Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Benign Bilier Darlık 1-Konjenital darlık 1-Konjenital darlık Bilier atrezi Bilier atrezi 2-Safra yolu yaralanmaları 2-Safra yolu yaralanmaları Postoperatif.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Benign Bilier Darlık 1-Konjenital darlık 1-Konjenital darlık Bilier atrezi Bilier atrezi 2-Safra yolu yaralanmaları 2-Safra yolu yaralanmaları Postoperatif."— Sunum transkripti:

1 Benign Bilier Darlık 1-Konjenital darlık 1-Konjenital darlık Bilier atrezi Bilier atrezi 2-Safra yolu yaralanmaları 2-Safra yolu yaralanmaları Postoperatif Postoperatif Kolesistektomi-koledok eksplorasyonu Kolesistektomi-koledok eksplorasyonu Bilioenterik anastomoz Bilioenterik anastomoz Karaciğer rezeksiyonu Karaciğer rezeksiyonu Portokaval şant Portokaval şant Pankreas cerrahisi Pankreas cerrahisi Gastrektomi Gastrektomi Kc Transplantasyonu Kc Transplantasyonu Travma Travma Endoskopik veya perkütan girişim sonrası Endoskopik veya perkütan girişim sonrası

2 Benign Bilier Darlık 3-İnflamatuar darlıklar 3-İnflamatuar darlıklar Kolelitiazis-Koledokolitazis Kolelitiazis-Koledokolitazis Kronik pankreatit Kronik pankreatit Kronik duodenal ülser Kronik duodenal ülser Kc absesi-subhepatik abse Kc absesi-subhepatik abse 4-Primer Sklerozan Kolanjit 4-Primer Sklerozan Kolanjit 5-Radyasyon 5-Radyasyon 6-Papiller stenoz 6-Papiller stenoz

3 BENİGN BİLİER DARLIKLARDA CERRAHİ TEDAVİ Dr. Kaan KARAYALÇIN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Genel Cerrahi Anabilim Dalı Hepatobilier Cerrahi Ünitesi

4 Benign safra yolu darlıkları genellikle safra kesesine yönelik cerrahi girişimler sonrası görülür

5 Tanı konulamadığı ya da uygun tedavi edilemediği durumlarda bilier siroz, portal hipertansiyon ve kolanjit gibi hayatı tehdit eden ciddi komplikasyonlara neden olabilmesi nedeniyle hasta ve hekim için önemli bir problemdir Benign Safra Yolu Darlıkları

6 TEDAVİ Endoskopik Girişimler Perkütan Transhepatik Yaklaşımlar Cerrahi Olarak Bilier Rekonstrüksiyon Benign Safra Yolu Darlıkları

7 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği 1990 – 2003 yılları arasında toplam 56 hasta benign bilier darlık nedeniyle ameliyat edilmiştir. 1990 – 2003 yılları arasında toplam 56 hasta benign bilier darlık nedeniyle ameliyat edilmiştir. Materyel & Metod

8 Çalışmamızda, bu hastaların içinden kliniğimizde takiplerine devam edilen ve kendilerine ulaşılabilen 29 hasta retrospektif olarak değerlendirildi Materyel & Metod

9 İatrojenik Yaralanma24 İatrojenik Yaralanma24 Açık Kolesistektomi12 Laparoskopik kolesistektomi11 Subtotal mide rezeksiyonu 1 Kolanjit 3 Kolanjit 3 Kronik pankreatit 1 Kronik pankreatit 1 Lenfadenopati basısı 1 Lenfadenopati basısı 1 Benign Safra Yolu Darlıkları -Etiyoloji-

10 11 Hastadatip I 11 Hastadatip I 13 Hastadatip II 13 Hastadatip II 4 Hastadatip III 4 Hastadatip III 1 Hastadatip IV 1 Hastadatip IV Benign Safra Yolu Darlıkları - Bismuth klasifikasyonu -

11 Tip I Tip II Tip III Tip IV Tip V Tip I (n=11)Tip II (n=13) Tip III (n=4) Tip IV(n=1) Tip V Benign Safra Yolu Darlıkları - Bismuth klasifikasyonu -

12 2 hastada koledokoduodenostomi tercih edilirken, 2 hastada koledokoduodenostomi tercih edilirken, 27 hastada Roux-Y hepatikojejunostomi yapıldı. 27 hastada Roux-Y hepatikojejunostomi yapıldı. Hastaların 14’üne ameliyat öncesi dönemde perkütan transhepatik ya da endoskopik yaklaşımla bilier stent yerleştirilmişti. Benign Safra Yolu Darlıkları - Ameliyat Tekniği -

13 24 hastada takip süreci içinde herhangi bir ek müdahale gerekmedi, 24 hastada takip süreci içinde herhangi bir ek müdahale gerekmedi, 3 hasta ilk müdahaleden ortalama 41 ay sonra (12 – 72) restenoz nedeniyle tekrar ameliyata alındı ve, 3 hasta ilk müdahaleden ortalama 41 ay sonra (12 – 72) restenoz nedeniyle tekrar ameliyata alındı ve, 2 hastaya hepatikojejunostomi revizyonu, 1 hastaya da önce perkütan dilatasyon sonrasında revizyon. 1 hastaya da post-operatif gelişen darlık nedeniyle stent yerleştirildi. 1 hastaya da post-operatif gelişen darlık nedeniyle stent yerleştirildi. Benign Safra Yolu Darlıkları - Post-operatif Takip -

14 Revizyon yapılan 3 hastanın ilk ameliyatlarına neden olan darlıklar tip II, III ve IV gruplarındaydı ve etiyolojik neden 2 hastada laparoskopik, 1 hastada ise açık kolesistektomiydi. Revizyon yapılan 3 hastanın ilk ameliyatlarına neden olan darlıklar tip II, III ve IV gruplarındaydı ve etiyolojik neden 2 hastada laparoskopik, 1 hastada ise açık kolesistektomiydi. Benign Safra Yolu Darlıkları - Post-operatif Takip -

15 Bir hasta ameliyat sonrası erken dönemde anastomoz kaçağı sonrası gelişen sepsis nedeniyle kaybedildi. Bir hasta ameliyat sonrası erken dönemde anastomoz kaçağı sonrası gelişen sepsis nedeniyle kaybedildi. Benign Safra Yolu Darlıkları - Post-operatif Mortalite -

16 Ameliyat sonrası erken komplikasyon Ameliyat sonrası erken komplikasyon 4 hastada yara enfeksiyonu 1 hastada safra kaçağı Geç dönem komplikasyon olarak Geç dönem komplikasyon olarak 2 hastada kolanjit 3 hastada peptik ülser 3 hastada da insizyonel fıtık görüldü. Benign Safra Yolu Darlıkları - Post-operatif Morbidite -

17 SONUÇ Benign bilier darlıkların tedavisinde uygulanan yüksek bilioenterik anastomozlar ile hastaların büyük çoğunluğunda uzun dönem sorunsuz bir yaşantı sağlanabilmektedir

18 Koledok Kistleri Genellikle bebeklik veya çocukluk dönemi hastalığı Genellikle bebeklik veya çocukluk dönemi hastalığı Tüm hastaların yaklaşık %20’sine erişkin döneminde rastlanıyor. Tüm hastaların yaklaşık %20’sine erişkin döneminde rastlanıyor.

19 Etyoloji Çeşitli teoriler ortaya atılmış Çeşitli teoriler ortaya atılmış En yaygın kabul gören hipotez En yaygın kabul gören hipotez Anormal pankreatobilier bileşke Anormal pankreatobilier bileşke Pankreas enzimlerinin koledoğa reflüsü Pankreas enzimlerinin koledoğa reflüsü Duktal hasar ve kistik dejenerasyon Duktal hasar ve kistik dejenerasyon

20 Sıklık 1/13000-1/2 milyon 1/13000-1/2 milyon Benign bilier problemlerin %1’i Benign bilier problemlerin %1’i En sık Tip I(%79),Tip IV(%13) En sık Tip I(%79),Tip IV(%13) Hastaların %80’i kadın Hastaların %80’i kadın

21 Klinik Uzun yıllar asemptomatik kalabilir Uzun yıllar asemptomatik kalabilir İnsidental olarak saptanabilir İnsidental olarak saptanabilir Semptomlar genellikle bilier taş hastalığıyla ilgili Semptomlar genellikle bilier taş hastalığıyla ilgili %15 hasta siroz veya hepatik fibrozisle karşımıza gelebilir %15 hasta siroz veya hepatik fibrozisle karşımıza gelebilir %30 hasta pankreatitle başvuruyor %30 hasta pankreatitle başvuruyor

22 Görüntüleme USG USG BT BT ERCP ERCP MRCP MRCP

23 Eşlik eden hepatobilier patolojiler Kistolitiazis Kistolitiazis Hepatolitiazis Hepatolitiazis Kolesistit Kolesistit Pankreatit Pankreatit Kolanjiokarsinom Kolanjiokarsinom Kc absesi Kc absesi Siroz ve portal hipertansyon Siroz ve portal hipertansyon

24 Koledok taşı %10 oranında safra kesesi taşıyla birlikte %10 oranında safra kesesi taşıyla birlikte Yaşla birlikte oranı artar Yaşla birlikte oranı artar Elektif kolesistektomi yapılacak her hasta koledok taşı açısından değerlendirilmelidir Elektif kolesistektomi yapılacak her hasta koledok taşı açısından değerlendirilmelidir

25 Koledok Taşı Risk faktörleri Anamnez Anamnez Panreatit Panreatit Sarılık Sarılık Kolanjit Kolanjit

26 Risk Faktörleri Biokimya Biokimya Bilirubinler Bilirubinler Alkalen Fosfataz Alkalen Fosfataz GGT GGT ALT-AST ALT-AST

27 Risk faktörleri USG USG Safra yolları dilatasyonu Safra yolları dilatasyonu

28 Tanı Klinik şüphe Klinik şüphe Biokimya Biokimya Radyoloji Radyoloji USG USG MRCP MRCP ERCP ERCP İntraoperatif kolanjiografi İntraoperatif kolanjiografi

29

30 Koledok Taşı Çoğunluğu sekonder Çoğunluğu sekonder Primer taş nadir Primer taş nadir Kolesistektomi Kolesistektomi 2 yıl asemptomatik 2 yıl asemptomatik Yumuşak,frajil,kahverengi Yumuşak,frajil,kahverengi Bilier darlık Bilier darlık Konjenital agenezis Konjenital agenezis

31 Koledok Taşı Doğal seyri tam bilinmiyor Doğal seyri tam bilinmiyor Küçük taşlar spontan düşebilir Küçük taşlar spontan düşebilir Asemptomatik Asemptomatik Bilier kolik Bilier kolik Sarılık Sarılık Kolanjit Kolanjit Pankreatit Pankreatit

32 Taşlı Kese + Koledok Taşı? ERCP-Lap Kolesistektomi ERCP-Lap Kolesistektomi İntraoperatif kolanjio-Lap Kol-ERCP İntraoperatif kolanjio-Lap Kol-ERCP MRCP-ERCP-Lap Kol MRCP-ERCP-Lap Kol MRCP-Lap Kolesistektomi MRCP-Lap Kolesistektomi Açık kol-intraoperatif kolanjio Açık kol-intraoperatif kolanjio Açık kol-koledok eksplorasyonu Açık kol-koledok eksplorasyonu Lap kol-Lap koledok eksplorasyonu Lap kol-Lap koledok eksplorasyonu

33 Açık Cerrahi Kolesistektomi-T tüp drenaj Kolesistektomi-T tüp drenaj Kolesistektomi-Koledokoduodenostomi Kolesistektomi-Koledokoduodenostomi Kolesistektomi-Sfinkteroplasti Kolesistektomi-Sfinkteroplasti

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Koledok Tümörleri Proksimalde daha sık Proksimalde daha sık Genellikle ileri yaş hastalığı Genellikle ileri yaş hastalığı Çoğunluk hastada belirgin risk faktörü yok Çoğunluk hastada belirgin risk faktörü yok

44 Koledok Tümörleri Primer sklerozan kolanjit Primer sklerozan kolanjit Koledok kisti Koledok kisti Hepatolitiazis Hepatolitiazis Clonorchis sinensis Clonorchis sinensis

45

46 Koledok Tümörleri Sklerozan tip Sklerozan tip Noduler tip Noduler tip Papiller tip Papiller tip

47 Klinik Karın ağrısı Karın ağrısı İştahsızlık İştahsızlık Kilo kaybı Kilo kaybı Kaşıntı Kaşıntı sarılık sarılık

48 Klinik Proksimal tıkanıklıkların %90’ı kolanjiokarsinom(Klatskin Tümörü) Proksimal tıkanıklıkların %90’ı kolanjiokarsinom(Klatskin Tümörü) Mirizzi Sendromu Mirizzi Sendromu Safra kesesi kanseri Safra kesesi kanseri Benign darlık Benign darlık

49 Tanı Radyoloji(ERCP-MRCP) Radyoloji(ERCP-MRCP) Sitoloji? Sitoloji?

50

51 Tedavi Tümörün safra yollarındaki boyutu Tümörün safra yollarındaki boyutu Vasküler invazyon Vasküler invazyon Lobar atrofi Lobar atrofi Uzak metastaz Uzak metastaz

52 Cerrahi Tedavi Lokal eksizyon Lokal eksizyon Safra yolları eksizyonu+hepatektomi Safra yolları eksizyonu+hepatektomi Pankreatikoduodenektomi Pankreatikoduodenektomi


"Benign Bilier Darlık 1-Konjenital darlık 1-Konjenital darlık Bilier atrezi Bilier atrezi 2-Safra yolu yaralanmaları 2-Safra yolu yaralanmaları Postoperatif." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları