadır, sandalye, masa vb malzemeler.

10 TE Ş EKKÜRLER 2 adet 400X50cm bez ya da polyester afi ş


"Plajlarda Çevre Bilinçlendirme Projesi. Plajlarda Çevre Bilinçlendirme Projesi; Mavi Bayrak Kriterlerinden bir tanesi de plajın temiz olmasıdır. Bu konuda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları