Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TC DERBENT KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TC DERBENT KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 TC DERBENT KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

2 İdari Yapı 1 İlçe Müdürü (Ziraat Mühendisi) Ziraat Mühendisi
Veteriner Hekim Ziraat teknisyeni Veteriner Sağlık Teknikeri Memur Saraypınar mahallesinde Ziraat Mühendisi Değiş mahallesinde Ziraat Mühendisi Çiftliközü mahallesinde Ziraat Mühendisi Yassıören mahallesinde Veteriner Hekim Mülayim mahaellesinde Veteriner Hekim Güneyköy Mahallesinde Ziraat Mühendisi Tekke mahallesinde Veteriner Hekim İşçi (Taşeron)

3 Tarımsal Yapı Toplam Arazi Varlığı:362.986 Dekar
Tarım Arazisi : Dekar Orman Arazisi : Dekar Mera Arazisi : Dekar Tarım Dışı Arazi : Dekar

4 Derbent İlçemiz Arazi Dağılım Oranları

5 138 000 Dekar Tarım Arazisinin
Dekarı Sulu Tarım Alanı, Dekarı Susuz Tarım Alanıdır

6 138.000 Dekar Tarım Arazisinde
Dekar alanda da Tarla Ziraatı, Dekar alanda da Meyvecilik, Dekar alanda da Endüstri Bitkileri Dekar alanda Sebzecilik yapılmaktadır.

7 Derbent İlçemiz Tarım Arazisi Dağılım Oranları

8 ARAZİ KULLANIM DURUMU 23.000 % 17 115.000 % 83 82.000 % 60 41.000 % 29
KULLANIM ŞEKLİ ALAN (dekar) Toplamda % oranı SULU RAZİ VARLIĞI 23.000 % 17 KURU ARAZİ % 83 Tarla arazisi 82.000 % 60 Nadas 41.000 % 29 Sebze 7.000 % 5 Meyve 4000 % 3 Endüstri Bitkileri % 3 TOPLAM(İŞLENEBİLEN ARAZİ VARLIĞI) %100 2-ÇAYIR MER'A 6.860 % 1.9 3-ORMAN % 32 4- ÜRÜN GETİRMEYEN ALAN % 28 GENEL TOPLAM

9 İŞLENEN ARAZİNİN KULLANIM DURUMU
KULLANIM ŞEKLİ ALAN (dekar) % 1- TARLA ARAZİSİ 82.000 Hububat 68.000 %83 Baklagil 12.000 %15 Yem bitkileri 2.000 %2 TOPLAM %100

10 ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİ ÜRÜN ADI 2013 2014 EKİLEN ALAN BUĞDAY 39.700
48.250 ARPA 2.845 11.300 NOHUT 5.000 11.760 FASULYE 4.200 4.050 Ş. PANCARI 1.050 1.150 ASPİR --- 800 PATATES 600 740 YEM BİTKİLERİ 2.075 3.380 HAŞHAŞ 545

11 ÖNEMLİ MEYVE TÜRLERİ VERİLERİ
ÜRÜN ADI 2013 2014 Ağaç(adet) Ağaç(Adet) Meyve Veren Meyve Vermeyen ELMA 80000 37000 82000 33000 KİRAZ 19400 500 2100 CİLEK (Da.) 320 --- 370 ---- CEVİZ 2400 4600 2600 4800 ARMUT 3050 175 ÜZÜM (Da.) 100 5 105

12 İlçemizde Mevcut Tarımsal amaçlı kooperatifler:
Tarım Kredi Kooperatifi :1 Adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi:6 Adet Tarımsal Sulama Kooperatifi :2 Adet Üretici Birliği :1 Adet

13 DERBENT İlçemiz Hayvan Mevcudumuz
2013 2014 Hayvan Sayısı Adet BÜYÜKBAŞ 5500 3700 KÜÇÜKBAŞ 8500 11092 ARICILIK 500 430

14 İLÇEMİZDE ORGANİK TARIM 2014
Ürün Adı Ekim Miktarı Da. ELMA 194 ASPİR 117 CEVİZ 403 KİRAZ 127 ÇİLEK 56 BADEM 71 PATATES 16 FASULYE 167 BUĞDAY 380 NOHUT 247

15 Mera ve Otlakıye Durumu
TESPİT Hektar TAHDİT ÇİFTLİKÖZÜ 97 90 DEĞİŞ 20 TEKKE 196 MERKEZ 12 MÜLAYİM 59 17 SARAYPINAR 52 13 YASSIÖREN 250 166

16 İLÇEMİZİN GÜÇLÜ YÖNLERİ
1-Geç turfanda yetiştiriciliğine uygun olması. 2-Organik tarıma elverişli arazi varlığının yüksek olması. 3-Sulu tarım alanlarında büyük çoğunluğunda kapalı sistem sulama sisteminin mevcut olması. 4-İlçenin İl merkezine yakın olması. 5-Mera ve otlakıye alanlarının geniş olması. 6-Alternatif enerji kaynağı bakımından uygun olması.(Güneş Enerjisi) 7-Gezginci arıcık için geçiş bölgesi olması.

17 İLÇENİN ZAYIF YÖNLERİ 1-Tarımla uğraşan nüfusun yaşlı olması.
2-Üreticilerimizin yeniliklere açık olmaması.(Genç nüfusun çok az olması) 3-İşletme ve arazilerin küçük ölçekli olması. 4-Geniş mera, otlak ve yayların olmasına karşın büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarının yeterli sayıda olmaması.

18 İLÇENİN ZAYIF YÖNLERİ 6-Ürünlerin pazarlanması sorunu.
7-Organik tarıma elverişli alanların geniş olmasına rağmen gerekli rağbetin görmemesi. 8-İlçemize yönelik desteklerin yetersiz ve farklı alanlarda olması. 9-İlçemizin arıcılık için uygun olmasına karşı gereken ilgiyi görmemesi.

19 İlçemizde Tarımı Tehdit Eden Unsurlar
Genç nüfusun hızla ilçeden göç etmesi. Tarım arazilerinin parçalanmasının devam etmesi. Bilinçsiz gübre ve ilaç kullanımı. Pazarlama sorununun devam etmesi. İlçenin tarımsal olarak yeterli tanıtımın yapılamaması. Yatırım yapmaya yönelik sermaye yetersizliği. Üreticinin giderek kredi kuruluşlarına bağımlılığının artması.

20 HEDEFLERİMİZ Ekilebilir arazi varlığında, ekim oranını artırmak.
Organik tarımı yaygınlaştırmak. Bölgesel, projeli tarım alanları oluşturmak. Sulu tarım alanlarını artırmak. Bilinçli üretici sayısını artırmak. Pazarlama sıkıntılarının önüne geçmek. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayılarını artırmak.

21 HEDEFLERİMİZ Meralarımızın ve otlaklarımızın otlatma kapasitesini artırmak Yem bitkisi ekilişlerini artırmak. Gezginci arıcılığına yönelik alanların artırılmasına yönelik çalışmaları yapmak. Kooperatiflerin yapılandırılması ve daha işlek hale getirmesi.

22 HEDEFLERİMİZ ULAŞMAK İÇİN
Eğitim faaliyetlerinde görsel ve uygulamalı çalışmalar yapılması. Birebir görüşmelerle üreticimizi organik tarıma yönlendirmek. İlçemizde nadas uygulamasını en aza indirmek. Gölet yapılabilecek bölgeleri proje kapsamına aldırmak. Bölgesel üretim alanlarını tespit edilmesi ve üreticilerimizi örgütleyerek tek tip üretime geçmek.

23 HEDEFLERİMİZ ULAŞMAK İÇİN
Üretilen ürünlerimizin tanıtımı yapılarak pazarlama sorununu çözmek.(Derbent kültür ve sanat şenliğini, fasulye şenliği olarak yapmak.) Meralarımızında ıslah çalışmaları yapmak. Yem bitkisi ekilişinin artırılması amacıyla tohum desteğine yönelik çalışmalar yapmak. Kooperatiflerimizin daha etkin ve sorunsuz hale getirmek amacıyla, işi yürütebilecek kişileri teşvik etmek.

24 HEDEFLERİMİZ ULAŞMAK İÇİN
Proje kuruluşlarına ilçemize yönelik projeler yapmak. İlçemizin varlıklı kişilerini hayvancılık ve tarımsal konularda ilçemize yatırım yapmaları için ikili görüşmeler yapmak.


"TC DERBENT KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları