Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri."— Sunum transkripti:

1 1 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri

2 2 Sunum: 1. Tarım ve Hayvancılıkta İhracat İndirimi 2. Ziraat Bankası Üzerinden Bakanlık destekleri 3. Kırsal Kalkınma Destekleri 4. IPARD Destek Programı Süre : 10 Dakika (22 Sunu) Sunan : Hasan FIRINCIOĞLU Müdür

3 3 TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI Destek Amacı Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesidir. Kimler Yararlanabilir? Tarım ürünleri ihracatçıları Sağlanan Destek İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri göz önüne alınarak hesaplanan tutarların, ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SGK primi, haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir.

4 4 SIRA NO. MADDE ADI ARMONİZE GTİP İHRACAT İADE MİKTARI MİKTAR BARAJI AZAMİ ÖDEME ORANI 1 Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) 08.11 78 $/Ton % 45% 8 2 Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.08 75 $/Ton % 100% 8 010/10 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ MALLAR LİSTESİ

5 5 BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ: Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması, Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması, Trafo uyarı sistemleri kurulması, Ön ödemeli kartlı su sayaçları alınması, Manuel çalışan basınçlı sulama tesislerinin otomasyona dönüştürülmesi, konu başlıklarında %50 oranında ve üst sınırı tarımsal amaçlı şirketler için 100.000 TL’yi (KDV Hariç) geçmemek kaydı ile destek verilmiştir.

6 6 Tarım, Meyvecilik, Hayvancılık, Hayvan Yemi Üretimi Amaçlı Destekler: Genel Destekler (Ziraat Bankası üzerinden): Toprak analizi: 2,5 TL/da, Meyve üretimi: 35 TL/da, Tarla bitkileri üretimi: 10 TL/da, Mazot, meyve ve yem bitkisi için: 4,0 TL/da, Gübre, Yem bitkisi ve meyve için: 5 TL/da, Yonca tohumu üretimi: 1,5 TL/da, Diğer meyve fide desteği: 2,30 TL/da, Yonca (sulu) ekimi: 130 TL/da, Yonca (kuru) ekimi: 70 TL/da, Korunga: 90 TL/da, Yapay çayır-mera: 75 TL/da,

7 7 Tarım, Meyvecilik, Hayvancılık, Hayvan Yemi Üretimi Amaçlı Destekler: Yem Üretimi ve Hayvan Koruma İçin (Ziraat Bankası üzerinden): Silajlık mısır (sulu): 55 TL/da, Silajlık mısır (kuru): 30 TL/da, Süt primi (küçükbaş): 015 TL/adet, Hastalıktan ari işletme: 300 TL, Hastalıktan ari (Keçi-Koyun): 18 TL/adet, Tiftik üretimi (Oğlak tiftiği): 17 TL/Kg. Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma: Elit sürü: Anaç: 35 TL/adet, Yavru: 40 TL/adet Taban sürü: Anaç: 35 TL/adet, Yavru: 20 TL/adet

8 8 Tarım, Meyvecilik, Hayvancılık, Hayvan Yemi Üretimi Amaçlı Destekler (Ziraat Bankası üzerinden): Aşı desteği: Brucellosis (Küçükbaş): 1,50 TL/adet, Şap (Küçükbaş): 0,5 TL/adet, Biyolojik Mücadele Desteği: 60:430 TL Çiftlik Muhasebe Veri Ağı: 375 TL, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK): I. Kategori: 30 TL, II. Kategori: 60 TL, III. Kategori: 135 TL

9 9 Tarım, Meyvecilik, Hayvancılık, Hayvan Yemi Üretimi Amaçlı Destekler (Ziraat Bankası üzerinden): Fidan Alımı (1500 dekar araziye takriben 45.000 fide dikilebilir): Yurtiçi sertifikalı, 3.000.000 TL (%50 ve KDV Hariç), Arazi Alımı: 500.000 TL (%25 ve KDV Hariç),

10 10 Tarım, Meyvecilik, Hayvancılık, Hayvan Yemi Üretimi Amaçlı Destekler (Ziraat Bankası üzerinden): Yaygın Hayvan Üretimi:. 50.000 TL’ye kadar %50 ve KDV Hariç 50.001 : 500.000 TL’ye kadar: %25 ve KDV Hariç, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği: 5.000.000 TL (%50 ve KDV Hariç), Küçükbaş Hayvan Besiciliği: Yatırım aşamasında: 1.500.000 TL (%100 ve KDV Hariç), İşletme aşamasında: 1.500.000 TL (%50 ve KDV Hariç),

11 11 Tarım, Meyvecilik, Hayvancılık, Hayvan Yemi Üretimi Amaçlı Destekler (Ziraat Bankası üzerinden): Yaygın Bitki Üretimi: Destek Miktarı Yatırım Aşamasında: İşletme Aşamasında 250.000 TL %50 %50 250.001 : 3.000.0000 TL %50 %25 3.000.0001 : 10.000.000 TL %25 %25 Traktör Alımı: Destek Miktarı Yatırım Aşamasında: İşletme Aşamasında 35.000 TL %50 %50 35.001 : 500.0000 TL %25 %25 Traktör Hariç Tarımsal Mekanizasyon: Destek Miktarı Yatırım Aşamasında: İşletme Aşamasında 500.000 TL %50 %50

12 12 Tarım, Meyvecilik, Hayvancılık, Hayvan Yemi Üretimi Amaçlı Destekler (Ziraat Bankası üzerinden): Modern Basınçlı Sulama: Destek Miktarı Yatırım Aşamasında: İşletme Aşamasında 1.500.000 TL %100 %100 Diğer Üretim Konuları: Destek Miktarı Yatırım Aşamasında: İşletme Aşamasında 500.000 TL %25 %25

13 13 AB HİBELERİ / DESTEKLERİ

14 14 IPA/IPARD: Kırsal Kalkınma Bileşeni altında şu tedbirler yer almaktadır; · AB standartlarında yeniden yapılandırma ve durumun iyileştirilmesi için çiftlik yatırımları, tarımsal işletmelerin desteklenmesi, · AB standartlarında yeniden yapılandırma ve durumun iyileştirilmesi için tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar, · Kırsal altyapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, · Kırsal ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, · Üretici gruplarına teknik destek verilmesi, · Tarım–çevre ve hayvan refahı programları (pilot düzeyde), · Yerel ortaklıklar yoluyla yerel kırsal kalkınma stratejileri ve entegre kırsal kalkınma stratejilerinin ortaya konulması ve uygulanması için kırsal toplulukların hazırlanması (pilot düzeyde), · Eğitim, · Teknik yardımdır

15 15 IPARD Programına İlişkin Genel Bilgiler Coğrafi ve sektörel odaklanmaya ilişkin IPA ortak konusunun Türkiye’de uygulanması ve IPARD desteğinin etkisinin azami seviyeye çıkartılması amacıyla, 2007 – 2013 dönemi IPARD uygulaması için 81 il arasından 42 il seçilmiştir. İllerin seçiminde, GSYİH açısından gelişmişlik düzeyleri, kırsaldan kente göç oranları ve tarım, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı konusunda müktesebata uygunluk temelinde seçilen fakat ilgili üretim, işleme ve pazar zincirleri zayıf olan sektörlerdeki yeniden yapılandırılma ihtiyacı ve sektörlerdeki potansiyel esas alınmıştır. Uygulamanın ilk aşaması için seçilen iller: Afyon, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat Programın uygulanmasının ikinci aşamasında ilave edilen iller: Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak.

16 16 IPARD Programına İlişkin Genel Bilgiler Program kapsamında, tarım, meyvecilik, hayvancılık, balıkçılık, kültür balıkçılığı, arıcılık alanlarında destekler vardır. MIPD temelinde, aşağıda belirtilen öncelik eksenleri Program dahilinde yer almaktadır: Öncelik ekseni 1: Tarım ve balıkçılık sektörünün sürdürülebilir adaptasyonu ve ilgili Topluluk s tandartlarının uygulanması Öncelik ekseni 2: Tarım-çevre tedbirleri ve LEADER’in uygulanmasına hazırlık. Öncelik ekseni 3: Kırsal ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi.

17 17 Öncelik ekseni 1: Pazar etkinliğinin iyileştirilmesi ve Topluluk standartlarının uygulanması Tedbir 101. Tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması ve Topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar IPARD, ekonomik verimliliklerinin artırılması ve uzun vadede sürdürülebilirliklerinin teminat altına alınması amacıyla üretim araçları ve süreçlerinin iyileştirilmesi için tarım işletmelerine destek sağlayacaktır. IPARD ayrıca, tarım ve gıda ürünlerinin kalitesi ve kalite güvencesi, hijyen ve gıda güvenliği, hayvan refahı, çevresel etkilerin kontrolü ve sınırlandırılması (özellikle su kullanımı, hayvan atıkları ve nitrat kirliliği yönetimi) ve iş güvenliği konularında AB standartlarına yükseltilmelerine katkıda bulunacaktır. Desteklenecek sektörler: (i) Süt Sektörü; (ii) Et Sektörü

18 18 Öncelik ekseni 1: Pazar etkinliğinin iyileştirilmesi ve Topluluk standartlarının uygulanması Tedbir 102. Üretici Gruplarının kurulmasına destek Bu tedbir, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda tarımsal pazarlarda üretici gruplarının rollerini güçlendirmeyi hedeflemektedir: · Üretimin ve üreticilerin ürünlerinin nitelik ve nicelik bakımından pazar gereklerine adapte edilmesinin desteklenmesi, · Üretimin ve üreticilerin ürünlerinin AB müktesebatı doğrultusunda Topluluk standartlarını karşılayacak şekilde adapte edilmesinin desteklenmesi, · Tarımsal işletmelerin gelir durumları, ekonomik sürdürülebilirlikleri ve verimliliklerinin geliştirilmesinin desteklenmesi. Bu tedbirin yararlanıcıları, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında kabul edilen tüzel kişilik niteliğindeki Üretici Gruplarıdır. Meyve ve sebze sektörü için yararlanıcılar, 552/1995 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de tanımlandığı şekilde, Ziraat Odalarına kayıtlı en az 50 çiftçi tarafından kurulan kooperatifler ve bunların üst birlikleridir. Desteklenecek üretici grupları; Mantar, Çiçek, Tıbbi bitkiler dahil olmak üzere Meyve ve Sebze, Süt, Kırmızı ve Beyaz Et, Yumurta, Bal ve Balık sektörlerinde faaliyet gösteren gruplardır.

19 19 Öncelik ekseni 1: Pazar etkinliğinin iyileştirilmesi ve Topluluk standartlarının uygulanması Tedbir 103. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının yeniden yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar İşleme endüstrisinin yönelik IPARD programının öncelikleri; işleme endüstrisinin Topluluk standartlarına ulaştırılmasına destek sağlanması, özellikle kalite, hijyen ve gıda güvenliği ile veterinerlik kontrolleri, hayvan refahı, çevresel etki ve iş güvenliğine ilişkin Topluluk standartlarına ulaşılmasının yanı sıra, süreçlerin verimliliğinin artırılması ve kayıpların azaltılması amaçlanacaktır. Desteklenecek sektörler: (i) Süt Sektörü; (ii) Et Sektörü; (iii) Meyve ve Sebze Sektörü (iv) Balıkçılık Sektörü.

20 20 Öncelik ekseni 2: Tarım-çevre tedbirleri ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık faaliyetleri Bu öncelik ekseni kapsamındaki tedbirler, Türkiye’deki mevcut sınırlı deneyim seviyesinin gerektirdiği yoğun bir kapasite geliştirme sürecinin (aşamaları Bölüm 4 Tedbir 2.1 ve Tedbir 2.2’de açıklanmaktadır) ardından 2010 yılı itibariyle uygulanmaya başlanacaktır. Dolayısıyla bu faaliyetler, kapasite geliştirme sürecinin sonuçları göz önünde bulundurularak 2010 yılı sonundan önce program değişikliği yoluyla güncellenecek olup, hâlihazırda taslak halindedir.

21 21 Öncelik ekseni 3: Kırsal ekonominin geliştirilmesi Tedbir 302 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Bu tedbir, aşağıda belirtilen konulara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır: · Türkiye’nin Ortak Tarım Politikası ve ilgili politikalara ilişkin AB müktesebatının uygulanmasına hazırlanması, · İş faaliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla yeni iş olanaklarının yaratılması ve mevcut istihdam olanaklarının korunması, bu sayede kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin artırılması ve kırsal nüfusun azalmasının önlenmesi, · Bölgesel kırsal kalkınma dengesizliklerinin düzeltilmesi. Tedbir, dört alt tedbirden oluşmaktadır: Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (arıcılık, aromatik ve tıbbi özelliği olan bitkiler ve süs bitkisi yetiştiriciliği), Yerel ürünler ve mikro işletmelerin desteklenmesi, kırsal turizm ve Kültür balıkçılığının geliştirilmesi.

22 22 TEŞEKKÜR EDERİM…


"1 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları