Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIMSAL DESTEKLEMELER BANKİR TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZM.LTD.ŞTİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIMSAL DESTEKLEMELER BANKİR TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZM.LTD.ŞTİ."— Sunum transkripti:

1 TARIMSAL DESTEKLEMELER BANKİR TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZM.LTD.ŞTİ.

2 SUNUM PLANI DESTEKLEME KALEMLERİ o ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER o FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ o TELAFİ EDİCİ DESTEKLEMELER o KIRSAL KANKINMA DESTEKLEMELERİ o HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ o YEM BİTKİLERİ DESTEKLERİ

3 Alan Bazlı Tarımsal Desteklemeler Alan bazlı tarımsal desteklemeler aşağıdaki gibidir:  Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği(1 Ocak-31 Aralık)  Organik Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi  İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemeleri

4 Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği Sıra no Ürün gruplarıMazot destekleme tutarı (TL/ dekar) Gübre destekleme tutarı (TL/dekar) 1.Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları 2.94 2.Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları 4.35.5 3.Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları 77

5 Organik Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Sıra No DesteklemelerDestek Miktarı 1Organik Tarım (Meyve, sebze) 50 TL/dekar 2Organik Tarım (Tarla Bitkileri)10 TL/dekar 3Organik Tarım (Anaç Sığır, Manda) 150 TL/baş 4Organik Tarım (Buzağı)50 TL/baş 5Organik Tarım (Anaç koyun, keçi)10 TL/baş 6Organik Tarım (Arılı kovan)5 TL/kovan 7Organik Tarım (Alabalık) 0,35 TL/kg 8Organik Tarım (Çipura-levrek) 0,45 TL/kg

6 İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemeleri  İyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere,Çiftçi Kayıt Sisteminde(ÇKS) oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır. Sıra no DesteklemelerDestek Miktarı 1İyi Tarım Uygulamaları (Meyve, Sebze) 25 TL/deka r 2İyi Tarım Uygulamaları (Örtü altı) 100 TL/deka r

7 FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ Sıra no Desteğe Konu ÜrünlerBirim Destek (Krş/Kg) 1Yağlık Ayçiçeği24 2Kütlü Pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) 50 3Soya Fasulyesi50 4Kanola40 5Dane Mısır4 6Aspir45 7Zeytinyağı60 8Buğday5 9Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale5 10Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 10 11Çay12

8 Kırsal Kalkınma Desteklemeleri  Alet- Ekipman Desteği  Ekonomik Yatırımlar  Basınçlı Sulama

9 Hayvancılık Desteklemeleri  Yem Bitkileri  Su Ürünleri  Su  Aşı  Hayvan Tazminatı  Gen Kaynakları  Hayvan Başına Ödeme  Arıcılık ve Bambus Arısı

10 Hayvancılık Desteklemeleri  Islah Amaçlı Koyun-Keçi Desteği  Tiftik  İpek Böceği  Buzağı  Biyolojik Mücadele  GAP ve DAP Hayvancılık Desteği(50 baş üzeri İşltm)  Diğer Hayvancılık Destekleri

11 Yem Bitkileri Desteklemesi

12  Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, İtalyan çimi (lolium multiflorum) ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.

13 Yem Bitkileri Desteklemesi  Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

14 Yem Bitkileri Desteklemesi Sıra No Hayvan TürüÖdeme Şekli 1Yonca (sulu) 50 TL/dekar/yıl 2Yonca (kuru)30 TL/dekar/yıl 3Korunga40 TL/dekar/yıl 4Tek yıllıklar 35 TL/dekar 5Silajlık tek yıllıklar 50 TL/dekar 6Silajlık mısır (sulu) 75 TL/dekar 7Silajlık mısır (kuru) 35 TL/dekar 8Yapay çayır-mera 100 TL/dekar

15  Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar 1/1/2013 tarihinde başlar ve 15/11/2013 tarihinde son bulur.  Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce form dilekçe ile müracaat eder.

16 Yem Bitkileri Desteklemesi Yem bitkileri desteklemesi istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir: a) Müracaat formu b) ÇKS Belgesi ( Çiftçi Kayıt Sistemi) ÇKS:Tarımsal Desteklemelerin, izlenebilir,denetlenebilir,raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanması doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi,çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

17 Yem Bitkileri Desteklemesi Destekleme ödemesine esas çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:  1 Ocak-15 Kasım 2013 tarihleri arasında müracaat eden çiftçilerin hasat kontrolleri ve veri girişleri 30 Kasım mesai bitimine kadar tamamlanır ve İcmal-1’ler 30 Kasım tarihinde hazırlanır.  İlçe müdürlüğünce hazırlanan İcmal-1 ilçe merkezinde ve köy/mahalle muhtarlığının İcmal-1’i kendi köy/mahalle muhtarlığında beş iş günü süreyle tutanaklı olarak askıya çıkarılır. Tutanak muhtar ve azalar tarafından güncel tarihle imzalanır.

18 Yem Bitkileri Desteklemesi İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi;  Askı süresince yapılmış itirazlar beş iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Herhangi bir itiraz olmazsa kamu aleyhine olan hâller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

19 Yem Bitkileri Desteklemesi İcmallerin gönderilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:  İlçe müdürlüklerince ÇKS ’den alınan İcmal-2’ler düzenlenip onaylanır ve en kısa sürede il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.  ÇKS ’den alınan İcmal-3’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanarak en geç 31 Aralık tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde gönderilir.

20 Yem Bitkileri Desteklemesi  Destekleme ödemeleriyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir.  Çözüme kavuşturulamayan konularda il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir.  İl/ilçe tahkim komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular BÜGEM’e bildirilir.  Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

21 Yem Bitkileri Desteklemesi Yem bitkileri desteklemelerinden yararlanamayacaklar; 1) ÇKS’ de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde destek alımına müracaat edenler, 2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler, 3)Kapama meyve bahçeleri ve ağaçlandırma yapılmış alanlarda ara tarım olarak yem bitkisi yetiştirenler, 4) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar, 5)25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi alanlarda ekiliş yapanlar,

22 Yem Bitkileri Desteklemesi 6)Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında doğal vasfı çayır, mera olan parseller üzerinde ekiliş yapanlar, 7)5488 sayılı Tarım Kanunu ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilenler, 8)Tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya çalışmaları engelleyenler, 9) Yem bitkisi ekilişlerini sigorta yaptırarak herhangi bir nedenden dolayı zarar gören ürünleri için sigorta ödemesi alanlar, ödeme aldıkları alan oranında,yararlanamazlar.

23 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. BANKİR TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZM.LTD.ŞTİ.


"TARIMSAL DESTEKLEMELER BANKİR TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZM.LTD.ŞTİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları