Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VİDEO 1 VİDEO 1 www.egitimcininadresi.com. Piller düşük enerji üreten elektrik kaynagıdır. Bu nedenle pillerin ürettiği elektrik enerjisinin bir tehlikesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VİDEO 1 VİDEO 1 www.egitimcininadresi.com. Piller düşük enerji üreten elektrik kaynagıdır. Bu nedenle pillerin ürettiği elektrik enerjisinin bir tehlikesi."— Sunum transkripti:

1 VİDEO 1 VİDEO 1 www.egitimcininadresi.com

2 Piller düşük enerji üreten elektrik kaynagıdır. Bu nedenle pillerin ürettiği elektrik enerjisinin bir tehlikesi yoktur. www.egitimcininadresi.com

3 PİLLERİ NİÇİN KULLANIRIZ?  Şehir cereyanını kullanamadığımız yerlerde bize kolaylık sağlar www.egitimcininadresi.com

4  Pilleri incelediğimizde bir ucunda +, diğer ucunda – işareti bulunur.  Pilin düz olan alt yüzeyine pilin eksi kutbu,üzerinde çıkıntı bulunan üst yüzeyine ise pilin artı kutbu adı verilir.  Aynı işaretler elektrikli araçların pil yuvalarında da bulunur.  Pillerin araçları çalıştırabilmeleri için + ve – kutuplarının pil yuvasında + ve – kutuplara karşılık gelmesi gerekir. www.egitimcininadresi.com

5  Üretilen pillerin elektrik enerjisinin değeri piller üzerinde 1,5 v, 9 v şeklinde yazılarak gösterilir. www.egitimcininadresi.com

6 Saat, oyuncak, uzaktan kumanda cihazı, radyo, müzik çalar, telefon, el feneri gibi araçlarda kullanılır. www.egitimcininadresi.com

7 PİLLERLE ÇALIŞIRLAR www.egitimcininadresi.com

8  Pilin gücü ile takılacağı aracın uyumlu olması gerekir. Yoksa araç zarar görebilir veya çalışmaz.  Araçları çalıştırmadan önce uygun pil seçmeye ve pili yatağına uygun bir şekilde yerleştirmeye dikkat edilmelidir. www.egitimcininadresi.com

9  Pillerin çoğu bittikten sonra kullanılmadığı için yenileri ile değiştirilir.  Bu nedenle tükettiğimiz piller atık oluşturur.  Bu durum çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturmaktadır.  Atık piller doğada kalıcı kirliliğe yol açtığından tükenen piller evsel atıklardan ayrı bir şekilde poşetlenip toplanmalıdır. www.egitimcininadresi.com

10  atık pil sayısını azaltmak için mümkün olduğunca şarj edilebilen piller kullanmalıyız.Böylelikle hem çevre kirliliğini önlemiş hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluruz. www.egitimcininadresi.com

11 E ğ er çevremizde geri dönüşüm kutuları varsa atık piller buralara atılmalıdır. Çünkü çevreye rast gele atılan pillerin içindeki zararlı maddeler toprak ve suya karışır. Bu zararlı maddeler bitkileri ve hayvanları olumsuz yönde etkiler. Bu zehirli atıklar yedi ğ imiz yiyecekler ve içti ğ imiz su ile vücudumuza girerek sa ğ lı ğ ımızı bozar. www.egitimcininadresi.com

12

13 ATIK PİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜM AŞAMALARI www.egitimcininadresi.com

14 1.Aşağıdakilerden hangisinde pil kullanılabilir. 2. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. a) Pil güvenilir bir……. kaynağıdır. b) Bazı piller …… sonra doldurularak tekrar kullanılabilir. 3.Aşağıdaki bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.  Çevreye rastgele atılan piller,çevreye ve insana zarar verir. D( ) Y( )  Atık piller ateşe atılmalıdır. D( ) Y( )  Atık piller atık kumbarasına atılmalıdır. D( ) Y( ) www.egitimcininadresi.com

15  www.egitimcininadresi.com  4/A www.egitimcininadresi.com


"VİDEO 1 VİDEO 1 www.egitimcininadresi.com. Piller düşük enerji üreten elektrik kaynagıdır. Bu nedenle pillerin ürettiği elektrik enerjisinin bir tehlikesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları