Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİZİM OLDUĞU HALDE BİZİM OLMAYAN ŞEY NEDİR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİZİM OLDUĞU HALDE BİZİM OLMAYAN ŞEY NEDİR?"— Sunum transkripti:

1 BİZİM OLDUĞU HALDE BİZİM OLMAYAN ŞEY NEDİR?
Hazırlayan: Gülser SUNAR

2 ÇEVRE

3 Çevre nedir? Çevre; canlı ve cansız varlıkların iç içe yaşadığı ortamdır.

4 Çevre kirliliği ne demektir?
Çevre kirliliği; çevrenin doğal yapısının bozulması,değişmesi ve böylece canlıların olumsuz yönde etkilenmesidir.

5 Doğal çevre niçin kirlenir?
İnsan faaliyetleri çevreyi nasıl etkiler?

6 Doğal çevrenin bozulmasından en çok kim zarar görür?
İnsanlar, Bitkiler, Hayvanlar.

7 Su kirliliği en çok kimleri etkiler?
Su kirliliğine sebep olan faktörler nelerdir? 1.Evsel Atıklar 2. Sanayi ve Endüstri Kuruluşlarının Atıkları 3.Tarımsal Atıklar

8 Hava kirliliğinin nedenleri nelerdir?
Havadaki katı, sıvı, gaz şeklindeki yabancı maddelerin; insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır.

9 Hava kirliliğinden en çok kim etkilenir?

10 Toprak kirliliğinin nedenleri nelerdir?
Sanayi ve endüstri tesislerinden çıkan ve arıtılmaksızın toprağa verilen atıklar Tarımsal mücadele ve suni (yapay) gübrelerin bilinçsiz kullanımı Yerleşim alanlarından çıkan evsel ve kanalizasyon atıkları

11 Başka neler kirletir? Anız yangınları, Egzoz gazları, karbonmonoksit,
kükürtdioksit … gibi zehirli maddelerin havaya yayılması, yağışlarla toprağa inmesi (Asit yağmurları) Mera ve çayırların bilinçsiz kullanımı Ormanların tahribi

12 Ses kirliliği nedir?Bizi nasıl etkiler?
İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Gürültü, insanların işitmesini ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, iş performansını azaltan bir tür kirliliktir.

13 Işık kirliliği Kötü aydınlatma Işık Kirliliği denen yeni bir kirlilik çeşididir. Işık kirliliği, yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda ışık kullanılmasıdır.

14 Kimler etkilenir? göçmen kuşlar için ışık kirliliği yeni bir tehlikedir. Denize ulaşmak için deniz ile kara arasındaki aydınlık farkını kullanan kaplumbağalar yapay ışıklandırmalarla karaya yönelince hayatlarından olmaktadırlar

15 BİLİYOR MUSUN? Doğada bir cam şişenin 4 bin yıl,plastiğin 1000 yıl, çikletin 5 yıl süreyle yok olmadığını biliyor musunuz? Bir büyük kayın ağacının 72 kişinin günlük oksijen ihtiyacını, 70 kg atık kağıdın bir ağaç kurtardığını biliyor musun?

16 Çevre nasıl korunur? Canlıların yaşaması için çevrenin korunması gerekir. Çevreyi korumak yakın çevrenin korunmasıyla başlar.Çevreyi korumak için çöpler çevreye atılmamalı;çöp kutularına atılmalıdır.Ayrıca ev,işyeri gibi yerleşim alanlarındaki çöpler kapalı poşetler içerisinde toplanmalıdır.

17   Akarsular ve durgun sular, insan ve hayvan atıkları ile kirletilmemelidir.

18 Denizlere çöp (özellikle plastik maddeler) atılmamalıdır.

19 Çevreyi korumanın diğer yolu da çevreyi yeşillendirmek ve yeşil alanları korumaktır.

20 Geri dönüşüm nedir? Kullanılmış ambalajların ve değerlendirilebilir diğer atıkların genel çöpten ayrı, temiz olarak toplanması ve ekonomiye yeniden kazandırılmasına Geri Dönüşüm denir.

21 Çevreyi korumak ve geliştirmek için ülkemizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar.
Çevreyi korumak ve geliştirmek için ülkemizde birçok resmi kurum ve gönüllü kuruluş çeşitli faaliyetler göstermektedir.Çevre ve Orman Bakanlığı,bu konuda faaliyet gösteren en önemli resmi kurumdur.Devlet Planlama Teşkilatı(DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çevre konusunda araştırma yapan önemli kuruluşlardandır. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği(1955), Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK) (1972),Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllü kuruluşlardandır. Biz de toplumun bir bireyi olarak resmi kurum ve gönüllü kuruluşların yaptıkları çevre koruma faaliyetlerine katılmalıyız.Çevre bize miras değil gelecek kuşakların emanetidir

22 BAŞKA DÜNYA YOK HAYDİ; SÖZ VERELİM

23 BU DÜNYA HEPİMİZİN Yarının doğası bugünden yaratılır.

24 Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile olur.

25 Dünyamız bize atalarımızdan miras kalmadı

26 biz onu gelecek nesillerden ödünç aldık.


"BİZİM OLDUĞU HALDE BİZİM OLMAYAN ŞEY NEDİR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları