Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIM-ÇEVRE İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Murat ALTIN pROPIN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIM-ÇEVRE İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Murat ALTIN pROPIN."— Sunum transkripti:

1 TARIM-ÇEVRE İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Murat ALTIN pROPIN

2 Güneş Toprak

3 YANİ CANLILARI ETKİLEYEN HER ŞEY

4

5

6 Küresel Sorunlarımız. 1. Meraların ve Ormanların tahribi 2. Ozon tabakasındaki delinme 3. İklim değişikliği 4. Çölleşme.5. Çevre kirliliği

7 BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİ ÜRETME VE ÜRETİLEN BU ÜRÜNLERİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRME BİLİM ve TEKNİĞİDİR. TARIM

8 FOTOSENTEZ BİTKİ-Yeşil renk maddesi taşıyanlar 1-Fotosentez yapar 2-Kendi kendini besler, FOTOSENTEZDE 1-Karbondioksit (CO2) kullanılır. 2-Oksijen (02) salınır. 3-Enerji depolanır..

9 TARIM ALANLARI a)-Toprak işleme ile üretim 1-Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği Yetiştiriciliği 2-Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği, b)- Doğadan doğrudan yararlanma şeklindeki üretim: 1- Çayır- Mera-Yaylaya dayalı Hayvancılık 2- Orman

10 ORMAN MERA Toprak İşlemeli Tarım Alanı Tarım Alanlarının Konumu

11 Doğadan Doğrudan Yararlanma

12 1- Yöresel çeşitler ekilmeli (yöresel kökenli), 2- Ekim nöbeti uygulanmalı (Su iyi değerlendirilmeli), 3- Biyolojik azot fiksasyonundan etkin yararlanılmalı, -Rhizobium bakterileri (Kafkas Üçgülü) -Azotobakter ve Clostrodium bakterilerinin kullanımını yaygınlaştırılmalı (Yeni Deneme) 4- Organik gübrelemeye gereken önem verilmeli, 5- Toprak işleme sınırlandırılmalı. 6- -Pestisitlerin kullanımı azaltılmalı, SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN TEMEL İLKELERİ

13 TRAKYADA TARIM 1-Arazi dağılımı düzensiz, Ekim nöbeti yetersiz, 2- Doğal yeşil alanlar (Çayır-Mera ve Orman) az, 3-Sembiyotik azot ve organik gübreleme sınırlı, 4- Gübreleme bilinçsiz ve dengesiz, 5- Pestisit kullanımı düzensiz, 6- Su tutma yetersiz, 7-Doğal denge bozulmuş, SÜNE MÜCADELESİ ÇEVRE SORUNU YAŞANMAZ DEMEK OLANAKSIZ

14 Toprak İşleme

15 Tarımsal Kaynaklı Çevre Sorunları 1-Toprak işleme-Doğayı tahrip, 2-Toprağın öz evladını yok etme, 3-Gübreleme ile BBM dengesini bozma, 4-Kimyasal ilaçlarları kullanmakla –A-Doğal dengeyi bozma, –B-Kalıntı yaratma 5-Hatalı tarımsal alet ve ekipmanla toprak –ve bitki örtüsünde deprem yaratma, 6-Bilinçsiz sulama: Aral Belgeseli, GAP

16 HATALI GÜBRELEME: 1-BBM dengesini bozar ve kirlilik yaratır: A-Azot Kirliliği:Aşırı doz ve zamansız kullanım –Azot proteine dönüşemez, kalite düşer, –İçme sularında nitrat iyonu birikir, –Taban suları nitratla kirlenir. B-Fosfor ve ağır metaller kirliliği, C-Potasyum kirliliği-Lüks tüketim-Tetanoz - BBM arasında gerekli denge, - Analize dayalı gübre önerileri 1-BBM arasında ki dengeyi bozar, 2-Su kirliliği yaratır: A-Azot Kirliliği: Aşırı dozda ve zamansız kullanım da –Verilen azot proteine dönüşem ez, kalite düşer, –İçme sularında nitrat iyonu birikir, –Taban suları nitratla kirlenir. B-Fosfor ve ağır metaller kirliliği, C- Potasyu m kirliliği- Lüks tüketim- Tetanoz

17 GÜBRELEME 1-Çeşit, 2-Denge, 3-Zaman

18 BİTKİ ÖRTÜLERİNİN EKOLOJİK İŞLEVLERİ Biyolojik çeşitlilik ve Doğal zenginlik kaynağıdırlar Yüzeysel akışın hızının keser, sızıntı suyunun artırır. Yağış suyunun daha fazla oranda tutulmasını sağlar, Arazilerin mutlak koruyucularıdırlar. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Geliştiği ortamı yani toprağı verimli kılarlar. 5 5 6 6 Arazilerin mutlak koruyucularıdırlar. Gıda ve yem üretirler (Canlıların yaşam kaynağıdırlar)

19 Bitki Örtüsünün Tahribi çevre Sulama Kanalı Doğal Bitki Örtüsü Çevre Kirliliği KUM FIRTINALARI

20 Rüzgar Hızı Hatalı Sürüm ve HATALI Ekim Planlı Bitkilendirme

21

22

23 PİRİNÇÇİ MERASI DOLGU ÖNCESİ ÇEVRE

24 PİRİNÇÇİ BİTKİLENDİRME DOLGU SONRASI ÇEVRE

25 DOĞAL KORUYUCU ÖRTÜ Kuş Uçmaz Kervan Geçmez Toprak yüzeysel, Eğim fazla,Yağış bol, ÇEVRE

26 SON SÖZ ÇEVRE ve ÇEVRE TEMİZLİĞİ İÇİN DE Toprağı oluştuğu, Suyu da Düştüğü, Yerde TUTMAK GEREKİR. Bunun yolu da Araziyi BİTKİLENDİRMEDEN GEÇER. Maliyet: Otsu örtü için %1 102 bin dekar mera ıslahı 5 milyon ton suyun depolanması


"TARIM-ÇEVRE İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Murat ALTIN pROPIN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları