Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye’de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi 28 Haziran 2012 ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı Entegre Çevre İzin Şube Müdürlüğü

2 GEREKÇE AB üyelik sürecinde 21 Aralık 2009 tarihinde müzakerelere açılan“Çevre Faslı”nda; Sanayi kaynaklı kirliliğin kontrolü, azaltılması, önlenmesi için hazırlanmış olan en kapsamlı AB direktifleri için müzakere edilecek geçiş döneminin sağlıklı olarak belirlenmesi

3 MÜZAKERE SÜRECİ VE UYGULAMA TAKVİMİ
Uyumlaştırma (Sanayi işletmeleri için Avrupa Birliğinde uygulanan entegre izin sistemin Türkiye’de uygulanmasına esas mevzuatın oluşturulması ) 2012 Entegre izin sistemine geçiş 2015 Türkiye’de entegre izin sisteminin tam uygulanması 2018 * (*)”AB Çevre Faslı Açılış Kriterinin” karşılanmasına yönelik hazırlanan Kapsamlı strateji Belgesinde yer alan tarih

4 KAPSAM Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC-96/61/EC), (2008/1/EC) direktifi ve Endüstriyel Emisyonlar (IED-2010/75/EC) Direktifi Uyumlaştırılması ve Uygulanması Çalışmaları;

5 AMAÇ Çevrenin bütün olarak korunması için; entegre kirlilik önleme ve kontrol sistemi oluşturarak hava, su ve toprağa yönelik sanayi kaynaklı emisyonları önlemek veya önlenemediği durumlarda azaltmak ve atık oluşumunu azaltmak

6 Proje Bileşenleri Eşleştirme Projesi (TR 08 IB EN 03)
Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/129470/D/SER/TR)

7 PROJE AKTİVİTELERİ Eşleştirme Bileşen Teknik Yardım Bileşeni
Entegre çevre izni için kurumsal yapı önerisi hazırlanması Gerekli olan teknik, kurumsal ve finansal kaynakların belirlenmesi AB mevzuatı ile uyumlaştırma çalışması (yeni yönetmelik hazırlanması) Kapasite geliştirme: Rehber dokümanlar hazırlanması ve 4 pilot sektörde eğitim Teknik Yardım Bileşeni Entegre çevre iznine tabi tesis envanterinin oluşturulması, “Düzenleyici Etki Analizi” çalışmalarının yapılması, İlgili taraflar arasında bilgi paylaşımının yaygınlaştırılması çalışmalarının yapılması,   Entegre çevre izni uygulanması konusunda eğiticilerin eğitimi (İzin, başvuru, raporlama, değerlendirme prosedürü esas alınarak)

8 SONUÇ Sanayi kaynaklı kirliliğin kontrolü, azaltılması, önlenmesi için hazırlanmış olan direktiflerin uyumlaştırılması ve uygulanmasına yönelik Projemizin yürütülmesi, sonuçlarının sürdürülebilir olması, ilgili tüm tarafların desteği olmadan mümkün değildir.

9 Teşekkür ederiz ece.tok@csb.gov.tr saziye.savas@csb.gov.tr

10 IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yardımı
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Tanıtım Toplantısı Iain Maclean Proje Ekip Lideri 28 Haziran 2012 Ankara Sheraton Hotel

11 Mayıs 2012 ile Nisan 2014 Arasındaki Dönem
Projenin Kapsamı Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Süresi: 2 Yıl Mayıs 2012 ile Nisan 2014 Arasındaki Dönem Maliyet 950, €

12 Projenin Ekibi Ekip Lideri - Iain Maclean DEA Uzmanı - Falko Sellner
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Ekip Lideri - Iain Maclean DEA Uzmanı - Falko Sellner Eğitim Uzmanı - Marek Wasilewski Bilgi İşlem Uzmanı – Onur Mat Ofis Yöneticisi – Gözde Vardar-Smith

13 Projenin Amacı Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Türkiye’de Bilgi teknolojisi araçlarını kullanarak paydaşlar arasında iletişimin arttırılması yoluyla Entegre Çevre iznine tabi tesisler entegre çevre izin verme sisteminin uygulanabilmesi amacıyla idari, yasal ve teknik yapı reformunu gerçekleştirmek için çerçeve koşulların oluşturulmasına yardımcı olmak, Türkiye’de Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü uygulamalarının Düzenleyici Etki Değerlendirmesini yapmak, Türkiye’de Entegre Çevre iznine tabi tesisler envanterinin oluşturulması, ve Türk uzmanlar ve paydaşların eğitilmesi yoluyla DEA ve IPPC uygulamasının kurumsal ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi.

14 Projenin Sonuçları Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Bilişim Teknolojisi Araçları Kullanılarak Paydaşlar Arasında İletişimin Geliştirilmesi Türkiye’de Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü uygulamalarının Düzenleyici Etki Değerlendirmesi Entegre Çevre İznine Tabi Tesislerin Envanteri DEA ve IPPC’de Kapasite Geliştirme

15 IPPC Envanteri Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Entegre Çevre İznine Tabi Tesisleri belirlemek için anket formu hazırlanması Haziran/Temmuz aylarında endüstri sektör gruplarıyla birlikte çalışılması Haziran/Ağustos’ta taslak envanterin hazırlanması Eylül’de illerle birlikte çalışma Eylül’de seçilen illerin ziyaret edilmesi Ekim’de envanterin tamamlanması

16 Kapasite Geliştirme Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. 2013’ün 2inci üç aylık döneminde Türk IPPC Uzmanlarının 2013’ün 3/4üncü üç aylık döneminde Türk IPPC Eğiticilerinin IPPC Uygulama Eğitimi

17 Hepiniz ile yakın çalışmak için sabırsızlanıyoruz.
İşbirliği Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Teşekkürler… Hepiniz ile yakın çalışmak için sabırsızlanıyoruz.

18 IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yardımı
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Tanıtım Toplantısı Falko Josef Sellner Düzenleyici Etki Analisti 28 Haziran 2012 Ankara Sheraton Hotel

19 Giriş İş Tanımları ve Çıktılar Metodoloji Çalışma Planı
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. İş Tanımları ve Çıktılar Metodoloji Çalışma Planı

20 İş Tanımları Çıktılar DEA Raporu
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Çıktılar DEA Raporu DEA Metodoloji Raporu (DEA Raporunun Bir Bölümü) DEA Hazırlama Kılavuzu

21 İş Tanımları Genel Koşullar İş Tanımları Koşulları
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Genel Koşullar Veri Toplama (Faaliyet 1) Mevcut Raporlar Hakkında Bilgi Edinme ve İnceleme Başlangıç Raporunda Kapsamlı Metodoloji Önerisi (yorum gerekiyor). İş Tanımları Koşulları Paydaşlarla Danışma Mali ve Sosyal Etki Analizi Farklı Senaryolar

22 İş Tanımları Özel Koşullar Tesisler Hakkında Bilgi
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Özel Koşullar Tesisler Hakkında Bilgi Genel Uygunluk Seviyesi (Yeterli Tesisler) İşletmecilerin ve İdarenin Masrafları Faydalar Twinning (Eşleştirme) Projesi ile İşbirliği Diğer İlgili Projelerin Değerlendirilmesi Bakanlık ile Yakın İşbirliği Çalışma Toplantısı

23 Önerilen Metodoloji Bölüm 1: Temel Değerlendirme Kapsam Alanı
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Bölüm 1: Temel Değerlendirme Kapsam Alanı Hedeflerin ve Alt Hedeflerin Tanımı Uygulanabilir İlkeler (Maliyet Küçültme, Bilgi Temini, Gizlilik, vs) Kapsanan Tesislerle İlgili Bilgi Tesislerin Uygunluğunun Genel Seviyesi

24 Önerilen Metodoloji Bölüm 2: Maliyet Fayda Analizi
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Bölüm 2: Maliyet Fayda Analizi Her Bir Tesisin Kaydı Problemin Tanımı (Sektör Başına) Seçenekler: İşletmeciler İçin Seçeneklerin Tanımlanması (Zaman, Kapsam, Metotlar, vs.) İdare İçin Seçeneklerin Tanımlanması (Düzenlenmeyen, Ortak Düzenlenen, Kendinden Düzenlenen ve Doğrudan Düzenlenen) Maliyetler: Her seçenek için işletmeciler tarafından karşılanacak maliyetler (etki miktarının ölçümü) Her seçenek için resmi idare tarafından karşılanacak maliyetler (etki miktarının ölçümü)

25 Önerilen Metodoloji Faydalar Bölüm 3: Mali Özet Bölüm 4: Tavsiyeler
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Faydalar Artan (Endüstriyel) Verimlilik Azalan Kaynak Kullanımı Sağlık Ekosistem, Tarımsal Verimlilik ve Fiziksel Çevre; Bölüm 3: Mali Özet Sektörlere Göre Mali Gereklilikler Sektörlere Göre Finansman Seçenekleri Sektörlere Göre Önemli Faydalar Bölüm 4: Tavsiyeler

26 Çalışma Planı Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. IR Bilgi edinme, raporların incelenmesi, çıktılar, vs. İşbirliği çerçevesi (Twinning Projesi, Bakanlık, vs.) Kapsamlı DEA metodolojisinin önerilmesi; 6 m Veri toplama sonu; Yapılan ziyaretler (danışılan esas paydaşlar); Tesislerin listesi ve ilk değerlendirmeler; 12 m DEA'nın teslimi (taslak); DEA'nın sonuçlandırılması; Çalışma toplantısı ve ana ilkeler.

27 Çalışma Planı Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti
tarafından eş finanse edilmektedir.

28 Teşekkürler… Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti
Tarafından finanse edilmektedir. Teşekkürler…

29 IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yardımı
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Proje Web Sitesi ve IPPC Envanter Veri Tabanı Onur Mat Bilgi İşlem Uzmanı 28 Haziran 2012 Ankara Sheraton Hotel

30 Proje Web Sitesi IPPC anlayışını geliştirmek
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. IPPC anlayışını geliştirmek İlgili taraflar arasında sürekli iletişim Hedef kitle Tesis/ firma temsilcileri Çevre profesyonelleri Medya Kamu sektörü uzmanları

31 Web Sitesinin İçeriği IPPC kılavuz dokümanları
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. IPPC kılavuz dokümanları Proje doküman ve raporları Haberler, faaliyetler ve duyurular Sık sorulan sorular ve ziyaretçi soruları IPPC Anketi İletişim bilgileri

32 Web Sitesinin Yönetimi
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Yetki dahilinde erişim (Bakanlık ve proje personeli) Kullanıcı yönetimi Kullanıcılar, gruplar ve rollerin tanımlanması İçerik yönetimi Proje dokümanları ve raporları Haberler ve duyurular Bağlantılar Sık sorulan sorular

33 Envanter Veri Tabanı Her tesis için Tek tanıtıcı anahtar
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Her tesis için Tek tanıtıcı anahtar Faaliyet sınıflandırma bilgisi IPPC ve varsa önceki sınıflandırmalar Adres ve iletişim bilgileri Kapasite (faaliyete bağlı çözüm) Editoryal tanımlayıcı veri Onay ve IPPC statüsü Uzman Yorumları

34 Veri Tabanı Yönetimi Kimlik doğrulama ve yetkilendirme
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. Kimlik doğrulama ve yetkilendirme Kullanıcı grupları, rolleri ve izinleri Bakanlık personeli Proje uzmanları İl Müdürlüğü personeli (sınırlı bölgesel erişim) Envanter veritabanı yönetimi Toplu veri aktarım işlevleri Elle müdahale olanakları Sorgulama ve raporlama özellikleri

35 Teşekkürler… Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti
Tarafından finanse edilmektedir. Teşekkürler…

36 Eşleştirme Projesi 2.5 yıl , Ocak ’11 – Haziran ’13 , Bütçesi: milyon Avro 4 hedef: Entegre çevre izni & izin kurumsal yapı önerisi Bu alanda AB mevzuatı ile uyumlaştırma çalışması (yeni yönetmelik) Gerekli olan teknik, kurumsal & finansal kaynakların belirlenmesi Kapasite geliştirme: destek materyaller & 4 sektörde eğitim

37 Faaliyetler & Takvim Eşleştirme Projesi
Yeni idari yapının tanımlanması + Koordinasyon mekanziması BAT değerlendirme opsiyonu , IPPC – PRTR linkleri Değerlendirme& diğer adımlar + Proje’nin kapanışı Yönetmeliğin 2. Taslağı Açılış 4 sektör için eğitimler 4 sektör kılavuzu Yönetmeliğin 1. taslağı + İdari prosedür Kaynakların belirlenmesi + İlk izin verme işlemi için strateji İspanya& Polonya sistemlerinin kıyaslanması + Güncellemek IPPC Eylem Planı Sanayi ve ÇSB için genel kılavuz Twinning project - TR/2008/IB/EN/03

38 ÇŞB yapısı, koordinasyon, sonraki adımlar ile ilgiler öneriler
Faaliyetler & Takvim Şu ana kadarki çıktılar: IPPC-IED Eylem Planı Taslak izin prosedürü ÇŞB yapısı, koordinasyon, sonraki adımlar ile ilgiler öneriler Görüşe açılan IED 2010/75/EU’nin I. & II: bölümlerini uyumlaştıran yeni yönetmelik taslağı 4 pilot sektor için MET uygulamalarına ilişkin kılavuz hazırlıkları devam ediyor: kömürlü büyük yakma tesisleri, rafineriler, tekstil, demir çelik İşletmeciler için izin başvurusu ve yetkili merci izin değerlendirme kılavuzları İlgili taraflarla bilgilendirme toplantıları ( / 2011 , 06/2012 ) Twinning project - TR/2008/IB/EN/03

39 Coordination TA & Twinning
Başlangıçta TA ekibine bilgi sağlandı IPPC envanteri şu sebeplerle gerekli: İzin sistemi ve ÇŞB kaynaklarının değerlendirilmesi Geçiş dönemi için strateji DEA yukarıda bahsedilen iki konu ile de ilintilidir Her iki projenin sonuçlarının paylaşıma açılması & farkındalık yaratması Twinning project - TR/2008/IB/EN/03

40 Diğer bilgiler http://www.csb.gov.tr/gm/ced/  Duyurular
IED’nin Türkçe versiyonu:  Duyurular BREFler: TR: EN: Twinning project - TR/2008/IB/EN/03


"ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları