Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özürlü STK’larının Lobicilik ve Hak Temelli Yaklaşımlar Konusundaki Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özürlü STK’larının Lobicilik ve Hak Temelli Yaklaşımlar Konusundaki Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi."— Sunum transkripti:

1

2 Özürlü STK’larının Lobicilik ve Hak Temelli Yaklaşımlar Konusundaki Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

3 PROJE ORTAKLARI İ nsan Hakları Araştırmaları Derne ğ i CEIPES ( İ talyan Ortak) Aktif E ğ itim Aktif Gelecek Derne ğ i

4 Genel Hedef Engelli STK’larının kendi içlerinde örgütlenebilme ve savunuculuk yapma kapasitelerinin artırılması ve bu sayede engellilerin yasaların, uluslararası anlaşmaların ve ilgili mevzuatın kendilerine verdi ğ i haklara daha kolay erişmelerinin sa ğ lanmasıdır.

5 Özel Hedefler 1) Engellilerin sahip oldukları Haklar Konusunda Bilinçlendirilmesi 2)Engellilik alanında faaliyet gösteren STK’ların ülkemiz yasalarının engellilere tanıdı ğ ı haklar( e ğ itim istihdam ulaşım) konusunda ve bu yasaların tanıdı ğ ı olanakların yerel ve merkezi yönetimlerce uygulanmasını hukuki takip yönünden e ğ itilmeleri 3)Sürdürülebilir bir engelli danışmanlık sistemi oluşturulması

6 FAAL İ YETLER 1) Ülkenin genelini temsil edecek nitelikte seçilen toplam 12 ilde toplam 1200 kişi ile yapılacak bir anket çalışması ile birlikte özürlülerin ve özürlü temsilcilerinin karar alma süreçlerine katılımı konusunda bir algı analizi gerçekleştirilmiştir. 1000 adet bastırılıp da ğ ıtılmıştır.

7 FAAL İ YETLER 1) Proje tanıtım materyalleri bastırılması ve da ğ ıtılması: -1000 adet proje tanıtım broşürü 60 adet bez afiş bastrılmış.12 defa basın bülteni yayınlanmış ve bu bültenler yerel veya ulusal farklı kanallarda yer almıştır. -Bilinç artırma faaliyetleri kapsamında bir film üretilip 2000 adet CD olarak ço ğ altılmıştır. -Projenin web sitesi proje süresince faaliyet göstermiştir. www.engellihaklari.org www.engellihaklari.org - Sosyal medyada facebook twitter ve youtube üzerinden tanıtım yapılmıştır.

8 FAAL İ YETLER 2) Proje Tanıtım Toplantısı -Projenin 2. ayında düzenlenmiştir.

9 FAAL İ YETLER 3) Özürlülerin Demokratik katılımı' Saha çalışması: Ülkenin genelini temsil edecek nitelikte seçilen toplam 12 ilde toplam 1200 kişi ile yapılacak bir anket çalışması ile birlikte özürlülerin ve özürlü temsilcilerinin karar alma süreçlerine katılımı konusunda bir algı analizi gerçekleştirilmiştir. 1000 adet bastırılıp da ğ ıtılmıştır.

10 FAAL İ YETLER 4) Yaygın E ğ itim Materyallerinin Hazırlanması: - Haklarımız ve Özgürlüklerimiz” konulu bir el kitabı ve CD’si hazırlanmıştır. Özürlü alanında çalışan STK’lar için Kapasite geliştirme Rehberi”hazırlanmış ve 250 adet üretilmiştir.

11 FAAL İ YETLER 5) Katılım ve Lobicilik E ğ itim Atölyeleri Sinop, Ankara, İ stanbul, Mu ğ la, Hatay, Diyarbakır illerinde özürlü alanında çalışan STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla katılımcılık ve lobicilik konulu atölye çalışmaları düzenlenmiştir. Atölyeler özürlü ya da özürlü alanında çalışan STK temsilcisi 15 bireyin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Böylece 6 ilde toplam 90 kişi lobicilik ve katılımcılık alanında e ğ itim almışlardır.

12 FAAL İ YETLER 6) Online Danışmanlık Merkezi -Tanıtımı için 500 adet afiş 1000 adet broşür bastırılmıştır. -2,5 ay süreyle 400’ünüzerinde engelliden gelen soruya yanıt verilmiştir -Gelen sorular konularına göre tasnif edilmektedir Sıkça sorulan sorular bölümünde yayınlanacaktır.

13 FAAL İ YETLER 6) De ğ erlendirme Faaliyetleri Projenin 6. ayında bir de ğ erlendirme raporu hazırlanmış ve bu rapora göre projenin gidişatı gözden geçirilmiştir.


"Özürlü STK’larının Lobicilik ve Hak Temelli Yaklaşımlar Konusundaki Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları