Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜLKEMİZDE NÜFUS Rasitgokhansucu.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜLKEMİZDE NÜFUS Rasitgokhansucu.com."— Sunum transkripti:

1 ÜLKEMİZDE NÜFUS Rasitgokhansucu.com

2 Belli bir zamanda, sınırları belli bir yerde yaşayan insan sayısına nüfus denir.

3 NİÇİN SAYILIYORUZ? Nüfus sayımı ile hangi bilgilere ulaşıyoruz?
Yerleşim birimlerinin nüfusuna, Eğitim, yaş ve cinsiyet durumuna, Nüfusun sektörel dağılımına (tarım,sanayi), Kentsel ve kırsal nüfus dağılımına, Medeni hal durumuna, Aile sayısına, Meslek gruplarının dağılımına, Doğum ve ölüm oranına, iç ve dış göçe.

4 Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler:
1. İklim: 2. Yer şekilleri: 3. Ekonomik Nedenler:

5 İnsanlar, yaşamaya daha elverişli yerlere gitmek isterler
İnsanlar, yaşamaya daha elverişli yerlere gitmek isterler. Bu ihtiyaç ise “iç göç” olayını ortaya çıkarır. İç göç ile ülke nüfusu değişmez. Nedenleri: Geçim sıkıntısı (iş), eğitim imkanları, Yaşam koşulları, terör, Miras ile toprakların bölünmesi.

6

7 Bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göçe “dış göç” denir
Bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göçe “dış göç” denir. Dış göçlerin nedenleri: Savaşlar, Doğal afetler, Nüfus değişimleri, İşçi göçleri, Beyin göçü (bilimsel göç).

8 Nüfus Yoğunluğu: Bir bölgede km2 ’ye düşen insan sayısına nüfus yoğunluğu denir. (kişi/km2) Aritmetik Nüfus Yoğunluğu: Bir ülke ya da bölgede yaşayan toplam nüfusun, o ülke ya da bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilir. (nüfus/yüzölçümü)

9 Türkiye’de nüfusun yoğun olduğu kesimler:
Çatalca-Kocaeli Bölümü (Marmara Bölgesi) Ege Bölgesi Çukurova ve Akdeniz Bölgesi Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri İç kesimlerde verimli ovalar

10 Türkiye’de nüfusun seyrek olduğu kesimler:
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri Hakkari Bölümü Menteşe Yöresi Teke ve Taşeli Platosu Yıldız Dağları, Tuz Gölü

11 11 1 6 9 7 2 10 8 3 4 5

12 TÜRKİYE İKLİMİNİN NÜFUS DAĞILIMINA ETKİSİ NEDİR?

13 İLLER NÜFUS ARTIŞ SEBEPLERİ *TARIM *SANAYİ *MADENLER *TURİZM -Tarihi
ADANA-ÇUKUROVA ANTALYA ZONGULDAK İSTANBUL İZMİR MUĞLA BATMAN MANİSA-SOMA *TARIM *SANAYİ *MADENLER *TURİZM -Tarihi -Deniz -Doğa

14 Türkiye’nin En Yoğun Nüfuslu İlleri
İSTANBUL İZMİR BURSA KOCAELİ (İZMİT) ZONGULDAK TRABZON HATAY GAZİANTEP

15 1. Yerşekilleri 2. İklim ve Bitki Örtüsü 3. Toprak Verimliliği
NÜFUS DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DOĞAL FAKTÖRLER 1. Yerşekilleri 2. İklim ve Bitki Örtüsü 3. Toprak Verimliliği 4. Su Kaynakları BEŞERİ ve EKONOMİK FAKTÖRLER 1. Ulaşım 2. Sanayi 3. Yer altı Zenginlikleri 4. Turizm

16 Yüzey şekillerinin engebeli olduğu yörelerde nüfus yoğunluğu azdır.
Aşağıdaki yörelerden hangisinde nüfus yoğunluğunun az olması bu durum ile açıklanamaz? A. Hakkari Bölümü B. Menteşe Yöresi C. Biga Yarımadası D. Tuz Gölü ve çevresi

17 Yüzey şekillerinin engebeli olduğu yörelerde nüfus yoğunluğu azdır.
Aşağıdaki yörelerden hangisinde nüfus yoğunluğunun az olması bu durum ile açıklanamaz? A. Hakkari Bölümü B. Menteşe Yöresi C. Biga Yarımadası D. Tuz Gölü ve çevresi

18 Türkiye’de nüfus dağılışı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru bir yargı değildir?
A) Nüfusun ülkeye dağılışı düzensizdir. B) Kıyılar iç kesimlerden daha sık nüfuslanmıştır. C) Sanayi ve ticaretin çok geliştiği yerlerde nüfus yoğun değildir. D) Ovalar dağlık alanlardan daha sık nüfuslanmıştır.

19 Türkiye’de nüfus dağılışı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru bir yargı değildir?
A) Nüfusun ülkeye dağılışı düzensizdir. B) Kıyılar iç kesimlerden daha sık nüfuslanmıştır. C) Sanayi ve ticaretin çok geliştiği yerlerde nüfus yoğun değildir. D) Ovalar dağlık alanlardan daha sık nüfuslanmıştır.

20 Aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfuslanması diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır?
Bodrum B) Antalya C) Ayvalık D) Zonguldak

21 Aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfuslanması diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır?
Bodrum B) Antalya C) Ayvalık D) Zonguldak

22 Nüfus artış hızı fazla ise işsizlik ortaya çıkar.
DOĞUM 1000 KİŞİ ÖLÜM 2000 KİŞİ NÜFUS AZALIR DOĞUM 1000 KİŞİ ÖLÜM 500 KİŞİ NÜFUS ARTAR Nüfus artış hızı fazla ise işsizlik ortaya çıkar. Bunu önlemek için aile planlaması yapılır.

23

24

25 65 ve üstü yaş (yaşlı nüfus) 15-64 yaş (yetişkin nüfus) 0-14 yaş (çocuk nüfus)

26 Gelişmiş ülkelerde genç nüfus az, yaşlı nüfus ise fazladır.

27 Bazı ülkelerin nüfus artış oranları
Nüfus artışı fazla olan ülkeler geri kalmış ülkelerdir.

28 ADANA-ÇUKUROVA neden göç almaktadır?
Başka hangi iller göç almaktadır?

29 ADANA ve ANTALYA illeri özellikle yaz mevsiminde “mevsimlik göç” almaktadır. Fakat ikisinin de göç alma sebebi farklıdır. Bu sebepler nedir?

30 Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde nüfus yoğunluğu en fazladır?
A. Ege B. Doğu Anadolu C. Karadeniz D. Marmara

31 Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde nüfus yoğunluğu en fazladır?
A. Ege B. Doğu Anadolu C. Karadeniz D. Marmara

32 Aşağıdakilerden hangisi, kırdan kente göçün sonuçlarından biri değildir?
A. Gecekondulaşma başlar B. Belediye yetersiz kalır C. Ülke nüfusu artar D. Konut sıkıntısı yaşanır

33 Aşağıdakilerden hangisi, kırdan kente göçün sonuçlarından biri değildir?
A. Gecekondulaşma başlar B. Belediye yetersiz kalır C. Ülke nüfusu artar D. Konut sıkıntısı yaşanır

34 Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımı ile elde edilen bilgilerden biridir?
A. İleride sahip olmak istediğimiz meslek B. Yaptığımız spor etkinlikleri C. Meslek gruplarının nüfusa dağılımı D. Evde beslediğimiz hayvan türü

35 Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımı ile elde edilen bilgilerden biridir?
A. İleride sahip olmak istediğimiz meslek B. Yaptığımız spor etkinlikleri C. Meslek gruplarının nüfusa dağılımı D. Evde beslediğimiz hayvan türü

36 I. Nüfus artış hızı yavaş
II. Yaşlı nüfus oranı fazla III. Tarımda çalışanlar çoğunlukta Yukarıda verilen özelliklerden hangileri gelişmiş ülkelere ait özelliklerdir? A. Yalnız I B. I ve II C. I ve III D. I, II ve III

37 I. Nüfus artış hızı yavaş
II. Yaşlı nüfus oranı fazla III. Tarımda çalışanlar çoğunlukta Yukarıda verilen özelliklerden hangileri gelişmiş ülkelere ait özelliklerdir? A. Yalnız I B. I ve II C. I ve III D. I, II ve III

38 A) Çok sayıda plaj ve kumsalın bulunması
Yukarıdaki Türkiye haritasında en fazla turist çeken yerler taranarak gösterilmiştir. Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? A) Çok sayıda plaj ve kumsalın bulunması B) Yaz mevsiminin uzun sürmesi C) Tarihî eser yönünden zengin olması D) Sanayi tesislerinin fazlalığı

39 A) Çok sayıda plaj ve kumsalın bulunması
Yukarıdaki Türkiye haritasında en fazla turist çeken yerler taranarak gösterilmiştir. Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? A) Çok sayıda plaj ve kumsalın bulunması B) Yaz mevsiminin uzun sürmesi C) Tarihî eser yönünden zengin olması D) Sanayi tesislerinin fazlalığı

40 Yukarıda sayım yıllarına göre Türkiye nüfus grafiği verilmiştir
Yukarıda sayım yıllarına göre Türkiye nüfus grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A)Nüfus artışı 1945 ile 1950 yılları arasında yavaşlamıştır. B) Düzenli olarak her 5 yılda bir nüfus sayımı yapılmıştır. C) Cumhuriyet’in ilanından sonra ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. D) 2005 yılında Türkiye nüfusu 70 milyonu aşmıştır.

41 Yukarıda sayım yıllarına göre Türkiye nüfus grafiği verilmiştir
Yukarıda sayım yıllarına göre Türkiye nüfus grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A)Nüfus artışı 1945 ile 1950 yılları arasında yavaşlamıştır. B) Düzenli olarak her 5 yılda bir nüfus sayımı yapılmıştır. C) Cumhuriyet’in ilanından sonra ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. D) 2005 yılında Türkiye nüfusu 70 milyonu aşmıştır.

42 Aşağıdaki illerimizden hangisinin nüfusu diğerlerine göre seyrek nüfusludur?
A) İzmir B) Samsun C) Kırşehir D) Trabzon

43 Aşağıdaki illerimizden hangisinin nüfusu diğerlerine göre seyrek nüfusludur?
A) İzmir B) Samsun C) Kırşehir D) Trabzon

44 Aşağıdaki bölgelerimizin hangilerinde turizmin hareketlenmesi nedeniyle yaz mevsimi nüfuslarında artış gözlenmektedir? A) Karadeniz Bölgesi – Güneydoğu Bölgesi B) Akdeniz Bölgesi – Doğu Anadolu Bölgesi C) Ege Bölgesi – Akdeniz Bölgesi D) Marmara Bölgesi – Ege Bölgesi

45 Aşağıdaki bölgelerimizin hangilerinde turizmin hareketlenmesi nedeniyle yaz mevsimi nüfuslarında artış gözlenmektedir? A) Karadeniz Bölgesi – Güneydoğu Bölgesi B) Akdeniz Bölgesi – Doğu Anadolu Bölgesi C) Ege Bölgesi – Akdeniz Bölgesi D) Marmara Bölgesi – Ege Bölgesi

46 Ortak bir kültür öğesi olan ..... iletişim için önemlidir.
İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda alış-veriş yapmalarına denir. Doğal nüfus artışı ile gerçekleşir. Nesilden nesile aktarılan kültür öğelerine denir. Makine gücüne dayalı üretim olarak adlandırılır. Başka ülkeden ürün almaya denir.

47 Ortak bir kültür öğesi olan DİL iletişim için önemlidir.
İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda alış-veriş yapmalarına TİCARET denir. Doğal nüfus artışı DOĞUM ile gerçekleşir. Nesilden nesile aktarılan kültür öğelerine GELENEK denir. Makine gücüne dayalı üretim SANAYİ olarak adlandırılır. Başka ülkeden ürün almaya İTHALAT denir.

48 GERİ KALMIŞ ÜLKE GELİŞMİŞ ÜLKE
DOĞUM ORANI YÜKSEK DOĞUM ORANI DÜŞÜK ORTALAMA ÖMÜR KISA ORTALAMA ÖMÜR UZUN ÇOCUK ÖLÜMLERİ FAZLA ÇOCUK ÖLÜMÜ AZ EĞİTİM ve SAĞLIK GERİ KALMIŞ EĞİTİM ve SAĞLIK İLERİ KENTLİ NUFUS AZ, KIRSAL NÜFUS FAZLA KENTLİ NÜFUS FAZLA, KIRSAL NÜFUS AZ


"ÜLKEMİZDE NÜFUS Rasitgokhansucu.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları