Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM Prof.Dr.Zeynep İnce İstanbul Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM Prof.Dr.Zeynep İnce İstanbul Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM Prof.Dr.Zeynep İnce İstanbul Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı

2 PULMONER NEDENLER SIK TTN MAS Pnömoni Pnömotoraks DAHA ENDER Hipoplazi Kanama Kitleler ÜSY obstrüksiyonu

3 EKSTRAPULMONER NEDENLER VASKÜLER METABOLİKNÖROMÜSKÜLER Konjenital kalp HipoglisemiBeyin ödemi PPH HipotermiKanama Anemi AsidozKas/spinal kord Polisitemi hastalıkları Hipovolemi

4 “OLMAZSA OLMAZ” LAR ÖYKÜ VE FİZİK MUAYENE:.............................................. LABORATUAR: AKCİĞER GRAFİSİ KAN GAZLARI HEMATOKRİT KAN ŞEKERİ

5 B.Ç erkek bebek zDoğum tartısı 3510 g, 40 haftalık zAnne 34 y, G2 P2 zMembran rüptür zamanı 25 st + uzamış eylem  seksiyo ile doğum z Apgar ? zDoğumdan hemen sonra taşipne, dispne zDört saatlik sevk

6 Fizik muayene: zGenel durumu iyi, siyanozu yok zIsı: 36.4  C, SS: 40/dk, KTA:138/dk zSkrotum hiperpigmente Laboratuar: zHematokrit: % 54 zKan şekeri: 50 mg/dl zKan gazı. pH: 7.37 pCO 2 : 40 mmHg HCO 3 : 20 mEq/l BE: - 1.8 mEq/l zOksijen satürasyonu: %97 (hava soluyor)

7

8 Ek yapılanlar zİnfeksiyon göstergeleri: Normal z17-OH progesteron düzeyi

9 Acil girişimler zYok ! zGözlendi ve beslendi !

10 Tanı: Minimal respiratuar hastalık zTerm > preterm zOrtalama 4 saat devam eden geçici solunum sıkıntısı (inleme, taşipne, hafif çekilmeler) zEtiyoloji: hipotermi, hafif asidoz, hafif asfiksi ? zKan gazı, akciğer grafisi, kan sayımı, kan şekeri N zTanı genellikle retrospektif zÇoğunluk 12. saatte asemptomatik

11 B.M erkek bebek zDoğum tartısı 2910 g, 37 haftalık zAnne 22 y, G1 P1 zUS  40 haftalık  elektif sezaryen zApgar skoru ? zPostnatal 1. st inleme, taşipne, siyanoz zEKO  Persistan Pulmoner Hipertansiyon ? zSekiz saatlik sevk

12 Fizik muayene: Huzursuz Hafif çekilmeler, perioral siyanoz (+) SS: 80/dk, solunum sesleri normal KTA: 128/dk, 2/6 sistolik üfürüm Laboratuar: Hematokrit: % 50 Kan şekeri: 68 mg/dl Kan gazı: pH: 7.32 pCO2: 45 mmHg HCO3: 22.8 mEq/l, BE: -3.2 mEq/l Oksijen satürasyonu: % 95 (“hood” ile oksijen)

13

14 Ek yapılanlar zİnfeksiyon göstergeleri : özellik yok zHemokültür zEkokardiyografi: Patent foramen ovale

15 Acil girişimler zKısıtlı sıvı z“Hood” ile O 2 zAntibiyotik

16 Tanı: Yenidoğanın geçici taşipnesi zTerm > preterm, seksiyo, erkek zBaşlangıç < 6st zSıklıkla izole taşipne (100-120/dk) zMinimal siyanoz, çekilmeler ender zGöğüs ön-arka çapında artış, periferik ödem zGrafide: Havalanma , perihiler vasküler gölgelerde , interlober septumda ödem zGenellikle 3 günde iyileşme zKomplikasyon: hava kaçakları

17 İzlem sırasında: zYatışının 2.saatinde çekilmelerde artma zOksijen satürasyonunda düşme zKan gazı:pH:7.27 pCO 2 :58.4 mmHg HCO 3 :26.4 mEq/l BE:-2.7mEq/l  CPAP zCPAP’a alınışının 4.saatinde oksijen satürasyonunda ani düşme  Entübasyon

18

19 Tanı: Pnömotoraks zSpontan /PBV, MAS, TTN ’ ye ikincil zAni gelişen solunum sıkıntısı-siyanoz zSolunum seslerinin azalması zKalp tepe atımının yer değiştirmesi zDolaşım bozukluğu- Şok zGrafide: Küçük Pn: havalanma farkı Büyük Pn: akciğer kollabe

20 F.E erkek bebek zDoğum tartısı 3485 g, 39 haftalık zAnne 26 y, G2 P2 zPostnatal adaptasyon: özellik yok zOnsekiz günlük: 2 günden beri öksürük, sık nefes alma, emmede azalma

21 Fizik muayene: zGenel durumu orta, huzursuz zIsı: 37.2  C, SS:78/dk KTA:160/dk zBurun tıkalı zÇekilmeler, krepitan raller Laboratuar: zHematokrit: % 41 zKan şekeri: 82 mg/dl zKan gazı: pH:7.40 pCO 2 :42 mmHg HCO 3 : 26 mEq/l zOksijen satürasyonu: % 93 (maske ile O 2 )

22

23 Ek yapılanlar zİnfeksiyon göstergeleri: Normal zHemokültür zNazofaringeal sekresyonda viral antijenler

24 Acil girişimler zOksijen zAntibiyotik ??? z“Pulse oksimetri” ile izlem

25 Tanı: RSV pnömonisi zNeonatal pnömoni: Term/ pretermde Konjenital/ Erken ( 48st) Noninfektif akciğer patolojilerinden ayırım güç zRSV pnömonisi: Preterm ve BPD’de risk yüksek Apne, öksürük, hışıltı, siyanoz, burun akıntısı, solunum yetersizliği Destek tedavi

26 B.T kız bebek zDoğum tartısı 2550 g, 38 haftalık zAnne 44 y, G4 P4 zNormal spontan doğum, Apgar 7/9 zDoğumdan hemen sonra inleme, taşipne zEko: PDA  SSK’ya sevk (40 saatlik) zMetabolik asidoz  İTF’ye sevk (58 saatlik)

27 Fizik muayene zGenel durumu kötü, hipotonik zIsı: 36.4  C SS: 68/dk KTA: 138/dk zYüzeyel çekilmeler, 1/6 sistolik üfürüm Laboratuar: zHematokrit: % 47 zKan şekeri: 57 mg/dl zKan gazı: pH: 7.0 pCO 2 : 23 mmHg HCO 3 : 7mEq/l BE: -23 mEq/l zOksijen satürasyonu: % 94

28

29 Ek yapılanlar zİnfeksiyon göstergeleri: Lökosit , CRP N, Yayma N zHemokültür zEko tekrarı: küçük PDA zMetabolik incelemeler (idrar ve kan )

30 Acil girişimler zBikarbonatlı sıvı zAntibiyotik zDestek tedavi

31 Tanı zPirüvat karboksilaz eksikliği zStafilokok sepsisi

32 Solunum sıkıntısı nedeni olarak doğumsal metabolizma hastalıkları zTerm> Preterm zPozitif aile öyküsü /açıklanamayan yenidoğan ölümü zAkciğer hastalığı bulgusu yok, taşipne nedeni asidemi zBaşlangıç sıklıkla > 6st zKan gazları: pH , pO2 N, pCO2  zAkciğer grafisi normal zKesin tanı, metabolik incelemeler ile Yenidoğanda çeşitli semptomların olası nedeni olarak DMH mutlaka akılda tutulmalı !

33 B.S erkek bebek zDoğum tartısı 3330 g, 41 haftalık zAnne 25 yaşında, G2 P2 zPostnatal adaptasyonda özellik yok z2 günlük “sağlıklı” olarak taburcu z2.5 günlük sık nefes alma, huzursuzluk  yeniden hastaneye yatış: sepsis ? zAynı gün sevk

34 Fizik muayene: zGenel durum kötü, siyanoz hafif, A: 37  C zÖn fontanel 4X4, arka fontanel 1X1 cm açık zSS: 80/dk, çekilmeler, krepitan raller zKTA:170/dk, 2/6 sistolik üfürüm, sırta yayılıyor nabızlar zayıf zHepatomegali (4cm) Laboratuar: zHematokrit: %40 Kan şekeri: 177mg/dl zKan gazı: pH: 7.28 pCO 2 :47 mmHg HCO 3 :18.7 mEq/l O 2 satürasyonu % 80

35

36 Ek yapılanlar zİnfeksiyon göstergeleri: Kan sayımı normal, CRP  zHemokültür zEkokardiyografi zTiroid fonksiyon testleri

37 Acil girişimler zKısıtlı sıvı zDiüretik zAntibiyotik zDobutamin zPGE infüzyonu

38 Tanı zAort koarktasyonu +VSD zKonjestif kalp yetersizliği

39 Konjenital kalp hastalığı zTerm > preterm zÜfürüm, kardiyomegali, kalp yetersizliği bulguları, siyanoz, sadece ”taşipne” zBaşlangıç sıklıkla > 6 saat zKan gazları: pCO 2 N/ , siyanotikse pO 2  zAkciğer grafisi: yardımcı olabilir veya tanısal z> 6 st özellikle > 24 st bebeklerde düşünülmeli zEkokardiyografi tanı koydurucu

40 B.B erkek bebek zDoğum tartısı 3230 g, 39 haftalık zAnne 26 yaşında, G2 P2, 1  akrabalık zEMR (72 st) + mekonyumlu amniyotik sıvı  acil sezaryen zApgar ? zEntübasyon-ventilasyon z2 saatlik sevk

41 Fizik muayene: zGenel durumu kötü, entübe (2.5 No tüple !) zIsı: 34.7  C, KTA: 144/dk, siyanoze zÇekilmeler, kaba raller Laboratuar: zHematokrit: %46 zKan şekeri: 164 mg/dl zKan gazı pH: 6.95, pCO 2 :135 mmHg, HCO 3 :18.3 mEq/l, BE: -8.1mEq/l zOksijen satürasyonu: %70-78

42

43 Ek yapılanlar zİnfeksiyon göstergeleri: Lökositoz, CRP  zHemokültür zALT, AST: normal zÜre, kreatinin  zKalsiyum 

44 Acil girişimler zVentilasyon: Tüp değişikliği, özel ventilatör ayarları, sürfaktan, sedasyon zAntibiyotik zKısıtlı sıvı zDestek tedavi

45 Tanılar zMekonyum aspirasyon sendromu zPerinatal asfiksi zErken sepsis (alfa-hem.strep) zHipokalsemi

46 Mekonyum aspirasyon sendromu zTerm/postterm zMekonyumla boyanma zBaşlangıç <6 st zGöğüs ön-arka çapında artma zTaşipne, dispne, siyanoz, raller zGrafide: yama şeklinde infiltrasyon zPPH, hava kaçakları, infeksiyon sık Önlemede doğum odasında uygun resusitasyon çok önemli !

47 B.T erkek bebek zDoğum tartısı 2330 g, 39 haftalık zAnne 27 yaşında G1 P1 zPreeklampsi  sezaryen zApgar ? zDoğumdan 2 saat sonra solunum sıkıntısı z4.5 saatlik sevk

48 Fizik muayene: zGenel durumu orta, pletorik, siyanotik ? zIsı: 34.6  C, SS: 66/dk, KTA:145/dk zİnleme, çekilmeler Laboratuar zHematokrit (kapiller): % 75 zKan şekeri: 30 mg/dl zKan gazı: pH: 7.26 pCO 2 : 28 mmHg HCO3: 12.4 mEq/l BE: -11.2 mEq/l zOksijen satürasyonu: % 93

49

50 Acil girişimler zIsıtma zi.v glukoz ve bikarbonat perfüzyonu zVenöz hematokrit tayini: % 70 zParsiyel kan değişimi

51 Tanılar zSGA zPolisitemi zHipoglisemi zHipotermi zMetabolik asidoz

52 Yenidoğanda solunum sıkıntısını, z“Tanımak” kolay : Taşipne, dispne, siyanoz.... z“Tanı koymak” güç : Nedenler çok çeşitli ! zSistematik ve acil yaklaşım önemli zZamanında, hızlı ve uygun transport hayat kurtarıcı ! SONUÇ ??


"SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM Prof.Dr.Zeynep İnce İstanbul Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları