Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME PLANLAMASI Biz Türkiye’nin kalkınmasını yurdumuzda süt hayvancılığının gelişmesine bağlıyoruz. Süt hayvancılığı, –-Halkımızın beslenme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME PLANLAMASI Biz Türkiye’nin kalkınmasını yurdumuzda süt hayvancılığının gelişmesine bağlıyoruz. Süt hayvancılığı, –-Halkımızın beslenme."— Sunum transkripti:

1 SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME PLANLAMASI Biz Türkiye’nin kalkınmasını yurdumuzda süt hayvancılığının gelişmesine bağlıyoruz. Süt hayvancılığı, –-Halkımızın beslenme ihtiyacının karşılanması, –-Sağladığı istihdam ve ekonomiye sağladığı katma değer ile stratejik öneme sahip bir meslek dalıdır. – Süt hayvancılığı gelişirse Türk üreticisine: –-Her ay muntazam gelir getirir, –-Kırsal alanda yüksek katma değer sağlaması ile; – zenginlik ve böylece refah artışı yaparak köyden kente göç önlenecektir…

2 –Hayvancılık işletmesinde doğan yavruların yarısı dişi, –yarısı da erkek olacağı için erkek hayvanlar ve yaşlı, reforme dişi hayvanlar et üretimi amaçlı kullanılacaktır. –Böylece süt üretiminin yanında et üretimimiz ve tüketimimiz de artmış olacaktır. –Zaten inek olmadan erkek veya dişi yavru da olmaz, süt ve et de üretilemez. –Hayvancılık sevilerek, tekniğine uygun, ilmine uygun –yapılırsa karlı, zevkli, kendini devamlı geliştiren, yenileyen,topluma faydalı bir meslek olur. –Ancak zor bir meslektir. –Her gün, 24 saat uğraş ve ilgi ister

3 Yurdumuzda hayvancılık birinci iş olarak benimsenmeli, bilinçli yapılmalıdır. Maalesef yurdumuzda üreticilerin çoğu hayvancılığı ikinci iş olarak yapmakta, kapasiteye, bakım ve beslemeye, verime ve kaliteye çok önem verilmemektedir. Karlı bir hayvancılık yapabilmek için : Uygun bir işletme planlaması, Kaliteli damızlık hayvan (Yüksek verimli, sağlıklı) Doğru bakım ve besleme, Bilinçli sürü yönetimi gereklidir.

4 İŞLETME PLANLAMASI 1. İşletme Yerinin Seçilmesi Bölgenin Tes p iti Süt ve Etin Değerine Satılabilmesi Yemin Kolay ve Ucuz Bulunabilmesi Arazinin Seçimi Kapasiteye Uygun Arazi Büyüklüğü Elektrik,Yol ve Suyun Kolay ve Ucuz Temini Yağış Suyunun Kolay Drene Edilebilmesi ( Meyilli Arazi) Yem Bitkisi Üretilen Arazilere Yakınlığı Ana Yollara Mesafesi (En az 500 Metre) Yerleşim Dışında Olması (En az 500 Metre) Çıkan Gübrenin Kolayca Değerlendirilmesi ve Atılması

5 2. İşletme Kapasitesinin Seçilmesi İşletmenin Son Kapasitesine göre Planlama İşletmenin Faaliyete Başlama Kapasitesi 3. Plan-Projenin Hazırlanması Uygun Barınak,Yem Deposu,Gübre Deposu, Sağımhane, Silaj Deposu, Çiftlik Evi. 4.Yatırım Maliyetinin Çıkarılması Finansman Temini (Öz Sermaye-Kredi) 5.Yatırım Çalışmaları İşletmeye Başlama Kapasitesi 6.Eğitim 7.İşletme Maliyeti ve Amortisman

6 İşletme Kapasitesi Hesabı İşletmedeki her yapının büyüklüğü hesaplanırken; düşünülen son kapasite dikkate alınmalıdır. İdeal bir işletmenin en az 50 ineği olmalıdır. 12 Sağmal+3 Kuru = 15 İnek x 2,40 = 36 Top.Hayvan 42 Sağmal+8 Kuru = 50 İnek x 2,40 = 120 Top.Hayvan

7 Arazi Seçimi

8 Arazide hafif meyil olmalı. Suyun bakteri yükünü azaltmak için açılacak kuyu mümkün olduğu kadar derin olmalı (En az 30 m). Bir işletmenin en sıcak olduğu günde günlük su tüketimi hayvan başına 250 lt. dir. Ne kadar su ihtiyacımız var hesaplayalım;

9 SEÇİLECEK ARAZİ ÖLÇÜLERİ Serbest sistem işletmecilikte yetişkin bir hayvan için 9-10 m 2 kapalı alan, 9-10 m 2 açık alan hesap edilerek yatırım yapılır. Yarı açık ve Açık tip Barınaklarda 5-6 m 2 kapalı, 5-6 m 2 açık alan ihtiyacı karşılayabilir. Ne kadar araziye ihtiyacımız var hesaplayalım;

10 KRiTERBiRiM / öZELLiKİYİİÇİLEMEZ Phasit -baz>6 8.5 Toplam Bakteri24 saat 37 C/ ml su 3000 72 saat 20 C / ml su 4000 Coliform100 ml0>1 E. Coli100 ml0>1 Streptococcus100 ml0>1 Clastridum100 ml0>1 Salmonella100 ml0>1 Nitrit < 0.1 mg/ LtÜzeri Nitrat < 50 mg/ ltÜzeri Demir <0.2 mg / ltÜzeri Clor <50 mg / ltÜzeri Sulfat <250 mg /ltÜzeri Fosfat < 5 mg / ltÜzeri Bakır < 3 mg / ltÜzeri Çinko < 5 mg / ltÜzeri Pestisit < 0.5 mg / ltÜzeri Kalsiyum < 75 mg / ltÜzeri Magnezyum < 50 mg/ ltÜzeri

11

12

13 Modern Bir Süt Sığırcılığı İşletmesinde bulunması gereken yapılar; Sağmal Barınak Buzağı Kulübeleri Genç Hayvan Ahırı Yem Depoları Silaj Çukurları Gübre Havuzları Bakım ve Tedavi Merkezi olmak üzere 7 farklı üniteden oluşur.

14

15 Gübre Çukuru Kurulumu Bir inek günde 50 kg gübre çıkartır. Gübre en az 2 ayda olgunlaşır. 6 aylık kapasiteli gübre çukuruna ihtiyaç vardır.

16 S Ü R Ü Y Ö NETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK PARAMETRE ve PRATİK BİLGİLER 1İki doğum aralığı 12 ay olmalıdır.Ancak bu s ü re 13,5 ayı ge ç memelidir. 2Ana ç larda 1 gebelik i ç in 2 spermadan fazla kullanılıyorsa,s ü r ü de sağlık ve besleme problemi olduğu anlaşılmalıdır. 3D ü velerde elde edilecek gebelikde 1,7 spermadan fazlasında problem araştırılmalıdır. 4D ü velerde tohumlama yaşı 15 ay,tohumlama ağırlığı ise en az 350 Kg olmalıdır. 5S ü t ü g ü nl ü k olarak ani d ü şen ana ç lar kotrol edilmelidir. 6Yemlikler kilitli olmalı,her sağımdan sonra kilide alınan ana ç lar takip edilmelidir.Yem yimeyen ana ç kontrol edilmelidir. 7Her gruptaki ana ç ların zorunlu yemlemeden sonra %10-15 i yem yemelidir.Yoksa rasyon g ö zden ge ç irilmelidir. 8Her gruptaki ana ç ların %30-35 i geviş almalıdır.Yoksa rasyon g ö zden ge ç irilmelidir. 9Yılda iki kere tırnak bakımı yapılmalıdır.Buna rağmen % 1 den fazla topallık varsa problem araştırılmalıdır. 10 Ü reme programları yapılmalı,her g ü n kızgınlık g ö steren ana ç lar takip edilip tohumlamaları yapılmalıdır. 11Aşılama programları ihmal edilmemelidir. 12S ü r ü y ö netiminde temel ö ğler 1-Sayılabilir olmak 2- Ö l çü lebilir olmak 3-Tartılabilir olmakdır.

17 Bir sağım 150 dak. da bitirilmelidir. Bir ineğin sağımhaneye giriş-çıkışı toplam 14 dak. sürmelidir. Sağımhane Kapasitesini Hesaplayalım; 100 başlık işletmede; 80 sağmal 1 sağımda 8 hayvan sağılsa 80 / 8=10 defa sağımhane dolup boşalacak. 10 x 14 Dak. = 140 Dak. 8= 2 x 4 S istem olmalıdır. Sağımhane Kapasitesi Hesaplaması

18 Buzağı Kulübe İhtiyacı


"SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME PLANLAMASI Biz Türkiye’nin kalkınmasını yurdumuzda süt hayvancılığının gelişmesine bağlıyoruz. Süt hayvancılığı, –-Halkımızın beslenme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları