Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME PLANLAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME PLANLAMASI"— Sunum transkripti:

1 SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME PLANLAMASI
Biz Türkiye’nin kalkınmasını yurdumuzda süt hayvancılığının gelişmesine bağlıyoruz. Süt hayvancılığı, -Halkımızın beslenme ihtiyacının karşılanması, -Sağladığı istihdam ve ekonomiye sağladığı katma değer ile stratejik öneme sahip bir meslek dalıdır. Süt hayvancılığı gelişirse Türk üreticisine: -Her ay muntazam gelir getirir, -Kırsal alanda yüksek katma değer sağlaması ile; zenginlik ve böylece refah artışı yaparak köyden kente göç önlenecektir…

2 Hayvancılık işletmesinde doğan yavruların yarısı dişi,
yarısı da erkek olacağı için erkek hayvanlar ve yaşlı, reforme dişi hayvanlar et üretimi amaçlı kullanılacaktır. Böylece süt üretiminin yanında et üretimimiz ve tüketimimiz de artmış olacaktır. Zaten inek olmadan erkek veya dişi yavru da olmaz, süt ve et de üretilemez. Hayvancılık sevilerek, tekniğine uygun, ilmine uygun yapılırsa karlı, zevkli, kendini devamlı geliştiren, yenileyen,topluma faydalı bir meslek olur. Ancak zor bir meslektir. Her gün, 24 saat uğraş ve ilgi ister

3 Yurdumuzda hayvancılık birinci iş olarak
benimsenmeli, bilinçli yapılmalıdır. Maalesef yurdumuzda üreticilerin çoğu hayvancılığı ikinci iş olarak yapmakta, kapasiteye, bakım ve beslemeye, verime ve kaliteye çok önem verilmemektedir. Karlı bir hayvancılık yapabilmek için : Uygun bir işletme planlaması, Kaliteli damızlık hayvan (Yüksek verimli, sağlıklı) Doğru bakım ve besleme, Bilinçli sürü yönetimi gereklidir.

4 İŞLETME PLANLAMASI 1. İşletme Yerinin Seçilmesi Bölgenin Tespiti Süt ve Etin Değerine Satılabilmesi Yemin Kolay ve Ucuz Bulunabilmesi Arazinin Seçimi Kapasiteye Uygun Arazi Büyüklüğü Elektrik,Yol ve Suyun Kolay ve Ucuz Temini Yağış Suyunun Kolay Drene Edilebilmesi ( Meyilli Arazi) Yem Bitkisi Üretilen Arazilere Yakınlığı Ana Yollara Mesafesi (En az 500 Metre) Yerleşim Dışında Olması (En az 500 Metre) Çıkan Gübrenin Kolayca Değerlendirilmesi ve Atılması

5 2. İşletme Kapasitesinin Seçilmesi
İşletmenin Son Kapasitesine göre Planlama İşletmenin Faaliyete Başlama Kapasitesi 3. Plan-Projenin Hazırlanması Uygun Barınak,Yem Deposu,Gübre Deposu, Sağımhane, Silaj Deposu, Çiftlik Evi. 4.Yatırım Maliyetinin Çıkarılması Finansman Temini (Öz Sermaye-Kredi) 5.Yatırım Çalışmaları İşletmeye Başlama Kapasitesi 6.Eğitim 7.İşletme Maliyeti ve Amortisman

6 İşletme Kapasitesi Hesabı
İşletmedeki her yapının büyüklüğü hesaplanırken; düşünülen son kapasite dikkate alınmalıdır. İdeal bir işletmenin en az 50 ineği olmalıdır. 12 Sağmal+3 Kuru = 15 İnek x 2,40 = 36 Top.Hayvan 42 Sağmal+8 Kuru = 50 İnek x 2,40 = 120 Top.Hayvan

7 Arazi Seçimi

8 Arazi Seçimi Arazide hafif meyil olmalı.
Suyun bakteri yükünü azaltmak için açılacak kuyu mümkün olduğu kadar derin olmalı (En az 30 m). Bir işletmenin en sıcak olduğu günde günlük su tüketimi hayvan başına 250 lt. dir. Ne kadar su ihtiyacımız var hesaplayalım;

9 SEÇİLECEK ARAZİ ÖLÇÜLERİ
Serbest sistem işletmecilikte yetişkin bir hayvan için 9-10 m2 kapalı alan, 9-10 m2 açık alan hesap edilerek yatırım yapılır. Yarı açık ve Açık tip Barınaklarda 5-6 m2 kapalı, 5-6 m2 açık alan ihtiyacı karşılayabilir. Ne kadar araziye ihtiyacımız var hesaplayalım;

10 KRiTER BiRiM / öZELLiK İYİ İÇİLEMEZ
Ph asit -baz >6<8.5 <6>8.5 Toplam Bakteri 24 saat 37 C/ ml su <2000 > 3000   72 saat 20 C / ml su <200 >4000 Coliform 100 ml 0 >1 E. Coli 100 ml 0 >1 Streptococcus 100 ml 0 >1 Clastridum 100 ml 0 >1 Salmonella 100 ml 0 >1 Nitrit   < 0.1 mg/ Lt Üzeri Nitrat   < 50 mg/ lt Üzeri Demir   <0.2 mg / lt Üzeri Clor   <50 mg / lt Üzeri Sulfat   <250 mg /lt Üzeri Fosfat   < 5 mg / lt Üzeri Bakır   < 3 mg / lt Üzeri Çinko   < 5 mg / lt Üzeri Pestisit   < 0.5 mg / lt Üzeri Kalsiyum   < 75 mg / lt Üzeri Magnezyum   < 50 mg/ lt Üzeri

11

12

13 Modern Bir Süt Sığırcılığı İşletmesinde bulunması gereken yapılar;
Sağmal Barınak Buzağı Kulübeleri Genç Hayvan Ahırı Yem Depoları Silaj Çukurları Gübre Havuzları Bakım ve Tedavi Merkezi olmak üzere 7 farklı üniteden oluşur.

14

15 Gübre Çukuru Kurulumu Bir inek günde 50 kg gübre çıkartır. Gübre en az 2 ayda olgunlaşır. 6 aylık kapasiteli gübre çukuruna ihtiyaç vardır.

16 SÜRÜ YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK PARAMETRE ve PRATİK BİLGİLER
1 İki doğum aralığı 12 ay olmalıdır.Ancak bu süre 13,5 ayı geçmemelidir. 2 Anaçlarda 1 gebelik için 2 spermadan fazla kullanılıyorsa,sürüde sağlık ve besleme problemi olduğu anlaşılmalıdır. 3 Düvelerde elde edilecek gebelikde 1,7 spermadan fazlasında problem araştırılmalıdır. 4 Düvelerde tohumlama yaşı 15 ay,tohumlama ağırlığı ise en az 350 Kg olmalıdır. 5 Sütü günlük olarak ani düşen anaçlar kotrol edilmelidir. 6 Yemlikler kilitli olmalı,her sağımdan sonra kilide alınan anaçlar takip edilmelidir.Yem yimeyen anaç kontrol edilmelidir. 7 Her gruptaki anaçların zorunlu yemlemeden sonra %10-15 i yem yemelidir.Yoksa rasyon gözden geçirilmelidir. 8 Her gruptaki anaçların %30-35 i geviş almalıdır.Yoksa rasyon gözden geçirilmelidir. 9 Yılda iki kere tırnak bakımı yapılmalıdır.Buna rağmen % 1 den fazla topallık varsa problem araştırılmalıdır. 10 Üreme programları yapılmalı,her gün kızgınlık gösteren anaçlar takip edilip tohumlamaları yapılmalıdır. 11 Aşılama programları ihmal edilmemelidir. 12 Sürü yönetiminde temel öğler 1-Sayılabilir olmak 2-Ölçülebilir olmak 3-Tartılabilir olmakdır.

17 Sağımhane Kapasitesi Hesaplaması
Bir sağım 150 dak. da bitirilmelidir. Bir ineğin sağımhaneye giriş-çıkışı toplam 14 dak. sürmelidir. Sağımhane Kapasitesini Hesaplayalım; 100 başlık işletmede; 80 sağmal 1 sağımda 8 hayvan sağılsa 80 / 8=10 defa sağımhane dolup boşalacak. 10 x 14 Dak. = 140 Dak. 8= 2 x 4 Sistem olmalıdır.

18 Buzağı Kulübe İhtiyacı


"SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME PLANLAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları