Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞEMDİNLİ KAYMAKAMLIĞI GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞEMDİNLİ KAYMAKAMLIĞI GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 ŞEMDİNLİ KAYMAKAMLIĞI GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

2 GÖREV TANIMI İlçenin kalkınması,çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,projeleri uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak,uygulamasını sağlamak,örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak İlçede yetki çerçevesinde denetim faaliyetlerini yürütmek,hayvan ıslah faaliyetini yürütmek,kurumla ilgili her türlü kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını İl Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek Yukarıda sayılanlar dışında,mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak

3 BİNA DURUMU Müdürlüğümüz yeni hizmet binası 2014 yılı Mayıs ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bakanlığımızın tip projesi ile 295 m2’lik alan üzerine inşa edilmiş, zemin artı 1 kat olmak üzere 2 katlıdır. Toplam kullanma alanı 590 m2 dir.Hizmet binasında 1 adet kapalı garaj, kazan dairesi, depo,arşiv ve büro odaları mevcut olup,hizmete yeterlidir. Yine Müdürlüğümüze ait 4 katlı 8 daireli personel lojmanı olup,2013 yılında bakım onarımı yapılmıştır.

4 CİNSİ ADEDİDURUMU Pikap Kamyonet(2000 ve 2012 model) 2Faal Kiralık (8 ay) Pikap 100’lük Zirai İlaçlama Motoru 2Faal Motorlu Sırt Pülverizatör 1Faal Bilgisayar 10Faal Televizyon 2Faal Fotokopi Makinesi 1 Faal Projeksiyon Cihazı1Faal ARAÇ ALET VE EKİPMAN BİLGİLERİ

5 … Faaliyetlerin daha sağlıklı bir şekilde yapılması, çalışmaların zamanında ve daha etkin bir şekilde yürütülmesi için; Kiralık arazi tipi 1(bir) adet araç ile mevcut araçlar için üç araçlık kapalı garaj, İlçe Müdürlüğümüzün diğer araç gereç ihtiyaçları ise laboratuar ve muayene malzemesi, Arazi tespitlerinde kullanılmak üzere 4(dört) adet (GPS) cihazına ihtiyaç duyulmaktadır.

6 PERSONEL DURUMU Müdürlüğümüzde 2015 Ocak ayı itibariyle halen görevde bulunan 27 kadrolu,5 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 32 personel görev yapmaktadır. Hizmetli kadrosunda bulunan 2 personel Kaymakamlık Makamı oluru ile ihtiyaç üzerine geçici görevli olarak başka kurumlarda görevlendirilmiştir. Kurumumuzda özel güvenlik şirketince alınmış bulunan 4 adet özel güvenlik görevlisi de görev yapmaktadır.

7 PERSONELİN ÜNVANIMEVCUT PERSONEL ADEDİİHTİYAÇ DUYULAN PERSONEL ADEDİ İlçe Müd.V.(Zir.Müh) 10 Ziraat Mühendisi 22 Ziraat Teknisyeni 02 Veteriner Hekim32 Veteriner Sağlık Teknisyen/Teknikeri 22 Tarım Danışmanı(Veteriner Hekim) 63 Tarım Danışmanı (Ziraat Mühendisi ) 32 Gıda Mühendisi 11 Memur 30 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 20 Kaloriferci 01 Şoför 20 Hizmetli 70 Toplam 3215 Personelin Unvan Bakımından Dağılımı ve İhtiyaç Çizelgesi

8 TARIM VE HAYVANCILIĞIMIZDA MEVCUT DURUM VE SORUNLAR

9 … Genellikle dağlık olan İlçemiz alanının % 45’i Ormanlık,% 41’i tarıma elverişsiz alan,%10’u dört veya beş ay kullanılabilen çayır ve mera ve % 4’ü tarıma elverişli alandır. Ormanlarda bulunan ağaçların cinsi genellikle meşedir. İlçemizde boşaltılmış köyler hariç ortalama 90.000 dekarlık alanda sulu ve kıraç koşullarda tarımsal faaliyetler sürdürülmektedir. İlçemizde halen yerleşik durumda olan 20(yirmi) Köy Muhtarlığı ve 1(bir) Belde olmak üzere toplamda 100 yerleşim yeri mevcuttur. Ancak terör olayları nedeniyle boşaltılmış bulunan ve halen boş olan Meşelik Köyü, Ayranlı Köyü Merkez ve bağlı Üzümkıran mezrası,Çevre Köyü Merkez,Bozyamaç Köyüne bağlı Öncü Mezrası ile Ortaklar Köyü Muhtarlığına bağlı Ormancık mezrasında halen tarım faaliyetleri yapılamamaktadır.

10 … İlçemizde, 30.000 dekarlık alanda yem bitkileri, 18500 dekar alanda buğday, 5000 dekar alanda üzüm yetiştiriciliği, geriye kalan tarım arazisinde meyvecilik ve sebzecilik tarımı yapılmaktadır. İlçemizde tarıma elverişli olup da sulanamayan tarla alanı 3500 hektar sulanabilen tarla alanı ise 2500 hektardır. Ortalama nadas alanı 100 hektardır.İlçemizin coğrafi yer şekillerinden dolayı tarım arazilerinin büyük bir kısmı makineli tarıma elverişli değildir. Bu nedenle sulama,toprak işleme,hasat ve bakım işlemlerinde güçlükler çekilmekte ve makineli tarım yapılamamaktadır.Halen birçok köyde ilkel tarım sürdürülmektedir.

11 … İlçemizde en çok satışı yapılarak gelir getiren başlıca bitkisel ürünler başta ceviz olmak üzere,elma ve üzüm sayılabilir. İlçemiz bitki florası bakımından çok zengin olması, iklim bakımından da ilçe sınırları içerisinde farklı yerler bulunması nedeniyle arıcılığı elverişli kılmaktadır. İlçemizin endemik bitkileri arasında ters lale(Şemdinli Lalesi) sayılabilir.

12 2014 Yıllarında Bitkisel Alanda Yapılan Başlıca Faaliyetler Yem Bitkileri Desteklemesi projesi kapsamında İlçemizde 2014 yılında da kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla 6 çiftçiye yem bitkileri projesi uygulandı. Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteği Kapsamında 2014 yılında 1216 çiftçi “Tarım Bilgi Sistemi”ne kayıt edilerek bu çiftçilerin mazot, kimyevi gübre ve toprak analiz destekleme işlemleri devam etmektedir. 2015 yılına ait 166 çiftçinin MGD başvuru dosyası alınarak sisteme kaydedilmiştir. 2014 yılında Meyvecilik ve Sebzeciliği Geliştirme Projesi kapsamında Hakkâri Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliğince alınarak 80 çiftçiye 15000 adet sırık domates 106 çiftçiye 15000 adet aşılı karpuz fidesi ile 1000 paket sebze tohumları dağıtılmıştır. Yine 20 çiftçiye 550 adet aşılı ceviz fidanı ve 13 çiftçiye 400 adet aşılı elma fidanı İlçe Müdürlüğümüzce dağıtımı sağlanmıştır.

13 … 2012 yılında Müdürlüğümüzün proje iştirakçisi olarak Şemdinli Ziraat Odası Başkalığınca DAKA(Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı) ya sunulmuş bulunan "Kapama Meyvecilik Projesi" ile 2014 yılında İlçemizde % 75 hibe ile 6 adet Kapama Ceviz Bahçesi kurulmuştur. Sertifikalı Fidan Desteği kapsamında 1 çiftçiye ait kapama ceviz fidanı destekleme işlemleri tamamlanmıştır. 1 çiftçiye ait 12 dekarlık alanda ise 2015 yılı ilkbahar döneminde fidan dikimi yapılacak olup, dikim yapıldığı takdirde destekleme kapsamına alınacaktır. Hakkari Valiliği Desteği Kapsamında İlçemiz Derecik Beldesinde uygulanmak üzere 250 m 2 ’ lik tünel plastik örtülü sera projesi ile 5 çiftçi için seralar kurulmuştur.Ayrıca 2 dekar alanlı olmak üzere 6 adet yüksek terbiye sistemli üzüm bağı tesis edilmiştir. Proje işlemleri devam etmekte olup,2015 yıllında sera ve üzüm bağı takibi yapılacaktır.

14 HAYVANSAL ÜRETİM İlçemizde hayvancılık bölge hayvancılığına bağlı olarak desteklemeler ile birlikte hayvan ve barınak sayısında artış yaşanmıştır.Son verilere göre ilçemiz merkez ve köylerinde 2015 yılı Ocak ayı itibariyle 85.000 adet küçükbaş ve 7451 adet büyükbaş hayvan mevcuttur. İlçemizde hayvancılık genel olarak mera ve yaylalarda yapılmakta,hayvancılık küçük aile işletme sahiplerince yapılmakta olup, gerek küçükbaş gerekse büyükbaş hayvanların yerli ırk olması nedeniyle üretimde et ve süt verimleri düşüktür. Su ürünleri yetiştiriciliği bakımından ilçemizde faaliyette olan yıllık toplamı 51 ton işleme kapasitesine sahip 3 adet alabalık yetiştirme tesisi ilçemizin alabalık ihtiyacını kısmen de olsa karşılamaktadır.

15 … İlçemizin bitki florasının ballı bitkiler yönünden çok zengin olması arıcılığın kolay ve kazançlı bir uğraşı olması ve üreticiler tarafından giderek artan talep ile arıcılık daha da önem kazanmıştır. İlçemiz merkez ve köylerinde yaklaşık 400 adet arıcı bulunmaktadır. Ortalama kovan sayısı 34.000 adet olup, ortalama süzme bal üretimi ise yıllık 350 tondur. 2014 yılı içerisinde küresel iklimde meydana gelen değişiklikler, iklim şartlarının elverişsizliği, arı hastalık ve zararlıları ile iyi mücadele edilememiş olması nedeniyle bal veriminde % 40 civarlarında bir azalma olmuştur. 2014 yılında gerçekleşen bal üretim miktarı 280 tondur.

16 2014 Yıllında Hayvancılık Alanında Yapılan Başlıca Faaliyetler Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürürlüğe giren % 50 Destekli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Kapsamında 40 çiftçiye ağıl ve 1 çiftçiye de süt işleme tesisi projesi kabul edilmiş ve bina yapım işi tamamlanmıştır. 2015 yılı başında ise tahmini olarak 400 ‘e yakın proje başvurusu olmuştur. İlkbahar ve sonbahar şap aşılama kampanyası neticesinde 12.128 b.baş hayvana şap aşısı uygulanmıştır. Koyun-keçi vebası hastalığından korunmak amacıyla 29137 adet k.baş hayvana PPR aşısı yaptırıldı. Yıl içerisinde 76 adet kedi-köpek hayvana kuduz aşısı yapılmıştır. Yıl içerisinde 2250 b.baş ile 32.820 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takılarak sisteme kayıtları sağlanmıştır. Yıl boyunca toplam hayvan sağlık taraması 179.770 adettir.

17 … Arıcılıkla uğraşan 400 arıcımızdan 333’ü AKS (Arıcılık Kayıt Sistemine) kayıt edilen toplam 34.438 adet arılı kovan tespiti yapılmış ve hakediş işlemleri sonuçlandırılmıştır.Toplam destekleme tutarı olarak 344.380,00 TL 2015 içinde ödenecektir. Son verilere göre ilçemizde yerli arıcılara ait 35.000 adet arılı kovan ile gezginci arıcılara ait ise 15.000 adet arılı kovan olmak üzere totalde 50.000 adet arılı kovan potansiyeli mevcuttur. Kasım ayı itibariyle 833 çiftçiye ait 72455 baş anaç koyun-keçi destekleme müracaatlar ı alınmıştır.2015 yılı Nisan ayına kadar yeni güncellemeler yapılarak hakediş işlemleri tamamlanacaktır. Anaç Sığır desteklemesi kapsamında ise 1 adet işletmeye ait desteklemeye ilişkin müracaatları alınmıştır. Yıl içerisinde 1060 adet.baş hayvan ve 23944 adet küçükbaş hayvan ile 4693 arılı kovan sevki sevki yapılmıştır.Yine 158467 kg bal,3300 adet b.baş hayvan derisi ve 3845 adet k.baş hayvan derisi sevki yapılmıştır.

18 GIDA HİZMETLERİ İlçe merkezinde gıda üretim ve satış noktası olarak 2014 yılı itibariyle 200 adet işyeri bulunmaktadır. Bu iş yerlerinin Bakanlığımız Gıda Bilgi Sistemine kayıtlarının yapılması için ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret edilen 40 adet işyerinin başvuru evrakları alınmıştır. Sistemde kayıtlı iş yeri sayısı :92 Başvuru yapmayan diğer işyerlerinin de kayıt işlemlerine devam edilmektedir. Personel yetersizliği nedeniyle denetimler az yapılmaktadır. Yıl içerisinde hijyen eğitimi kursu bilgilendirilmesi için 70 adet işletme sahibi bilgilendirilmiş, resmi olarak denetlenen iş yeri sayısı ise 30 dur.


"ŞEMDİNLİ KAYMAKAMLIĞI GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları